Версія для людей із вадами зору

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві»

Повідомлення

Відповідно до статті 9 та статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві» .

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві» розміщено в мережі Інтернет за адресою:  www.kyivcity.gov.ua (розділ «Київ та міська влада», підрозділ «Регуляторна діяльність», вкладка «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Головним розробником проекту є відділ координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Необхідність прийняття даного рішення є потреба у впорядкуванні діяльності пов’язаної з організацією та проведенням недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві.

Прийняття Київською міською радою рішення «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві» дозволить впорядкувати процес організації та проведенням недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування, в письмовому або електронному вигляді за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 – відділ координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); e-mail: masseventkmda@gmail.com, 044 2027478.


Проект рішення

Відповідно до частини 15 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», з метою впорядкування діяльності пов’язаної з організацією та проведенням недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в  місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Київської міської ради:

від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»;

від 29 червня 2000 року № 225/946 «Про особливості організації і проведення культурно-масових заходів та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва»;

від 24 жовтня 2002 року № 97/257 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418»;

від 21 жовтня 2004 року № 664/2074 «Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.99 № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»;

від 28 грудня 2004 року № 1063/2473 «Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.99 № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»;

від 26 травня 2005 року № 391/2966 «Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.99 № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»;

від 17 листопада 2005 року № 388/2849 «Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.99 № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»;

від 02 грудня 2010 року № 270/5082 «Про внесення змін до рішення Київради від 29.06.00 № 225/946 «Про особливості організації і проведення культурно-масових заходів та загальнодержавних свят у центральній частині м. Києва»;

від 31 березня 2011 року № 99/5486 «Про внесення змін до рішення Київради від 29.06.00 № 225/946 «Про особливості організації і проведення культурно-масових заходів та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва».

3. Офіційно оприлюднити це рішення в порядку, встановленому законодавством України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше 01 вересня 2019 року.

5. Заявки на проведення масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, подані до набрання чинності цим рішенням та не розглянуті на момент набрання ним чинності, розглядаються відповідно до вимог Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого згідно з пунктом 1 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).


Київський міський голова                                                                                        В. Кличко

 

Аналіз регуляторного впливу

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві», далі - Порядку.

  1. Визначення проблеми

Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ».

Прийняття цього рішення зумовлено необхідністю затвердження нового Порядку, натомість діючому «Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», що затверджений рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою забезпечення регулювання відносин у сфері організації та проведення масових заходів на території міста Києва та чіткого розмежування проектом регуляторного акту відносин, які регулюються виключно статтею 39 Конституції України та таких, які таких, мають бути врегульовані додатково, для усунення можливостей підміни понять, зловживання правами або утиску прав громадян, запобігання корупційним ризикам.

Діючий порядок потребує перегляду, оскільки його положення є застарілими, у зв’язку з тим що, не відповідають стану суспільно-політичних відносин в державі, не враховують економіко-правові аспекти цією сфери життєдіяльності та сучасну політику та основні тенденції розвитку міста Києва.

Спосіб організації правового регулювання в даній сфері вимагає внесення відповідних змін до нормативних актів органів місцевого самоврядування, приведення суспільних відносин у цій сфері у відповідність до вимог чинного законодавства України та створення умов для розвитку таких відносин з урахуванням міжнародного досвіду та євроінтеграційних процесів.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

 

 +

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

  1. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проекту рішення Київської міської ради є впровадження уніфікованих вимог до процедури підготовки, організації та проведення на території міста Києва недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру, формування сучасних підходів до використання публічного простору міста з дотриманням єдиної стратегії створення позитивного іміджу столиці України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити діючий Порядок

 Не забезпечує досягнення цілей, в деяких положеннях суперечить нормам чинного законодавства України

 

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту рішення

Відповідає потребам у вирішенні проблем, що виникають в період реалізації даного права, впорядкує процедуру організації і проведення масових заходів

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Врахування інтересів громадян.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Проект рішення має вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання міста Києва.

Згідно із статистичними даними, що викладені на офіційній інтернет сторінці Головного управління статистики у місті Києві, за посиланням http:kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559lang=1, підтверджується, що кількість суб’єктів господарювання міста Києва, які здійснюють свою діяльність в галузі надання послуг з мистецтва, спорту, розваг та відпочинку та до яких включаються послуги з проведення культурних, мистецьких, спортивних заходів, складає 3,2% від загальної кількості суб’єктів господарювання в місті Києві.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 -

 46

 759

 646

 1451

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 -

 1,4

 0,9

 0,9

3,2

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Відсутні

Альтернатива 2

Вигодою для суб'єктів господарювання від прийняття запропонованого регуляторного акта є перехід до врегульованого механізму підготовки та проведення недержавних масових громадських заходів

 Додаткові витрати відсутні

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Без встановлення чіткого механізму організації та проведення заходів не може бути розв’язана проблема

Альтернатива 2

4

Оптимальний варіант урахування інтересів місцевої влади, громадян та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Не враховує у повній мірі інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Чітка, прозора та врегульована процедура організації та проведення заходів

Відсутні

Проблема буде вирішена повністю

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі

Х

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

Х

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначений проект регуляторного акту спрямований на удосконалення порядку визначення організації і проведення недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру у місті Києві, встановлення єдиного механізму та підходу.

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), при введенні в дію запропонованого проекту регуляторного акта не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків та не потребує здійснення розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

За результатами прийняття запропонованого проекту регуляторного акта має бути досягнуто:

- правове регулювання відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами;

- створення вдосконаленої процедури підготовки до організації та проведення недержавних масових громадських заходів у місті Києві.

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього рішення повинно здійснюватись у порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом опрацювання внесених зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення;

повторне відстеження результативності – через 1 (один) рік з дня набрання ним чинності;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних. Також будуть проведені соціологічні дослідження, аналізуватимуться звернення суб’єктів господарювання та громадян.

Керівник апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)                                                                                               Д. Загуменний

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua