Версія для людей із вадами зору

Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статті 9 та статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415».

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415» розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.kievcity.gov.ua (розділ: «Київ та міська влада», підрозділ: «Регуляторна діяльність»).

Головним розробником проекту є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Необхідність прийняття вищезазначеного рішення зумовлено необхідністю у внесенні змін до п. 4.2 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва.

Прийняття Київською міською радою змін до п. 4.2 рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва» звільнення забезпечить замовників, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво, в частині загальної площі квартир та приміщень загального користування (в тому числі допоміжних) житлових поверхів.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування у письмовому або електронному вигляді за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 – Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); тел/факс: 202-72-78, e-mail: org@guekmda.gov.ua.


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                    Наталія МЕЛЬНИК

 

Проект рішення

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою зменшення соціальної напруги, яка виникла внаслідок незаконних дій при будівництві житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб у зв’язку із неспроможністю компаній продовжувати такі будівництва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 4.2. розділу ІV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада
2016 року № 411/1415, доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«До пайової участі у розвитку інфраструктури не залучаються також замовники, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво, в частині загальної площі квартир та приміщень загального користування (в тому числі допоміжних) житлових поверхів. Визначення таких багатоквартирних житлових будинків здійснюється розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому ним порядку.».

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

2. Офіційно оприлюднити це рішення згідно із законодавством.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.


Київський міський голова                                                    Віталій КЛИЧКО

 

Аналіз регуляторного впливу

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415».

1. Визначення проблеми

Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності».

На сьогоднішній день у м. Києві виникла ситуація зупинення будівництва багатьох об’єктів житлового фонду з боку забудовників, у зв’язку із фінансовими труднощами господарської діяльності, банкротствами та іншими причинами, пов’язаними із самочинним будівництвом багатоквартирних житлових будинків та приміщень. Через вказані факти недобудови та неможливістю введення в експлуатацію об’єктів фізичні особи-інвестори будівництва опинились у скрутному становищі внаслідок чого соціальна напруга по місту Києву зростає. Забудовники, які не виконали своїх зобов’язань перед фізичними особами інвесторами повністю самоусунулися, через що громадянами прийнято рішення своїми коштами завершити будівництва багатоквартирних будинків. Для зменшення соціальної напруги та завершення незакінченого будівництва фізичними особами Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва потребує внесення змін в частині доповнення пункту щодо незалучення до пайової участі певних категорій замовників.

Спосіб організації правового регулювання в даній сфері вимагає відповідних змін до актів органів місцевого самоврядування.

З урахуванням норм законодавства України, можливість досягнення цілей, передбачених в розділі ІІ даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415» є цілком реальною.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

 

-

Суб'єкти господарювання,

 

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

 

-

ІІ. Цілі державного регулювання

Зазначеним регуляторним актом буде забезпечено доповнення категорією замовників, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво, в частині загальної площі квартир та приміщень загального користування (в тому числі допоміжних) житлових поверхів

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Не забезпечує вирішення проблеми.

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. Передбачає задоволення інтересів громадян

 

Прийняття нового Порядку

Не є доцільним, оскільки внесення змін до діючого Порядку не перевищує 50%

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує вирішенню проблеми

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Дозволить розв’язати визначені проблеми. Зменшить соціальну напругу

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутні підстави для повної зміни Порядку

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Врахування інтересів територіальної громади міста Києва. Можливість завершити будівництва власними коштами

Відсутні

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Відсутні

Відсутні

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Витрати відсутні

Альтернатива 3

Витрати відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

1

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів місцевої влади та громадян

Прийняття нового Порядку

2

Відсутні підстави для прийняття нового порядку згідно вимог чинного законодавства

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Не вирішує визначених проблем

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Дотримання інтересів територіальної громади міста Києва, створення сприятливих умов щодо завершення будівництва

Відсутні

Проблема буде вирішена повністю

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

Відсутні підстави для прийняття нового порядку згідно вимог чинного законодавства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі

 

Х

Внесення зміни до п. 4.2 чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

Х

Прийняття нового Порядку

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі ІІ даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до пункту 4.2 розділу IV Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415» є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства. Прийняття проекту цього рішення дозволить зменшити соціальну напругу серед населення міста та завершити будівництво об’єктів житлового фонду..

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акта не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, відсутня повністю.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності є можливість завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків.  

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                              Наталія МЕЛЬНИК

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua