Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві».

Розробником проекту регуляторного акта є комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Суб’єктом подання проекту регуляторного акту є постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики.

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.kyivcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня його оприлюднення:

у письмовому вигляді за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або на електронну адресу: [email protected]

 

Проект

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення санітарного стану, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян, підвищення рівня соціальної свідомості власників тварин, формування гуманного ставлення до тварин та запобігання жорстокому поводженню з тваринами, Київська міська ради міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» (далі - Рішення), такі зміни:
1.1. Пункт 1 Рішення викласти в наступній редакції:
«Затвердити Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві (далі - Правила) згідно з Додатком 1»;
1.2. У пункті 5 слова «Правил утримання домашніх собак та котів в м.Києві» замінити словами: «Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві»;
1.3. Пункт 7 Рішення викласти в наступній редакції:
«Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики»;
1.4. Додатки 1-4 до Рішення викласти в новій редакції, що додається.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з реалізацією пункту 1 цього рішення.
2.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Рішення.
2.4. Опубліковати це рішення в газеті «Хрещатик» в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова                                                  В.Кличко

 

 

Порівняльна таблиця

Діюча редакція

Нова редакція

Додаток 1

 

Правила

утримання собак та котів в м. Києві

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві (далі - Правила) встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права та обов'язки власників собак і котів, а також контроль в цій сфері.

 

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального виконавчого органу влади в галузі митної справи), а також на юридичних та фізичних осіб, що утримують собак і котів на території м. Києва.

 

 

Вимоги цих Правил щодо власників собак і котів поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

 

 

 

1.3. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

 

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

 

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

 

- гуманного ставлення до тварин;

 

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

 

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

 

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

 

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

 

1.6. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

 

1.7. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 

- гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

 

- домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

 

 

 

 

- бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

 

- безпритульні тварини - собаки та коти, які не мають власника;

 

 

 

- власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

 

 

 

- відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

 

- поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які

мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, яка позбавлена зору;

 

- реєстрація (обов'язкова реєстрація) - система обліку тварин, яку здійснює орган, уповноважений Київською міською державною адміністрацією, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин у м. Києві;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- загальна електронна база даних непродуктивних тварин у м. Києві - автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

 

 

 

- ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

 

 

 

 

 

 

- місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

 

- майданчик для дресирування собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

 

- екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

 

- потенційно небезпечні собаки - собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

 

- собаки, що визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

 

- спровокована агресія - агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;

 

- шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

 

- адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон";

 

- куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

 

- притулки (міні-притулки) для тварин - спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т. ч. вилучених або конфіскованих;

 

 

 

 

- тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;

 

- карантинний майданчик - спеціально обладнані ізольовані приміщення, які відповідають передбаченим ветеринарно-санітарним нормам, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

 

- стерилізація - позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

 

- жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, які відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОБАК І КОТІВ

 

 

3.1. Власникам собак і котів дозволяється утримувати цих тварин:

 

 

- у квартирах, де проживає одна сім'я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;

 

 

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;

 

 

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

 

 

 

- на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;

 

- у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

 

 

 

 

 

 

- на територіях об'єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.

 

 

 

Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу - попереджувати лай собак у період з 22 00 до 08 00.

 

Забороняється утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

 

3.2. Забороняється утримувати собак незареєстрованими належним чином.

 

3.3. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов'язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

 

3.4. При утриманні собак і котів їх власникам необхідно:

 

- запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей, інших тварин або майна;

 

- забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;

 

- упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов'язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

 

3.5. Власник потенційно небезпечної собаки також зобов'язаний:

 

- підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон";

 

 

 

 

- пройти процедуру обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

3.6. Власник собаки, що визнана небезпечною, також зобов'язаний:

 

- поставити її на особистий облік та пройти процедуру електронної ідентифікації у комунальному підприємстві "Центр ідентифікації тварин";

 

 

- у встановлений термін підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон";

 

- пройти процедуру обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

3.7. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за програмою "Собака-компаньйон" у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об'єктів будівництва, приватних будинків тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну професійну підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

 

3.9. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

 

- нацьковувати одну тварину на іншу;

 

- перевищувати фізіологічне навантаження;

 

- примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.

 

3.10. При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

 

 

 

3.11. Власники собак та котів повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод до зменшення поголів'я тварин.

 

3.12. Власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин:

 

- з уродженими вадами;

 

- генетично та фізіологічно несумісних;

 

- з перевищенням фізіологічного навантаження;

 

- при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства.

 

3.13. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від Управління ветеринарної медицини в м. Києві та від комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин".

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14. У м. Києві забороняється:

 

- жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;

 

- проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;

 

- використовувати собак та котів для отримання з них м'яса і шкурок;

 

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

 

- купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ СОБАК ТА КОТІВ

 

4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:

 

- єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

 

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

 

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

 

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

 

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Києві.

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

 

4.3. Обов'язкову реєстрацію здійснює комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" як уповноважений орган Київської міської державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Києва.

 

Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її відчуження іншою особою.

 

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Києва, але перебувають на території м. Києва з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

 

4.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов'язково проводиться перереєстрація тварини.

 

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

 

 

4.7. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється в комунальному підприємстві "Центр ідентифікації тварин", у т. ч. його районних представництвах, службових приміщеннях житлово-експлуатаційних організацій, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо (у відповідності до узгодженого графіка), за місцем проживання (реєстрації) власника.

 

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

 

 

 

4.8. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов'язково мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини.

 

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов'язковою.

 

 

 

 

 

4.10. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин в м. Києві. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Центр зобов'язаний у 15-денний термін з моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання "Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві", а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

Власник тварини може отримати вищезазначені документи та інформаційні матеріали у Центрі або його районних представництвах на протязі 30 діб з кінцевого терміну дати видачі. Не витребувані у встановлений термін документи передаються у встановленому порядку до житлово-експлуатаційних організацій, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, для подальшої їх передачі власнику тварини.

 

4.12. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують собак, обов'язково сплачують за утримання собак відповідно до встановлених тарифів.

 

Плата за утримання собак з фізичних осіб нараховується житлово-експлуатаційними організаціями, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, на території обслуговування яких проживає власник собаки: квартиронаймачам, власникам квартир та приватних малоповерхових та середньоповерхових будинків.

 

Отримані кошти використовуються згідно з розподілом, що затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

 

Плата за утримання собак від юридичних осіб нараховується на підставі укладених з Центром угод, вноситься на рахунок Центру і спрямовується на виконання заходів Київської міської програми вирішення проблем з утриманням домашніх та інших тварин, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 213/1087.

 

 

5. ЗНАХОДЖЕННЯ СОБАК ТА КОТІВ ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

 

5.1. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

 

5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

 

 

 

5.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

 

- супроводжуваної тварини;

 

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

 

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

 

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

 

Дозволяється супровід інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

 

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

 

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

 

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

 

- прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

 

- навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

 

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

 

 

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

 

 

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову із подальшим утриманням у притулку безпритульних тварин. Пошук загублених тварин здійснює комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин".

 

 

 

5.9. Забороняється тримання та вигул домашніх собак і котів на території дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та установ сфери охорони здоров'я (в тому числі на території лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрів, клінічних центрів тощо), окрім належним чином облаштованих зоокутків.

 

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

 

6.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

 

 

 

 

6.2. Всі власники собак та котів зобов'язані на вимогу від посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

 

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

 

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

 

6.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

 

 

 

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

6.5. Необхідно надавати притулок для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також таких, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

 

 

 

 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ СОБАК ТА КОТІВ

 

7.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

 

- при відсутності знаку заборони при вході;

 

- на задній площадці транспортного засобу;

 

- при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;

 

- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

 

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

 

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

 

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

 

7.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

 

8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є СОБАКИ ТА КОТИ

 

8.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов'язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

 

8.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

 

8.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів - 3-х місяців.

 

8.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

 

 

8.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров'я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

 

 

8.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до Центру у 30-денний термін.

 

 

8.7. Продаж тварин повинен здійснюватися у місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

 

8.8. Дозволяється продаж собак та котів:

 

- на території власника тварини;

 

- у розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;

 

- у притулках (міні-притулках);

 

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

 

- на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

 

 

 

 

У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

 

Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ СОБАК ТА КОТІВ

 

9.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов'язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забороняється кремація або поховання трупів тварин без свідоцтва про смерть тварини.

 

На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10-денний термін письмово проінформувати комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" про факт та причину смерті тварини для внесення змін до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Києві.

 

 

 

9.2. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.

 

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ СОБАК ТА КОТІВ

 

10.1. Структурні підрозділи ГУ МВС України в м. Києві:

 

10.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

10.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання тварин передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

 

 

 

10.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

 

10.2. Управління ветеринарної медицини в м. Києві:

 

10.2.1. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

 

10.2.2. Забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.

 

10.3. Районні у м. Києві державні адміністрації:

 

10.3.1. Координують діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

10.3.2. Забезпечують діяльність адміністративних комісій району.

 

10.3.3. Створюють та координують роботу районних комісій по контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

10.3.4. Визначають територію та забезпечують обладнання майданчиків для дресирування собак відповідно до розроблених проектних пропозицій.

 

10.3.5. Визначають територію та забезпечують облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак.

 

10.4. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва:

 

 

 

10.4.1. Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Управління житлово-комунального господарства:

 

 

10.5.1. Координує діяльність житлово-експлуатаційних організацій (контор), у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, незалежно від форм власності та підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

10.5.2. Забезпечує цільове використання коштів, що надходять як плата за утримання собак.

 

10.5.3. Здійснює обслуговування та забезпечує відповідний технічний та санітарний стан закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування собак.

 

 

10.6. Житлово-експлуатаційні організації (контори) незалежно від форм власності та підпорядкування, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо:

 

 

10.6.1. Утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій.

 

10.6.2. Забезпечують в межах своїх повноважень контроль та уповноважені на документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею адміністративних матеріалів до відповідних органів.

 

10.6.3. Формують та надають за запитом оновлені списки власників тварин комунальному підприємству "Центр ідентифікації тварин".

 

 

10.6.4. Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

 

 

10.6.5. Забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов'язкової реєстрації (перереєстрації) тварин. Безкоштовно надають службові приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини та працівникам комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин".

 

 

 

10.6.6. Сприяють посадовим особам у виконанні своїх посадових (службових) обов'язків щодо дотримання вимог цих Правил.

 

10.7. Київська міська санітарно-епідеміологічна станція:

 

10.7.1. Проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

 

10.7.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

 

10.7.3. Проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Києві та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

 

10.7.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8. Компетентні органи, підприємства та організації в сфері утримання домашніх собак та котів здійснюють свої повноваження на підставах, визначених нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради і розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, а також згідно зі своїми затвердженими Положеннями чи Статутами з дотриманням вимог законодавства України.

 

 

 

11. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ'ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

 

11.1. Громадські організації (об'єднання), що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

 

- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

 

- беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів;

 

- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

 

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

 

- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов'язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.

 

11.2. Громадські організації (об'єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

11.3. Громадські організації (об'єднання) отримують інформацію за запитом з питань, пов'язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Заступник міського голови -

секретар Київради 

 

О. Довгий 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві 

 

 

Перелік

порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

1. Акіта-іну.

 

2. Американський бульдог.

 

3. Американський стафордширський тер'єр.

 

4. Англійський мастиф.

 

5. Аргентинський дог.

 

6. Бельгійська вівчарка.

 

7. Бернський зенненхунд.

 

8. Бордоський дог.

 

9. Бразильська філа.

 

10. Бульмастиф.

 

11. Бультер'єр.

 

12. Доберман.

 

13. Кавказька вівчарка.

 

14. Кане корсо.

 

15. Мастіно неаполетано.

 

16. Московська сторожова.

 

17. Німецька вівчарка.

 

18. Німецький дог.

 

19. Перо преса канаріо.

 

20. Південноруська вівчарка.

 

21. Пітбультер'єр.

 

22. Різеншнауцер.

 

23. Родезійський ріджбек.

 

24. Ротвейлер.

 

25. Середньоазіатська вівчарка.

 

26. Тосаіну.

 

27. Чорний тер'єр.

 

28. Німецький боксер.

 

29. Фокстер'єр.

 

30. Ягтер'єр німецький.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

 

 

 

Заступник міського голови -

секретар Київради 

 

О. Довгий 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Київради

від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914 

 

Положення

про правила тестування собак за програмою "Собака-компаньйон"

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Тестування проводиться за запрошеннями власників собак.

 

Організатором проведення тестування собак за програмою "Собака-компаньйон" (далі - тестування) є комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" (далі - Центр).

 

 

Центр встановлює склад комісії, що проводить оцінку тестування, до якого входять: суддя (інструктор-кінолог), провідний спеціаліст відділу обліку та реєстрації Центру та секретар комісії.

 

 

До тестування собак за програмою "Собака-компаньйон" допускаються всі власники собак, які успішно пройшли співбесіду на компетентність, або ті, які пред'явили офіційні підтвердження своєї компетентності. Учасники, які вперше беруть участь в тестуванні собак і ще не одержали відповідне підтвердження своєї компетентності, повинні в усній формі успішно пройти відповідний тест. Це необхідно зробити до початку роботи із собакою в практичній частині тестування.

 

Питання по тестуванню власників собак на компетентність знаходяться у розділі "A" цього Положення.

 

До проходження тестування допускаються собаки всіх порід і розмірів. Мінімальний вік собаки повинен бути не менше 12 місяців.

 

 

Також перед проходженням тесту власник зобов'язаний пред'явити реєстраційне посвідчення та ветеринарні документи встановленого зразка на собаку, яка проходить тестування. Собака, яка проходить тестування, обов'язково повинна мати жетон з індивідуальним ідентифікаційним номером, прикріпленим до нашийника.

 

Суддя має право при недотриманні власником собаки, яка проходить тестування, порядку й безпеки, перервати або припинити процедуру тестування.

 

Рішення судді є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

Щоб бути допущеним до тестування розділу "C" згідно з цим Положенням учасник тесту повинен набрати мінімум 40 балів у вправах розділу "В" цього Положення. Суддя сам визначає, здає або не здає собака розділ "B" цього Положення.

 

При тестуванні собаки згідно з розділом "C" цього Положення суддя сам визначає, здає чи не здає собака цей розділ.

 

Для здачі випробувань за програмою "Собака-компаньйон" собака повинна бути представлена безпосередньо власником або особою, що проживає в тій же сім'ї.

 

Між випробуваннями згідно з розділами цього Положення немає терміну очікування.

 

Дозволяється участь у випробуваннях собаки в будь-якому нашийнику, крім суворого та радіокерованого. Також не дозволяється кріпити повідок до нашийника в режимі "зашморг".

 

Здача тестування згідно з розділом "C" цього Положення повинна обов'язково проходити в умовах, максимально наближених до типових міських.

 

Для успішного проходження тестування необхідно набрати не менш 40 балів у розділі "B" і одержати залік по навичках вправи 1 і 2 розділу "C" цього Положення.

 

Власники із собаками, що одержали за результатами тестування згідно з розділом "B" цього Положення не менш 51 бала і успішно здали навички вправи 1 - 3 розділу "C" цього Положення, нагороджуються пам'ятним знаком.

 

Всі власники, що успішно пройшли тестування зі своїми собаками, одержують від Центру сертифікати та жетони, зразки яких визначаються Центром.

 

2. РОЗДІЛ "A" - ТЕСТ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ СОБАК

 

Перелік питань

 

1. Нормативна база.

 

1.1. Права власників тварин.

 

1.2. Порядок реєстрації собак у м. Києві.

 

1.3. Правила поводження з собакою у громадських місцях.

 

1.4. Правила супроводу собаки до місць або зон вигулу.

 

1.5. Відповідальність власника собаки за шкоду, заподіяну майну або здоров'ю іншої особи.

 

1.6. Дії власника собаки у разі виникнення інциденту з укусом його собакою людини або тварини.

 

1.7. Перелік місць, в яких забороняється знаходитись з собакою.

 

1.8. Правила страхування відповідальності власника собаки за шкоду, заподіяну третій особі.

 

1.9. Правила транспортування собак громадським транспортом.

 

1.10. Перелік документів, які обов'язково повинні бути оформлені на собаку.

 

1.11. Дії власника собаки у випадку, якщо його собаку було загублено.

 

2. Умови утримування собак.

 

2.1. Вимоги до власника щодо обов'язкового щеплення його собаки. Від яких хвороб проводиться обов'язкове щеплення собак? Як часто потрібно проводити повторне обов'язкове щеплення?

 

2.2. Ознаки зараження собаки гельмінтами. Як часто потрібно проводити дегельмінтизацію собак?

 

2.3. Хвороби собак, які можуть бути небезпечними для людей. Їх загальні ознаки.

 

2.4. Ознаки захворювання собаки. Вимірювання температури у собак. Дії власника у разі виявлення у собаки ознак захворювання.

 

2.5. Дірофіляріоз. Ознаки і профілактика.

 

2.6. Ознаки захворювання собаки на бабезіоз (піроплазмоз). Дії власника у разі виявлення у собаки ознак цього захворювання.

 

2.7. Тепловий удар.

 

2.8. Перша допомога собаці у випадку порізів, проколів та інших подібних ушкоджень.

 

2.9. Умови утримання собак у багатоквартирних будинках або у вольєрах. Годування та поїння собаки. Мінімальна добова потреба у вигулі собаки. Моціон.

 

3. Поведінка собаки (загальні поняття).

 

3.1. Що треба робити, якщо Ваш собака почав бійку з іншим собакою?

 

3.2. Що треба робити, якщо на Вас напав інший собака?

 

3.3. Що треба робити, якщо на Вашого собаку напав інший собака?

 

3.4. Яким Ви бачите свого собаку наприкінці виховання?

 

4. Про що це говорить:

 

- ваш собака активно метляє хвостом;

 

- вишкірився;

 

- прищулив вуха;

 

- придібгав хвіст.

 

5. Які методи виховання тварин Ви знаєте?

 

6. Яким чином потрібно винагороджувати собаку?

 

7. Яким чином можна покарати собаку?

 

8. В яких випадках, на Вашу думку, собака може проявляти агресію?

 

9. Що, на Вашу думку, є спровокована і неспровокована агресія?

 

10. Адаптація собаки в умовах міста (загальні поняття).

 

3. РОЗДІЛ "B" - ЗАГАЛЬНА СЛУХНЯНІСТЬ СОБАКИ

 

Вправи виконуються на майданчику для дресирування собак або в природних умовах.

 

Максимальна кількість умовних балів - 60. Кожна вправа починається й закінчується у базовій позиції "Поруч" (собака сидить поруч зліва від власника).

 

Мінімум 40 балів потрібно, щоб учасник був допущений до розділу "C" цього Положення.

 

Забороняється використовувати засоби, що спонукують:

 

- ласощі;

 

- предмети гри.

 

Якщо власник через фізичне нездужання не може виконати ту або іншу частину вправи, то він повинен повідомити про це суддю до початку тестування.

 

Якщо фізичне нездужання власника не дозволяє вести собаку ліворуч, то в такому випадку собаку дозволяється вести аналогічно праворуч.

 

Дозволяється хвалити собаку після кожної виконаної вправи без використання засобів, що спонукують.

 

Команди можуть подаватися на будь-якій мові, але не повинні змінюватися в процесі здачі випробування.

 

Перед виконанням вправи 1 дресирувальник здає рапорт судді, під час якого собака повинен перебувати в наморднику біля ноги власника, після чого демонструється рукостискання судді, і в цей час собака повинен бути абсолютно спокійним. Якщо собака проявляє реакцію, то подальше проходження тестування припиняється.

 

 

Вправа 1. "Поруч на повідку" і демонстрація байдужості до пострілу - 15 балів.

 

Коли власник і собака демонструють вправу "Поруч на повідку", мають бути зроблені мінімум 2 постріли (але не тоді, коли власник із собакою проходять через групу людей). При цьому собака повинен залишатися байдужим до звуку пострілів. Якщо собака демонструє панічний страх або агресивне поводження, то він негайно знімається з випробувань. Якщо собака демонструє певний острах або агресію до пострілів, залишаючись при цьому під контролем власника, то ця вправа вважається частково виконаною і відбувається відрахування балів.

 

Повний бал зараховується тільки тому собаці, що виявив себе абсолютно байдужим до пострілів.

 

Постріли повинні бути зроблені з відстані 15 кроків з 5-секундним інтервалом між двома пострілами. Рекомендується використовувати спортивний пістолет 6 - 9 мм калібру. Якщо в судді з'являються сумніви, то йому дозволяється зробити додаткові постріли, щоб протестувати собаку.

 

Постріли можуть бути зроблені тільки під час вправи "Поруч на повідку".

 

Вправа 2. "Сидіти" під час руху - 10 балів.

 

Перед початком виконання власник знімає повідок.

 

З базової позиції власник і собака починають рух по команді "Поруч" уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 10 кроків, власник дає команду голосом "Сидіти!". Собака негайно повинен виконати команду, а власник, не змінюючи швидкості, проходить ще 20 кроків. Власник зупиняється й розвертається до собаки. За сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію (собака сидить поруч зліва від власника).

 

До 5-ти балів віднімається, якщо собака по команді "Сидіти!" лягає або встає.

 

Вправа 3. "Лежати!" під час руху й "До мене!" - 15 балів.

 

З базової позиції власник і собака починають рух по команді "Поруч" уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 10 кроків, власник дає команду голосом "Лежати!". Собака повинен швидко виконати команду, а власник проходить ще 20 кроків по прямій лінії, зупиняється й розвертається до собаки. Після знака судді власник підкликає собаку командою "До мене!". Собака при підході повинен виявити зацікавленість і швидкість виконання команди, швидко підбігти та близько сісти прямо перед власником.

 

По команді "Поруч!" собака повинен швидко зафіксувати себе в базовій позиції (собака сидить зліва від власника).

 

До 5-ти балів знімається, якщо по команді "Лежати!" собака сідає або зупиняється стоячи, враховуючи те, що друга частина вправи - команди "До мене!" і "Поруч!" - виконана коректно і без помилок.

 

Вправа 4 (на витримку). "Лежати" при відволікаючих обставинах - 20 балів.

 

Перед тим, як інший власник із собакою готуються почати вправу по слухняності згідно з вправою 2 цього розділу, перший власник дає собаці команду "Лежати!" у місці, зазначеному суддею. Після цього власник відходить від собаки на 20 кроків, не залишаючи поруч ніякого предмета (повідок та ін.). Власник повинен спокійно стояти спиною до собаки.

 

Собака залишається лежати, поки інший собака не закінчив вправи 2 і 3 цього Положення. Після закінчення вправи 3 за сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію, після чого дає собаці команду "Сидіти!".

 

Власник не повинен рухатися, знаходячись в зазначеному місці, поки суддя не попросить його забрати собаку.

 

Рухи власника, замаскована допомога собаці, а також зміна собакою лежачого положення розглядаються суддею як помилки і приводять до відрахування балів. Бали знімаються, якщо собака сідає або встає з лежачого положення, при цьому залишаючись у зазначеному місці. Якщо собака відходить більш ніж на 3 метри від призначеного місця до того, як інший собака закінчив вправу 3 цього розділу, то відбувається часткове відрахування балів. До 5-ти балів знімається, якщо собака піднімається з лежачого положення під час підходу власника до собаки.

 

4. РОЗДІЛ "C" - ПОВОДЖЕННЯ СОБАКИ В МІСЬКИХ УМОВАХ

 

Вправи повинні бути виконані по можливості в міських умовах або в максимально наближених до міських. Присутні тільки суддя із секретарем і учасник із собакою.

 

За результатами тестування згідно з цим Положенням бали не нараховуються. Загальне враження судді по поводженню собаки в міських умовах є вирішальним чинником у визначенні: чи здано тестування згідно з цим Положенням.

 

Суддя може ухвалити рішення щодо проходження собакою тестування даного розділу згідно з цим Положенням в наморднику.

 

Вправа 1. Поводження собаки в умовах міста.

 

За сигналом судді власник із собакою на повідку йдуть вулицею (дорогою). Суддя знаходиться за ними на певній дистанції. Собака повинен йти поруч із власником (зліва від власника, поруч з коліном). Собака не повинен відхилятися або забігати вперед.

 

Собака не повинен реагувати на рух машин, пішоходів і т. п.

 

Людина пробіжить повз собаку. Потім велосипедист проїде повз собаку, і він не повинен звертати увагу на цих людей. Пробіжка пішохода й проїзд велосипедиста демонструються з боку собаки. Після цих вправ дресирувальник підходить до судді, потискає йому руку й розмовляє з ним. Під час бесіди собака може сидіти, лежати або стояти.

 

Вправа 2. Поводження собаки в ускладнених умовах.

 

По сигналу судді власник разом із собакою рухаються крізь сильний пішохідний потік. Під час руху власник повинен двічі зупинитися. Перший раз собака по команді сідає, другий раз собака по команді лягає. Собака повинен виконати ці команди. Під час цієї вправи повинні бути чутні різні міські шуми, такі як шум проїжджаючого поїзда, автомобілів, гудки, сирени і т. п.

 

Собака повинен спостерігати за власником і залишатися спокійним і зібраним.

 

Місцем для цієї вправи можуть бути залізнична станція, автобусна зупинка, спортивна арена і т. п. (дозволяється симулювати міські умови, використовуючи для цього транспортні засоби, місця для паркування автомобілів тощо).

 

Вправа 3. Поводження собаки, залишеної без власника.

 

По сигналу судді власник разом із собакою починають рух по пішохідній доріжці. Пройшовши невелику відстань, власник прив'язує собаку до паркану, стовпа і т. п. Після цього власник ховається й перебуває поза полем зору собаки протягом 2-х хвилин. У цей час інший учасник із собакою проходять по тій же доріжці повз прив'язаного собаку на відстані 15-ти кроків від нього.

 

Собака, що проходить тестування, повинен залишатися спокійним і зібраним (собака, який рухається, не повинен бути агресивним стосовно інших собак).

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Заступник міського голови -

секретар Київради 

 

О. Довгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до рішення Київради

від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914 

 

 

 

 

Положення

про функціонування майданчиків для дресирування собак

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положенням про функціонування майданчиків для дресирування собак (далі - Положення) встановлюються основні вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану цих об'єктів, а також умов їх експлуатації.

 

1.2. Майданчики для дресирування собак створюються з метою:

 

- здійснення контролю за системою дресирування собак;

 

- підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак всіх порід;

 

- проведення тестування за програмою "Собака-компаньйон" з метою встановлення ступеня адаптації тварини в умовах міста, у т. ч. потенційно небезпечних собак та собак, яких визнано небезпечними;

 

- проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

 

- сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві.

 

1.3. Виконання п. 1.2 передбачає вирішення цілої низки соціальних проблем, а саме:

 

- зменшення кількості конфліктів, пов'язаних з порушеннями власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві;

 

- зменшення випадків покусів собаками людей або інших тварин;

 

- зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин;

 

- формування гуманного відношення до тварин.

 

1.4. Майданчики для дресирування собак повинні бути облаштовані у відповідності до проектних рекомендацій.

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

2.1. Майданчик для дресирування собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак.

 

2.2. Майданчики розташовуються на території змішаної забудови, рекреаційних територіях загального користування, лісопаркових зонах, на резервних і неосвоєних ділянках, у смузі відчуження залізниць, автомагістралей тощо.

 

2.3. Відстань від майданчика до житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери повинна становити не менш ніж 150 метрів.

 

У залежності від місця розташування майданчиків, наявності натуральних і штучних екранів, що перешкоджають візуальному контакту та поширенню звуку, а також за дотриманням санітарних норм мінімальну відстань може бути змінено.

 

2.4. Під створення майданчика виділяється територія 1720 кв. м (стандартний проект) або 1483 кв. м (міні-проект, рекомендований для центральних районів міста).

 

2.5. Покриття майданчика повинно забезпечувати добрий дренаж, бути зручним для регулярного прибирання та поновлення: газон з щільною та низькою рослинністю (злакові трави висотою від 3 до 5 см) на основі піщано-земляного ґрунту. Поверхня повинна бути рівною і не мати потенційної небезпеки травматизму для людей та тварин.

 

2.6. Для забезпечення безпеки майданчик обладнується сітчастою, ґратчастою або глухою огорожею висотою не менш 1,8 м (що має ворота й хвіртку) та обсаджується із зовнішнього боку кущами (живою огорожею). Технологічні щілини між елементами й секціями огорожі, її нижнім краєм та землею не повинні дозволяти тварині самостійно залишити майданчик або заподіяти собі травму (до 70 мм або глухі).

 

2.7. Обов'язкова наявність освітлення майданчика, яке повинне забезпечувати повноцінну роботу майданчика у вечірній час.

 

2.8. Майданчик оснащується інформаційною вивіскою з назвою та відомостями про його призначення, а також спеціальними табличками з інформацією про потенційну небезпеку (наприклад, "Обережно - робота службових собак") по периметру майданчика.

 

2.9. Майданчик повинен зазначатися вивіскою (п. 2.8) з наступною інформацією: структурна підпорядкованість, назва, П. І. Б. відповідальної особи з контактним телефоном, телефон комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин" із зазначенням відповідальної особи, розклад роботи майданчика, список інструкторів-дресирувальників та ін.

 

Поруч з інформаційною вивіскою може знаходитися стенд (стенди) з інформацією про спонсорів та меценатів, за сприяння яких відбувається благоустрій та експлуатація майданчика.

 

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

 

3.1. Визначення території та обладнання майданчиків у відповідності до типового проекту забезпечується районними у м. Києві державними адміністраціями за рахунок районних бюджетів, комунальних платежів за утримання собак, що надходять до районних управлінь житлового господарства.

 

3.2. Районні управління житлово-комунального господарства забезпечують обслуговування та відповідний технічний і санітарний стан майданчиків, а саме:

 

- належний зовнішній вигляд у відповідності до типового проекту;

 

- необхідний поточний ремонт з метою підтримання в працездатному та безпечному стані обладнання, інвентарю та огорожі;

 

- за необхідністю проводять лабораторний контроль якості ґрунту на наявність патогенних мікроорганізмів та гельмінтів;

 

- у випадку виявлення зооантропонозних захворювань в термін не менш ніж 3 доби замовляють дезінфекцію. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

 

3.3. Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" у взаємодії з районними у м. Києві державними адміністраціями, зацікавленими підприємствами та громадськими організаціями:

 

 

- бере участь у плануванні та надає пропозиції до типового проекту майданчика;

 

- проводить щорічний моніторинг щодо наявності майданчиків у районах м. Києва, а також їх технічного і санітарного стану;

 

- бере участь у розгляді скарг, пропозицій і заяв громадян та організацій, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацією майданчиків;

 

- розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку нормативи, положення та інструкції щодо забезпечення функціонування майданчиків;

 

- забезпечує методичний процес і координацію навчальної та інформаційно-просвітницької роботи на майданчиках;

 

- бере участь у роботі комісій щодо складання іспитів та проведення тестування собак, які пройшли курс навчання на майданчиках.

 

 

3.4. Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" закріплює за майданчиком відповідальну особу та визначає перелік інструкторів-дресирувальників, помічників і стажерів, які допущені до практичних занять на ньому.

 

 

3.5. Відповідальна особа здійснює загальне управління процесом роботи майданчика та несе повну відповідальність за результати та ефективність цієї роботи.

 

3.6. Відповідальна особа щомісячно подає відомості щодо функціонування майданчика до комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин" за встановленою формою.

 

 

3.7. Практичні заняття на майданчиках забезпечують інструктори-дресирувальники, які мають відповідну професійну підготовку та отримали реєстраційне свідоцтво встановленого зразка у комунальному підприємстві "Центр ідентифікації тварин".

 

 

3.8. Практичні заняття з дресирування собак будуються за програмами, нормативами та методиками, що затверджені комунальним підприємством "Центр ідентифікації тварин", або існуючими (включно міжнародними) за погодженням.

 

 

3.9. Під час практичних занять власники тварин повинні дотримуватись вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

 

3.10. Собака, яка знаходиться на майданчику, обов'язково повинна мати жетон з індивідуальним ідентифікаційним номером, прикріплений до нашийника.

 

3.11. Інструктори-дресирувальники повинні проводити роз'яснювальну роботу серед власників собак щодо дотримання вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а також протиепізоотичних заходів тощо.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МАЙДАНЧИКІВ

 

4.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного і технічного стану здійснює Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Заступник міського голови -

секретар Київради 

 

О. Довгий 

 

 

Додаток 4

до рішення Київради

від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914 

 

 

 

Положення

про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві (далі - Положення) визначає порядок їх визначення, а також вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану.

 

1.2. Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:

 

- поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану в місті;

 

- зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та інших тварин;

 

- підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

 

1.3. Визначення та облаштування належним чином місць та зон для, вигулу тварин покладається на районні у м. Києві державні адміністрації.

 

1.4. Обслуговування та забезпечення відповідного технічного та санітарного стану закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин покладається на районні управління житлово-комунального господарства або на інших юридичних осіб (установи, підприємства або організації), за якими закріплені ці території.

 

1.5. На території місць або зон для вигулу тварин:

 

- власники потенційно небезпечних собак мають право вигулювати цих собак без повідка та намордника при наявності тестування за програмою "Собака-компаньйон", що засвідчує спеціальний жетон;

 

- власники, собаки яких визнані як небезпечні, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника.

 

1.6. Положення є обов'язковим для виконання відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та житлово-експлуатаційними організаціями всіх форм власності та підпорядкування.

 

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

2.1. Місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил утримання собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

2.2. Кількість місць для вигулу тварин на території житлового району, мікрорайону, кварталу визначається від кількості собак, що утримуються населенням цих територій. При цьому одночасно в місцях вигулу може вигулюватися не більше 10-ти тварин.

 

2.3. Зони для вигулу тварин мають бути відведені у кожному парку та сквері на території міста. Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за 30 відсотків маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

 

 

Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, санітарні зони навколо АЗС і т. п., пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються (схили Дніпра), береги річок (крім територій пляжів та місць масового відпочинку).

 

2.4. Місця для вигулу тварин відводяться на території жилої, змішаної забудови, рекреаційних територіях спільного користування, в зоні відмежування залізничних колій, швидкісних автомагістралей, а також за кордонами санітарних зон водопостачання першої та другої категорії.

 

Пішохідна доступність до місць для вигулу тварин не повинна бути більшою за 400 метрів.

 

2.5. У центральній частині міста з великою кількістю населення і щільною забудовою допускається зменшення розмірів місць для вигулу тварин та їх кількості. Місця для вигулу тварин обладнуються в густозаселених районах міста з щільною забудовою у випадках відсутності природних місць, придатних для вигулу собак (лісопосадки, яри тощо), де вигул вже склався натуральним шляхом.

 

У проектах детального планування нових районів, кварталів житлової і змішаної забудови, їх реконструкції, перебудови слід обов'язково передбачити місця для вигулу тварин.

 

2.6. Місця для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173.

 

Зменшення відстані в центральних щільно забудованих районах можливе лише за погодженням з Головним управлінням контролю за благоустроєм в м. Києві, Головним управлінням житлового господарства в м. Києві і Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією, беручи до уваги місцеві умови, але не менше 25 метрів від вищевказаних об'єктів і майданчиків.

 

2.7. Покриття місць та зон для вигулу собак повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

 

2.8. Всі місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані спеціальними попереджувальними знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан. Крім цього, місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

 

2.9. Якщо відсутня можливість обладнання належним чином місць для вигулу тварин, або коли відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 400 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку, про що повинен свідчити відповідний попереджувальний знак.

 

2.10. Використання місць та зон для вигулу тварин не за призначенням забороняється.

 

2.11. На місцях та зонах для вигулу тварин забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і фейєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій.

 

 

2.12. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або зонах для вигулу тварин, установи, підприємства або організації, що обслуговують відповідні ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон для вигулу тварин у термін не менш ніж 3 доби. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ

 

3.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану здійснює Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.

 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
О. Довгий

Додаток 1

 

«Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві (далі - Правила) встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) тварин в умовах міста, визначають права та обов'язки власників тварин, а також контроль у цій сфері.

 

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб у м. Київ (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України). Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них на території міста Києва.

 

Вимоги цих Правил щодо власників тварин поширюються на фізичних та юридичних осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також на юридичних осіб, що займаються кінологічною, фелінологічною діяльністю на території м.Києва, а також іншими видами діяльності, пов’язаними з використанням тварин на території міста Києва.

 

1.3. Тварини можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

 

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, особи, які супроводжують тварину.

 

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

 

- гуманного ставлення до тварин;

 

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

 

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

 

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

 

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

 

1.6. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

 

1.7. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 

- гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

 

-домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

 

вилучити

 

 

 

 

 

 

- безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

 

- власник тварини - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України і несе відповідальність за стан тварини та її дії згідно з чинним законодавством;

 

- відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

 

- поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, яка позбавлена зору;

 

- реєстрація (обов'язкова реєстрація) – внесення до Системи реєстру домашніх тварин  даних про ідентифіковану тварину, її власника та їх верифікація;

 

- реєстраційний номер – це індивідуальний номер, що присвоюється тварині під час реєстрації в Системі реєстру домащніх тварин;

 

- онлайн реєстрація – внесення до Системи реєстру домашніх тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника в режимі «онлайн» та їх верифікація;

 

- верифікація – комплекс процедур перевірки точності і достовірності вказаної власником тварини інформації (даних);

 

- система реєстру домашніх тварин – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних (далі - Система РДТ);

-         вилучити

 

 

 

 

 

- ідентифікація тварин – процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів (біркування, чіпування, таврування);

 

-                     ідентифікаційний номер – індивідуальний номер, що присвоюється тварині;

 

- місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

 

- майданчик для дресирування собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

 

- екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

 

- потенційно небезпечні собаки - собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

 

- собаки, що визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

 

- спровокована агресія - агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями людини;

 

- шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

 

- адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон";

 

- куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

 

- притулки (міні-притулки) для тварин - спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі, призначені для утримання безпритульних тварин, у т. ч. виловлених, вилучених або конфіскованих, та які мають відповідні дозволи органу, уповноваженого на здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства та спеціалізованого комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»;

 

- тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;

 

- карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

 

- стерилізація - позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

 

-                    жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин;

 

-                    опікун тварин – фізична особа або підприємство, установа, організація  будь-якої форми власності, що опікується тваринами на волонтерських засадах;

 

-                     опіка над твариною – догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;;

 

-         ветеринарний контроль – сукупність заходів, спрямованих на додержання фізичними та юридичними особами, які є власниками або опікунами тварин, ветеринарних норм та належного епізоотичного, санітарно-епідеміологічного стану місті Києві.

 

-          - місце продажу тварини – місце, визначене для тимчасового утримання тварини під час продажу.

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

 

3.1. Особам, - власникам або опікунам тварин, дозволяється утримувати цих тварин:

 

- у квартирах, де проживає одна сім'я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання, відповідно до породних і індивідуальних особливостей із забезпечення комфортних для тварин умов та вимог цих Правил;

 

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири та при відсутності у сусідів медичних протипоказань;

 

- на території присадибної земельної ділянки тільки за умов наявності попереджувальної таблички про існування тварини, а також якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території і попереджає можливість безконтрольного виходу тварини за її  межі;

 

- на території та/або в приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території або приміщення;

 

- у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, при забезпеченні комфортних для тварин умов, включаючи укриття та зручну зону відпочинку, наявності вільного доступу до свіжої води і їжі у біологічно необхідній кількості та якості, забезпеченні достатнього простору, належних умов відповідно до видових та індивідуальних особливостей;

 

- на територіях об'єктів будівництва, кооперативних організацій, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень, надійної прив’язі тощо, які виключають можливість виходу собак за межі території та попереджувальної таблички про наявність тварини.

 

Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати дотримання  тиші - попереджувати лай собак у період з 22 00 до 08 00.

 

Перенесено до заборон

 

 

 

Перенесено до заборон

 

 

3.2. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов'язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

 

3.3. При утриманні тварин їх власникам необхідно:

 

- запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей, інших тварин або майна;

 

- забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних, ветеринарно санітарних норм та громадського порядку;

 

- упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання;

 

-                    створити умови утримання тварин, які повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та задовольняти їх природним потребам у їжі, воді, сні, рухах, контактах з собі подібними, у природній активності та іншим потребам;

 

-         обладнати місце утримання тварин таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим з урахуванням природних потреб тварин певного виду, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.

 

Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов'язаний попереджати можливість її захворювань способом періодичних оглядів і вакцинацій, та у разі захворювання зобов'язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

 

Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

 

Евтаназія домашніх тварин допускається тільки за висновками ветеринарних спеціалістів про: наявнісьть порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають корекції за допомогою фахівця; наявність у тварини невиліковного захворювання що спричиняї її страждання або травми, не сумісні з життям – для припинення страждань тварини; в екстренних випадках для запобігання спричиненню шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, в установлено порядку.

 

За висновками ветеринарних спеціалістів евтаназія допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть;

 

Якщо власником тварини є юридична особа, в обов'язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

 

3.4. Власник потенційно небезпечної собаки також зобов'язаний:

 

- підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон", організатором проведення якого є комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» згідно з правилами та в порядку, визначеному цим рішенням;

 

- пройти процедуру обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

3.5. Власник собаки, що визнана небезпечною, зобов'язаний:

 

- протягом 7-ми робочих днів поставити собаку на особистий облік та пройти процедуру реєстрації тварини в Системі РДТ, що здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини";

 

- у встановлений термін підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою "Собака-компаньйон";

 

- пройти процедуру обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

3.6. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не здатна пройти тестування за програмою "Собака-компаньйон" її власник повинен передати таку тварину в притулок. Кількість можливих спроб проходження тестування для кожної собаки визначається складом комісії з тестування на чолі з кінологом комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Інтервал між спробами встановлює комісіяз тестування. Моніторинг за проходженням собаками, що визнані потенційно небезпечними, тестування за програмою «Собака-компаньон» з отриманням сертифікатів установленого зразка, покладається на комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

 

3.7. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну кінологічну освіту та свідоцтво про присвоєння кваліфікації кінолога.

 

3.8. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

 

- нацьковувати одну тварину на іншу та навчати собак для боїв;

 

- перевищувати фізіологічне навантаження;

 

- примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх, застосовувати жорстокі методи впливу на тварину.

 

3.9. При використанні собаки для охорони території необхідно упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини за межі цієї території та обов’язково повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

 

3.10. Власники тварин повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод до зменшення поголів'я тварин.

 

Перенесено до заборон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів на території міста Києва за участю тварин, є обов’язковим отримання організаторами відповідного заходу дозволу органу, уповноваженого на здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства та забезпечення організаторами присутності педставника комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Проведення таких заходів без присутності представника комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та без отримання дозволу спеціалізованого підприємства забороняється.

 

3.12. Власникам тварин забороняється:

утримувати собак та котів (тварин) без реєстрації;

вигулювати собак без індивідуального номерного знаку (жетону);

купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.

жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, наносити побої, знищувати їх;

- проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;

- розводити та використовувати собак та котів для отримання з них м'яса і шкурок;

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

- використовувати тварин для зайняття жебрацтвом;

- розводити собак, що не мають племінної цінності;

- утримувати собак на прив’язі менше двох метрів;

- піддавати евтаназії тварин з порушенням вимог законодавства.

- утримання тварин з порушенням зоотехнічних, зоогігієнічних та ветеринарно-санітарних норм;

- займатися розведенням тварин з уродженими вадами, генетично та фізіологічно несумісних, з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їх страждання, з перевищенням фізіологічного навантаження, при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства, не маючих племінної цінності;

- залишати тварин без догляду або в безпорадному стані, залишати тварин без води, відповідного харчування, можливості рухатись, без захисту від холоду і сонця;

- викидати трупи тварини, влаштовувати самовільні поховання у невстановленому для цієї цілі місці.

Особам, що утримують домашніх тварин, забороняється:

- використовувати для їх утримання місця загального користування (коридори, приміщення підвального типу, сходи, горища тощо).

отруювати тварин будь-якими засобами;

проводити пропаганду жорстокого поводження з тваринами, закликати до жорстокого поводження з ними, закликати до проведення масового умертвіння безпритульних тварин;

використовувати у розважальних або комерційних цілях матеріали, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

власникам тварин забороняється займатися розведенням тварин з уродженими вадами, генетично та фізіологічно несумісних, з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їх страждання, з перевищенням фізіологічного навантаження, при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства, не маючих племінної цінності.

 

 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ТВАРИН

 

4.1. Система РДТ – автоматизована система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення визначених цим Порядком даних про тварин та їх власників.

 

Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

 

- єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

 

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

 

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

 

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

 

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов'язаних з утриманням домашніх тварин в м. Києві.

 

4.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

 

4.3. Обов'язкову реєстрацію тварин здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" як спеціалізований уповноважений орган. Обов’язкову реєстрацію тварин в Системі РДТ можуть здійснювати ветеринарні клініки інших форм власності на підставі укладених з комунальним підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" договорів.

Ветеринарне обслуговування незареєстрованої тварини не допускається крім випадків, які потребують невідкладної екстреної ветеринарної допомоги, за умови наступної реєстрації такої тварини.

 

4.4. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки та коти, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Києва.

 

Власник тварини повинен зареєструвати її протягом 30 діб з моменту її відчуження іншою особою.

 

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Києва, але перебувають на території м. Києва з твариною більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

 

4.5. У випадках втрати номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов'язково проводиться перереєстрація тварини.

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином та можуть підлягати вилученню в установленому законом порядку.

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника згідно з діючими тарифами.

 

4.6 Сплата за реєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Безкоштовна реєстрація здійснюється щодо тварин, які отримані їх власниками з притулків (міні - притулків) для тварин.

 

4.7. Для проведення реєстрації власник тварини повинен обов'язково мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, ветеринарний паспорт на тварину та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини.

Для проведення реєстрації собаки, порода якої віднесена до переліку порід, що визнані потенційно небезпечними, його власник обов’язково надає сертифікат від нарколога за ф. 140/о, та сертифікат психіатра за ф. 122-2/о.

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов'язковою.

 

4.8. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П.І.Б., дата народження, серія та номер паспорту, ідентифікаційний код, адреса, електронна адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, серія, номер та ким виданий ветеринарний паспорт, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), згода на обробку персональних даних та інше із подальшим внесенням цієї інформації до Система РДТ. Обробка персональних даних та доступ до них здійснюється в установленому порялк відповідно до чинного законодавства України.

 

4.8.1. Процедура онлайн реєстрації передбачає заповнення відповідної форми в Системі РДТ щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, серія та номер паспорту, ідентифікаційний код, адреса, електронна адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, серія, номер та ким виданий ветеринарний паспорт, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше.

 

4.9. Власник зареєстрованої тварини повинен у 15-денний строк з’явитись до комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» для верифікації інформаціїї та отримання реєстраційного посвідчення і індивідуального номерного занку (жетону) на тварину, друкованого видання «Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві», а також для ознайомлення власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

Дані, внесені власником тварин, які не веріфіковані у встановлений термін, не вважаються реєстрацією тварини.

 

4.10. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують собак, обов'язково сплачують за утримання собак відповідно до встановлених Київською міською державною адміністрацією тарифів.

Плата за утримання собак з фізичних осіб нараховується Комунальним концерном «Центр комунального сервісу», у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, на території обслуговування яких проживає власник собаки: квартиронаймачам, власникам квартир та приватних малоповерхових та середньоповерхових будинків.

Отримані кошти використовуються згідно з розподілом, що затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Плата за утримання собак від юридичних осіб нараховується на підставі укладених з Комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» договорів, і спрямовується на виконання заходів Київської міської програми контролю за утриманням домашніх  тварин.

 

Незареєстровані тварини вважаються безпритульними та підлягають вилученню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЗНАХОДЖЕННЯ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

 

5.1. Власники тварини та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

 

5.2. Забороняється супроводжувати тварину особам у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також особам молодше 16 років без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

 

5.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

 

- супроводжуваної тварини;

 

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

 

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю  за її поведінкою (тримати тварину на повідку).

 

5.4. Забороняється супроводження та утримання потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особами, яким не виповнилося 16 років.

 

Дозволяється супровід інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

 

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

 

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

 

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

 

- прибирати екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

 

 

 

- навчати собак за визнаними навчальними програмами на майданчиках для дресирування.

 

Власникам собак, яких визнано небезпечними, або тих що не пройшли тестування за програмою «Собака - компаньон» заборонено вигулювати цих собак без повідка та намордника, в тому числі на території місць або зон для вигулу тварин.

 

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків, крім спеціально відведних для вигулу тварин місць, в т. ч. вигульних майданчиків.

 

5.8. Забороняється залишати тварин безпритульними. Безпритульні тварини підлягають вилову із подальшим утриманням у притулку безпритульних тварин. Пошук загублених тварин здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" за умови їх попередньої реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

 

6.1. Собаки незалежно від породи та коти, що мають вільний вихід за межі приміщення, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована, із обов’язковим подальшим занесенням цієї інформації до Системи РДТ.

 

6.2. Всі власники тварин зобов'язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

 

Перенесено в п. 3.4.

 

 

 

Перенесенн в п.3.4.

 

 

6.3. У випадку укусу або травмування твариною людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини. В особливих випадках доставити тварину для огляду і карантування у ветеринарний заклад протягом 10 днів.

 

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

6.5. Спеціалізовані заклади надають притулок для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також надають притулок для ізоляції собак, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

 

 

 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТВАРИН

 

7.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

 

- при відсутності знаку заборони при вході;

 

- на задній площадці транспортного засобу;

 

- при наявності у тварини реєстраційного посвідчення і індивідуального номерного занку (жетону);

 

- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

 

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

 

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

 

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

 

7.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

 

8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ТВАРИНИ

 

8.1. Право власності або інші речові права особи на тварин охороняються чинним законодавством. Підстави та способи набуття права власності або інших речових прав на тварину регулюється цивільним законодавством. Право власності на тварину вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність такого набуття не встановлена судом.

Право власності та інше речове право на тварину у разі жорстокого поводження з нею може бути припинено за рішенням суду шляхом її оплатного вилучення або конфіскації.

 

Право власності на тварину підтверджується наявним на тварині номерним жетоном з відповідною реєстрацією в Системі РДТ.

 

Ветеринарний паспорт не є підтвердженням права власності.

 

Відмова власника тварини від права власності на неї не звільняє його від прав та обов'язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

 

8.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

 

8.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів - 3-х місяців.

 

8.4. Відчуження тварин у якості подарунків дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

 

Передачу тварин як призів заборонено.

 

8.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров'я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

 

8.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П.І.Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до Спеціалізованого комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» у 30-денний термін.

 

8.7. Продаж тварин повинен здійснюватися у місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

 

8.8. Дозволяється продаж собак та котів:

 

- на території власника тварини;

 

- у розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;

 

- у притулках (міні-притулках);

 

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

 

- на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

 

В інших місцях, не призначених для цього, продаж тварин заборонено.

 

У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

 

Тварини в місцях продажу повинні утримуватися у вольєрах, клітках, інших пристосованих до видових потреб породи тварини місцях, норми площі яких не можуть бути менші, ніж мінімальні норми, встановлені законодавством (для диких тварин та аналогічним їм домашніх – Додатком до Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах).

 

Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

 

Забороняється продаж тварин без відповідних ветеринарних документів встановленого зразка.

 

Під час продажу тварини проведення її ідентифікації та реєстрації є обов’язковим. З цією метою є обов’язковим присутність представників спеціалізованого комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» в місцях продажу тварин з доступом до Інтернет ресурсу та Системи РДТ для здійснення контролю за дотриманням вимог цих Правил під час здійснення купівлі-продажу та реєстрації тварин.

 

У разі виявлення продавцем, покупцем або третьою особою у місцях продажу тварин з ознаками хвороби, що внесена до переліку, затвердженого Департаментом фітосанітарної та ветеринарної служби України і підлягає повідомленню, інформація про це надається до Департаменту.

Продаж тварин, які захворіли на хворобу, що підлягає повідомленню, або щодо яких є підозра про захворювання на таку хворобу, забороняється.

 

У разі виявлення порушення цих Правил особа, яка виявила порушення, повинна викликати представників правоохоронних органів для складання протоколу.

 

9. ВИЛОВ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

 

9.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з індивідуальними номерними знаками (жетонами) і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

9.2. Вилов безпритульних тварин проводиться спеціалізованим комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

9.3. Вилов безпритульних домашніх тварин окремими не уповноваженими громадянами та організаціями забороняється, окрім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

9.4. Вилов собак, котів та інших тварин за можливістю проводиться при відсутності сторонніх осіб.

9.5. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

- привласнювати собі відловлювальних тварин;

- продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

- забирати тварин з квартир і з територій приватної власності без відповідного рішення суду;

- знімати домашніх тварин з прив’язі, якщо вони знаходяться на прив’язі менш ніж 3 години;

- використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним домашнім тваринам.

9.6. Вилов безпритульних тварин Комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» здійснюється відповідно до заявок юридичних та фізичних осіб, на території яких перебувають такі тварини, або зареєстрованих опікунів безпритульних тварин.

9.7. У випадку документально підтвердженої шкоди (покусу), заподіяної третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, вилов тварин може здійснюватись за зверненнями юридичних та фізичних осіб.

9.8. Планування вилову безпритульних тварин на стерилізацію проводиться порайонно за принципом спіральних ліній, при можливості разом з опікунами.

9.9. Вилову на стерилізацію мають підлягати усі безпритульні собаки.

9.10. Після вилову безпритульних тварин, щодо яких є підстави вважати їх загубленими (наявність ознак порідної цінності, доглянутий вигляд, наявність чипу тощо), і вжиття заходів з пошуку власника в разі, якщо протягом 14-ти денного строку власник такої тварини не встановлений, вона підлягає стерилізації та може бути залишена в притулку, передана новим власникам або повернена на місце попереднього перебування під опіку.

9.11. Не підлягають вилову тварини, які раніше були стерилізовані, візуально ідентифіковані й повернені на місце вилову під відповідальність опікуна, окрім випадків агресивної поведінки таких тварин, каліцтва та тілесних ушкоджень, що потребують ветеринарної допомоги, або у разі наявності скарг громадян.

9.12. Проведення процедури вилову безпритульних тварин, а також їх повернення на місце вилову відбувається у присутності зареєстрованих опікунів цих безпритульних тварин (за наявності таких опікунів).

9.13. Усі виловлені тварини в обов’язковому порядку підлягають перевірці на ідентифікацію, а у разі її відсутності - реєстрації та ідентифікації.

9.14. Спеціалізован підприємство – КП «Київська місьа лікарня ветеринарної медицини» проводить реєстрацію безпритульних тварин в системі реєстрації та ідентифікації із зазначенням дати вилову тварини, її фото, виду, статі, породи, кольору, ваги та приблизного віку, візуальної характеристики стану здоров’я тварини, місця вилову, особливих відміток тварини (каліцтва, особливостей), а також інших відомості, які є необхідність зафіксувати.

9.15. При наявності у виловлених тварин індивідуального номерного знаку (жетону) або іншого ідентифікатора, необхідно зафіксувати реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про виловлену тварину суб’єкту реєстрації для внесення інформації до системи реєстрації та ідентифікації тварин м. Києва.

9.16. Забороняється допускати до вилову тварин осіб, що притягалися до кримінальної та/або адміністративної відповідальності за порушення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві або перебувають на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.

9.17. Вилов тварин здійснюється будь-якими незабороненими способами (засобами, обладнанням) і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

9.18.1. Медикаментозним - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;

9.18.2. Механічним - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

9.18.3. Комбінованим - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

9.19. Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями або залученим спеціалізованим автотранспортом, групою або індивідуально, в клітках.

9.20. Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:

- технічно справний;

- укомплектований набором переносних кліток для тварин;

- підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні пронумеровані клітки;

- клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобіля, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;

- обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;

- оснащений чітко та зрозуміло написаною назвою і телефонним номером профільного підприємства;

- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги;

- укомплектований набором відповідного спецобладнання. При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.

9.21. Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

9.22. Відловлені безпритульні тварини, які не мають ознак порідної цінності, утримуються щонайменше протягом 5-ти днів у карантині, після чого в обов’язковому порядку проходять стерилізацію, вакцинацію проти сказу, кліпсуються вушною номерною кліпсою, чіпуються внутрішнім електронним транспондером та вносяться в Систему РДТ.

9.23. Відловлені тварини повертаються власникам за умови пред'явлення ідентифікаційного жетону, ветеринарного паспорта, будь-якого посвідчення особи, оплати на рахунок Комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» вартості витрат за відлов, утримання, стерилізацію, вакцинацію, чіпування, лікування (у разі проведення) та інші процедури, якщо такі проводилися.

9.24. Після завершення 14-ти денного строку, незатребувані тварини можуть безкоштовно передаватися у притулки, у власність іншим громадянам або повертатися на пропередне місце перебування під опіку.

9.25. Повернення тварин можливе після завершення всіх процедур, передбачених цими правилами. Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» має право перевірити умови утримання переданих у власність тварин та, у разі неналежного їх утримання, здійснити передбачені законом заходи з вилученя тварини.

9.26. Забороняється піддавати евтаназії незатребуваних тварин, окрім наявності показань до евтаназії.

9.27. Повернення безпритульних тварин до ареалу їх перебування здійснюється за умови проведення ідентифікації тварини, щеплення, проведення профілактичних обробок від інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними документами.

 

10. ОПІКУНИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

 

10.1. Задля ефективного вирішення питання регулювання чисельності безпритульних тварин та гармонійного співіснування людей та тварин на території м. Києва здійснюють діяльність опікуни безпритульних тварин.

10.2. Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована як опікун, що отримала посвідчення опікуна та внесена до реєстру опікунів безпритульних тварин.

10.3. Опікуном не може бути особа, яка притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення вимог Закоун України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

10.4. Опікуни опікуються безпритульною твариною (тваринами): котами, собаками на певній території.
10.5. Опікуном може бути особа, яка зареєстрована у базі даних опікунів комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та уклала з комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» відповідний договір з визначенням прав та обов’язків сторін.

10.4 Опікун зобов’язаний дотримуватись пунктів договору, укладеного з комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та вимог цих Правил.

 

11. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ СОБАК ТА КОТІВ

 

11.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов'язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання довідки та/або свідоцтва про смерть тварини.

 

11.2. Спеціалізованим комунальним підприємством, уповноваженим видавати свідоцтво про смерть тварини установленого зразка є Комунальне підриємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

 

11.3. Підставою для отримання свідоцтва про смерть тварини установленого зразка є довідка про смерть тварини, видана ветеринарним закладом або пред’явлений труп померлої тварини.

 

Забороняється кремація трупів тварин без свідоцтва про смерть тварини.

 

11.4. На підставі свідоцтва про смерть тварини власник тварини повинен у 10-денний термін письмово проінформувати спеціалізоване комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" про факт та причину смерті тварини для внесення запису до Системи РДТ. Зняття тварини з реєстрації в системі РДТ відбувається на підставі свідоцтва про смерть тварини.

 

11.5. Забороняється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

 

11.6. Утилізація тварин допускається тількі у відведеному для цього місці на підставі укладеного договору зі спеціалізованим комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» про надання послуг з утилізації.

 

11.7. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.

 

 

12. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

 

12.1. Структурні підрозділи ГУ національної поліції в м. Києві:

 

12.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

12.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері жорстокого поводження з тваринами та порушення Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

 

12.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

 

12.2. Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві:

 

12.2.1. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

 

12.2.2. Забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.

 

12.3. Районні в місті Києві державні адміністрації:

 

12.3.1. Координують діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

Вилучено

 

12.3.2. Створюють та координують роботу районних комісій по контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

12.3.3. Визначають територію та забезпечують обладнання майданчиків для дресирування собак відповідно до розроблених проектних пропозицій.

 

12.3.4. Визначають територію та забезпечують облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак.

 

12.4. Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 

12.4.1. Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

 

12.5. Структурні підрозділи районних в місті Києві державних адміністрацій з контролю за благоустроєм:

 

12.5.1. здійснюють контроль, в межах наданих повноважень, за дотриманням встановленого нормативного порядку санітарно-технічного стану території;

 

12.5.2. здійснюють контроль за своєчасним прибиранням та вивезенням сміття балансоутримувачами.

 

12.5.3. здійснюють контроль за дотриманням власниками та балансоутримувачами санітарного стану територій.

 

 

Вилучено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6. Керуючі компанії по обслуговуванню житлового фонду, житлово-експлуатаційні організації (контори) іншої форми власності, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо:

 

12.6.1. Утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій.

 

12.6.2. Забезпечують у межах своїх повноважень контроль за дотриманнями власниками тварин цих правил та уповноважені на документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею адміністративних матеріалів до відповідних органів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.3. Забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також забезпечують проведення протиепізоотичних заходів. Забезпечують інформування населення про необхідність обов'язкової реєстрації (перереєстрації) тварин. Надають службові приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини та працівникам комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" в установленому порядку.

 

12.6.4. Сприяють посадовим особам у виконанні своїх посадових (службових) обов'язків щодо дотримання вимог цих Правил.

 

12.7. Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

 

12.7.1. Проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

 

12.7.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

 

12.7.3. Проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Києві та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

 

12.7.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

 

12.8. Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»:

 

12.8.1. здійснює контроль за утриманням та поводженням з домашніми тваринами в установленому порядку; 12.8.2. бере участь у проведенні перевірок, складанні відповідних актів, приписів та протоколів про адміністративні правопорушення;

 

12.9. Компетентні органи, підприємства та організації в сфері утримання домашніх собак та котів здійснюють свої повноваження на підставах, визначених нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради і розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, а також згідно зі своїми затвердженими Положеннями чи Статутами з дотриманням вимог законодавства України.

 

 

 

13. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ'ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

 

13.1. Громадські організації (об'єднання), що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

 

- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

 

- беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів;

 

- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

 

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

 

- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов'язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.

 

13.2. Громадські організації (об'єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

13.3. Громадські організації (об'єднання) отримують інформацію за запитом з питань, пов'язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення Київради

 

 

Перелік

порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

1. Аіді (вівчарка атласька)
2. Айну (собака айнський, хоккайдо)
3. Акбаш
4. Акіта-іну
5. Акіта американський (собака великий японський)
6. Бергамаско (вівчарка бергамська)
7. Боксер німецький
8. Бріард (вівчарка французька довгошерстна)
9. Брохольмер датський
10. Був'є арденський
11. Був'є фланерський
12. Бульдог алапахський чистокровний (отто)
13. Бульдог американський
14. Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
15. Бульмастиф
16. Бультер'єр англійський
17. Бультер'єр англійський стафордширський
18. Бурбуль південноафриканський
19. Вельштер'єр
20. Вівчар картський (вівчарка картська)
21. Вівчарка американо-канадська біла
22. Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)
23. Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)
24. Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)
25. Вівчарка голландська
26. Вівчарка грецька
27. Вівчарка ештрельська (португальська горна)
28. Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
29. Вівчарка німецька
30. Вівчарка південноросійська (таврійська)
31. Вівчарка пікардійська (пікар)
32. Вівчарка польська підгалянська
33. Вівчарка польська татранська
34. Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
35. Вівчарка східноєвропейська
36. Вовкодав ірландський
37. Доберман-пінчер
38. Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
39. Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
40. Дог німецький
41. Далматин
42. Дратхаар
43. Ердельтер'єр
44. Кангал
45. Кане-корсо
46. Као де кастро лаборейро
47. Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
48. Карабаш анатолійський
49. Командор (вівчарка угорська)
50. Кувас угорський
51. Лабрадор-ретривер
52. Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)
54. Лайка
55. Леонбергер
56. Маламут аляскінський
57. Марема (вівчарка маремо-абруцька)
58. Мастиф англійський
59. Мастиф бельгійський
60. Мастиф іспанський
61. Мастиф піренейський
62. Мастиф тибетський
63. Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)
64. Мітельшнауцер
65. Московська сторожова
66. Ньюфаундленд
67. Перо де преса канаріо (собака канарський)
68. Піт-бультер'єр американський
69. Пурухаар
70. Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
71. Ріджбек родезійський
72. Ріджбек тайський
73. Різеншнауцер (великий шнауцер)
74. Ротвейлер
75. Сенбернар
76. Собака вовчий італійський
77. Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
78. Собака вовчий чеський
79. Собака піренейський горний (великий піренейський)
80. Тер'єр американський стафордширський
81. Тер'єр російський чорний
82. Тоза-іну (собака японський бійцівський)
83. Філа бразилейро (мастиф бразильський)
84. Фокстер'єр
85. Хаскі сибірський
86. Ховаварт
87. Чувач словацький
88. Ягдтер'єр
89. Метиси всіх зазначених порід

 

Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішеня Київради  

 

 

Положення

про правила тестування собак за програмою "Собака-компаньйон"

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Тестування проводиться за запрошеннями власників собак.

Організатором проведення тестування собак за програмою «Собака-компаньйон» є комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Тестування організовується і проводиться на майданчику з природним покриттям або інших придатних за розмірами територіях, що дозволяють безперешкодному виконанню нормативних вправ і не мають різко відволікаючих подразників.

Комунальне підприємство встановлює склад комісії, що проводить оцінку тестування, до якого входять: суддя (кінолог) комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», фахівець комунального підприємства та секретар комісії.

Перед проходженням тестування власник повинен пред'явити реєстраційне посвідчення та ветеринарні документи встановленого зразка на собаку, яка проходить тестування. Собака, яка проходить тестування, обов'язково повинна мати жетон з індивідуальним ідентифікаційним номером, прикріпленим до нашийника.

  Тестування є обов'язковим для списку порід собак, визнаних як потенційно небезпечні та метисів зазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

  До тестування допускаються собаки будь-яких порід, а також метиси та безпородні.

Для здачі випробувань за програмою «Собака-компаньйон» собака повинна бути представлена безпосередньо власником або особою, що проживає в тій же сім'ї, що досягли 16 років.

До тестування собак за програмою «Собака-компаньйон» допускаються всі власники собак, які успішно пройшли співбесіду на компетентність. Учасники, які вперше беруть участь в тестуванні собак і ще не одержали відповідне підтвердження своєї компетентності, повинні в усній формі успішно пройти відповідний тест. Це необхідно зробити до початку роботи із собакою в практичній частині тестування.

Питання по тестуванню власників собак на компетентність знаходяться у розділі "A" цього Положення і є обов’язковими.

Розділ «С» є обов’язковим.

Щоб бути допущеним до розділу "C" тестування згідно з цим Положенням учасник тесту повинен набрати мінімум балів у вправах розділу "В" цього Положення. Суддя сам визначає, здає або не здає собака розділ "B" цього Положення.

При тестуванні собаки згідно з розділом "C" цього Положення суддя сам визначає, здає чи не здає собака цей розділ.

Між випробуваннями згідно з розділами цього Положення немає терміну очікування. В разі якщо не були здані всі три розділи тестування, отримання сертифіката є неможливим.

Для успішного проходження тестування «Собака-компаньйон» необхідно набрати мінімальну кількість балів у розділі "B" і одержати залік по навичках вправи 1 і 2 розділу "C" цього Положення.

  До тестування допускаються собаки у віці від 12 місяців.         

  Під час тестування враховуються особливості поведінки властиві кожній породі.

Забороняється використовувати засоби, що спонукують (ласощі, предмети гри тощо). Після виконання комплексу вправ дозволяється гладити собаку, а також заохочувати її голосом.

Дозволяється участь у випробуваннях собаки в будь-якому нашийнику, крім суворого та радіокерованого. Також не дозволяється кріпити повідок до нашийника в режимі "зашморг".

Якщо фізичне здоров’я власника не дозволяє йому вести собаку з ліва, то в такому випадку собаку дозволяється вести справа, але про це власник повинен попередити суддю заздалегідь.

  Власник керує собакою командами відповідно до встановлених правил голосом, жестом, голосом та жестом.

  Під час тестування всі команди віддаються однією мовою і не змінюються  процесі. У разі якщо при підготовці собаки були використані інші жести та/або команди іноземною мовою, або інші звукові команди, власник зобов'язаний попередити про це суддю при доповіді.

  Всі дії власника, які спотворюють або доповнюють нормативну команду при демонстрації навички (комплексу) і впливають на роботу собаки оцінюються як додатковий вплив на собаку і штрафуються.

  Робота собаки оцінюється по кожній вправі та комплексу.

  Все тестування проходить з собакою, пристебнутою на повідок з чітким провисанням, крім вправ у вільному стані в пункті 1, пункті 2 «Другий етап» та пункту 4 розділу «В».

  Перед початком виконання кожної вправи, власник із собакою приймає базове положення (власник стоїть, собака сидить біля лівої ноги власника без завалювання).

  Голосова команда «Поруч!» дозволяється на початку руху, при зміні напрямку руху, при зупинці.

  Дозволені два види підходу собаки до дресирувальника «Фронтальний» і «Обхід».

При виконанні першої вправи власник здає рапорт судді, під час якого собака повинен перебувати біля ноги власника, після чого демонструється рукостискання судді, і в цей час собака повинен бути абсолютно спокійним. Якщо собака проявляє реакцію, то подальше проходження тестування припиняється. Після закінчення рапорту, за вказівкою судді власник приступає до виконання вправ.

Суддя має право при недотриманні власником собаки, яка проходить тестування, порядку й безпеки, перервати або припинити процедуру тестування.

Рішення судді є остаточним і оскарженню не підлягає.

  Суддя дає вказівку про початок і закінчення вправ.

  Робота собаки оцінюється суддею по кожному навику відповідно до таблиці штрафних балів. Залежно від нарахованих балів після закінчення випробувань (загальна оцінка роботи собаки) і загальної суми балів, набраної відповідно до підсумкової таблиці, собаці присуджується оцінка і при успішно пройденому тестуванні власник отримує «Сертифікат» встановленого зразка.

  При підведенні підсумкової оцінки за вправу (комплекс) суддя проводить відмінність між додатковими діями власника, що впливають на роботу собаки, і діями власника, що не призвели до зміни в її роботі.

  Загальна оцінка роботи собаки складається із загальної суми балів, набраної відповідно до підсумкової таблиці набраних балів.

  Оцінка в балах власнику окремо не виставляється, але в кінці випробувань суддя дає якісну оцінку роботи власника на компетентність: «Здав», «Не здав».

За жорстоке поводження з собакою, власник відсторонюється від здачі тестування.

Тестування передбачає виконання 6 вправ:

1.           Показ зубної системи, відношення до намордника, перехід у вільний стан;

  2. Ставлення до корму, забороняюча команда;

  3. Рух «поруч» з власником;

  4. «Сидіти» в русі, «Лежати» в русі, «До мене»;

  5. Робота біля ноги (посадка, укладка, стійка);

  6. Витримка при відволікаючих факторах.

 

  Підсумкова максимальна кількість балів - 60.

  Мінімальна кількість балів, щоб бути допущеним до розділу «С» в тестуванні та дає змогу отримати сертифікат складає - 42.

 

РОЗДІЛ "A" - ТЕСТ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ СОБАК

1. Нормативна база.

1.1. Порядок утримання собак у багатоквартирних будинках або у приватному секторі.

1.2. Перелік документів, які обов'язково повинні бути оформлені на собаку.

1.3. Порядок реєстрації собак у м. Києві.

1.4. Правила супроводу собаки до місць або зон вигулу.

1.5. Правила поводження з собакою у громадських місцях.

1.6. Перелік місць, в яких забороняється знаходитись з собакою.

1.7. Правила транспортування собак громадським транспортом.

1.8. Дії власника собаки у випадку, якщо його собаку було загублено.

1.9. Правила страхування відповідальності власника собаки за шкоду, заподіяну третій особі.

1.10. Дії власника собаки у разі виникнення інциденту з укусом його собакою людини або тварини.

1.11. Відповідальність власника собаки за шкоду, заподіяну майну або здоров'ю іншої особи.

1.12. Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами згідно адміністративного та кримінального кодексу України.

1.13. Відповідальність за незареєстровану собаку згідно «Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві»

1.14. Адаптація собаки в умовах міста (загальні поняття).

2. Ветеринарні норми.

2.1. Вимоги до власника щодо обов'язкового щеплення його собаки. Від яких хвороб проводиться обов'язкове щеплення собак? Як часто потрібно проводити повторне обов'язкове щеплення?

2.2. Хвороби собак, які можуть бути небезпечними для людей. Їх загальні ознаки.

2.3. Дії власника у разі виявлення у собаки ознак небезпечного захворювання.

2.4. Вимірювання температури у собак.

2.5 Як часто потрібно проводити дегельмінтизацію собак?

2.6. Дирофіляріоз. Ознаки і профілактика.

2.7. Ознаки захворювання собаки на бабезіоз (піроплазмоз). Дії власника у разі виявлення у собаки ознак цього захворювання.

2.8. Тепловий удар. Перша допомога при тепловому ударі.

2.9. Перша допомога собаці у випадку порізів, проколів та інших подібних ушкоджень.

 

РОЗДІЛ «В» - ЗАГАЛЬНА СЛУХНЯНІСТЬ СОБАКИ

1. Показ зубної системи, відношення до намордника, перехід у вільний стан.

Виконання:

За вказівкою судді, власник із собакою (на повідку) підходить до судді, зупиняється і показує зубну систему собаки. Одягає собаці намордник, знімає повідок і переводить її у вільний стан командою «Гуляй» (не в бік судді), починає рух. За вказівкою судді, кличе собаку (дозволяється подати кличку один раз) і знімає з неї намордник.

Собака не повинна чинити опір при показі зубної системи, спокійно ставитися до намордника, не проявляти занепокоєння при його надяганні, а при подачі власником команди «Гуляй» перейти у вільний стан. За вказівкою судді, власник може рухатися в будь-якому напрямку, але не в бік судді. При підзиві собаки власнику дозволяється подати кличку один раз, далі подача клички штрафується як повторна команда.

Невиконанням навички «показ зубної системи» вважається як неможливість огляду зубної системи собаки.

Невиконанням навички «ставлення до намордника» є скидання намордника, або безперервні спроби його скинути, незважаючи на дії власника, або неможливість надіти намордник на собаку.

Якщо собака не змінив положення після команди «Гуляй» до початку руху власника, це штрафується.

 

2. Ставлення до корму, забороняюча команда.

 

Навик перевіряється в два етапи.

 

Перший етап

Забороняюча команда.

Виконання:

На цьому етапі навик перевіряється забороною собаці брати корм з рук дресирувальника. Забороняюча команда може бути будь якою, але не змінюватись на протязі виконання.

За вказівкою судді, власник підходить з собакою до судді і зупиняється перед ним (дозволяється фіксація собаки командою «Сидіти»).

Рукою (на відкритій долоні) дає кілька разів по одному шматочку ласощів. При дачі чергового шматочка подає забороняючу команду. Після витримки до 5 секунд прибирає руку з ласощами. Відновлює дачу ласощі.

При поновленні дачі ласощів власнику дозволяється давати не більше двох будь-яких дозвільних команд. Якщо в процесі виконання навику забороняюча команда прозвучала після взяття корму в пащу, то собака по першій поданій команді повинна його викинути. Дозволяється одна повторна забороняюча команда. Якщо собака взяла корм після поданої забороняючої команди і викинула його, то собака штрафується. Навик вважається невиконаним, якщо собака не викинула корм з пащі або з'їла його після двох забороняючих команд.

 

Другий етап

Виконання:

Навичка перевіряється на ділянці 3х4 м, де заздалегідь розкидається кілька помітних шматочків ласощів. Кількість розкинутих шматків повинні знати суддя і власник.

Власник з собакою, за вказівкою судді, підходить до ділянки, де розкиданий корм, зупиняється в 2 метрах від ділянки, знімає з собаки повідок, командою «Гуляй» і жестом посилає собаку на цю ділянку і продовжує рух в напрямку корму разом з собакою. 

За вказівкою судді, після проходу ділянки з ласощами власник кличе собаку командою «До мене».

При спробі собаки взяти корм, власник може подати забороняючу команду. Якщо забороняюча команда прозвучала після взяття корму в пащу, то собака по першій поданій команді повинна його викинути (перша подана команда не штрафується).

Навик вважається невиконаним, якщо собака не викинула корм з пащі після двох забороняючих команд або з'їла його.

 

3. Рух «Поруч» з власником.

 

Виконання:

За вказівкою судді, власник починає рух по маршруту, що становить 30-40 кроків. У процесі руху власник по сигналу судді змінює темп і напрямок руху.

Команда власника собаці «Поруч» подається тільки на початку руху, при поворотах і зміні темпу. Собака повинна йти щільно і невимушено поруч з власником, біля його лівої ноги, зберігаючи правильне положення при різних темпах руху і при поворотах. При зупинці сідає у лівої ноги власника, паралельно з ним, не завалюючись.

Навик вважається невиконаним у разі відхилення собаки в будь-яку сторону більш ніж на корпус (поява просвіту між дресирувальником і собакою більш ніж довжина корпусу).

 

4. «Сидіти» в русі, «Лежати» в русі, «До мене».

 

Перед початком виконання власник знімає повідок.

З базової позиції власник і собака починають рух по команді "Поруч" уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 15 кроків, власник дає команду голосом "Сидіти!". Собака негайно повинен виконати команду, а власник, не змінюючи швидкості, проходить ще 20 кроків. Власник зупиняється й розвертається до собаки. За сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію (собака сидить поруч зліва від власника).

З базової позиції власник і собака починають рух по команді "Поруч" уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 15 кроків, власник дає команду голосом "Лежати!". Собака повинен швидко виконати команду, а власник проходить ще 20 кроків по прямій лінії, зупиняється й розвертається до собаки. За командою судді власник підкликає собаку командою "До мене!".

Собака при підході повинен виявити зацікавленість і швидкість виконання команди, швидко підбігти та близько сісти прямо перед власником та по команді "Поруч" собака повинен швидко зафіксувати себе в базовій позиції (собака сидить зліва від власника) або одразу максимально щільно обійти власника і зайняти базове положення біля лівої ноги.

 

5. Робота біля ноги (посадка, укладка, стійка).

 

Виконання:

Власник фіксує собаку у ноги.

За командою судді змінює її положення командами (голосом, жестом, голосом і/або жестом). Кожен навик повинен бути виконаний собакою з різних положень двічі. Собака повинна по першій команді прийняти необхідне положення і не змінювати його. При зміні собакою положення власник повинен повернути її в потрібне положення самостійно повторної командою.

Якщо собака не виконала першу команду, власнику дозволяється подати не більше 2-х повторних команд, а при їх невиконанні, за вказівкою судді, замінити іншою командою, але тільки один раз. В цьому випадку при виставленні оцінки дві повторні команди додатково не штрафуються. Якщо собака відволіклась, власник може використовувати кличку собаки, але оцінка при цьому знижується. Навик вважається невиконаним, якщо собака після заміни команди суддею, не прийняла нового положення після двох повторних команд.

 

6. Витримка при відволікаючих факторах.

 

Перед тим, як інший власник із собакою готуються почати першу вправу зі слухняності, перший власник у місці, зазначеному суддею пристібає собаку до прив’язі та дає команду "Лежати!". Після цього власник відходить від собаки на 30 кроків, не залишаючи поруч ніякого предмета. Власник повинен спокійно стояти спиною до собаки.

Собака залишається лежати, поки інший собака не закінчив вправи 1 і 5 цього Положення.

Після закінчення вправи 5 за сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію, після чого дає собаці команду "Сидіти!".

Власник не повинен рухатися, знаходячись в зазначеному місці, поки суддя не попросить його забрати собаку.

Рухи власника, замаскована допомога собаці, а також зміна собакою лежачого положення розглядаються суддею як помилки і приводять до відрахування балів. Бали знімаються, якщо собака сідає або встає з лежачого положення, при цьому залишаючись у зазначеному місці.

Якщо собака відходить більш ніж на 1-2 метри (в залежності від зросту) від призначеного місця до того, як інший собака закінчив вправу 5 цього розділу, то відбувається часткове відрахування балів.

Довжина прив’язі повинна становити не менше 5 метрів.

 

РОЗДІЛ "C" - ПОВОДЖЕННЯ СОБАКИ В МІСЬКИХ УМОВАХ

 

Вправи виконуються на дресирувальному майданчику, в умовах максимально наближених до міських.

За результатами тестування згідно з цим Положенням бали не нараховуються. Загальне враження судді по поводженню собаки в міських умовах є вирішальним чинником у визначенні: чи здано тестування згідно з цим Положенням. Суддя має право вказати в оціночному листі свої зауваження.

Проходження собакою тестування даного розділу згідно з цим Положенням повинно проходити в наморднику.

Поводження собаки в умовах міста.

За сигналом судді власник із собакою на повідку йдуть імпровізованою вулицею (дорогою). Суддя знаходиться за ними на певній дистанції. Собака повинен йти поруч із власником не відхиляючись та не забігаючи вперед.

Повз власника із собакою, зі сторони собаки проїде велосипедист та через деяку відстань пробіжить людина. Далі зі сторони власника пройде інший власник із собакою. Собака повинен залишатись спокійним та не проявляти агресії або явного остраху.

Після цих вправ власник підходить до судді, потискає йому руку й розмовляє з ним. Під час бесіди собака може сидіти, лежати або стояти. Собака не повинен проявляти агресії або явного остраху.

На наступному етапі випробування, по сигналу судді власник разом із собакою рухаються крізь пішохідний потік. Під час руху власник повинен 1 раз зупинитися давши собаці команду «Сидіти» для того щоб «спитати дорогу». Під час цієї вправи повинні бути різні міські подразники, такі як шум проїжджаючого автомобілів, гудки, пішоходи що голосно розмовляють і т.п. Собака повинен спостерігати за власником і залишатися спокійним і зібраним не проявляючи агресії або остраху.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Додаток № 3

до Правил утримання

та поводження з

тваринами у місті

Києві

 

Положення

про функціонування майданчиків для дресирування собак

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положенням про функціонування майданчиків для дресирування собак (далі - Положення) встановлюються основні вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану цих об'єктів, а також умов їх експлуатації.

 

1.2. Майданчики для дресирування собак створюються з метою:

 

- здійснення контролю за системою дресирування собак;

 

- підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак всіх порід;

 

- проведення тестування за програмою "Собака-компаньйон" з метою встановлення ступеня адаптації тварини в умовах міста, у т. ч. потенційно небезпечних собак та собак, яких визнано небезпечними;

 

- проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

 

- сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві.

 

1.3. Виконання п. 1.2 передбачає вирішення цілої низки соціальних проблем, а саме:

 

- зменшення кількості конфліктів, пов'язаних з порушеннями власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві;

 

- зменшення випадків покусів собаками людей або інших тварин;

 

- зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин;

 

- формування гуманного відношення до тварин.

 

1.4. Майданчики для дресирування собак повинні бути облаштовані у відповідності до проектних рекомендацій.

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

2.1. Майданчик для дресирування собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак.

 

2.2. Майданчики розташовуються на території змішаної забудови, рекреаційних територіях загального користування, лісопаркових зонах, на резервних і неосвоєних ділянках, у смузі відчуження залізниць, автомагістралей тощо.

 

2.3. Відстань від майданчика до житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери повинна становити не менш ніж 150 метрів.

 

У залежності від місця розташування майданчиків, наявності натуральних і штучних екранів, що перешкоджають візуальному контакту та поширенню звуку, а також за дотриманням санітарних норм мінімальну відстань може бути змінено.

 

2.4. Під створення майданчика виділяється територія 1720 кв. м (стандартний проект) або 1483 кв. м (міні-проект, рекомендований для центральних районів міста).

 

2.5. Покриття майданчика повинно забезпечувати добрий дренаж, бути зручним для регулярного прибирання та поновлення: газон з щільною та низькою рослинністю (злакові трави висотою від 3 до 5 см) на основі піщано-земляного ґрунту. Поверхня повинна бути рівною і не мати потенційної небезпеки травматизму для людей та тварин.

 

2.6. Для забезпечення безпеки майданчик обладнується сітчастою, ґратчастою або глухою огорожею висотою не менш 1,8 м (що має ворота й хвіртку) та обсаджується із зовнішнього боку кущами (живою огорожею). Технологічні щілини між елементами й секціями огорожі, її нижнім краєм та землею не повинні дозволяти тварині самостійно залишити майданчик або заподіяти собі травму (до 70 мм або глухі).

 

2.7. Обов'язкова наявність освітлення майданчика, яке повинне забезпечувати повноцінну роботу майданчика у вечірній час.

 

2.8. Майданчик оснащується інформаційною вивіскою з назвою та відомостями про його призначення, а також спеціальними табличками з інформацією про потенційну небезпеку (наприклад, "Обережно - робота службових собак") по периметру майданчика.

 

2.9. Майданчик повинен зазначатися вивіскою (п. 2.8) з наступною інформацією: структурна підпорядкованість, назва, П. І. Б. відповідальної особи з контактним телефоном, телефон комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" із зазначенням відповідальної особи, розклад роботи майданчика, список інструкторів-дресирувальників та ін.

 

Поруч з інформаційною вивіскою може знаходитися стенд (стенди) з інформацією про спонсорів та меценатів, за сприяння яких відбувається благоустрій та експлуатація майданчика.

 

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

 

3.1. Визначення території та обладнання майданчиків у відповідності до типового проекту забезпечується районними у місті Києві державними адміністраціями за рахунок районних бюджетів, комунальних платежів за утримання тварин.

 

 

3.2. Районні управління житлово-комунального господарства забезпечують обслуговування та відповідний технічний і санітарний стан майданчиків, а саме:

 

- належний зовнішній вигляд у відповідності до типового проекту;

 

- необхідний поточний ремонт з метою підтримання в працездатному та безпечному стані обладнання, інвентарю та огорожі;

 

- за необхідністю проводять лабораторний контроль якості ґрунту на наявність патогенних мікроорганізмів та гельмінтів;

 

- у випадку виявлення зооантропонозних захворювань в термін не менш ніж 3 доби замовляють дезінфекцію. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

 

3.3. Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарно медицини" у взаємодії з районними у м. Києві державними адміністраціями, зацікавленими підприємствами та громадськими організаціями:

 

- бере участь у плануванні та надає пропозиції до типового проекту майданчика;

 

- проводить щорічний моніторинг щодо наявності майданчиків у районах м. Києва, а також їх технічного і санітарного стану;

 

- бере участь у розгляді скарг, пропозицій і заяв громадян та організацій, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацією майданчиків;

 

- розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку нормативи, положення та інструкції щодо забезпечення функціонування майданчиків;

 

- забезпечує методичний процес і координацію навчальної та інформаційно-просвітницької роботи на майданчиках;

 

- бере участь у роботі комісій щодо складання іспитів та проведення тестування собак, які пройшли курс навчання на майданчиках.

 

3.4. Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" закріплює за майданчиком відповідальну особу та визначає перелік інструкторів-дресирувальників, помічників і стажерів, які допущені до практичних занять на ньому.

 

3.5. Відповідальна особа здійснює загальне управління процесом роботи майданчика та несе повну відповідальність за результати та ефективність цієї роботи.

 

3.6. Відповідальна особа щомісячно подає відомості щодо функціонування майданчика до комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" за встановленою формою.

 

3.7. Практичні заняття на майданчиках забезпечують інструктори-дресирувальники, які мають відповідну професійну підготовку та отримали реєстраційне свідоцтво встановленого зразка у комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

 

3.8. Практичні заняття з дресирування собак будуються за програмами, нормативами та методиками, що затверджені комунальним підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", або існуючими (включно міжнародними) за погодженням.

 

3.9. Під час практичних занять власники тварин повинні дотримуватись вимог Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві і та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

3.10. Собака, яка знаходиться на майданчику, обов'язково повинна мати індивідуальний номерний знак (жетон), прикріплений до нашийника.

 

3.11. Інструктори-дресирувальники повинні проводити роз'яснювальну роботу серед власників собак щодо дотримання вимог Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а також протиепізоотичних заходів тощо.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МАЙДАНЧИКІВ

 

4.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного і технічного стану здійснює Департамент міського благоустрою.

 

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил утримання

та поводження з

тваринами у місті

Києві

 

Положення

про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві (далі - Положення) визначає порядок їх визначення, а також вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану.

 

1.2. Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:

 

- поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану в місті;

 

- зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та інших тварин;

 

- підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

 

1.3. Визначення та облаштування належним чином місць та зон для, вигулу тварин покладається на районні у місті Києві державні адміністрації.

 

1.4. Обслуговування та забезпечення відповідного технічного та санітарного стану закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин покладається на юридичних осіб (установи, підприємства або організації), за якими закріплені ці території.

 

 

1.5. На території місць або зон для вигулу тварин:

 

- власники потенційно небезпечних собак мають право вигулювати цих собак без повідка та намордника при наявності тестування за програмою "Собака-компаньйон", що засвідчує спеціальний жетон;

 

- власники, собаки яких визнані як небезпечні, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника.

 

1.6. Положення є обов'язковим для виконання відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та (Керуючі кампанії) Комунальні підприємства по утриманню житлового господарства, житлово-експлуатаційні організації (контори) іншої форми власності, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

2.1. Місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил утримання та поводження з тваринами у місті Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

2.2. Кількість місць для вигулу тварин на території житлового району, мікрорайону, кварталу визначається від кількості собак, що утримуються населенням цих територій. При цьому одночасно в місцях вигулу може вигулюватися не більше 10-ти тварин.

 

2.3. Зони для вигулу тварин мають бути відведені на території міста з урахуванням ДБН Б.2.2-5:2011. Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за встановлені чинним законодавством нормативи.

 

Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, санітарні зони навколо АЗС і т. п., пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються (схили Дніпра), береги річок (крім територій пляжів та місць масового відпочинку).

 

2.4. Місця для вигулу тварин відводяться на території жилої, змішаної забудови, рекреаційних територіях спільного користування, в зоні відмежування залізничних колій, швидкісних автомагістралей, а також за кордонами санітарних зон водопостачання першої та другої категорії.

 

Пішохідна доступність до місць для вигулу тварин не повинна бути більшою за 400 метрів.

 

2.5. У центральній частині міста з великою кількістю населення і щільною забудовою допускається зменшення розмірів місць для вигулу тварин та їх кількості. Місця для вигулу тварин обладнуються в густозаселених районах міста з щільною забудовою у випадках відсутності природних місць, придатних для вигулу собак (лісопосадки, яри тощо), де вигул вже склався натуральним шляхом.

 

У проектах детального планування нових районів, кварталів житлової і змішаної забудови, їх реконструкції, перебудови слід обов'язково передбачити місця для вигулу тварин.

 

2.6. Місця для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173, ДБН Б.2.2-5:2011.

 

Зменшення відстані в центральних щільно забудованих районах можливе лише за погодженням з Головним управлінням контролю за благоустроєм в м. Києві, Головним управлінням житлового господарства в м. Києві і Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією, беручи до уваги місцеві умови, але не менше 25 метрів від вищевказаних об'єктів і майданчиків.

 

2.7. Покриття місць та зон для вигулу собак повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

 

2.8. Всі місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані спеціальними попереджувальними знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан. Крім цього, місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

 

2.9. Якщо відсутня можливість обладнання належним чином місць для вигулу тварин, або коли відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 400 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку, про що повинен свідчити відповідний попереджувальний знак.

 

2.10. Використання місць та зон для вигулу тварин не за призначенням забороняється.

 

2.11. На місцях та зонах для вигулу тварин забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і фейєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій.

 

2.12. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або зонах для вигулу тварин, установи, підприємства або організації, що обслуговують відповідні ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон для вигулу тварин у термін не менш ніж 3 доби. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ

 

3.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану здійснює Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.

 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» (далі - Проект) розроблено з метою покращення санітарного стану, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян в місті Києві; підвищення рівня соціальної свідомості власників тварин; формування гуманного ставлення до тварин та запобігання жорстокому поводженню з тваринами; а також з метою покращення умов утримання тварин; запобігання жорстокому поводженню з тваринами; встановлення порядку обліку та ідентифікації тварин шляхом занесення відповідної інформації до Системи реєстру домашніх тварин, яка функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо усіх зареєстрованих в місті Києві тварин.

Одним з найважливіших та соціально значущих питань в місті Києві є створення комфортних умов життя громадян та гармонійного співіснування людей та тварин. Оскільки поряд з людьми мешкають тварини, у тому числі, безпритульні, то успішне вирішення цього питання є неможливим без урахування і вирішення проблем, пов'язаних з тваринами. Очевидним є факт, що регулювання та зменшення кількості безпритульних тварин можливе тільки за умови налагодженого контролю за їх чисельністю, в першу чергу тварин, які мають власників, шляхом проведення їх реєстрації.

Важливою складовою у вирішенні питань, пов'язаних з тваринами, є питання упорядкування відносин із опікунами безпритульних тварин, визначення їх прав, обов’язків та відповідальності.

Важливими складовими при вирішенні питань, пов'язаних з тваринами в місті Києві є реєстрація тварин, порядок якої визначається цим рішенням. Також цим рішення визначається спеціалізоване комунальне підприємство, яке здійснює вилов безпритульних тварин, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та визначається порядок такого вилову. Крім цього, проектом рішення визначаються правила утилізації тварин в місті Києві.

Рішенням розширено перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, що має своїм наслідком зниження проявів агресії цих тварин шляхом проходження обов’язкового навчання собак цих порід за програмою «Собака - компаньйон».

 1. Мета і шляхи її досягнення.

Проект рішення має на меті осучаснити Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві, запровадити систему реєстрації домашніх та безпритульних тварин. Завданням прийняття рішення є встановлення належного контролю за кількістю домашніх та безпритульних тварин, запобігання зростанню чисельності безпритульних тварин, сприяння створенню комфортних умов співіснування людей та тварин в місті Києві та покращення його санітарно-епідемічного стану, створення ефективної системи контролю за своєчасністю щеплення тварин від сказу та інших захворювань, що є небезпечними для людини, зниження рівня конфліктності та соціальної напруги у питаннях, пов'язаних з тваринами, зниження рівня агресії населення по відношенню до тварин, запобігання злочинам, пов'язаним з жорстоким поводженням з тваринами, сприяння зростанню рівня моральності у суспільстві, врегулювання питань поховання домашніх тварин.

 1. Правові аспекти.

Проект рішення розроблений відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», пункту 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про столицю України місто - герой - Київ», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

 1. Фінансово – економічне обґрунтування.

Прийняття та реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат з бюджету міста Києва.

 1. Прогноз результатів.

Прийняття та реалізація даного проекту рішення забезпечить здійснення містом Києвом столичних функцій як зразка пропаганди гуманного ставлення до тварин, а в перспективі призведе до зменшення випадків агресії тварин по відношенню до людей; дозволить встановити контроль над чисельністю домашніх та безпритульних тварин, запобігати жорстокому поводженню з тваринами, запобігати розповсюдженню небезпечних для людини хвороб, покращити санітарний та епідеміологічний стан в місті Києві.

 

Аналіз регуляторного впливу

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення

Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» (далі - Проект) розроблено з метою приведення у відповідність до вимог сучасності утримання тварин, запобігання жорстокому поводженню з тваринами, осучаснення порядку обліку та ідентифікації тварин шляхом занесення відповідної інформації до Системи реєстру домашніх тварин, функціонуючої в електронному режимі та яка містить інформацію щодо усіх зареєстрованих в місті Києві тварин.

Одним з найважливіших та соціально значущих питань в місті Києві є створення комфортних умов життя громадян та гармонійного співіснування людей та тварин. Оскільки поряд з людьми мешкають тварини, у тому числі, безпритульні, то успішне вирішення цього питання є неможливим без урахування і вирішення проблем, пов'язаних з тваринами. Очевидним є факт, що успішне вирішення означеної проблеми можливе тільки за умови комплексного підходу та системної роботи. При цьому заходи по запобіганню зростанню кількості безпритульних тварин, а в подальшому - їх зникненню з вулиць, є одними з пріоритетних в цій роботі.

Регулювання та зменшення кількості безпритульних тварин можливе тільки за умови налагодженого контролю за їх чисельністю, в першу чергу, власницьких тварин шляхом проведення їх реєстрації.

Важливою складовою у вирішенні питань, пов'язаних з тваринами є питання відповідальності осіб, що їх утримують. Тільки механізм адекватної відповідальності за неналежне утримання тварин здатний врегулювати такі питання, як зниження рівня конфліктності населення та запобігання жорстокості по відношенню до тварин.

Важливою складовою у вирішенні питань, пов'язаних з тваринами, є питання упорядкування відносин із опікунами безпритульних тварин, визначення їх прав, обов’язків та відповідальності.

Також, важливими складовими при вирішенні питань, пов'язаних з тваринами в місті Києві є реєстрація тварин, порядок якої визначається цим рішенням. Також цим рішення визначається спеціалізоване комунальне підприємство, яке здійснює вилов безпритульних тварин, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та визначається порядок такого вилову. Крім цього, проектом рішення визначаються правила утилізації тварин в місті Києві.

Рішенням розширено перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, що має своїм наслідком зниження проявів агресії цих тварин шляхом проходження обов’язкового навчання собак цих порід за програмою «Собака - компаньйон».

Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 1. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення розроблено з метою приведення норм, які регулюють поводження з домашніми тваринами, у відповідність до вимог сучасного міста. Проект рішення покликаний сприяти виконанню завдань з практичної реалізації питання реєстрації тварин; контролю за їх утриманням; участі у контролі за дотриманням власниками тварин, організаціями – балансоутримувачами та юридичними особами, на території яких мешкають безпритульні тварини, зоозахисниками, громадськими зоозахисними організаціями, опікунами безпритульних тварин вимог санітарного законодавства; запобіганню адміністративним та кримінальним порушенням; здійсненню спеціалізованим підприємством контролю над продажем тварин в частині дотримання вимог цих Правил під час здійснення такого продажу; дотриманню ветеринарними клініками вимог у сфері якісного надання ветеринарних послуг; врегулюванні питання вилову тварин з їх подальшою стерилізацією; зменшенню кількості безпритульних тварин гуманними методами. Крім цього, Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві визначають взаємовідносини спеціалізованого підприємства з опікунами безпритульних тварин (волонтерами), та визначають порядок захоронення (утилізації) домашніх тварин.

 1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу
 2. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

Залишити діючи Правила без змін

Не забезпечує вирішення проблеми

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007

№ 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

 

Надасть можливість урегулювати питання реєстрації тварин в системі РДТ що надасть можливість контролювати чисельність як власницьких, так і безпритульних тварин, що в свою чергу надасть додаткові можливості для здійснення контролю за епізоотичним благополуччям та за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог власниками тварин, організаціями – балансоутримувачами та юридичними особами, на території яких мешкають безпритульні тварини, зоозахисниками, громадськими зоозахисними організаціями, опікунами безпритульних тварин. Крім цього, прийняття зазначеного рішення дозволить привести у відповідність до вимог сучасності Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві, що призведе до підвищення рівня соціальної свідомості власників тварин; формування гуманного ставлення до тварин та запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Витрати з міського здійснюються в межах Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 – 2019 роки.

На створення Системи РДТ додаткових витрат з міського бюджету не потребує. Система РДТ створюється в межах існуючих витрат, згідно з рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року

№ 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015 – 2018 роки»

Залишити діючи Правила без змін

Відсутні

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

 

Надасть можливість власникам тварин здійснювати реєстрацію тварин як у спеціалізованому підприємстві, так і самостійно в режимі он-лайн Системі РДТ з обов’язковою подальшою верифікацією.

Рішенням визначені підприємства, установи та організації в місті Києві, на які діючим рішенням покладено функції контрою за дотриманням власниками тварин, організаціями – балансоутримувачами та юридичними особами, на території яких мешкають безпритульні тварини, зоозахисниками, громадськими зоозахисними організаціями, опікунами безпритульних тварин санітарних вимог та визначені межі такого контролю. Розподіл функцій контролю за санітарним станом міста призведе до покращення санітарного стану міста в цілому.

Крім цього, прийняття зазначеного рішення дозволить привести у відповідність до вимог сучасності Правила утримання та поводження з тваринами у місті Києві, що має на меті виховання гуманного ставлення до тварин членів Київської громади та скоротити існування незареєстрованих притулків для тварин, особливо у житлових помешканнях.

Правилами визначаються вимоги щодо здійснення власниками тварин поховання (утилізації) тварин, що призведе до запобігання викиданню трупів тварин на смітники та улаштуванню несанкціонованих кладовищ.

Витрати на реєстрацію однієї тварин становлять: реєстрація кота – 35,00 грн.

реєстрація собаки - 45,00 грн.

сертифікація собак за програмою «Собака компаньйон» - 100,00 грн.

чіпування тварини – 305,00 грн.

Витрати на кремацію померлих тварин

У разі прийняття проекту рішення витрати фізичних осіб на кремацію однієї тварини будуть розраховані додатково.

 

Залишити діючи Правила без змін

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007

№ 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»

 

Проектом рішення передбачено здійснення функції контролю спеціалізованим підприємством за продажем тварин в частині дотримання сторонами угоди про продаж тварини вимог цих Правил під час здійснення такого продажу, а також проведення реєстрації та ідентифікації тварин безпосередньо під час продажу.

Цим рішенням встановлюються правила вилову тварин, дотримання яких є обов’язковим як для спеціалізованого підприємства, на яке покладається функція такого вилову, так і для юридичних осіб, на території яких мешкають безпритульні тварини, опікунів безпритульних тварин, зоозахисних громадських організацій – замовників послуг.

Реєстрація кота – 35,00 грн.

реєстрація собаки - 45,00 грн.

сертифікація собак за програмою «Собака компаньйон» - 100,00 грн.

чіпування тварини – 305,00 грн.

Ціни на вилов безпритульної тварини встановлена на рівні економічно обґрунтованих витрат на виробництво і складають:

651,00 грн. – 1067,00 грн. на одну тварину (залежно від кілометражу).

Залишити діючи Правила без змін

Відсутні

Відсутні

Враховуючи те, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не проводиться.

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект рішення спрямований на визначення загальних умов утримання та поводження з тваринами, зокрема, забезпечення власниками тварин, організаціями – балансоутримувачами та юридичними особами, на території яких мешкають безпритульні тварини, зоозахисниками, громадськими зоозахисними організаціями, опікунами безпритульних тварин створення таких умов, які б убезпечували оточуючих від потенційно небезпечних тварин та тварин, визнаних потенційно небезпечними; забезпечення створення особами, що утримують тварин, умов їх існування відповідно до фізіологічних потреб, при одночасному дотриманні санітарно-гігієнічних, ветеринарних норм та громадського порядку.

Проектом рішення окремо визначений порядок та умови реєстрації тварин в системі РДТ (реєстрації домашніх тварин), яка покликана запровадити єдиний облік тварин в місті Києві, в тому числі для здійснення контролю за епізоотичним благополуччям та за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог в цілому по місту Києву, здійснювати контроль за чисельністю безпритульних тварин, визначені наслідки щодо не проведення такої реєстрації.

Відповідно до Положення статті 180 ЦКУ тварини є особливим об’єктом цивільних прав, на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. Чинне законодавство визнає два способи набуття права власності на тварину – первинний та вторинний. Фактично ЦКУ не встановлює особливого порядку набуття права власності на тварин, крім випадків виникнення права власності на бездоглядну домашню тварину. Порівняно з попередньою редакцію, запропонований проект рішення містить більшу деталізацію щодо набуття речових прав на тварину з урахуванням норм цивільного законодавства, та встановлює умови, за яких має відбуватися відчуження тварин. Крім цього, проектом рішення встановлений спосіб підтвердження права власності на тварину у урахуванням вимог щодо обов’язкової реєстрації домашніх тварин їхніми власниками.

Проектом рішення урегульований порядок вилову безпритульних тварин, встановлені вимоги щодо здійснення такого вилову, встановлені передбачені чинним законодавством обмеження та визначено спеціалізоване підприємство, яке уповноважено здійснювати таку діяльність – Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

На відміну від попередньої редакції Правил, проектом рішення урегульовано питання взаємовідносин спеціалізованого підприємства та опікунів безпритульних тварин. Визначено, хто може бути опікуном безпритульних тварин та підстави виникнення їх прав та обов’язків.

Проектом рішення унормовано питання утилізації тварин та визначено спеціалізоване підприємство в місті Києві, на яке покладено обов’язок здійснювати утилізацію трупів домашніх тварин , а також визначений порядок зняття тварин з реєстрації в системі РДТ у зв’язку зі смертю тварини.

Крім цього, у зв’язку з проведеною в місті Києві реорганізацією підприємств, установ та організацій, що відносяться сфери житлово-комунального господарства та органів, уповноважених на здійснення контролю за благоустроєм в місті Києві, проектом рішення унормовані повноваження таких організацій в сфері здійснення контролю за дотриманням власниками та володільцями тварин та утримувачами територій норм санітарного законодавства та утриманням ними житлових будинків та прибудинкових територій у належному санітарному стані.

Крім цього, у урахуванням світового досвіду, проектом рішення передбачено ввести нові правила тестування собак за програмою «Собака - компаньйон» в місті Києві.

Зазначені правила покликані до більшого залучення власників тварин до співпраці з тваринами в частині соціалізації останніх. що сприяє зменшенню рівня соціальної напруги.

Нові правила тестування сприяють набуттю більшої кількості навиків у собак для покращення в подальшому здійснення контролю тварини середовища.

Правила тестування собак також спрямовані покращити соціальну адаптацію тварини, що призводить до зменшення напруги серед населення та зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з тваринною.

Оскільки собака є джерелом підвищеної небезпеки, нові правила тестування сприятимуть посиленню контролю за такими тваринами.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

- Розробки проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві»;

- Проведення консультацій з зоозахисниками та опікунами безпритульних тварин;

- Оприлюднення проекту рішення та отримання пропозицій та зауважень;

- Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- Прийняття «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» на пленарному засіданні Київської міської ради;

- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Прийняття Правил утримання та поводження тваринами в місті Києві є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначених проблем.

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження рішення надасть можливість забезпечення приведення

санітарного стану, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян в місті Києві та рівня соціальної свідомості власників тварин до загальноприйнятого рівня розвинених світових країн.

Також вважаємо, що завдяки упорядкуванню вказаного питання зазначений процес в подальшому буде успішно використовуватися на практиці.

Зовнішні фактори не впливатимуть на дію рішення, а прийняття на законодавчому рівні рішень щодо посилення відповідальності власників тварин та юридичних осіб, на території яких мешкають безпритульні тварини, тільки сприятиме у досягненні цілей, визначених цим рішенням.

Контроль та нагляд за додержанням вимог рішення здійснюватиметься уповноваженими органами постійно.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення надасть можливість забезпечити сфери інтересів як власників домашніх тварин, юридичних осіба, на території яких мешкають безпритульні тварини, зоозахисників, громадських зоозахисних організацій, опікунами безпритульних тварин, так територіальної громади міста Києва в цілому.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів власників тварин

Надає можливість захистити права власників тварин та юридичних осіб, на території яких мешкають безпритульні тварини, опікунами безпритульних тварин. Встановлює чітке визначення що є підтвердженням права власності та тварину, урегульовує питання реєстрації домашніх тварин в системі РДТ та визначає переваги здійснення такої реєстрації.

Витрати з місцевого бюджету, пов’язані із запровадженням наведеного рішення, відсутні.

Сфера інтересів територіальної громади міста Києва

Прийняття рішення покликано встановити наслідки для осіб, що тримають домашніх тварин за неналежне утримання тварин, не здійснення реєстрації тварин в системі РДТ, за недотримання вимог цих Правил та санітарного законодавства.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеного рішення, у територіальної громади відсутня

 1. Строк дії регуляторного акта

Строк дії проекту рішення необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку з прийняттям нового рішення в цій сфері.

 1. Кількісні та якісні показники результативності акта

 

Розмір надходжень до бюджету

 

Є непередбачуваним

Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акту

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають домашніх тварин на праві власності або на підставі інших речових прав

 

Рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб осіб

 

Високий. Проект рішення розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]