Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Києва»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, повідомляємо про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Києва».

Головним розробником проєкту регуляторного акта є Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проєктом регуляторного акта передбачається затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Києва та визнати такою, що втратила чинність, Методика розрахунку орендної плати, затверджена рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва».

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Києва» 24 січня 2022 року розміщено в мережі Інтернет за адресою: www.kyivcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення (з 24 січня 2022 року по 24 лютого 2022 року) у письмовому вигляді за адресою: 01001, м. Київ вул. Хрещатик, 10 (т. 202-61-96; 202-61-77), або на електрону адресу: [email protected]


Директор Департаменту комунальної власності м. Києва                                               Андрій ГУДЗЬ

Проєкт рішення

 

Відповідно до статей 142-143 Конституції України, частини 2 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статей 25 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Києва, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Методика розрахунку орендної плати, затверджена рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва».

2. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3. Офіційно оприлюднити це рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.


Київський міський голова                                                                  Віталій КЛИЧКО

Аналіз регуляторного впливу

І. Визначення проблеми

Частиною другої статті 17 Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницьким органом місцевого самоврядування щодо комунального майна.

Слід відмітити, що у зв’язку з введенням в дію Закону Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затверджена рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста  Києва», діє лише в частині, яка не суперечить вимогам Закону.

Таким чином, передача комунального майна в оренду ускладнюється у зв’язку з відсутністю необхідних підзаконних актів які б деталізували положення Закону.

З огляду на зазначене, а також на виконання пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів або за допомогою чинних регуляторних актів чи шляхом внесення змін до них, оскільки, відповідно до норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна», передача комунального майна в оренду відбувається на аукціоні, коли комунальне майно передається в оренду особі, яка запропонувала найбільшу орендну плату, що проводиться в електронній формі.

Водночас статтею 15 Закону визначено виключний перелік категорій орендарів, які мають право на укладення договору оренди без проведення аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування – щодо комунального майна.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення виконання приписів Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря, орендодавця, балансоутримувача) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), а також механізму нарахування індексу інфляції.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинний регуляторний акт (Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затверджена рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста  Києва»).

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акта.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затверджена рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста  Києва», не відповідатиме  положенням Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна».

Альтернатива 2

Забезпечить виконання положень Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», а також орендарів, які мають право на укладення договору оренди без проведення аукціону – механізмом розрахунку орендної плати в залежності від статусу орендаря.

Відсутні

Вплив на сферу інтересів громадян відсутній. Оцінка не проводилась.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

56

5293

0

5353

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,07

1,05

98,88

0

100

Орієнтовна кількість суб’єктів господарювання (орендарі комунального майна територіальної громади м. Києва), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 5 353*.

*Статистична інформація Департаменту комунальної власності м. Києва станом на 31.12.2021 (без урахування 1322 договорів оренди, укладених з орендарями – бюджетними установами, організаціями).

Таким чином, питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 98,88 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, проводиться за допомогою тестування малого підприємництва (М-Тест)

Додаток 1.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Загальна сума витрат суб’єктів господарювання на виконання регуляторного акта становитиме – 209 409,36 грн.

Альтернатива 2

Чіткі вимоги до оформлення договірних відносин у сфері оренди майна для кожного окремого виду використання майна у відповідності до вимог нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Загальна сума витрат суб’єктів господарювання на виконання регуляторного акта становитиме – 209 409,36 грн.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Х

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Х

Х

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Х

Х

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Х

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Х

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Х

Х

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8

Інше, гривень
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет; за результатами консультацій) Х 39,12 грн. (вартість 1 години роботи виходячи з мінімальної заробітної плати станом на 01.12.2021)Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 39,12 грн.

195,60 грн.

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

39,12

195,60

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

60

60

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

2 347,20

11 736,00

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

2 347,20 грн.

Альтернатива 2

2 347,20 грн.

Бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не передбачається.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначених проблем, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акта.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не досягаються цілі регулювання.

Альтернатива 2

4

Затвердження регуляторного акта є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти повною мірою цілі державного регулювання, визначеної у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також постанові Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та рішенню Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва».

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування  відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтерна-тива 1

Для держави:
Відсутні

Для держави:

Не враховано особливості передачі в оренду майна територіальної громади міста Києва.
Відсутній чіткий розподіл коштів отриманих від оренди між бюджетом міста та балансоутримувачами.

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана оскільки збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути цілі державного регулювання, визначеної у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

Для суб’єктів господарювання:
Відсутні

Для суб’єктів господарювання:
209 409,36 грн.

Альтерна-тива 2

Для держави:
Забезпечено виконання вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», відповідно до якого Методика затверджується представницьким органом місцевого самоврядування.
Встановлено єдині вимоги щодо розрахунку орендної плати.

Для суб’єктів господарювання:
Наявність єдиних вимог до оформлення договірних відносин у сфері оренди майна для кожного окремого виду використання майна.

Для держави:
Відсутні

Для суб’єктів господарювання:
Загальна сума витрат суб’єктів господарювання на виконання регуляторного акта становитиме – 209 409,36 грн.

Затвердження регуляторного акта є найбільш прийнятним та ефективним способом, який і дозволить досягти повною мірою цілі державного регулювання, визначеної у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави та суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є те, що проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана оскільки збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути цілі державного регулювання, визначеної у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

Відсутні.

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх груп, на яких проблема справляє вплив. Затвердження регуляторного акта є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти повною мірою цілі державного регулювання, визначеної у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу.

У разі зміни зовнішніх факторів, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Відповідно до Закону передача державного майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики.

Проєктом рішення пропонується залишити перевірений практикою механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки (в залежності від мети використання/орендаря). Певному переліку орендарів, визначеному в пункті 13 Методики, буде встановлено річну орендну плату 1 грн/рік.

У свою чергу іншим орендарям, які мають право оренди без аукціону і які не утримуються/фінансуються з місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проєктом акта також передбачається врегулювати порядок індексації орендної плати.

Чинну Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затверджену рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», буде визнано такою, що втратила чинність.

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування процедури контролю.

Департаменту комунальної власності м. Києва для впровадження вимог державного регулювання необхідно:

1) забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання – шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (www.kyivcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність» для обговорення та отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця;

2) організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

1) ознайомитися з вимогами регулювання;

2) організувати виконання вимог регулювання.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Проєкт рішення не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

Враховуючи те, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить майже 99 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, здійснювалась за допомогою тестування малого підприємництва (М-Тест), що додається.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися органами виконавчої влади у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання положень регуляторного акта є постійною.

При внесенні змін до чинного законодавства, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні корективи в установленому порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до бюджету міста Києва, пов’язаних з дією акта;

кількість укладених договорів оренди майна територіальної громади міста Києва;

кількість пролонгованих догорів оренди.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватися статистичним методом.

Додаток 1

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником з квітня 2021 року по грудень2021 року.

Таблиця 1

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Телефонні розмови

ФО-П Ландар А. П.

ФО-П Левицька І.

ФО-П Добрий В. В.

ФО-П Побоченко І.

ТОВ «ЛЕВМЕД»

ПП «Каспій-1»

ТОВ «Ері-груп»

ТОВ «Житло -2017»

ФО-П Очеретян О.

ФО-П Харченко А.

ФО-П Рудківський

ТОВ «МІРІДАС»

ФО-П Трушкіна І.

ФО-П Двигалюк К.

ТОВ «ВЕНІ ВІДЕ ВІЧЕ»

ТОВ «Медекспрес»

ТОВ «ІНТЕРМЕД ПРОФІ»

ФО-П Судакова Т.

ФО-П Кузмінчук А.

ФО-П Мазуренко Л.

ФО-П Карпенко О.

ФО-П Чеботарьова

ФО-П Бабошкіна А.

ФО-П Кропотко Р.

24

Проєкт підтримується.

Обговорені питання щодо розрахунку орендної плати та встановленню орендних ставок

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 5293 одиниці, малого підприємництва 5293 одиниці.

2.2. питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив: 98,88%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 3.1

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступ-ний рік)

Витрати за 5 років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:
Кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
Прямі витрати на процеду-ри повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю облад-нання) Х вартість часу суб’єкта малого підприєм-ництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедури обліку за рік) Х кількість необхідних оди-ниць обладнання одному суб’єкту малого підприєм-ництва

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:
Оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур техніч-ного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних оди-ниць обладнання одному суб'єкту малого підприєм-ництва

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити):

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

6

Разом, грн.

Формула:
(Сума рядків 1+2+3+4+5)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

х

х

х

8

Сумарно, грн.

Формула:
відповідний стовпчик «ра-зом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

Таблиця 3.2.

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

 (за наступний рік)

Витрати за 5 років

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акта в мережі Інтернет; за результатами консультацій) Х 39,12 грн. (вартість 1 години роботи виходячи з мінімальної заробітної плати станом на 01.12.2021) Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необ-хідно ознайо-митись) = 39,12 грн.

39,12 грн.

195,60 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання, а саме, підготовка та оформлення необхідних документів

Формула:
витрати часу на розроблення та впровад-ження внутрішніх для суб'єкта малого підприєм-ництва процедур на впро-вадження вимог регулюван-ня Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (за-робітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

0,00
(Витрати відсутні)

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

14

Разом, грн.

Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

39,12

39,12

195,60

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

5293

5293

5293

16

Сумарно, грн.

Формула:
відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єк-тів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

207 062,16

207 062,16

1 035 310,80

Бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва не передбачається.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

207 062,16

1 035 310,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

207 062,16

1 035 310,80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

207 062,16

1 035 310,80

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутнє.


Директор департаменту комунальної власності м. Києва                                          Андрій ГУДЗЬ

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]