Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проєкт рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою території міста Києва».

Головним розробником проекту регуляторного акта є Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет на офіційному Інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації www.kievcity.gov.ua у розділі регуляторна діяльність.

Метою прийняття рішення є удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою міста, належного утримання та раціонального використання його території, забезпечення чистоти та порядку в місті.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом одного місяця з дня оприлюднення у письмовому або в електронному вигляді за адресою:

поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2,  Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або на електронну адресу blagodep@kievcity.gov.ua;


Виконувач обов’язків директора
Департаменту міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)                  Тимур ТКАЧЕНКО

Аналіз регуляторного впливу

1. Визначення проблеми

Незважаючи на численні зміни та доповнення, що вносилися до Правил благоустрою міста Києва з моменту їх прийняття, цей нормативно-правовий акт міської ради, на разі, не відповідає чинній нормативно-правовій базі України, а тому об’єктивно не може регулювати відносини, які виникають у сфері благоустрою міста Києва, таким чином, що забезпечувало б їх безумовне виконання. Крім того, вбачається за доцільне привести діючі Правила у відповідність до Типових правил благоустрою території населеного пункту, що затверджені наказам Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310.

На даний час у місті Києві є чинними Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради № 1051/1051 від 25.12.2008 (в редакції від 15.11.2018).

Під час практичного застосування Правил виникла необхідність у вдосконаленні їх положень та приведення положень у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів.

Проблема виникла у зв’язку із застарілістю діючих правил. Набагато ефективнішим є прийняття нових правил в цілому, ніж часткове внесення змін.

Проект регуляторного акта спрямований на удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою міста, належного утримання та раціонального використання його території, забезпечення чистоти та порядку в місті.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою для суспільства і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

Існуючі норми Правил не забезпечують в повному обсязі належного контролю щодо   утримання об’єктів та елементів благоустрою. Найбільш проблемним питанням є вивезення твердих побутових відходів, санітарна очистка міста, самовільні порушення об’єктів благоустрою, самовільне встановлення тимчасових споруд і гаражів. Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян міста, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження елементів благоустрою. Серед іншого, поточне нормативно-правове регулювання не містить чітких вимог щодо облаштування та обладнання саме майданчиків для паркування, а наявні норми переважно встановлюють вимоги до місць постійного зберігання транспортних засобів, які за своєю специфікою відрізняються від майданчиків для паркування, вимагає врегулювання і порядок визначення вартості послуг на майданчиках для паркування, оскільки чинний наразі механізм не дозволяє використовувати вартість послуг як механізм регулювання дорожнього трафіку. Діючі Правила недостатньо детально врегульовують питання паркування транспортних засобів в м. Києві, крім того наявний ряд питань, які не передбачені Правилами благоустрою та потребують нормативно-правового регулювання на місцевому рівні.

За час дії Правил змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, затвердивши Правила у новій редакції.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку та загальнообов’язкових вимог та норм, за порушення яких передбачено адміністративна відповідальність за ст.152 КУпАП.

Крім того, прийняття Правил благоустрою міста Києва у новій редакції дасть змогу створити прозорі вимоги щодо проведення єдиної політики у сфері благоустрою території міста Києва, формування сприятливого середовища для життєдіяльності її мешканців, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста Києва, захисту довкілля.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою міста, належного утримання та раціонального використання його території, забезпечення чистоти та порядку в місті.

Основні цілі державного регулювання:

- створення правового простору, який буде відповідати потребам суб’єктів у сфері благоустрою та сприяти розвитку цього сектору діяльності у місті Києві;

- врегулювання питань, пов'язаних з організацією взаємодії між балансоутримувачами об’єктів благоустрою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);

- удосконалення системи контролю за дотриманням порядку у сфері благоустрою міста Києва.

Неможливість розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Окрім того, в умовах ринку реалізуються насамперед інтереси його учасників – суб’єктів господарювання, і ринкові механізми неспроможні відтворювати та забезпечувати баланси соціальних інтересів, які виходять за межі ринкового обміну.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити існуючу ситуацію без змін

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети. Діючі Правила благоустрою міста Києва не відповідають Типовим правилам благоустрою. У разі збереження чинного механізму регулювання, залишаються недостатньо врегульованим питання здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територій; розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд, використання об’єктів благоустрою власниками транспортних засобів; розміщення зовнішньої реклами, вивісок та інформаційних табличок; обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою міста, здійснення контролю та притягнення до відповідальності за порушення у сфері благоустрою

відмовитись від регулювання

Альтернатива не сприяє реалізації закріплених за органами місцевого самоврядування повноважень щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність (пункт 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Прийняття запропонованого проекту рішення

Прийняття проекту рішення дозволить привести у відповідність до норм чинного законодавства України, конкретизувати та систематизувати положення Правил благоустрою міста Києва щодо: порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та визначення меж утримання прилеглих до них територій; обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою міста, а також вдосконалити порядок розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд, правила розміщення зовнішньої реклами, вивісок та інформаційних табличок, регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів, порядок здійснення контролю та притягнення до відповідальності за порушення у сфері благоустрою.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу ситуацію без змін

Відсутні.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Відмовитись від регулювання

відсутні

Витрати у зв’язку з істотними порушеннями у сфері благоустрою, як наслідок відсутності чіткого контролю на регіональному рівні.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить розв’язати визначені проблеми в цілому. Сприятиме покращенню благоустрою міських територій, екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду міста, підвищення рівня чистоти та порядку в місті, створення більш сприятливого для життєдіяльності та благополуччя населення середовища. Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів.

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

21961236,45 грн на рік (на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу ситуацію без змін

Відсутні.

Відсутні

Відмовитись від регулювання

Відсутні.

Відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Покращення благоустрою міських територій, екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду міста, підвищення рівня чистоти та порядку в місті, створення більш сприятливого для життєдіяльності та благополуччя населення середовища

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1)      Заборона можтажу рекламних засобів над проїзжою частиною в нічний час

2)      Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

3)      Реалізація демонтованих тимчасових споруд, придатних до використання та утилізація непридатних до використання тимчасових споруд

4)      Встановлення нової форми бланку протоколу про адміністративне правопорушення (в частині завдання матеріальної шкоди)

5)      Вимоги до санітарного прибирання територій

 

 

9

 

24

 

17

 

-

 

14

 

 

3

 

14

 

196

 

-

 

3987

 

-

 

46

 

14

 

-

 

12460

 

-

 

207

 

9

 

-

 

85251

 

12*

 

291**

 

236***

 

1649****

 

101862*****

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1)      Заборона можтажу рекламних засобів над проїзжою частиною в нічний час

2)      Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

3)      Порядок реалізації демонтованих тимчасових споруд, придатних до використання та утилізації непридатних до використання тимчасових споруд

4)      Включення до бланку протоколу про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою відомостей щодо заподіяння правопорушенням матеріальної шкоди

5)      Вимоги до санітарного прибирання територій

 

75

 

8

 

7,2

 

-

 

0,2

 

25

 

5

 

83

 

-

 

3,9

 

-

 

16

 

6

 

-

 

12,2

 

-

 

71

 

3,8

 

-

 

83,7

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

* відповідно до кількості транпарантів-перетяжок над вулицею у місті Києві, інформація сайту адресної бази об’єктів зовнішньої реклами Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

** інформація Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 87 %, що перевищує 10 %, а тому проведено тест малого підприємництва М-тест (додаток 1).

*** відповідно до кількості придатних до використання демонтованих тимчасових споруд, інформація Комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

**** відповідно до кількості прийнятих постанов про накладення адміністративних стягнень, інформація надана адміністративною комісією при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Не можливо визначити кількість суб’єктів господарювання в залежності від їх розмірів, які підпадають під дію регулювання, оскільки протокол про адміністративне правопорушення складається на фізичну особу, яка безпосередньо його вчинила. Прогнозується додаткове надходження до бюджету міста Києва в розмірі 59364,00 грн.

***** інформація державної служби статистики України. Питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,9 %, що перевищує 10 %, а тому проведено тест малого підприємництва М-тест (додаток 2).

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу ситуацію без змін

Відсутні.

Відсутні

Відмовитись від регулювання

Відсутні

Витрати у зв’язку з істотними порушеннями у сфері благоустрою, як наслідок відсутності чіткого контролю на регіональному рівні. ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» недостатньо. Для швидкого та менш фінансово затратного досягнення мети необхідний акт, який враховуватиме інтереси саме територіальної громади міста Києва.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Наявність чітких та зрозумілих правил благоустрою у місті Києві.

Встановлення більш чітких вимог до суб’єктів господарювання сприятиме  ефективнішому здійсненню їх діяльності, забезпечить добросовісну конкуренцію у сфері надання послуг, торгівлі тощо. Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів

Витрати суб’єктів господарювання: 26043256,00 грн (за рік)

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

1)      Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

2)      Вимоги до санітарного прибирання територій

 

 

27500,00

 

5700,00

 

 

50000,00

 

5700,00

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

1)         Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

 

10010,00

 

50050,00

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

1)         Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

 

6240,00

 

156000,00

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

1)         Реалізація демонтованих тимчасових споруд, придатних до використання та утилізація непридатних до використання тимчасових споруд

 

1300

 

6500

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

1)Заборона можтажу рекламних засобів над проїзжою частиною в нічний час:

Формула:

оцінка вартості встановлення об’єкта реклами в нічний час  Х  кількість одиниць об’єктів реклами

60 грн (середня вартість встановлення одного квадратного метра рекламного засобу в нічний час) х 18 кв.м (середня площа баннера) + 500 грн (вартість години роботи автовишки в нічний час) х 3 (години роботи)  х 1 (кількість об’єктів реклами) = 2580,00

5160,00

8

Інше, гривень, у т. ч.

-

-

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання х  вартість часу (заробітна плата) х оціночна кількість актів

1,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій)  х 97,9 грн (вартість 1 години роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)  х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно

ознайомитись)  = 146,85 грн

146,85 грн (витрати на  пошук акта в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн (витрати на  пошук акта в мережі  Інтернет у наступний рік) х 4 роки =

146,85 грн

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

1)      Заборона можтажу рекламних засобів над проїзжою частиною в нічний час

2)      Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

3)      Реалізація демонтованих тимчасових споруд, придатних до використання та утилізація непридатних до використання тимчасових споруд

4)      вимоги до санітарного прибирання територій

 

726,85

 

43896,85

 

1446,85

 

5846,85

 

5306,85

 

256196,85

 

6646,85

 

5846,85

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1)      Заборона можтажу рекламних засобів над проїзжою частиною в нічний час

2)      Регулювання надання послуг з паркування транспортних засобів

3)      Реалізація демонтованих тимчасових споруд, придатних до використання та утилізація непридатних до використання тимчасових споруд

4)      вимоги до санітарного прибирання територій

 

 

12

 

38

 

213

 

4151

 

 

12

 

38

 

213

 

4151

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10  (по пунктах по кожній сфері регулювання і разом)), гривень

8722,2 + 1668080,3 + 96179,05 + 24270274,4 = 26043256

63682,2 + 9735480,3 + 164979,05 + 24270274,4 = 34234416

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишити існуючу ситуацію без змін

2

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Відмовитись від регулювання

1

Проблема продовжуватиме існувати, та досягне критичної точки.

Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів місцевої влади, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити існуючу ситуацію без змін

Відсутні

Відсутні

Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію. Всі проблеми залишаються

Відмовитись від регулювання

Відсутні

Витрати у зв’язку з істотними порушеннями у сфері благоустрою, як наслідок відсутності належного контролю

Такий альтернативний варіант погіршує ситуацію. Всі проблеми загострюються

Прийняття запропонованого проекту рішення

Забезпечення більш сприятливого для життєдіяльності територіальної громади міста  середовища, підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

Очікується надходження до бюджету додаткових коштів в сумі 7800164,00 грн (за рахунок внесення матеріальної відповідальності до протоколу про адміністративні правопорушення в сумі 59364,00 грн та 7740800,00 грн за рахунок реальзації на торгах демонтованих тимчасових споруд).

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

 

21961236,45 грн на рік (на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва)

 

Витрати суб’єктів господарювання: 26043256,00 грн (за рік)

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити існуючу ситуацію без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

Відмовитись від регулювання

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проект рішення приводить у відповідність до норм чинного законодавства України, конкретизує та систематизує положення Правил благоустрою міста Києва щодо: порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та визначення меж утримання прилеглих до них територій; утримання зелених насаджень; обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою міста, а також визначає організаційно-правові засади: порядку розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд, правил розміщення зовнішньої реклами, вивісок та інформаційних табличок, порядку надання послуг з паркування транспортних засобів, порядку здійснення контролю та притягнення до відповідальності за порушення у сфері благоустрою.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

-встановлення вимог до елементів благоустрою, майданчиків для паркування транспортних засобів, дотримання чистоти та порядку, шляхом затвердження проекту регуляторного акту Київською міською радою;

-забезпечення виконання встановлених Правил, шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та моніторингу дотримання норм, оприлюднення та доведення до відома суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою вимог нормативно-правового акту;

-можливість застосування штрафних санкцій в разі порушення Правил благоустрою міста Києва.

Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про його вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

Реалізація такого регуляторного акта сприятиме створенню сучасного правового простору, який буде відповідати потребам міста Києва і сприяти розвитку відповідної сфери у столиці.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для реалізації регуляторного акта виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (відділ, управління, департамент) не понесуть додаткових витрат із  місцевого бюджету.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання будуть нести витрати робочого часу учасників процедури.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий.

При внесенні змін до чинного законодавства, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та доповнення, інші корективи в установленому порядку.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;
  • кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення;
  • кількість звернень громадян з приводу порушення Правил благоустрою міста Києва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, зокрема:

  • базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;
  • повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;
  • періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

Додаток №1 до Аналізу регуляторного впливу щодо встановлення вимог до паркування

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з  представниками  мікро-  та  малого  підприємництва  щодо  оцінки впливу регулювання

Консультації  щодо  визначення  впливу запропонованого  регулювання  на  суб’єктів малого  підприємництва  та  визначення  детального  переліку процедур,  виконання  яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником  у І кварталі 2020 року.

 

Порядковий номер

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

Кількість учасників консультацій, осіб

 

Основні результати консультацій (опис)

 

1

 

Консультації у телефонному режимі

 

15

 

В цілому підтримано

 

2

 

Робочі зустрічі (ФОП Наконечний ТОВ «ОК «Сокіл», ФОП Макухов Г.В.,ТОВ «Айлеріс». ТОВ

«Інноваційні рішення»,  та ін.).

 

10

 

Регулювання сприймається, отримано інформацію щодо витрат часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

 

3

 

Наради (ФОП Олійников., ФОП Фільварків О.Р., ТОВ «Градо інвест», ФОП Какацій А.Д. та ін.).

 

11

 

В цілому регулювання сприймається

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів великого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 24

(одиниць);

кількість суб’єктів середнього  підприємництва, на яких поширюється регулювання:

14 (одиниць);

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 291 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 46 (одиниць) та мікропідприємництва 207 (одиниць);

питома вага суб’єктів великого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив,  - 8% (відсотків);

питома вага суб’єктів  середнього    підприємництва  у загальній кількості  суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 14 (відсотків).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив,  - 16 % (відсотка);

питома вага суб’єктів малого підприємництва (мікропідприємств) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 71% (відсотків).

3. Розрахунок витрат    суб’єктів    малого   підприємництва   на   виконання   вимог регулювання

 

Порядковий номер

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання

(пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

55000грн. х 50шт.=2750000 грн.

55000грн. х 100шт.=5500000 грн.

55000грн. х 250шт.=13750000 грн.

 

2

 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної

влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур

обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

-

4000 грн. +(8 год. Х 130грн/год. х 1 х 100)= 108000

16000 грн. +(8 год. Х 130грн/год. х 1 х 250)= 276000

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання

на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

94,500 грн. х 50 шт. = 4725000 грн.

94,500 грн. х 100 шт. = 9450000 грн.

94,500 грн. х 250 шт. = 23625000грн.

 

4

 

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на

4000 грн. х 50 шт. х 1 =200000 грн.

4000 грн. х 100 шт. х 1 =400000грн.

4000 грн. х 250 шт. х 1 =1000000 грн.

 

 

одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

 

5

 

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

 

6

 

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7675000

15458000

38651000

 

7

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  (за інформацією комунального підприємства

«Київтранспарксервіс» щодо кількості укладених договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування, станом на 01.08.2018)

2

5

10

 

8

 

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

15350000

77290000

386510000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

8 год. Х 130 грн./год. Х 5 = 5200 грн.

8 год. Х 130 грн./ год.  Х 10 = 10400 грн.

8 год. Х 130 грн./год. Х 25 = 26000 грн.

 

10

 

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва

(заробітна плата) Х оціночна

кількість внутрішніх процедур

8 год. Х 130 грн./ год. Х 5 = 5200 грн.

8 год. Х 130 грн./ год.  Х 10 = 10400 грн.

8 год. Х 130 грн./год. Х 25 = 26000 грн.

 

 

11

 

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо

електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо)

+ оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

( 40 год. + 25 год. + 12 год. Х 130 грн./ год. Х 1 Х 1= 10010 грн.

( 80 год. + 50 год. + 24 год. Х 130 грн./ год. Х 1 Х 1= 20020 грн.

( 200 год. + 125 год. + 60 год. Х 130 грн./ год. Х 1 Х 1= 50050грн.

 

12

 

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

8 год. Х 130 грн./год. Х 6=6240 грн.

16 год. Х 130 грн./год. Х 12 =24960грн.

40год. Х 130 грн./год. Х 30= 156000 грн.

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

 

14

 

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

26650

65780

258050

 

15

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

5

10

 

16

 

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

(рядок 14 Х рядок 15)

53300

328900

2580500


Примітки: Інформація про час, який витрачається суб’єктами господарювання на виконання процедури, є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати   у місті Києві за березень 2020 року (17 990 грн.). Джерело отримання інформаційний сайт Головного управління статистики м. Києва.

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Поряд ковий номер

Назва органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1.

Комунальне

підприємство

«Київтранспарксервіс»

- витрати на

впровадження системи АСКОП – 102,7 млн. грн.

- витрати на

впровадження системи АСКОП – 102,7 млн. грн.

Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

Додаток 2
до Аналізу впливу
регуляторного акта щодо
встановлення вимог до
санітарного прибирання територій

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва  та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, здійснено розробником протягом 2019 року.

Порядковий номер

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Консультації у телефонному режимі

10

В цілому підтримано

2

Консультації в режимі листування (ТОВ «ІК ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «КОНСЕНСУС ТМ», ТОВ «АВІТОН БУДПРОЕКТ»)

3

Регулювання сприймається та підтримано повністю, отримано інформацію щодо витрат часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання та інформацію щодо необхідного обладнання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва.

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 101862 одиниць, у тому числі:

- суб’єкти малого підприємництва – 97711 одиниць (у тому числі 85251 одиниць – мікропідприємства);

Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 95,9% (у тому числі 83,7% – мікропідприємства).

3. Розрахунок витрат суб’єктів підприємництва на виконання вимог регулювання:

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

5700,00*

 

5700,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

                 240,00**

240,00***

1200,00***

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

1000,00****

4000,00****

5

Інші процедури (залучення кваліфікованих спеціалістів на виконання робіт щодо покосу трави та/або виконання робіт щодо розчищення снігу)

200,00*****

200,00

1000,00

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6140,00

1440,00

7580,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги і регулювання, одиниць

97711

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

599945540,00

140703840,00

740649380,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість форм

2 години х 97,9 =195,8

-

195,8 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік

0

 

0

 

0

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

 

0

 

0

 

13

Інші процедури (уточнити)

0

 

0

 

0

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9+10+11+12+13)

195,8

0

195,8

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

97711

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик

«разом» на кількість суб'єктів підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х на рядок 15)

19131813,8 грн

-

19131813,8 грн

*Інформація про придбання обладнання (пристроїв, машин, механізмів), орієнтовно необхідного на виконання вимог регуляторного акту, розрахована виходячи з вартості однієї одиниці товару, що вказані на майданчику E-tender системи публічних закупівель Prozorro  Державних та комерційних закупівель України (https:bid.e-tender.biz), всі розрахунки є оціночними.

Так, в процесі виконання регуляторного акту у суб’єктів малого підприємництва виникає потреба у придбанні наступного обладнання:

Мотокоса бензинова ручна, для покосу трави, вартість 4 600, 00 грн.

Льодоруб, вартість 93,00 грн.

Граблі, вартість 99,00 грн

Лопата для прибирання снігу, металева, вартість 109,00 грн

Відро оцинковане, вартість 61,00 грн

Урна вулична металева для сміття стаціонарна, вартість 738,00 грн.

Придбання вказаного обладнання є одноразовою дією для суб’єктів малого підприємництва, з тривалим строком експлуатації та потребує щорічного оновлення матеріальної бази.

**Інформація про придбання експлуатаційних та витратних витрат, орієнтовно необхідного на виконання вимог регуляторного акту, розрахована виходячи з вартості однієї одиниці товару, що вказані на майданчику E-tender системи публічних закупівель Prozorro  Державних та комерційних закупівель України (https:bid.e-tender.biz).

Так, в процесі виконання регуляторного акту у суб’єктів малого підприємництва виникає потреба у придбанні наступних експлуатаційних та витратних витрат:

Віник, вартість 40,00 грн.

Пісок природній як компонент протиожеледної суміші, вартість 200,99 грн/0,2 тони.

***Вартість витрат за п’ять років на процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) розрахована з у рахуванням витрат на закупівлю піску щорічно, так як інші витрати та експлуатаційні матеріали є такими, що мають термін використання в роботі більше ніж 5 років при умові експлуатації згідно рекомендацій виробника ( пісок як природній компонент протиожеледної суміші 240,00 грн. (за 0,2 тони) * 5 років = 1200,00 грн.

**** В процесі використання обладнання, орієнтовно необхідного на виконання вимог регуляторного акту виникатиме питання в його технічному обслуговуванні  (заміна деталей, ремонт окремих запасних частин, тощо), загальна вартість чого розрахована, виходячи з орієнтовної сукупної вартості одиниці товару мінімального визначеного обладнання, необхідного для виконання вимог регуляторного акту, що підлягає можливій заміні станом на дату підготовки проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу орієнтовно становить 5200,00 грн за рік.

Вартість витрат за наступні чотири роки на процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) розраховані з урахуванням витрат, при умові використання обладнання з дотриманням умов його експлуатації згідно рекомендацій виробника та швидкої зношеності обладнання.

***** В разі відмови від придбання орієнтовно необхідного обладнання, необхідного для виконання вимог регуляторного акту – коси для покосу трави, у суб’єктів малого підприємництва може виникнути потреба в залученні кваліфікованих спеціалістів на виконання робіт щодо покосу трави та/або виконання робіт щодо розчищення снігу. Так, точна вартість робіт для кожного суб’єкта малого підприємництва є не стабільною та визначається з урахуванням рельєфу, площі території, засміченості ділянки(висоти та густоти трави).

Точна вартість робіт щодо розчищення снігу для кожного суб’єкта малого підприємництва також є не стабільною та визначається з урахуванням рельєфу, площі території, висоти та густоти снігу).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

 

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

2,5 год.

223,25

1

97711

21813980,75

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

2,5 год.

223,25

1

97711

21813980,75

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

1 год.

89,3

1

1649

147255,7

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктом господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури, у тому числі профілактична та роз’яснювальна робота щодо дотримання вимог Регуляторного акту та запобігання порушення виконання вимог

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Разом за рік

X

Х

X

X

21961236,45

Сумарно за п'ять років

X

X

X

X

109806182,2

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий

номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів підприємництва на виконання регулювання

599945540,00 грн

740649380,00 грн

2

Оцінка вартості

адміністративних процедур для суб’єктів підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

19131813,8 грн.

19131813,8 грн

3

Сумарні витрати підприємництва на виконання запланованого регулювання

619077353,8 грн

759781193,8 грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

21961236,45 грн

109806182,2 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

641038590,2 грн

869587376,00 грн

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua