Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет за адресою kyivcity.gov.ua (розділ: «Київ та міська влада», підрозділ: «Регуляторна діяльність» - «Проєкти регуляторних актів») проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446» (далі – Проєкт) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

Головним розробником Проєкту регуляторного акта є Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проєктом передбачається удосконалити регулювання правовідносин у сфері розміщення вивісок у місті Києві шляхом встановлення чітких вимог до розміщення, розміру, матеріалів, техніки та стилістики, освітлення та  інформаційного наповнення вивісок, уніфікації типів, уточнення назв вулиць і меж зонування розміщення, що сприятиме збереженню автентичності історичного середовища та привабливості міста Києва, як столиці України.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом 1 (одного) місяця з дати оприлюднення у письмовому вигляді за адресою: 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8, тел.: (044) 481-47-21, або в електронному вигляді на електронну пошту: [email protected].

Начальник Управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                                        Оксана ПОЛІЩУК

Аналіз регуляторного впливу

І. Визначення проблеми

20 квітня 2017 року Київською міською радою прийнято рішення №224/2446 «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві».

Частиною 6 статті 9 Закону України «Про рекламу» встановлено, що вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

Відповідно до пункту 2 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Проєкт рішення підготовлено у зв’язку з необхідністю усунення недоліків чинного Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, які виявились у ході його практичного застосування. Зокрема, можливо виокремити наступні проблеми:

- необхідність вдосконалення ефективності заходів щодо утримання фасадів будинків, будівель, споруд а також використання майна територіальної громади міста Києва в ході розміщення на таких об’єктах вивісок;

- необхідність вдосконалення заходів, які вживаються для збереження естетичного вигляду міста Києва;

- відсутність інших регуляторних актів у даній сфері, за допомогою яких можливо розв’язати окреслені вище проблеми.

Реалізація проєкту регуляторного акта вплине на:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання, що порушуються у них, не стосуються механізмів стихійного регулювання ціни, темпів і пропорцій суспільного виробництва.

Запропоноване регулювання покликане вирішити зазначені проблеми, вдосконаливши відносини, пов’язані з розміщенням вивісок у місті Києві.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проєкту регуляторного акта є необхідність усунення недоліків чинного Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, які виявились у ході його практичного застосування та удосконалення регулювання правовідносин у сфері розміщення вивісок у місті Києві  шляхом внесення змін чинного Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, а саме:

 • встановлення чітких вимог до розміщення вивіски;
 • впровадження чіткого формулювання визначень та термінів;
 • встановлення чітких вимог до розміру, матеріалів, техніки та стилістики вивісок, до їх освітлення, інформаційного наповнення;
 • уніфікація типів вивісок;
 • уточнення підстав та місць де розміщення вивісок не допускається;
 • уточнення назв вулиць і меж зонування розміщення вивісок у місті Києві.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Збереження чинної редакції Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

Альтернатива 2:

Прийняття проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сталість нормотворчої діяльності

262,6 тис. грн

Альтернатива 2

Сприятиме поліпшенню зовнішнього вигляду міського середовища міста Києва, що позитивно впливатиме на позиції України у міжнародних рейтингах та обсяги інвестицій

262,6 тис. грн (відповідно до розрахунків М-тесту)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не проводилась.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

381

2 001

7 635

10021

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,04

3,8

19,97

76,19

100

Орієнтовна кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 10021*.

*Статистична інформація Управління з питань реклами станом на 01.05.2023.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність необхідності ознайомлення зі змінами нормативно-правового акта та внесення відповідних коректив у діяльність

Суб’єкти господарювання – 7 481,8 тис. грн. (сумарно малого, середнього і великого підприємництва)

Альтернатива 2

Сприятиме захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, удосконаленню опису та регулювання процедур розміщення вивісок, збільшенню кількості суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері розміщення вивісок

Суб’єкти господарювання – 8 637,08 тис. грн. (сумарно малого, середнього і великого підприємництва)

Витрати
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта –

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 385 (одиниць), з них середнього 381 (одиниць), великого 4 (одиниці):

 н/п

 Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0,00 грн.

0,00 грн.

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0,00 грн. 

0,00 грн. 

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0,00 грн. 

0,00 грн. 

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0,00 грн.

0,00 грн.

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 1В (кількість В на 1 суб’єкта підприємницької діяльності  в 2023 році) х

Х 8 год. (час, який витрачається суб’єктами на подання документів Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)1 Х 2 процедури = 1 743,84 грн.

 1В (кількість В на 1 суб’єкта підприємницької діяльності за 5 років) х

Х 8 год. (час, який витрачається суб’єктами на подання документів Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)1 Х 2 процедури = 1 743,84 грн.

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0,00 грн.

0,00 грн.

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0,00 грн.

0,00 грн.

8

Інше

 

 

8.1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій) Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)1 Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись)  = 108,99 грн.

108,99 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 108,99 грн.

8.2

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Кількість процедур = 2

Формула:

витрати часу на розроблення

та впровадження внутрішніх для суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х  вартість часу суб’єкта малого підприємництва  (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур), гривень

6 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))1 Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 2 процедури = 1 307,88 грн.

1 307,88 грн. + 0,00 (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур) Х
 4 роки = 1 307,88 грн.

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

 

 

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

385

385

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1 216 873,35

1 216 873,35

У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати у місті Києві за квітень 2023 року (17 438,00 грн.). Джерело отримання інформації: Work.ua

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис. гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання (Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

1 216,9

Альтернатива 2. Обраний спосіб (Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

1 216,9

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Цілі не можуть бути досягнуті, проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

4

Прийняття проєкту регуляторного акта сприятиме вирішенню проблем, що існує сьогодні та забезпечить вдосконалення процедури розміщення вивісок, сприятиме збереженню автентичності історичного середовища та привабливості міста Києва, як столиці України

 

Рейтинг результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для держави – сталість нормотворчої діяльності

Для держави – 262,6 тис. грн

Зазначений спосіб не сприяє вирішенню проблеми, що існує сьогодні щодо збереження автентичності історичного середовища та привабливості міста Києва, уніфікації процедури розміщення вивісок

Суб’єкти господарювання – сприятиме поліпшенню зовнішнього вигляду міського середовища міста Києва, що позитивно впливатиме на позиції України у міжнародних рейтингах та обсяги інвестицій

Суб’єкти господарювання – 7 481,8 тис. грн (сумарно малого, середнього і великого підприємництва)

Альтернатива 2

Для держави – запропоноване регулювання покликане вирішити окреслені проблеми, вдосконаливши відносини, пов’язані з розміщенням вивісок у місті Києві

Для держави – 262,6 тис. грн

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою

Суб’єкти господарювання – сприятиме захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, удосконаленню опису та регулювання процедур розміщення вивісок, збільшенню кількості суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері розміщення вивісок

Суб’єкти господарювання – 8 637,08 тис. грн (сумарно малого, середнього і великого підприємництва)

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причина відмови – проблема продовжує існувати, і не може бути розв’язана, оскільки збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути цілей державного регулювання, визначених в розділі 2 цього аналізу регуляторного впливу

Відсутні

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

У разі зміни зовнішніх факторів, регуляторний акт може бути переглянутий

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Удосконалення регулювання правовідносин у сфері розміщення вивісок у місті Києві  шляхом встановлення чітких вимог до розміщення вивіски; впровадження чіткого формулювання визначень та термінів; встановлення чітких вимог до розміру, матеріалів, техніки та стилістики вивісок, до їх освітлення, інформаційного наповнення; уніфікація типів вивісок; уточнення підстав та місць де розміщення вивісок не допускається; уточнення назв вулиць і меж зонування розміщення вивісок сприятиме вирішенню проблеми зі збереження автентичності історичного середовища та туристичної привабливості міста Києва, як столиці України.

Для впровадження цього регуляторного акта Київській міській раді необхідно прийняти відповідне рішення щодо внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, оприлюднити його у встановленому порядку та забезпечити його виконання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть можливість досягти цілей державного регулювання. Проєкт регуляторного акта набирає чинності з дня його оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність акта можна оцінити за такими показниками:

 • кількість поданих повідомлень про розміщення вивіски;
 • кількість прийнятих рішень про відповідність \ не відповідність розміщення вивіски вимогам Порядку;
 • кількість направлених вимог про усунення виявлених порушень;
 • кількість прийнятих рішень про демонтаж вивісок.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта.

Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосовано статистичний метод.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитися за допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного акта та визначення ефективності та доцільності впровадженого регулювання шляхом аналізу статистичних показників.

Начальник
Управління з питань реклами                                          Оксана ПОЛІЩУК

Додаток до
Аналізу регуляторного впливу
до проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради
від 20 квітня 2017 року № 224/2446

Т Е С Т
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулюваннязмін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2023 року

Вид консультації

Кількість осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 

ТОВ

«ВАЙН ХАНТЕРС»

Маркетолог

Смачно К. С.

Робочі зустрічі, телефонні консультації,

відкриті джерела в інтернет- мережі

1

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1,17 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 11,35 год. Середня кількість процедур – 6.

2.

 

ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»

Менеджер департаменту маркетингу

Туровець І.П.

Робочі зустрічі, телефонні консультації,

відкриті джерела в інтернет-мережі

1

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 2 год. Середня кількість процедур – 2.

3.

ФОП Єзерська Ніна Борисівна

Робочі зустрічі, телефонні консультації,

відкриті джерела в інтернет- мережі

1

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта .

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 2 год. Середня кількість процедур – 2.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання:

 • 9 636 (одиниць), з них малого підприємництва – 2 001 (одиниць) та мікропідприємництва – 7 635 (одиниць);
 • питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96,16 %.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування

оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження    регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за        п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Кількість процедур =2

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість погодження

 

1В (кількість В на 1 суб’єкта підприємницької діяльності  в 2023 році) х

Х 8 год. (час, який витрачається суб’єктами на подання документів Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 2 процедури = 1 743,80 грн.

 

1В (кількість В на 1 суб’єкта підприємницької діяльності  в 2024 році) х

Х 8 год. (час, який витрачається суб’єктами на подання документів Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 2 процедури = 1 743,80 грн.

 

1В (кількість В на 1 суб’єкта підприємницької діяльності за 5 років) х

Х 8 год. (час, який витрачається суб’єктами на подання документів Х 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 2 процедури = 1 743,80 грн.

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити):

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

6

 

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1 743,80 грн.

1 743,80 грн.

1 743,80 грн.

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2 100 (кількість суб'єктів господарювання, які повинні виконати вимоги регулювання у 2023 році)

4 530 (кількість суб'єктів господарювання, які повинні виконати вимоги регулювання у 2024 році)

9 636 (кількість, суб'єктів господарювання та малого підприємництва які містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради та відповідно розміщують вивіски у м. Києві на яких поширюється регулювання)

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

3 661 980,00 грн.

Х

16 803 256,80 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

1,06 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій)1 * 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 * 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись)  = 115,53 грн.

0,00 грн.
(витрати відсутні)

(припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання у перший рік; за результатами консультацій)

115,53 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у наступний рік) = 115,53 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Кількість процедур = 3

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

5,12  год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))1 * 108,99 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 * 3 процедури = 1 674,09 грн.

0,00
(витрати відсутні)

1 674,09 грн. + 0,00 (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур) = 1 674,09 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00
(витрати відсутні)

0,00 грн.
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

13

Інші процедури

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

0,00
(витрати відсутні)

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13.1)

1 789,62 грн.

0,00
(витрати відсутні)

1 789,62 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. (Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

2 100 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які повинні виконати вимоги регулювання у 2023 році)

4 530 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які повинні виконати вимоги регулювання у 2024 році)

 9 636 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують вивіски у м. Києві на підставі рішень про відповідність вивісок вимогам розміщення та на яких поширюється регулювання)

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

3 758 202,00

Х

17 244 778,32

Примітки:

 1. Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1)
 2. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати у місті Києві за квітень 2023 року (17 438,00 грн.). Джерело отримання інформації: ua

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

108,99

1

9 636

262 557

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

       

 

камеральні

0,1

108,99

1

9 636

105 023

виїзні

0,5

108,99

1

9 636

525 114

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,25

108,99

1

9 636

262 557

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,25

108,99

1

9 636

262 557

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

1

108,99

1

9 636

1 050 228

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,05

108,99

1

9 636

52 511

7. Інші адміністративні процедури: опрацювання документів ЦНАПом

0,1

108,99

1

9 636

105 023

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2 625 570

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

13 127 850

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

3 661 980

16 803 257

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування,  грн.

3 758 202

17 244 778

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання,   грн.

7 420 182

34 048 035

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

2 625 570

13 127 850

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн.

10 045 752

47 175 885

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]