Версія для людей із вадами зору

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки

Проєкти нормативно-правових та інших актів
Дата оприлюднення
03 грудня 2019 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами в місті, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Київську міську цільову програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Визначити Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

3. Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднювати на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проєктів бюджетів міста Києва на 2020-2022 роки врахувати потребу у фінансуванні завдань і заходів Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.


Київський міський голова                                                    Віталій КЛИЧКО

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від _____________ №___________

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ
ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ
НА 2020 - 2022 РОКИ

Київ 2019

 

ЗМІСТ

 

І.

Паспорт Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки

3

ІІ.

Загальні положення                                                                       

4

ІІІ.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

5

IV.

Мета Програми

10

V.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування                                                                                   

10

VI.

Строки та етапи виконання Програми                                          

24

VII.

Ресурсне забезпечення                                                                   

24

VIII.

Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

24

IX.

Координація та контроль за ходом виконання Програми       

28

Додаток А. Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки     

30

ПАСПОРТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ
ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ
НА 2020 - 2022 РОКИ

1

Ініціатор розроблення програми

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. ПАНТЕЛЕЄВА від 28.05.2019 № 20012 щодо підготовки проєкту Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки

3

Розробник програми

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4

Співрозробники програми

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», громадські організації

5

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»; громадські організації

7

Строк виконання програми

2020-2022 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2020

2021

2022

усього

 

всього, тис. грн

69 412,400

88 689,418

103 213,700

261 315,518

 

у тому числі:

 

 

коштів бюджету м. Києва

68 812,400

68 074,418

79 933,377

216 820,195

 

коштів інших джерел

600,000

20 615,000

23 280,323

44 495,323

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua