Версія для людей із вадами зору

Проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Проєкти нормативно-правових та інших актів
Дата оприлюднення
23 листопада 2020 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 291), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Установити тарифи на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», що додаються.

2. Установити тарифи на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», що додаються.

3. Установити тарифи на постачання теплової енергії без урахування  витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», що додаються.

4. Узяти до відома, що структуру тарифів на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», встановлених пунктом 1 цього розпорядження, визначено згідно з додатком 1.

5. Узяти до відома, що структуру тарифів на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», встановлених пунктом 2 цього розпорядження, визначено згідно з додатком 2.

6. Узяти до відома, що структуру тарифів на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ», встановлених пунктом 3 цього розпорядження, визначено згідно з додатком 3.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 січня 2019 року № 116 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії Публічному акціонерному товариству «КАМЕТ», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 04 лютого 2019 року за №17/2194.

8. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення та діє до 30 вересня 2021 року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.


Голова                                                                                               Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
____________________№_________

Тарифи
на теплову енергію  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ

з ПДВ

1

Бюджетні установи

943,80

1132,56

2

Інші споживачі

943,80

1132,56


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
____________________№_________

Тарифи
на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ

з ПДВ

1

Бюджетні установи

933,62

1120,34

2

Інші споживачі

933,62

1120,34


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
____________________№_________

Тарифи
на постачання теплової енергії  без урахування  витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ

з ПДВ

1

Бюджетні установи

10,18

12,22

2

Інші споживачі

10,18

12,22


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
_____________________ №_______

Структура тарифів
на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Найменування показників

Бюджетні установи

Інші споживачі

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Планована   виробнича собівартість, у тому числі:

923,65

923,65

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

659,86

659,86

1.1.1

На придбання палива

547,25

547,25

1.1.2

На оплату послуги з транспортування  природного газу

16,02

16,02

1.1.3

На оплату послуги з розподілу природного газу

35,08

35,08

1.1.4

На придбання електроенергії для технологічних потреб

60,52

60,52

1.1.5

На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення

0,99

0,99

1.1.6

На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

0,00

0,00

1.1.7

На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

0,00

0,00

1.1.8

На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії

0,00

0,00

1.1.9

На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

0,00

0,00

 

                                                                                                Продовження додатка 1

1

2

3

4

1.1.10

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,00

0,00

1.2

Прямі витрати на оплату праці

93,09

93,09

1.3

Інші прямі витрати, у тому числі:

78,95

78,95

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

20,48

20,48

1.3.2

Амортизація

0,00

0,00

1.3.3

На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у тому числі:

0,00

0,00

1.3.3.1

Понаднормативні втрати

0,00

0,00

1.3.4

Інші прямі витрати

58,47

58,47

1.4

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

91,75

91,75

1.4.1

На оплату праці

44,66

44,66

1.4.2

Відрахування на соціальні заходи

9,83

9,83

1.4.3

Інші витрати

37,26

37,26

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

20,15

20,15

2.1

На оплату праці

15,64

15,64

2.2

Відрахування на соціальні заходи

3,43

3,43

2.3

Інші витрати

1,08

1,08

3

Витрати на збут, у тому числі:

0,00

0,00

3.1

На оплату праці

0,00

0,00

3.2

Відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

3.3

Інші витрати

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Повна собівартість

943,80

943,80

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Перерахування витрат

0,00

0,00

9

Планований прибуток, у тому числі:

0,00

0,00

9.1

Податок на прибуток

0,00

0,00

9.2

Резервний капітал та дивіденди

0,00

0,00

9.3

На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

0,00

0,00

9.4

На забезпечення обігових коштів

0,00

0,00

9.5

Інше використання прибутку

0,00

0,00

10

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ

943,80

943,80

11

Податок на додану вартість

188,76

188,76

12

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ

1132,56

1132,56


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
______________________№_______

Структура тарифів
на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Найменування показників

Бюджетні установи

Інші споживачі

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Планована   виробнича собівартість, у тому числі:

913,68

913,68

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

659,86

659,86

1.1.1

На придбання палива

547,25

547,25

1.1.2

На оплату послуги з транспортування  природного газу

16,02

16,02

1.1.3

На оплату послуги з розподілу природного газу

35,08

35,08

1.1.4

На придбання електроенергії для технологічних потреб

60,52

60,52

1.1.5

На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення

0,99

0,99

1.1.6

На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

0,00

0,00

1.1.7

На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ

0,00

0,00

1.1.8

На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії

0,00

0,00

 1.1.9

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,00

0,00

1.2

Прямі витрати на оплату праці

85,73

85,73

1.3

Інші прямі витрати, у тому числі:

77,33

77,33

                                                                                                Продовження додатка 2

1

2

3

4

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

18,86

18,86

1.3.2

Амортизація

0,00

0,00

1.3.3

Інші прямі витрати

58,47

58,47

1.4

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

90,76

90,76

1.4.1

На оплату праці

44,18

44,18

1.4.2

Відрахування на соціальні заходи

9,72

9,72

1.4.3

Інші витрати

36,86

36,86

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

19,94

19,94

2.1

На оплату праці

15,47

15,47

2.2

Відрахування на соціальні заходи

3,40

3,40

2.3

Інші витрати

1,07

1,07

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

933,62

933,62

6

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

7

Перерахування витрат

0,00

0,00

8

Планований прибуток, у тому числі:

0,00

0,00

8.1

Податок на прибуток

0,00

0,00

8.2

Резервний капітал та дивіденди

0,00

0,00

8.3

На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

0,00

0,00

8.4

На забезпечення обігових коштів

0,00

0,00

8.5

Інше використання прибутку

0,00

0,00

9

Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал, без ПДВ

933,62

933,62

10

Податок на додану вартість

186,72

186,72

11

Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ

1120,34

1120,34


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

Додаток 3
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
________________________ №____

Структура тарифів
на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів Приватному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Найменування показників

Бюджетні установи

Інші споживачі

грн/Гкал

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Планована  виробнича собівартість, у тому числі:

9,97

9,97

1.1

Прямі матеріальні витрати

0,00

0,00

1.2

Прямі витрати на оплату праці

7,36

7,36

1.3

Інші прямі витрати, у тому числі:

1,62

1,62

1.3.1

Відрахування на соціальні заходи

1,62

1,62

1.3.2

Амортизація

0,00

0,00

1.3.3

Інші прямі витрати

0,00

0,00

1.4

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

0,99

0,99

1.4.1

На оплату праці

0,48

0,48

1.4.2

Відрахування на соціальні заходи

0,11

0,11

1.4.3

Інші витрати

0,40

0,40

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

0,21

0,21

2.1

На оплату праці

0,17

0,17

2.2

Відрахування на соціальні заходи

0,03

0,03

2.3

Інші витрати

0,01

0,01

3

Витрати на збут, у тому числі

0,00

0,00

3.1

На оплату праці

0,00

0,00

3.2

Відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

3.3

Інші витрати

0,00

0,00

Продовження додатка 3

1

2

3

4

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Повна собівартість

10,18

10,18

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

8

Перерахування витрат

0,00

0,00

9

Планований прибуток, у тому числі:

0,00

0,00

9.1

Податок на прибуток

0,00

0,00

9.2

Резервний капітал та дивіденди

0,00

0,00

9.3

На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)

0,00

0,00

9.4

На забезпечення обігових коштів

0,00

0,00

9.5

Інше використання прибутку

0,00

0,00

10

Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал, без ПДВ

10,18

10,18

11

Податок на додану вартість

2,04

2,04

12

Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал, з ПДВ

12,22

12,22


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                        Наталія МЕЛЬНИК

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua