Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557».

Головним розробником проєкту регуляторного акта є Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проєктом розпорядження вперше встановлюються тарифи на платні послуги за нозологіями для Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України.

Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557» 13 серпня 2021 року розміщено в мережі Інтернет за адресою www.kyivcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення (з 13 серпня 2021 року по 13 вересня 2021 року):

 • у письмовому вигляді за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. 202 60 71 або на електронну адресу [email protected];
 • у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, тел. 285-05-55 або на електронну адресу inform@drs.gov.ua


Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                                        Наталія МЕЛЬНИК

Проєкт розпорядження

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг за нозологіями:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров'я», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 07 липня 2015 року за № 76/1187, новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Установити Тарифи на платні послуги за нозологіями, які надає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, що додаються».

У зв’язку з цим пункти 10-11 вважати відповідно пунктами 11-12.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Голова                                                                                 Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
11 червня 2015 року № 557
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Тарифи
на платні послуги за нозологіями, які надає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
Міністерства охорони здоров’я України

Код послуги

Найменування послуги

Термін лікування (діб)

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

5

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1

НОЗ_001

Злоякісне новоутворення щитоподібної залози. Підозра на злоякісне новоутворення щитоподібної залози (Оперативне лікування)

8

25900,00

 

1

2

3

4

5

2

НОЗ_002

Тиреотоксикоз з дифузним зобом. Тиреотоксикоз з токсичним одновузловим зобом. Тереотоксикоз з токсичним багатовузловим зобом (Оперативне лікування)

8

24861,00

3

НОЗ_003

Нетоксичний одновузловий зоб. Нетоксичний багатовузловий зоб.(Оперативне лікування)

8

24426,00

4

НОЗ_004

Первинний гіперпаратиреоз. Вторинний гіперпаратиреоз. Третинний гіперпаратиреоз. (Оперативне лікування)

6

25056,00

5

НОЗ_005

Пухлина наднирника. Кіста наднирника. Аденома наднирника. Злоякісна пухлина наднирника. (Оперативне лікування)

9

53030,00

Примітка. Тарифи на платні послуги за нозологіями розраховано на підставі локальних протоколів лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.


Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                      Наталія МЕЛЬНИК

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу до проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151) та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж  одного місяця.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» місцеві державні адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, крім закладів охорони здоров'я МВС та ДСНС, окремих науково-дослідних установ Національної  академії  медичних  наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, учасників пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних  матеріалів, за переліком послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (далі – Перелік).

З огляду на викладене, на всі платні послуги, що надають державні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я у м. Києві, крім закладів охорони здоров'я МВС та ДСНС, окремих науково-дослідних установ Національної  академії  медичних  наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, учасників пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних  матеріалів, тарифи повинні встановлюватися розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). У випадку невиконання владних повноважень посадові особи Київської міської державної адміністрації несуть відповідальність згідно чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Враховуючи зазначене, у зв’язку із зверненням державного закладу охорони здоров’я, а саме: Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Департаментом економіки та інвестицій підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557» (далі – проєкт розпорядження). Цим проєктом розпорядження Київська міська державна адміністрація встановлює 5 тарифів на послуги за нозологіями, які підпадають під дію Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Тарифи на платні послуги за нозологіями, які включені до проєкту розпорядження, розраховані на підставі поданих лікувально-профілактичним  закладом розрахункових матеріалів відповідно до спеціалізації (направленості) установи згідно законодавства України з питань ціноутворення а саме: Закону України «Про ціни і ціноутворення», Податкового кодексу України, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, Методики розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах, зареєстрованої в Управлінні юстиції в м. Києві 22 жовтня 1998 року за № 49/114 та інших нормативно-правових актів, на підставі яких визначається повна собівартість послуги, що підтверджено листами Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2014 № 10.03.67/10083, 30.09.2014 № 10.03.67/28352.

Тарифи на платні послуги за нозологіями, які встановлюються проєктом розпорядження, формуються закладом охорони здоров’я із застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих норм оплати праці, норм часу, норм використання матеріальних ресурсів, цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та  витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням установи, граничного прибутку у розмірі 20%.

Порядок застосування тарифів на платні послуги за нозологіями не є предметом регулювання цього проєкту розпорядження.

Таким чином, проблема – необхідність встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями для зазначеного вище закладу охорони здоров’я на економічно обґрунтованому рівні, які можуть бути застосовані за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та для медичного обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проєкту розпорядження:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки не будуть використані повноваження Київської міської державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів).

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для вирішення проблеми, пов’язаної із розширенням послуг, які планує надавати зазначений заклад охорони здоров’я, пропонується встановити тарифи на платні послуги цьому закладу згідно з додатком.

ІІ. Цілі державного регулювання

Регульовані тарифи на платні медичні послуги стосуються тільки тих медичних послуг, що надаються державними медичними закладами та комунальними медичними закладами, які не уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я.

Для недержавного сектору охорони здоров'я, в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні в цілому та конкретно в м. Києві, характерні великі коливання цін на медичні послуги, як в різних медичних державних і комунальних закладах охорони здоров’я, так і в недержавному секторі. При цьому, така різниця може досягати кілька разів.

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

 • реалізація владних повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»;
 • встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги за нозологіями, які надаються зазначеним вище лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я;
 • отримання власних надходжень до рахунку закладу охорони здоров’я.  Так, статтею 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування та будь-яких джерел, не заборонених законодавством. При цьому, заклади охорони здоров’я мають право надавати платні послуги у сфері охорони здоров’я за визначеним переліком;
 • забезпечення прозорості при розрахунках із страховими компаніями, суб’єктами господарювання за договорами, іноземними громадянами за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»;
 • необхідність запровадження економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, які слугуватимуть визначенню необхідних коштів для фінансування медичних закладів при розрахунках за медичну допомогу населенню, що оплачується державою.

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

З огляду на викладене питання встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями, що надають державні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я є актуальним.

До того ж, для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, державні і комунальні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісних послуг населенню. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не встановлювати тарифи на платні послуги.

Альтернатива 2

Встановлення тарифів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 на рівні, нижче економічно обґрунтованого рівня.

Альтернатива 3

Встановлення тарифів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 на економічно обґрунтованому рівні.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються.

Суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548, створює передумови для застосування до посадових осіб Київської міської державної адміністрації відповідальності за невиконання владних повноважень; відсутність контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері надання платних медичних послуг, можливість запровадження корупційних схем шляхом вимагання плати за отримані послуги  у вигляді благодійних внесків, розмір яких визначається суб’єктивно.

Альтернатива 2

Реалізація владних повноважень, прозорий механізм розрахунків за отримані платні послуги за нозологіями.

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а відповідно до статті 15 зобов’язує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) відшкодувати закладу різницю між встановленими тарифами та економічно обґрунтованими рівнями за рахунок коштів міського бюджету. Разом з тим, кошти в бюджеті м. Києва на ці видатки не передбачені.

Альтернатива 3

Реалізація владних повноважень, здійснення контролю за формуванням економічно обґрунтованих тарифів, прозорий механізм розрахунків за отримані платні послуги за нозологіями.

Не передбачаються.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються.

Непрозорий механізм сплати за отримані платні послуги за нозологіями.

Витрати неможливо обчислити, оскільки плата за отримані послуги вимагається у вигляді благодійних внесків.

Альтернатива 2

Оплата за отримані платні послуги за нозологіями в меншому розмірі.

Погіршення якості отриманих послуг за рахунок відсутності джерел для надання платних послуг за нозологіями відповідно до стандартів лікування та локальних протоколів.

Альтернатива 3

Прозорий механізм розрахунків за отримані платні послуги за нозологіями належної якості.

Оплата за отримані платні послуги за нозологіями за економічно обґрунтованими тарифами.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць.

6

6

Х

Х

12

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків.

50

50

Х

Х

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Для надавача послуг (закладів) - неконтрольоване встановлення закладами тарифів за надані послуги, для інших суб’єктів господарювання – відсутні.

Непрозорий механізм розрахунків за надані платні послуги за нозологіями у зв’язку із відсутністю затверджених у встановленому порядку тарифів.

Альтернатива 2

Для  надавача послуг (закладів) – відсутні.

Для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг): прозорий механізм застосування тарифів, оплата за надані платні послуги за нозологіями в меншому розмірі.

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення». При відсутності в бюджеті м. Києва коштів закладу охорони здоров’я на покриття різниці між встановленими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, збиткова діяльність закладу як суб’єкта господарювання.

Для інших суб’єктів господарювання - погіршення якості отриманих послуг.

Альтернатива 3

Для надавача послуг (закладу): приведення вартості послуг до економічно обґрунтованого рівня, покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, прозорий механізм застосування тарифів, контроль за формуванням економічно обґрунтованих тарифів.  

Для інших суб’єктів господарювання – можливість отримання якісних послуг за економічно обґрунтованими тарифами.

Для закладів – відсутні, оплата за надані платні послуги за нозологіями на економічно обґрунтованому рівні. Разом з тим, у разі зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та інших витрат в зв’язку із неможливістю швидко змінювати розмір тарифів, в майбутньому заклад може зазнати додаткових витрат.

Передбачається, що витрати для інших суб’єктів господарювання (отримувачів послуг) складатимуть 1839276,00 грн

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства).

Альтернатива 2

Обчислити неможливо (альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства).

Альтернатива 3

Передбачається, що витрати для суб’єктів великого і середнього підприємництва (отримувачів послуг) складатимуть 1839276,00 грн.

ВИТРАТИ на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Х

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Х

Х

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Х

Х

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Х

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Х

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Х

Х

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8

Інше, гривень

Витрати на оплату послуг закладу охорони здоров’я для одного суб’єкта великого та середнього підприємництва (в розрахунку на разове застосування послуг, що запроваджуються*.  Див. примітку)

153273,00

766365,00

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

153273,00

766365,00

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

- в т.ч. суб’єктів великого підприємництва:

1.ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»

2. ПрАТ АСК «Інго-Україна»;

3. ПАТ НАСК «Страхова компанія «Провідна»»;

4. ПАТ «Страхова група «ТАС»;

5.ПАТ «Страхова компанія «Уніка»;

6. ПАТ «Страхова компанія «Аркс» 

- суб’єктів середнього підприємництва:

1. ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія «Аска»»;

2. ПАТ «Страхова компанія «ДІМ СТРАХУВАННЯ»;

3. ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»;

4 ПАТ «Просто Страхування».;

5..ПАТ «Страхова компанія «Універсальна»;

6. ПАТ «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»

12

12

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1839276,00

9196380,00

Примітка: Витрати на оплату послуг закладу охорони здоров’я для одного суб’єкта господарювання розраховані шляхом складання розмірів тарифів кожної із послуг, що запроваджується.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, ст.5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» та постанові Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, згідно з якою місцеві органи виконавчої влади регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я, крім закладів охорони здоров'я МВС та ДСНС, окремих науково-дослідних установ Національної  академії  медичних  наук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, учасників пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних  матеріалів.

Запропоновані тарифи передбачається встановити на економічно-обґрунтованому рівні, що покриватимуть витрати по наданню платних послуг за нозологіями, забезпечуватимуть необхідний рівень матеріально-технічного оснащення медичного закладу та кваліфікаційний рівень його фахівців.

Отже, для вирішення проблеми приймається встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями, запропоновані проєктом розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557», які надає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, на економічно обґрунтованому рівні.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки тарифи на платні послуги за нозологіями підлягають державному регулюванню місцевими органами виконавчої влади, за допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана.

Альтернатива 2

1

Не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення».

У разі встановлення тарифів на рівні, нижче економічно обґрунтованого рівня, частково вирішується проблема реалізації державної цінової політики, але матимуть місце зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування закладам охорони здоров’я різниці між економічно обґрунтованими та встановленими тарифами . 

Альтернатива 3

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для надавача послуг (закладів) - неконтрольоване встановлення  установою тарифів за надані послуги.

Для інших суб’єктів господарювання – відсутні.

Непрозорий механізм розрахунків за надані платні послуги за нозологіями, як наслідок можлива надмірна оплата суб’єктів господарювання та населення за надані послуги.

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті, суперечить чинному законодавству, не враховує інтереси жодної із сторін.

Альтернатива 2

Оплата за надані послуги в меншому розмірі.

Збиткова діяльність закладів, зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування різниці між економічно обґрунтованими та встановленими тарифами  або погіршення якості наданих послуг.

Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті: не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», не враховує інтереси держави в повному обсязі.

 

Альтернатива 3

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання; прозорий механізм застосування тарифів, контроль за формуванням економічно обґрунтованих тарифів.

Оплата за надані платні послуги за нозологіями на економічно обґрунтованому рівні. Витрати отримувачів послуг в розмірі 1839276,00 грн.

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті: реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /  причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати владні повноваження та запобігти проявам корупції шляхом вимагання від громадян плати за отримані послуги у вигляді благодійних внесків, розмір яких визначається суб’єктивно, а від суб’єктів господарювання – плати за тарифами, не затвердженими у встановленому порядку.

Х

Альтернатива 2

Аргументи для переваги відсутні. Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми. Причина для відмови від цієї альтернативи є зобов’язання місцевих бюджетів за відшкодування різниці в тарифах, створення передумов для погіршення якості наданих платних послуг за нозологіями.  

Х

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Надання якісних послуг за економічно обґрунтованими тарифами, покращення результатів фінансово-господарської діяльності закладу.

Об’єктивні зміни в економіці, а саме: зростання тарифів на електроенергію та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати та заробітної плати працівників медичної галузі, підвищення цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, тощо є передумовою для розгляду.

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан закладу, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання. Видання цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Тарифи на медичні послуги, що пропонуються медичними закладами, в умовах ринкової економіки визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Одним із зовнішніх факторів є регулююча роль держави на ціни та ціноутворення.

Державне регулювання цін і тарифів здійснюється згідно із Законом України «Про ціни і ціноутворення».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 місцеві органи виконавчої влади регулюють тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я. Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними медичними закладами та комунальними медичними закладами, які не уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я.

Цінова політика медичного закладу в значній мірі залежить від виду ринку, кожний з яких ставить свої проблеми в галузі ціноутворення.

Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку медичних послуг.

Проєктом розпорядження встановлюються тарифи з прибутком за визначеним переліком платних послуг за нозологіями, які надає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України.

Базою для визначення тарифів на послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім їх наданням.

Посадові оклади фахівців, які враховані при розрахунках тарифів, розраховані відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами).

Основними складовими собівартості медичних послуг, які надають лікувально-профілактичні заклади, є:

 • заробітна плата основного медичного персоналу;
 • премія за час виконання послуги (граничний рівень 150%);
 • нарахування на заробітну плату;
 • матеріали (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення);
 • інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар тощо);
 • загальновиробничі витрати;
 • адміністративні витрати;
 • амортизація;
 • прибуток до 20%.

Розрахунок витрат додається.

Забезпечення умов для покращення результатів фінансово-господарської діяльності медичних закладів в умовах недофінансування галузі, жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, оновлення матеріальної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, що можливо лише при наявності коштів на ці заходи. Здійснення усіх завдань може бути впроваджено тільки при достатній кількості коштів.

Відповідно до вимог регуляторної політики повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557» та аналіз впливу регуляторного акта для обговорення та отримання зауважень, пропозицій від зацікавлених фізичних та юридичних осіб 13 серпня 2021 року розміщені на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність» для отримання пропозицій та зауважень протягом одного місяця.

VІ.  Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Заклад охорони здоров’я, якому встановлюються тарифи проєктом розпорядження, а саме: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України має ліцензію на медичну практику Міністерства охорони здоров’я України від 26.04.2012 серія АГ № 598692.

Платні послуги за нозологіями, на які встановлюються тарифи проєктом розпорядження, дають можливість забезпечити покриття першочергових потреб закладів та компенсувати витрати, пов’язані з їх наданням.

Введення розпорядженням регульованих тарифів на послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення і спрямовано на забезпечення соціальної захищеності киян та забезпечення належної якості послуг.

Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного обговорення, то тарифи встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

На дію регуляторного акта можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори як: підвищення тарифів на комунальні послуги, розміру мінімальної заробітної плати тощо, при яких розмір тарифів на платні медичні послуги може бути переглянутий.

Проєкт розпорядження не містить дискримінаційних або таких, що обмежують конкуренцію норм.

У разі прийняття регуляторного акту виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) будуть реалізовані повноваження, надані їй постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548, а встановлені розміри тарифів забезпечать закладу беззбиткову роботу та можливість залучити кошти на поліпшення його матеріально-технічної бази.

Виконання вимог даного розпорядження не потребує додаткових витрат  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акту не обмежено і залежить від економічної стабільності в країні.

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні, розмірів витрат у складі собівартості послуги. Якщо такі зміни призведуть до підвищення собівартості, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або підготовки та прийняття нового акта в установленому порядку.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності даного регуляторного акта визначені такі показники:

 - прогнозний розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаний з дією акта – не визначається;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акту:

якому встановлюються тарифи на платні медичні послуги відповідно до вимог чинного законодавства - для 1 державного закладу охорони здоров’я, а саме: Українському науково-практичному центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України.

кількість суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати медичне обслуговування за договорами –12 суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – 1839276,00 грн;

- кількість отриманих платних послуг за нозологіями (окрім медичної допомоги, яка надається безкоштовно), які надаватимуться фізичним особам за  договорами медичного обслуговування із суб’єктами господарювання, страховими організаціями та іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України – 5 одиниць;

 - рентабельність медичних закладів до 20%;

- очікувана сума коштів, яку планується отримати від надання платних послуг за нозологіями – 1839276,00 грн;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями даного регуляторного акту: вище середнього, оскільки всі зацікавлені особи: суб’єкти господарювання та фізичні особи, мали можливість ознайомитись з проєктом регуляторного акта та аналізом його регуляторного впливу, які 13 серпня 2021 року оприлюднені на офіційному порталі Києва kyevcity.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність» з метою отримання зауважень та пропозицій на електронну пошту [email protected].

До того ж, після видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557» буде оприлюднене на офіційному порталі Києва в розділі «Розпорядження».

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності даного регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності даного акта буде здійснюватися статистичним методом, буде аналізуватись офіційна статистична інформація про результати фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, за розрахунками яких встановлюються тарифи, а також за соціологічними даними, отриманими шляхом опитування або анкетування медичного закладу або отримувачів послуг.


Заступник директора Департаменту-начальник управління цінової політики
Департаменту економіки та інвестицій                                                                                           Олена СТРИЖИУС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]