Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171»

Повідомлення

В порядку інформування громадськості повідомляємо про те, що відповідно до вимог нормопроектувальної техніки змінено текст проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171» без зміни його змісту та розмірів тарифів на платні послуги з медичного обслуговування.

Проєкт розпорядження

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143, такі зміни:

1.1. Пункт 45 викласти в такій редакції:

«45. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються».

1.2. Доповнити розпорядження новим пунктом 81 такого змісту:

«81. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва, що додаються».

У зв’язку з цим пункти 81–83 вважати відповідно пунктами 82–84.

2. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський пологовий будинок № 2, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015року за № 32/1143 (у редакції розпорядження від 20 лютого 2017 року № 189), виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.


Голова                                                                                   Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
___________________№ _________)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство
«Київський міський пологовий будинок № 2»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

001

Огляд з піхвовим розширником і піхвовим дзеркалом

192,00

1.2

002

Бімануальне дослідження

181,00

1.3

003

Нашкірна проба з алергенами

126,00

1.4

004

Визначення групи крові та резус-приналежності

132,00

1.5

005

Кольпоскопія

169,00

1.6

006

Гістероскопія

806,00

1.7

007

Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів

219,00

1

2

3

4

1.8

008

Ультразвукове дослідження матки і яєчників

219,00

1.9

011

Визначення фізичних властивостей сечі

14,00

1.10

012

Визначення глюкози в сечі

7,00

1.11

013

Визначення білка у сечі

11,00

1.12

014

Визначення добової протеїнурії

11,00

1.13

015

Визначення кетонових тіл у сечі

7,00

1.14

016

Мікроскопія осаду сечі

31,00

1.15

017

Визначення загального вмісту гемоглобіну

23,00

1.16

018

Визначення кількості еритроцитів

23,00

1.17

019

Визначення гематокритної величини

32,00

1.18

020

Кольоровий показник

17,00

1.19

021

Визначення швидкості зсідання еритроцитів

14,00

1.20

022

Морфологія еритроцитів

31,00

1.21

023

Підрахунок кількості лейкоцитів

23,00

1.22

024

Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові

89,00

1.23

025

Визначення тривалості кровотечі

45,00

1.24

026

Визначення кількості тромбоцитів

90,00

1.25

027

Активований тромбопластиновий час (каолін-кефаліновий час)

178,00

1.26

028

Визначення протромбінового часу (індексу)

42,00

1.27

029

Визначення фібриногену

115,00

1.28

030

Визначення загального білка сироватки крові

26,00

1.29

031

Визначення альбумінів у сироватці крові

77,00

1.30

032

Визначення глобулінів у сироватці крові

76,00

1.31

033

Визначення білкового коефіцієнта у сироватці крові

22,00

1.32

034

Визначення глюкози у сироватці крові

36,00

1.33

035

Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові

14,00

1.34

036

Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

14,00

1.35

037

Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

20,00

1.36

038

Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

56,00

1.37

039

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

51,00

1.38

040

Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові

41,00

1

2

3

4

1.39

041

Визначення натрію у сироватці крові

29,00

1.40

042

Визначення калію у сироватці крові

28,00

1.41

043

Визначення хлору у сироватці крові

29,00

1.42

044

Визначення активності альфа-амілази у сечі

51,00

1.43

045

Визначення креатиніну у сироватці крові

38,00

1.44

046

Визначення сечовини у сироватці крові

23,00

1.45

047

Визначення групи крові по системі АВО

66,00

1.46

048

Визначення резус-фактора

41,00

1.47

049

Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження: посів

118,00

1.48

050

Мікроскопія незабарвлених препаратів нативного матеріалу

64,00

1.49

051

Мікроскопія препаратів нативного матеріалу, пофарбованих за Грамом

84,00

1.50

052

Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні мікроорганізми

298,00

1.51

053

Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми

295,00

1.52

054

Кількісне визначення мікроорганізмів

218,00

1.53

055

Ідентифікація мікроорганізмів за морфологічними і тинкторіальними властивостями

142,00

1.54

056

Ідентифікація мікроорганізмів за культуральними властивостями

162,00

1.55

057

Ідентифікація мікроорганізмів за біохімічними тестами

270,00

1.56

058

Ідентифікація мікроорганізмів за серологічними властивостями

694,00

1.57

059

Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Паппенгеймом

164,00

1.58

060

Мікроскопія виділінь шийки матки

98,00

1.59

061

Мікроскопія виділінь піхви

98,00

1.60

097

Вимір артеріального тиску

15,00

1.61

098

Визначення частоти пульсу

6,00

1.62

099

Антропометрія

36,00

1.63

100

Визначення маси тіла

11,00

1.64

101

Консультація лікаря-акушер-гінеколога вищої категорії, професора первинна

261,00

1.65

102

Консультація лікаря-акушер-гінеколога вищої категорії, професора повторна

228,00

1

2

3

4

1.66

103

Консультація лікаря-акушер-гінеколога, кандидата медичних наук первинна

233,00

1.67

104

Консультація лікаря-акушер-гінеколога, кандидата медичних наук повторна

200,00

1.68

200

Консультація лікаря-акушер-гінеколога вищої категорії первинна

205,00

1.69

201

Консультація  лікаря-акушер-гінеколога першої категорії первинна

210,00

1.70

105

Ручне обстеження через піхву

72,00

1.71

106

Ректовагінальне дослідження (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

1.72

107

Дослідження за Пескачеком (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

1.73

108

Дослідження за Леопольдом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

72,00

1.74

109

Аускультація плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

36,00

1.75

110

Визначення розмірів тазу

21,00

1.76

111

Визначення обводу живота

21,00

1.77

112

Визначення висоти стояння дна матки

21,00

1.78

113

Цервікоскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

297,00

1.79

114

Амніоскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

297,00

1.80

115

Сальпінгоскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

297,00

1.81

210

Фетоскопія

1003,00

1.82

116

Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності

379,00

1.83

117

Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням статі плоду

379,00

1.84

118

Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти

379,00

1

2

3

4

1.85

119

Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу

375,00

1.86

120

Ультразвукове дослідження патологіі плоду

379,00

1.87

121

Електрокардіографія спокою

120,00

1.88

122

Електрокардіографія із затримкою подиху

120,00

1.89

123

Зондування порожнини матки: проба Шиллера

79,00

1.90

124

Клінічний аналіз сечі N 2 (скорочений)

55,00

1.91

125

Ацидотест

112,00

1.92

126

Визначення жовчних пігментів у сечі

28,00

1.93

127

Визначення відносної щільності випітної рідини

72,00

1.94

128

Дослідження морфології еритроцитів

121,00

1.95

129

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті

27,00

1.96

130

Середня концентрація гемоглобіну у еритроцитах

23,00

1.97

131

Середній об'єм еритроцитів

23,00

1.98

132

Визначення кількості ретикулоцитів

126,00

1.99

133

Морфологія еритроцитів: анізоцитоз - макроцити, мікроцити, мегалоцити

101,00

1.100

134

Морфологія еритроцитів: пойкілоцитоз

101,00

1.101

135

Морфологія еритроцитів: еритроцити з базофільною зернистістю

101,00

1.102

136

Визначення лейкоцитарної формули

101,00

1.103

137

Ретракція кров'яного згустку

143,00

1.104

138

Визначення часу згортання крові за Лі-Уайтом

71,00

1.105

139

Визначення протромбінового індексу

82,00

1.106

142

Тимолова проба в сироватці крові

18,00

1.107

143

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

236,00

1.108

144

Визначення прямої фракції білірубіну

161,00

1.109

145

Визначення непрямої фракції білірубіну

187,00

1.110

146

Визначення кальцію у сироватці крові

185,00

1.111

147

Визначення заліза у сироватці крові

194,00

1.112

148

Пряма проба Кумбса

229,00

1.113

149

Непряма проба Кумбса

552,00

1.114

150

Проба Зимницького

97,00

1.115

151

Проба за Нечипоренком

126,00

1.116

152

Мазок на флору

163,00

1.117

153

Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження

283,00

1.118

156

Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу

590,00

1.119

157

Цитологічне дослідження нативного матеріалу

226,00

1

2

3

4

1.120

158

Цитологічне дослідження пофарбованого матеріалу

236,00

1.121

279

Ультразвукове дослідження вагітної матки (один плід)

390,00

1.122

280

Кардіографія (КТГ) за Фішером

154,00

1.123

281

Кардіографія (КТГ) при багатоплідній вагітності

277,00

1.124

282

Кардіографія (КТГ) за Доуз-Редманом

511,00

1.125

283

Визначення С-реактивного білку (CRP+hsCRP)

241,00

1.126

284

Визначення прокальцитоніну (PCT)

415,00

1.127

285

Визначення С-реактивного білку (CRP+hsCRP)/ Прокальцитоніну (PCT)

487,00

1.128

286

Визначення креатинкінази МВ (СК-МВ)

331,00

1.129

287

Визначення Д-дімеру (D-Dimer)

248,00

1.130

288

Мікроольбумінурія (MAU)

311,00

1.131

289

Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c)

233,00

1.132

290

Визначення цистатіну C (Cys C)

283,00

1.133

291

Визначення хоріонічного гонадотропіну (β-hCG)

346,00

1.134

292

Визначення альфа-фетопротеїну (AlphaFetalProtein)

288,00

1.135

293

Визначення ракового ембріонального антигену (CEA)

415,00

1.136

294

Визначення загального Т3 (трийодотиронін)

331,00

1.137

295

Визначення загального Т4 (тироксин)

331,00

1.138

296

Визначення ТТГ (тиреотропний гормон)

331,00

1.139

297

Визначення прогестерону (Progesterone)

331,00

1.140

298

Визначення лютеїнізуючого гормону (LH)

346,00

1.141

299

Визначення фолікулстимулюючого гормону (FSH)

346,00

1.142

300

Визначення білку S100β (маркер перинатального ураження ЦНС у новонароджених)

415,00

1.143

301

Визначення PAPP-A асоційований з вагітністю протеїн-А плазми (маркер ризику синдрому Дауна та інших хромосомних аномалій плода)

408,00

1.144

302

Визначення вітаміну Д (Vitamin-D)

384,00

1.145

303

Кислотно-основний стан (pH, pCO2, PO2, SO2, Hct, , Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac,)

26,00

1.146

304

Визначення магнію (Mg)

201,00

1.147

305

Визначення лактату

201,00

1.148

306

Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С

134,00

1.149

307

Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту B HBsAg

129,00

1

2

3

4

1.150

308

Серодіагностика сифілісу - реакція Вассермана

132,00

1.151

309

Виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції

177,00

1.152

310

Визначення Torch-інфекції (IgM,IgG)

515,00

1.153

311

Бактеріологічний посів урогенітального матеріалу (Ж) + чутливість до антибактеріальних препаратов

2038,00

1.154

312

Бактеріологічний посів матеріалу з цервкального каналу + чутливість до антибактеріальних препаратів

2038,00

1.155

313

Бактеріологічний посів сечі + чутливість до антибактеріальних препаратів

2371,00

1.156

314

Бактеріологічний посів грудного молока + чутливість до антибактеріальних препаратов

2038,00

1.157

315

Бактеріологічний посів з вуха + чутливість до антибактеріальних препаратів

2038,00

1.158

316

Бактеріологічний посів з носу + чутливість до антибактеріальних препаратов

915,00

1.159

317

Бактеріологічний посів із зіву + чутливість до антибактеріальних препаратов

2371,00

1.160

318

Бактеріологічний посів з ока + чутливість до антибактеріальних препаратов

2038,00

1.161

319

Бактеріологічний посів з порожнини матки + чутливість до антибактеріальних препаратів

2038,00

1.162

320

Бактеріологічний посів матеріалу (випоти, ексудати, трансудатов, дренажної рідини) + чутливість до антибактеріальних препаратів

1724,00

1.163

321

Бактеріологічний посів з інфікованих ран + чутливість до антибактеріальних препаратів

2 420,00

1.164

322

Бактеріологічний посів крові на стерильність + чутливість до антибактеріальних препаратів

1 989,00

1.165

323

Бактеріологічний посів на гриби роду Candida + мікроскопія

718,00

1.166

324

Бактеріологічний посів із шкіри + чутливість до антибактеріальних препаратів

2038,00

1.167

325

Бактеріологічний посів навколоплідних вод + чутливість до антибактеріальних препаратів

2038,00

1.168

326

Бактеріологічний посів з пупочної культі + чутливість до антибактеріальних препаратів

2155,00

1.169

327

Обстеження на носійство патогенного стафілококу з профілактичною метою

718,00

1.170

328

Обстеження на носійство ентеробактерій та патогенної кишкової палички з профілактичною метою

792,00

1

2

3

4

1.171

329

Виявлення стрептококів групи В(S/agalactiae) з визначенням чутливості до антибіотиків з МІК

1031,00

1.172

342

Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми

31,00

1.173

343

Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів

27,00

1.174

344

Видача копій результатів аналізів

14,00

2. . Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України), іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

062

Ін'єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньом'язово (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

29,00

2.2

063

Ін'єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

78,00

2.3

064

Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

205,00

2.4

065

Пункційна катетеризація підключичної вени

445,00

2.5

066

Очисна клізма

210,00

2.6

067

Катетеризація сечового міхура та евакуація його вмісту

99,00

2.7

068

Забирання матеріалу для мікробіологічного дослідження сечі

80,00

2.8

069

Забирання матеріалу для лабораторного дослідження крові

55,00

2.9

070

Бужування маткових труб при гістероскопії

2330,00

2.10

071

Електрокоагуляція ендометріозних ходів при гістероскопії

2330,00

2.11

072

Пункція заднього склепіння піхви

181,00

2.12

073

Премедикація стандартна із кортикостероїдом (преднізолон)

164,00

2.13

074

Премедикація з морфіном та атарактиком

215,00

2.14

075

Премедикація стандартна із додатковою тридобовою седацією атарактиком

481,00

2.15

076

Наркоз інгаляційними анестетиками з наркотичними анальгетиками, міорелаксацією і ШВЛ

4115,00

2.16

077

Наркоз диприваном з наркотичними анальгетиками при спонтанному диханні

781,00

1

2

3

4

2.17

078

Спинномозкова анестезія лідокаїном

549,00

2.18

079

Лапаротомія нижньосерединна

1164,00

2.19

080

Лапаротомія надлобкова по Пфанельштилю

1567,00

2.20

081

Резекція яєчника: обидві сторони

2068,00

2.21

082

Оваріектомія: обидві сторони

1878,00

2.22

083

Вилущування кісти яєчника: обидві сторони

1945,00

2.23

084

Резекція маткової труби лапаротомним доступом

1306,00

2.24

085

Резекція маткової труби лапароскопічним доступом

1927,00

2.25

086

Видалення придатків матки лапаротомним доступом

1605,00

2.26

087

Видалення придатків матки лапароскопічним доступом

2902,00

2.27

088

Піхвовий доступ до матки

3828,00

2.28

089

Гістероскопічний доступ до матки

1293,00

2.29

090

Вилущування вузлів фіброміоми тіла матки

2687,00

2.30

091

Надпіхвова ампутація матки

2174,00

2.31

092

Екстирпація матки

3123,00

2.32

093

Ендоскопічна ампутація тіла матки без придатків

3306,00

2.33

094

Ендоскопічна екстирпація матки з придатками

3306,00

2.34

095

Введення внутрішньоматкової спіралі (вартість контрацептиву сплачується додатково)

96,00

2.35

096

Консиліум госпіталізованому хворому

551,00

2.36

197

Первинне лікарське обстеження госпіталізованого хворого

216,00

2.37

198

Первинне лікарське обстеження амбулаторного хворого

216,00

2.38

199

Консультація госпіталізованого хворого фахівцем

113,00

2.39

159

Біопсія яєчника аспіраційна лівого або правого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

365,00

2.40

160

Біопсія яєчника аспіраційна з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

365,00

2.41

161

Біопсія яєчника лапароскопічна лівого або правого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

284,00

2.42

162

Біопсія яєчника лапароскопічна з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

284,00

1

2

3

4

2.43

163

Біопсія ендоцервікальна при гістероскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.44

164

Біопсія шийки матки кільцева (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

203,00

2.45

165

Біопсія шийки матки скарифікаційна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

203,00

2.46

166

Біопсія матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.47

167

Фракційне вишкрібання слизової оболонки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.48

168

Біопсія піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.49

169

Біопсія вульви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

121,00

2.50

170

Біопсія статевої губи (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

162,00

2.51

171

Біопсія отвору бартолінієвої залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

202,00

2.52

172

Інтубація і декомпресія шлунка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

194,00

2.53

173

Ранковий туалет і підмивання хворого (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

77,00

2.54

174

Підготовка операційного поля (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

38,00

2.55

208

Забір матеріалу для цитологічного дослідження (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

2.56

209

Підготовка крові до переливання (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

268,00

1

2

3

4

2.57

175

Тампонада піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

51,00

2.58

212

Коагуляція шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.59

176

Епідуральна блокада лідокаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

177,00

2.60

177

Перидуральна блокада лідокаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

248,00

2.61

178

Пункція черевної порожнини через передню черевну стінку (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

283,00

2.62

179

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви (лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

121,00

2.63

180

Абдоміноцентез (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

446,00

2.64

181

Пункція яєчника ліворуч або праворуч (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

121,00

2.65

182

Пункція яєчника з обох сторін (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

121,00

2.66

183

Пункція навколоплідного простору (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

324,00

2.67

184

Пункція заднього склепіння піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

81,00

2.68

185

Премедикація стандартна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

40,00

2.69

186

Премедикація збалансована дисоціативна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

97,00

2.70

187

Премедикація стандартна з атарактиком (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

97,00

1

2

3

4

2.71

188

Наркоз тіопенталом натрію з наркотичними анальгетиками при спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

2.72

189

Збалансована дисоціативна анестезія при спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

648,00

2.73

190

Епідуральна анестезія бупівакаїном (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1013,00

2.74

213

Програмована внутрішньовенна анестезія з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.75

214

Тотальна внутрішньовенна анестезія з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.76

191

Інфузійна терапія інтраопераційна при внутрішньовенній анестезії і спонтанному диханні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

473,00

2.77

192

Інфузійна терапія після операцій 3-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

689,00

2.78

215

Коригування дегідратації легкого ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

432,00

2.79

216

Коригування дегідратації середнього ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1298,00

2.80

217

Коригування дегідратації важкого ступеня без парентерального харчування (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

4328,00

2.81

218

Інфузійна терапія інтраопераційна при багатокомпонентній внутрішньовенній анестезії з міорелаксацією і ШВЛ (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

608,00

1

2

3

4

2.82

219

Інфузійна терапія після операцій 4-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.83

220

Інфузійна терапія після операцій 5-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

973,00

2.84

221

Інфузійна терапія після операцій 6-ї групи складності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1297,00

2.85

222

Компенсація гострої крововтрати у жінок (дефіцит ОЦК 10 - 20 %, об'єм крововтрати до 1000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.86

223

Компенсація гострої крововтрати у жінок при помірному ступені (дефіцит ОЦК 21 - 30 %, об'єм крововтрати до 2000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1885,00

2.87

224

Компенсація гострої крововтрати у жінок при тяжкому ступені (дефіцит ОЦК 31 - 40 %, об'єм крововтрати до 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

5355,00

2.88

225

Компенсація гострої крововтрати у жінок при надто тяжкому ступені (дефіцит ОЦК понад 40 %, об'єм крововтрати понад 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

8925,00

2.89

226

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок (дефіцит ОЦК 10 - 20 %, об'єм крововтрати до 1000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.90

227

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при помірному ступені (дефіцит ОЦК 21 - 30 %, об'єм крововтрати до 2000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1885,00

2.91

228

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при тяжкому ступені (дефіцит ОЦК 31 - 40 %, об'єм крововтрати до 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

5355,00

1

2

3

4

2.92

229

Компенсація гострої крововтрати у вагітних жінок при надто тяжкому ступені (дефіцит ОЦК понад 40 %, об'єм крововтрати понад 3000 мл) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

8925,00

2.93

230

Резекція яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

563,00

2.94

231

Оваріектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

625,00

2.95

232

Оваріолізіс (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

563,00

2.96

233

Видалення кісти яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

625,00

2.97

234

Вилущування плодового яйця при яєчниковій вагітності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.98

235

Лапароскопічна каутеризація яєчника (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.99

236

Діагностична лапароскопія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.100

237

Лапароскопічне видалення ендометріоїдних гетеротопій (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1501,00

2.101

238

Вилущування плодового яйця з маткової труби (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.102

239

Сальпінгектомія лапаротомним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.103

240

Сальпінгектомія лапароскопічним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1126,00

2.104

241

Хірургічна стерилізація лапаротомним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

1

2

3

4

2.105

242

Хірургічна стерилізація лапароскопічним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.106

243

Вилущування параоваріальної кісти (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1126,00

2.107

244

Відсікання дна матки (дефундація) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1501,00

2.108

245

Ушивання (або коагуляція) перфораційного отвору матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.109

246

Ампутація шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2536,00

2.110

247

Ампутація шийки матки конусовидна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

2.111

248

Ампутація шийки матки висока (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

2029,00

2.112

249

Ушивання старих розривів шийки матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

2.113

250

Гістероскопічне висічення подовжньої перегородки тіла матки методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1126,00

2.114

251

Міомекгомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1126,00

2.115

252

Гістероскопічна поліпектомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.116

253

Видалення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

1

2

3

4

2.117

254

Аблація ендометрію методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

2.118

255

Видалення стороннього тіла із порожнини матки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

364,00

2.119

256

Видалення кісти шийки матки методом гістерорезектоскопії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

486,00

2.120

257

Кольпорафія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

750,00

2.121

258

Розкриття абсцесів великих залоз пристінку піхви (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.122

259

Видалення кондилом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

243,00

2.123

260

Кольпоперинеолеваторопластика (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1014,00

2.124

261

Видалення кісти Бартолінієвої залози (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

729,00

2.125

262

Накладення акушерських щипців (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

125,00

2.126

263

Накладення акушерського вакуум-екстрактора при головному передлежанні плоду (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

125,00

2.127

264

Ембріотомія методом краніотомії (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

375,00

2.128

265

Розрив плодового міхура (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

40,00

2.129

266

Акушерський поворот (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

375,00

1

2

3

4

2.130

267

Епізіотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

40,00

2.131

268

Перинеотомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

40,00

2.132

269

Екстракція плоду за тазовий кінець (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

375,00

2.133

270

Кесарський розтин у нижньому сегменті поперечним доступом (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

1014,00

2.134

271

Аборт (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

162,00

2.135

193

Профілактика післяопераційної ранової інфекції одноразовим введенням цефалоспоринів I покоління (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

2.136

194

Профілактика післяопераційної ранової інфекції одноразовим введенням цефалоспорину II покоління (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

144,00

2.137

195

Профілактика післяопераційної ранової інфекції одноразовим введенням амінозахищеного пеніциліну (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

2.138

202

Первинна медична оцінка немовляти

191,00

2.139

203

Первинна медична оцінка немовляти: оцінка стану немовляти за шкалою Апгар

47,00

2.140

204

Первинна медична оцінка немовляти: реєстрація маси тіла немовляти

24,00

2.141

205

Первинна медична оцінка немовляти: реєстрація довжини тіла немовляти

24,00

2.142

206

Динамічний лікарський нагляд за новонародженим (2 години)

955,00

2.143

207

Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишку (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) (2 години)

637,00

1

2

3

4

2.144

211

Катетеризація сечового міхура (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

108,00

2.145

273

Пренатальне спостереження вагітної у першому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

355,00

2.146

274

Пренатальне спостереження вагітної у другому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

355,00

2.147

275

Пренатальне спостереження вагітної у третьому триместрі (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

355,00

2.148

276

Постнатальне амбулаторне спостереження після пологів (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

180,00

2.149

277

Прописування гормонального контрацептива (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

139,00

2.150

278

Медичний догляд за недоношеною дитиною (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) (за добу)

11222,00

2.151

196

Пологи фізіологічні (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

3892,00

2.152

272

Реакції для встановлення вагітності (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

83,00

2.153

009

Вишкрібання слизової оболонки матки

292,00

2.154

010

Вишкрібання слизової ендоцирвікального каналу

210,00

2.155

330

Діагностичний кордоцентез

1084,00

2.156

331

Внутрішньоутробне переливання крові

5295,00

2.157

332

Амніоцентез діагностичний

884,00

2.158

333

Амніоцентез лікувальний (без вартості додаткових лікарських засобів)

3483,00

2.159

334

Амніоредукція з септостомією

4265,00

2.160

335

Лазерна коагуляція судинних анастомозів

4245,00

2.161

336

Видалення внутрішньоматкової спіралі

140,00

2.162

337

Бужування цервікального каналу

662,00

2.163

338

Накладання швів на шийку матки

1069,00

2.164

339

Введення антирезусного іммуноглобуліну при негативному резусі крові на 28-32 тижні вагітності

130,00

2.165

340

Постановка акушерського пессарія

2456,00

1

2

3

4

2.166

341

Зняття акушерського пессарія

180,00

3. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів

3.1

154

Дослідження мікробного обсіменіння повітряного середовища

360,00

3.2

155

Дослідження на стерильність хірургічного матеріалу

305,00

4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшения сервісним обслуговуванням

4.1

345

Перебування в палаті класу «Люкс» протягом однієї доби (для однієї особи)

542,00

4.2.

346

Перебування в палаті класу «Напівлюкс» протягом однієї доби (для однієї особи)

500,00

4.3.

347

Перебування в палаті поліпшеного перебування протягом однієї доби (для однієї особи)

303,00

4.4

348

Перебування в палаті «Комфорт» протягом однієї доби (для однієї особи)

190,00


Директор Департаменту економіки та інвестицій                                                               Наталія МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171
(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
___________________ №________)

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Солом’янського району м. Києва

Код послуги

Найменування послуги

Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1

001

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря вищої категорії

137,00

1.2

002

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря першої категорії

131,00

1.3

003

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря другої категорії

124,00

1.4

004

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

138,00

1.5

005

Консультація лікаря-терапевта першої категорії

131,00

1.6

006

Консультація лікаря-терапевта другої категорії

124,00

1.7

007

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії

138,00

1.8

008

Консультація лікаря-педіатра першої категорії

131,00

1

2

3

4

1.9

009

Консультація лікаря-педіатра другої категорії

124,00

1.10

010

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

31,00

1.11

011

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

101,00

2. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями  (в тому числі з Фондом соціального страхування України), іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

2.1

001

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря вищої категорії

137,00

2.2

002

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря першої категорії

131,00

2.3

003

Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря другої категорії

124,00

2.4

004

Консультація лікаря-терапевта вищої категорії

138,00

2.5

005

Консультація лікаря-терапевта першої категорії

131,00

2.6

006

Консультація лікаря-терапевта другої категорії

124,00

2.7

007

Консультація лікаря-педіатра вищої категорії

138,00

2.8

008

Консультація лікаря-педіатра першої категорії

131,00

2.9

009

Консультація лікаря-педіатра другої категорії

124,00

2.10

010

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

31,00

2.11

011

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

101,00

2.12

012

Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

42,00

2.13

013

Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

22,00

2.14

014

Видача дубліката виписки з медичної карти амбулаторного хворого (форма №027/о)

25,00

2.15

026

Загальний масаж у дітей грудного та ясельного віку

134,00

3. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення

3.1

015

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок)

44,00

3.2

016

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи)

55,00

3.3

017

Масаж шиї

55,00

3.4

018

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра)

76,00

1

2

3

4

3.5

019

Масаж верхньої кінцівки

81,00

3.6

020

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії

82,00

3.7

021

Масаж м'язів передньої черевної порожнини

61,00

3.8

022

Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів)

61,00

3.9

023

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії)

96,00

3.10

024

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

96,00

3.11

025

Масаж нижньої кінцівки

96,00

4. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

4.1

027

Консультація хворого вдома лікарем-загальної практики-сімейним лікарем вищої категорії

193,00

4.2

028

Консультація хворого вдома лікарем-загальної практики-сімейним лікарем першої категорії

192,00

4.3

029

Консультація хворого вдома лікарем-загальної практики-сімейним лікарем другої категорії

191,00

4.4

030

Консультація хворого вдома лікарем-терапевтом вищої категорії

192,00

4.5

031

Консультація хворого вдома лікарем-терапевтом першої категорії

191,00

4.6

032

Консультація хворого вдома лікарем-терапевтом другої категорії

191,00

4.7

033

Консультація хворого вдома лікарем- педіатром вищої категорії

192,00

4.8

034

Консультація хворого вдома лікарем- педіатром першої категорії

191,00

4.9

035

Консультація хворого вдома лікарем- педіатром другої категорії

191,00

4.10

036

Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

28,00

4.11

037

Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково)

16,00

4.12

038

ЕКГ-дослідження удома

248,00

1

2

3

4

   5. Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

5.1

039

Стажування лікаря-інтерна-загальної практики-сімейного лікаря за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» під керівництвом лікаря загальної практики-сімейного лікаря вищої категорії на умовах контракту протягом одного дня

278,00

5.2

 

040

Стажування лікаря-інтерна-педіатра за спеціальністю «Педіатрія» під керівництвом лікаря педіатра вищої категорії на умовах контракту протягом одного дня

277,00

6. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо

6.1

041

Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо протягом однієї години (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково)

349,00

7. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемамами календаря профілактичних щеплень в Україні

7.1

042

Проведення профілактичних щеплень (вартість вакцини і виробів медичного призначення сплачується додатково)

64,00


Директор Департаменту економіки та інвестицій                           Наталія МЕЛЬНИК

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]