Версія для людей із вадами зору

Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва».

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва» розроблено відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

Метою проекту розпорядження є виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» шляхом затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва.

Головний розробник проекту: Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проект розпорядження розміщений у мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації www.kyivcity.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення:

у письмовому вигляді за адресою: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15а Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. (044) 279-29-21 або на електронну адресу dzki@kievcity.gov.ua;

у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11 Державна регуляторна служба України, тел. (044) 285-05-55 або на електронну адресу inform@dkrp.gov.ua.

 

Проєкт

Відповідно до абзацу п’ятого статті 13 та статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (із змінами), підпункту п’ятого пункту «а» статті 30, підпункту першого пункту «а» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), пункту «д» статті 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змінами), наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767 (із змінами), пункту 4 розділу 1 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 6 «Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 року за № 125/33096, та з метою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд централізованого водовідведення міста Києва, підвищення ефективності роботи цих споруд, мереж і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод:

 1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 жовтня 2011 року № 1879 «Про затвердження Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 жовтня 2011 року за № 44/903.
 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова                                            Віталій КЛИЧКО

*****

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
_______________ №__________

Правила
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва

І. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва (далі – Правила) розроблені з метою:

1) захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

2) запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

3) гарантування безперебійної, в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

4) гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

5) гарантування, що осад може бути утилізований безпечним та прийнятним для навколишнього середовища способом.

1.2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, на фізичних осіб – підприємців, на фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які належать на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління або на підставі інших речових прав, володіють чи користуються об’єктами, що скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо, або опосередковано у каналізаційні очисні споруди міста Києва.

1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

акт обстеження об’єкта – документ, складений за результатами обстеження об’єкта споживача, локальних каналізаційних мереж та очисних споруд споживача уповноваженими представниками виробника;

нормативно чисті води – води, які після охолодження технологічного обладнання скидаються до системи централізованого водовідведення;

розрахунковий період – період, зазначений у розрахунку, що виставлений виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення;

популяційний еквівалент населеного пункту – навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладанню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу;

споживач – юридична особа незалежно від форми власності та відомчої належності, фізична особа – підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність і взята на облік як самозайнята особа у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, якій належить на праві власності, повного господарського відання, оперативного управління або на підставі інших речових прав, володіє чи користується об’єктами, що скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування), Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508.

1.4. Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі систем водовідведення та очищення стічних вод, підвищення безпеки експлуатації таких систем, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод та є обов’язковими для виробників та споживачів.

1.5. Виробники встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.6. Виробник укладає зі споживачем договір, за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил, та умовам укладеного з виробником договору.

1.7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем з використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробників, а у випадку їх відсутності місце скиду таких стічних вод визначається у договорі.

Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами.

1.9 Для усіх споживачів, що скидають стічні води в систему централізованого водовідведення, встановлюються єдині допустимі концентрації забруднюючих речовин.

1.10. Приймання стічних вод споживачів у систему централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого

водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1. Виробники:

2.1.1. Забезпечують приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС з дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 (із змінами);

2.1.2. Встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи, на підставі та у поряду, встановленому цими Правилами;

2.1.3. Проводять обстеження локальних очисних споруд та каналізаційної мережі споживачів, вимагають від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж та споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документи, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вживання заходів для дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

За результатами обстежень складають акт обстеження об’єкта, який підписується уповноваженими представниками виробника і споживача. У разі відмови представника споживача від підписання акта обстеження об’єкта представники виробника роблять відповідний запис про відмову в підписанні акта обстеження об’єкта та один його примірник надсилають споживачу протягом п’яти робочих днів з дня складання. Такий акт обстеження об’єкта вважається чинним, а вимога (-и) у ньому, за наявності, обов’язкова (-ві) до виконання споживачем у встановлені в акті терміни;

2.1.4. Контролюють якість, кількість та режим скидання стічних вод споживачами;

2.1.5. Провадять вибірковий контроль ефективності роботи локальних очисних споруд та вимагають їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

2.1.6. Здійснюють раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений зі споживачами заздалегідь, відбір контрольних проб стічних вод, що скидаються.

Порядок відбору проб встановлюється цими Правилами;

2.1.7. Відключають споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому, за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.8. У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагають їх усунення в установлені виробником строки та вживають заходи впливу, передбачені договором, цими Правилами;

2.1.9. Вимагають від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або не побутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя.

2.1.10. Вимагають від споживачів розроблення заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК;

2.1.11. Забезпечують систематичний контроль за роботою міських каналізаційних очисних споруд (далі – МКОС).

При виникненні аварійних ситуацій негайно повідомляють територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням природоохоронного законодавства з обґрунтуванням причин, що викликали ці порушення;

2.1.12. При систематичному, зафіксованому три і більше разів оформленими результатами аналізів відібраних проб стічних вод на об’єкті споживача, скиданні стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин виробник вимагає від споживача, який скидає такі стічні води технологічного походження, будівництва КОС або реконструкції ЛОС та укладення з виробником договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод відповідно до цих Правил.

2.2. Споживачі:

2.2.1. Одержують та дотримуються вимог до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення, вимагають від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2.2.2. Здійснюють систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим з виробником, подають виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;

2.2.3. Виконують на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

2.2.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у випадках коли воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, що видані виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляють виробника у 7-денний строк про виникнення таких змін та в установленому порядку отримують у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вимоги до скиду стічних вод, а також вносять відповідні зміни до договору;

2.2.5. У разі зміни власника об’єкта новий споживач укладає договір із виробником;

2.2.6. Надають працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи водовідведення споживачів та локальних очисних споруд;

2.2.7. Визначають не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у 3-денний термін повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо при відборі проб стічних вод виробником;

2.2.8. Беруть участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

2.2.9. Перевіряють розрахунки перевищення ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

2.2.10. Подають Акт про здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, суб’єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з послугами громадського харчування – не менше двох разів на рік. При засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, що призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, – негайно;

2.2.11. Своєчасно сплачують виставлені виробником рахунки за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин;

2.2.12. Письмово повідомляють виробника про усунення порушень в терміни, встановлені в Актах обстеження об’єкта;

2.2.13. Утримують контрольні колодязі споживача в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо);

2.2.14. Виконують вимоги ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», в тому числі встановлюють перед скидом у міську каналізацію жироуловлювачі (сепаратори жиру) у передбачених випадках.

ІІІ. Основні вимоги щодо приймання/скидання стічних вод

у системи централізованого водовідведення міста Києва

3.1. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення міста Києва.

3.1.1. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення міста Києва здійснюється у встановленому законодавством порядку, в тому числі з урахуванням Правил користування.

3.1.2. У випадках, передбачених статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності є обов’язковим здійснення оцінки впливу на довкілля.

3.1.3. При прийнятті виробником рішення про приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення стосовно споживачів, які вже провадять свою діяльність, та для тих, об’єкти яких реконструюються або будуються, враховується:

запровадження технологічних процесів, що дозволять зменшити кількість забруднюючих речовин в стічних водах;

обов’язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім споживачів, об’єкти яких скидають побутові стічні води);

попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах (у разі здійснення споживачем виробничих процесів, передбачених додатком № 1 цих Правил);

спільне попереднє очищення стічних вод цього об’єкта з стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох споживачів каналізаційних очисних спорудах.

3.1.4. При реконструкції або будівництві об’єкта споживач зобов’язаний письмово повідомити виробника про проведення цих робіт та терміни їх виконання, одержати технічні умови, розробити та надати на розгляд і зберігання виробнику проектну документацію. Після закінчення робіт надати виробнику акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін.

3.2. Вимоги до скиду стічних вод.

3.2.1. Споживач отримує у виробника вимоги до скиду стічних вод (додаток 6).

3.2.2. Для отримання вимог до скиду стічних вод споживач звертається до виробника з такими документами:

лист в довільній формі щодо необхідності отримання/подовження вимог до скиду (у разі подовження вимог до скиду стічних вод – за один місяць до закінчення строку дії попередніх);

генплан об’єкта споживача у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею за підписом уповноваженої особи споживача у двох примірниках;

загальні відомості про споживача (додаток 7);

нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача;

баланс водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача (додаток 8);

розшифровка об’ємів виробничо-забруднених і побутових стічних вод (додаток 9);

акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж споживача (оформлюється споживачем спільно з виробником);

технічна характеристика ЛОС та/або КОС на об’єкті споживача;

перелік субспоживачів;

документ про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та їх вивезення.

3.2.3. Виробник в місячний строк з моменту отримання документів, передбачених пунктом 3.2.2 розділу ІІІ цих Правил, розглядає їх і видає вимоги до скиду стічних вод.

3.2.4. Вимоги до скиду стічних вод видаються строком на рік.

3.2.5. У разі якщо споживач не звернувся до виробника із відповідними документами для отримання вимог до скиду стічних вод протягом трьох місяців з дати укладення договору на централізоване водопостачання та/або на централізоване водовідведення, споживач сплачує за скид стічних вод відповідно до пункту 10.4 розділу ІХ цих Правил.

3.2.6. Якщо споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні, виконуються умови цих Правил, Актом обстеження об’єкта не встановлено протилежне, вимоги до скиду стічних вод подовжуються на рівнозначний термін. Споживач повинен звернутися до виробника з письмовим запитом про подовження вимог до скиду стічних вод за один місяць до закінчення строку їх дії.

3.2.7. Для об’єктів виробника оформлення вимог до скиду стічних вод не вимагається.

3.2.8. Умови до скиду стічних вод у систему каналізації міста Києва, отримані споживачами в установленому порядку до набрання чинності цими Правилами, є чинними протягом визначеного в них строку дії.

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються

до систем централізованого водовідведення

4.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути знешкоджені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 (із змінами).

4.2. Стічні води, що приймаються до систем централізованого водовідведення, не повинні:

4.2.1. містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

4.2.2. містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі тощо);

4.2.3. містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4.2.4. містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

4.2.5. містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

4.2.6. містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

4.2.7. мати температуру вище 40℃;

4.2.8. мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

4.2.9. мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5 ) більше ніж у 2,5 рази;

4.2.10. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

4.2.11. створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

4.2.12. унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

4.2.13. містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

4.3. У разі, якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод (додаток 1), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається.

Локальні очисні споруди споживача повинні відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини. Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання в системи централізованого водовідведення наведено у додатку 2 до цих Правил.

4.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, в тому числі пункту 4.3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою з обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується виконати заходи для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 15-денний термін і укладає окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення до вимог ГДС, що встановлені для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 57/31508, (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається відповідно до Порядку та цих Правил, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

4.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

4.8. При виявленні перевищення встановлених ДК забруднюючих речовин та при виявленні порушення, визначеного пунктом 7.7 розділу VІІ цих Правил виробник в установленому порядку виставляє споживачам відповідні рахунки.

4.9. Плата, одержана за понаднормативні скиди стічних вод у договірному порядку, за скид до систем централізованого водовідведення стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин (в тому числі у випадках, передбачених пунктами 4.2-4.4 розділу IV цих Правил) повністю залишається у розпорядженні виробника і використовується для відновлення та підвищення ефективності роботи мереж і споруд каналізації, а також на відшкодування витрат виробника, пов’язаних з цими скидами.

4.10. Визначення популяційного еквіваленту міста Києва.

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 6 «Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 року за № 125/33096, популяційний еквівалент міста Києва становить 5 720 902.

 1. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

5.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива відповідно до додатку 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі приймають ДК відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС, наведених у додатку 4 до цих Правил.

5.3. При скиданні споживачем інших забруднюючих речовин, ніж передбачені додатком 4 до цих Правил, ДК цих забруднюючих речовин встановлюються згідно з додатком 5 до цих Правил і зазначаються у вимогах до скидання стічних вод.

5.4. При визначенні ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

, (г/м3),

де: ДКjbo - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до цих Правил);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, (м3/добу);

Cjgp - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

5.5. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

, (г/м3)

де: ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид

, (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Qgp – середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, м3/добу;

Cjgp - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, (г/м3);

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 до цих Правил.

5.7. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

, (г/м3),

де: ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

Cjvm – допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

 (г/м3);

q 1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q 2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

 ,

де: W1 - вологість сирого осаду, %;

K2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

,

де: W2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

Coc jvm - допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатку 3 до цих Правил;

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС.

Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, (м3/добу);

Cgp jvm - концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді даного населеного пункту.

 1. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод

до систем централізованого водовідведення

6.1. Недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, тягне за собою застосування до виробників та споживачів заходів впливу, передбачених законодавством України та умовами договорів.

6.2. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача, може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менш ніж за 5 діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

6.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

6.4. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн.) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил, і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де:  - відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач, м3/добу;

Zi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача, тис. грн.

6.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.6. При неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

де: Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

Bzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Mi - скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах, (т);

 - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах, (т).

6.7. Споживач не має права скидати стічні води без встановлення вимог до скиду стічних вод. За скидання стічних вод без вимог до скиду стічних вод або після закінчення строку їх дії споживач сплачує в п’ятикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення за весь період їх відсутності.

6.8. При невиконанні споживачем умов Правил або умов договору про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення виробник має право (після письмового попередження за 7 діб) скасувати вимоги до скиду стічних вод в період їх дії, направивши споживачу відповідне письмове повідомлення.

6.9. У разі виявленні порушень цих Правил виробник передає матеріали стосовно споживачів, якими ці порушення були допущені, до уповноважених державних органів.

VIІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем

централізованого водовідведення

7.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, встановлюються у додатках 4 та 5 до цих Правил.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксуються у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично, у терміни, визначені цими Правилами (згідно з графіком відбору проб, зазначеним у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ цих Правил), надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме: відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд та наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, крім тих, що мають дозвільний характер.

7.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

7.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контроль за скидом стічних вод.

7.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, а в разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статей 17, 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (із змінами).

7.6. Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконується уповноваженим представником виробника, що фіксується у спеціальному журналі – акті відбору проб стічних вод споживачів (додаток 10) (далі – журнал – акт) або акті відбору проб стічних (зворотних) вод (додаток 11) (далі – акт відбору проб), який підписують як представник виробника, так і представник споживача. У разі відмови представника споживача від підписання журналу – акту або акту відбору проб, представник виробника робить відповідний запис в журналі – акті або акті відбору проб.

7.7. При відмові споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб, що фіксується в акті фіксації відмови (додаток 13) за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

При зволіканні з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників споживача, що фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

7.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

7.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до лабораторії виробника, для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольними пробами і зберігаються належним чином виробником.

Відкриття арбітражної проби та її аналіз проводиться за ініціативою споживача, в присутності його представників і виробника в лабораторії виробника, та у разі виникнення суттєвих розбіжностей отриманих результатів, залучати до вирішення спорів (за згодою) представників територіального органу центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням природоохоронного законодавства. Аналіз арбітражної проби за ініціативою споживача може проводитись в іншій акредитованій та сертифікованій у цій галузі лабораторії в присутності представників виробника та споживача. Результати хімічного аналізу арбітражної проби оформлюються відповідним актом, форма якого передбачена додатком 12 до цих Правил, який є достатньою правовою підставою для нарахування споживачу плати за скид стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин.

VIIІ. Порядок відбору проб стічних вод на аналіз

8.1. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір разових проб. Разові проби зазвичай відбираються вручну, але можна використовувати автоматичне обладнання.

Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування додаткової плати згідно з цими Правилами.

8.2. За призначенням проби поділяються на контрольну, арбітражну та проби для споживача, що відбираються одночасно.

8.3. За результатами аналізу контрольної проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Cf) та робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, перевищень ДК забруднюючих речовин.

8.4. Після відбору контрольна проба передається в хімічну лабораторію виробника для аналізу. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску споживача, споживач може одержати за телефоном в хімічній лабораторії виробника на другий день після відбору проби. Ці записи фіксуються у виробника в журналі ознайомлення споживачів з результатами аналізів стічних вод (додаток 15).

8.5. Проба для споживача відбирається за згодою споживача, яка відображається в журналі – акті (додаток 10). Згода або відмова споживача щодо відбору такої проби позначається словами «так» або «ні» відповідно та засвідчується підписом споживача. Аналіз цієї проби проводиться споживачем. Споживач може не проводити аналіз проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

8.6. Арбітражна проба маркується та склеюється (склеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням клею ПВА) представником виробника і зберігається в холодильній шафі виробника три доби з моменту відбору проби.

Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію: дата відбору, назва та код підприємства, який присвоюється виробником, номер контрольного колодязя, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника споживача.

8.7. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими були виявлені перевищення ДК забруднюючих речовин в контрольній пробі.

8.8. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб зберігаються у виробника безстроково.

8.9. Найменший загальний об’єм разової проби становить 3,0 л (в посуд для контрольної проби – 1,0 л, в посуд для проби для споживача – 1,0 л і в посуд для арбітражної проби – 1,0 л).

8.10. Відбір проб реєструється виробником у журналі-акті або акті відбору проб (додатки 10 та 11).

8.11. Результати аналізів заносяться до Протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод за формою, наведеною у додатку 14 до цих Правил.

ІX. Умови приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом (рідкі побутові відходи) від споживачів та сплати за очищення таких стічних вод

9.1. Приймання до системи централізованого водовідведення від споживачів рідких побутових відходів, які утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення і накопичуються у вигрібних ямах, здійснюється на тимчасових зливних пунктах виробника. Скидання таких стічних вод у систему централізованого водовідведення в місцях, що неузгоджені з виробником, забороняється.

9.2. Перевезення рідких побутових відходів до місця їх приймання (зливних пунктів виробника) здійснюється суб’єктом господарювання, який має право на здійснення такого виду діяльності (перевізник) власним спеціалізованим автотранспортом на підставі укладеного із виробником договору на приймання та знешкодження рідких побутових відходів.

9.3. Фактичні обсяги стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів та вартість послуг, що надає виробник, визначаються в договорі на приймання та знешкодження рідких побутових відходів.

Х. Розмір плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод

до систем централізованого водовідведення

10.1. За умови повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного договору про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, що підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами згідно з цими Правилами.

Додаткові обсяги стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання території споживачів (далі – поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляють в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, і в подальшому надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні споруди Виробника оплачуються споживачами на підставі оформлених договірних відносин між виробником та споживачами, як при загальносплавній так і при роздільній системі водовідведення.

У разі, якщо на об’єкті споживача є в наявності роздільна система водовідведення, коли стічні води з території споживача одночасно потрапляють в каналізаційну систему виробника і в дощову систему каналізації міста Києва, розрахунок за додатковий обсяг поверхневих стічних вод, які потрапляють в систему централізованого водовідведення міста Києва, приймається на рівні 20% від загального обсягу водозбору.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території споживача виробником встановлені та зафіксовані у акті обстеження за участю представника споживача провали ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового об’єму стічних вод визначається у розмірі 100% до моменту усунення виявлених порушень.

10.2. У разі виникнення труднощів з визначенням фактичної площі стоку поверхневих стічних вод з території споживача виробник проводить обстеження споживача з метою визначення фактичної площі стоку.

10.3. Нарахування за додаткові обсяги поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок дощів та сніготанення, здійснюються виробником та пред’являються до сплати споживачам щомісячно на підставі даних Гідрометеорологічного центру щодо кількості атмосферних опадів в попередньому місяці.

10.4. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водопостачання та/або водовідведення або вимог до скиду стічних вод, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору або вимоги до скиду стічних вод в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

10.5. Величина плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховується виробником за формулою

,

де: Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м3;

Qd – об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;

Qpd – об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;

Qpz – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Kk – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

10.6. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

10.7. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2 ; від 1,5 до 2 одиниць застосовується Kk = 5; на 2 та більше одиниць застосовується Kk = 10.

10.8. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

 ,

де: ХСК – хімічне споживання кисню;

БСК5 – біологічне споживання кисню протягом 5 діб.

10.9. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40℃ або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

10.10. За встановлений факт порушення вимог пунктів 4.2 (крім підпункту 4.2.7) – 4.4 розділу ІV цих Правил застосовується коефіцієнт кратності Кк = 5.

10.11. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення тощо) застосовується Kk = 5.

10.12. При виявленні виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами допустимою концентрацію (ДК), коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Кк= -1

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених пунктами 10.6 та 10.7 цього розділу.

10.13. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Kk = 5.

10.14. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

 

де: Cfi – фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

ДКі – допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 9.6 цього розділу.

10.15. Плата за скид споживачем стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлений разовим аналізом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дня зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

10.16. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на розрахунковий рахунок виробника протягом десяти днів з дня отримання відповідного рахунку.

10.17. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

Директор Департаменту

житлово-комунальної

інфраструктури Дмитро НАУМЕНКО

 

Додаток 1

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого

водовідведення міста Києва

(пункт 4.3 розділу IV)

Перелік виробничих процесів, під час здійсненні яких споживач повинен

мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних

вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення

та очищення стічних вод

 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозо - паперове і картонне виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмальо - патокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування і металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла і скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево - активних речовин.
 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
 11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід - іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні з'єднання (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл- похідні), хлорорганічні сполуки, 2 , 4 , 6- трихлорфенол, діхлорметан, дихлоретан, пента - хлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, четирехлористий вуглець, бенз (а) пірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево-активні речовини, що не піддаються біологічному окисленню, біологічно неокислювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/л, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

*****

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 4.4 розділу IV)

 

Перелік
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, допущених до скидання в системи централізованого водовідведення, передбачені додатком № 3 до цих Правил, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно - охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.
 3. Погано пахучі та інші легкі речовини в кількості, що приводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного знаходження в навколишньому середовищі, що затверджується спеціально уповноваженими державними органами України, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами і (або) утворюють небезпечні речовини при трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево - активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більш ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно -епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти ) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється при роботі установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається при сухому прибиранні приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів при концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.
 10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод (додаток 1), та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

*****

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(підпункт 4 пункту 5.1 розділу V)

Допустимий вміст
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

 

№ з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність

видалення важкого

металу на КОС, Кв

Максимально допустимий

вміст важкого металу в

осадах КОС, г/т сухої

речовини

1

2

3

4

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3+)

0,5

750,0

7

Марганець

-

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо

0,5

25000,0

 

*****

 

Додаток 4
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 5.2 розділу V)

Вимоги
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

Показники якості стічних вод

Одиниця
виміру

Максимально

допустиме значення

показника та (або)

концентрація в пробі

стічних вод

1

2

3

4

1

Реакція середовища (pH)

од.

6,5 - 9,0

2

Температура

°C

+40

3

БСК повне

 

мг/дм3

 

Згідно з проектом КОС або не більше 350,0

4

ХСК

мг/дм3

500,0

5

Співвідношення ХСК:БСК5

-

< 2,5

6

Завислі речовини та речовини, що спливають

мг/дм3

300,0

7

Азот (сума азоту органічного та амонійного)

мг/дм3

50,0

8

Фосфор загальний (P заг)

мг/дм3

5,0

9

Нафта та нафтопродукти

мг/дм3

10,0

10

Жири рослинні та тваринні

мг/дм3

50,0

11

Хлориди (Cl-)

мг/дм3

350,0*)

12

Сульфати (SO42-)

мг/дм3

400*)

13

Сульфіди

мг/дм3

1,5

14

СПАР аніонні

мг/дм3

10,0

15

Феноли

мг/дм3

0,25

16

Залізо (Fe)

мг/дм3

3,0

 

*) Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

*****

 

Додаток 5
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 5.4 розділу V)

Допустимі величини
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

 

№ з/п

Найменування

речовини

ГДК

забруднень

у стічних

водах, що

надходять

на споруди

біологічного

очищення

(г/м3)

Орієнтовна

ефективність

видалення

забруднень на

спорудах

біологічного

очищення

(у частках

одиниці)

Лімітуюча

ознака

шкідливості

Клас

небезпеки

1

2

3

4

5

6

1

Азот амонійний

30

0,2-0,6

 

3

2

Акрилова кислота

-

0,8

с-т

-

3

Акрилонітрил

150

-

-

-

4

Алкіларилсульфонати

20

0,8

орг

3

5

Алкілбензолсульфонати

20

0,8

орг

4

6

Аміни С7 – С9

1

-

орг

3

7

Аміни С10 – С15

1

-

орг

4

8

Аміни С16 – С20

1

-

орг

4

9

Алюміній

5

0,9

с-т

2

10

Ацетальдегід

20

0,95

орг

4

11

Ацетон

40

0,95

заг

3

1

2

3

4

5

6

12

Барій

10

0,95

с-т

2

13

Бензин

100

-

орг

3

14

Бензойна кислота

15

0,60

заг

4

15

Бензол

100

-

с-т

2

16

Бензопірен

20

0,9

с-т

1

17

Бутилацетат

1

-

заг

1

18

Бутилакрелат

-

0,8

орг

4

19

Бутиловий спирт

нормальний

10

0,35

с-т

2

20

Вінілацетат

100

0,2

с-т

2

21

Вирівнювач А

20

0,3

орг

4

22

Гідразингідрат

0,1

-

с-т

2

23

Гідрохінон

15

0,2

орг

4

24

Гліказин

30

0,45

-

-

25

Гліцерин

90

-

заг

4

26

Дибутилфталат

0,2

-

заг

3

27

Диметилфенілкарбинол

1

0,8

с-т

2

28

Дибутилацетамід

15

0,98

с-т

3

29

Діетаноламід

100

-

с-т

2

30

Діетаноламін

1

-

орг

4

31

Діетиламін

солянокислий

10

0,4

орг

4

32

Діетиленгліколь

-

-

с-т

3

33

Залізо (загальне)

2,5

0,5

орг

3

34

Жири рослинні і

тваринні1)

20

0,7

-

 

35

Закріплювач ДЦМ

5

0,5

-

-

1

2

3

4

5

6

36

Закріплювач ДЦУ

5

-

-

 

37

Закріплювач У-2

20

0,7

-

-

38

Ізобутиловий спирт

100

0,8

с-т

2

39

Кадмій

0,01

0,6

с-т

2

40

Капролактам

25

-

заг

4

41

Карбоксиметилцелю-лоза

За БСК

-

заг

3

42

Кобальт

1

0,5

с-т

2

43

Ксилол

1

-

орг

3

44

Барвники сірчисті

25

-

орг

4

45

Барвники синтетичні

(кислотні)

25

-

орг

4

46

Крезоли

100

0,4

с-т

2

47

Кротоновий альдегід

6

-

с-т

3

48

Латекс ЛМФ

10

-

орг

4

49

Лудигол

100

0,7

орг

4

50

Малеїнова кислота

60

-

орг

4

51

Марганець

30

-

орг

3

52

Масляна кислота

500

0,1

заг

4

53

Мідь

0,5

0,4

орг

3

54

Метазин

10

0,4

орг

3

55

Метанол

30

0,95

с-т

2

56

Метилметакрилат

500

0,8

с-т

2

57

Метилстирол

1

-

орг

3

58

Метилетилкетон

50

0,8

орг

3

59

Моноетаноламін

5

0,6

с-т

2

60

Сечовина

За БСК

-

заг

4

1

2

3

4

5

6

61

Арсен

0,1

0,5

с-т

2

62

Молібден

-

0,4

с-т

2

63

Нафта та нафтопродукти 2)

10

0,85

орг

4

64

Нікель

0,5

0,5

с-т

3

65

Нітрати (за NO3)

45

-

с-т

3

66

Нітрити

3,3

-

с-т

2

67

Олово

10

-

-

-

68

Поліакриламід

40

0,05

с-т

2

69

Полівініловий спирт

20

-

орг

4

70

Полівінілацетатна

емульсія

10

0,23

-

-

71

Пропіловий спирт

12

-

заг

4

72

Резорцин

12

0,95

заг

4

73

Ртуть

0,005

0,6

с-т

1

74

Свинець

0,1

0,5

с-т

2

75

Селен

10

0,5

с-т

2

76

Сірководень

1

-

заг

3

77

Сірковуглець

1

-

орг

4

78

Синтетичні поверхнево

активні речовини

(СПАР) аніонні3)

20

0,8

орг

4

79

СПАР неіоногенні3)

25

0,8

орг

4

80

Стирол

10

0,6

орг

3

81

Стронцій

26

0,14

с-т

2

82

Сульфіди

1

-

заг

3

83

Тіосечовина

10

0,5

с-т

2

1

2

3

4

5

6

84

Титан

0,1

-

заг

3

85

Толуол

15

0,6

орг

4

86

Трилон Б

20

0,4

с-т

2

87

Трикрезолфосфат

40

0,4

с-т

2

88

Триетаноламін

5

0,47

орг

4

89

Оцтова кислота

45

0,95

заг

4

90

Оцтово-етиловий ефір

13

-

орг

4

91

Фенол

10

0,95

орг

4

92

Формальдегід

100

0,8

с-т

2

93

Фосфати

10

-

заг

4

94

Фталева кислота

0,5

-

заг

3

95

Хром (тривалентний)

2,5

0,5

с-т

3

96

Хром (шестивалентний)

0,1

0,5

с-т

3

97

Ціаніди

1,5

0,7

с-т

2

98

Цинк

1

0,3

заг

3

99

Етанол

14

-

-

-

100

Етиленгліколь

1000

0,8

с-т

3

101

Етилхлоргідрин

5

-

с-т

1

 

Речовини, які не піддаються біологічній деструкції 4)

 

102

Анізол

-

-

с-т

3

103

Ацетофенон

-

-

с-т

3

104

Гексахлорбензол

-

-

с-т

3

105

Гексаген

-

-

с-т

2

106

Гексахлоран

-

-

орг

4

107

Гексаметилендіамін

-

-

с-т

2

1

2

3

4

5

6

108

2,3-дихлор-1,4-нафтохінон

-

-

с-т

3

109

Диметилдихлорвінілфосфат

-

-

орг

3

110

ДДТ (технічний)

-

-

с-т

2

111

Діетиланілін

-

-

орг

3

112

Діетилртуть

-

-

с-т

1

113

Діетиловий ефір

малеїнової кислоти

-

-

с-т

2

114

Дихлоранілін

-

-

орг

4

115

Дихлорбензол

-

-

орг

3

116

Дихлоргідрин

-

-

орг

4

117

Дихлоретан

-

-

с-т

2

118

Діетилдитіофосфор-на кислота

-

-

орг

3

119

Діетиловий ефір

-

-

орг

4

120

Ізопропіламін

-

-

с-т

3

121

Ізопрен

-

-

орг

4

122

Карбофос

-

-

орг

4

123

Меркаптодіетиламін

-

-

орг

4

124

Метафос

-

-

орг

4

125

Метилнітрофос

-

-

орг

3

126

Натрій5)

200

-

с-т

2

127

Нітробензол

-

-

с-т

3

128

Нітрохлорбензол

-

-

с-т

3

129

Пентаеритрит

-

-

с-т

2

130

Петролатум

-

-

с-т

3

131

Пікринова кислота

-

-

орг

3

1

2

3

4

5

6

132

Пірогалол

-

-

орг

3

133

Поліхлорпінен

-

-

с-т

2

134

Поліетиленімін

-

-

с-т

2

135

Пропіл бензол

-

-

орг

3

136

Сульфати5)

500

-

орг

4

137

Тетрахлорбензол

-

-

с-т

2

138

Тетраетилсвинець

-

-

с-т

1

139

Трифторхлорпропан

-

-

с-т

2

140

Триетиламін

-

-

с-т

2

141

Тетрахлоргептан

-

-

орг

4

142

Тетрахлорнонан

-

-

орг

4

143

Тетрахлорпентан

-

-

орг

4

144

Тетрахлорпропан

-

-

орг

4

145

Тетрахлорундекан

-

-

орг

4

146

Тетрахлоретан

-

-

орг

4

147

Тіофен

-

-

орг

3

148

Тіофос

-

-

орг

4

149

Трибутилфосфат

-

-

орг

4

150

Трихлорбензол

-

-

орг

3

151

Фенілендіамін (n)

-

-

с-т

3

152

Фозалон

-

-

орг

4

153

Фосфамід

-

-

орг

4

154

Фурфурол

-

-

орг

4

155

Хлориди 5)

350

-

орг

4

156

Хлорбензол

-

-

с-т

3

157

Хлоропрен

-

-

с-т

2

1

2

3

4

5

6

158

Циклогексан

-

-

с-т

2

159

Циклогексанол

-

-

с-т

2

160

Циклогексаноксин

-

-

с-т

2

161

Циклогексан

-

-

с-т

2

162

Чотири хлористий

вуглець

-

-

с-т

2

163

Етилбензол

-

-

орг

4

 

Примітки:

 1. Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м3.
 2. Нафтопродукти - це малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/ м3.
 3. За наявності в стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/ м3.
 4. Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.
 5. Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.
 6. У додатку прийнято такі скорочення:

ГДК – гранично допустима концентрація,

с-т – санітарно-токсикологічна;

орг – органолептична;

заг – загальносанітарна;

 1. Риска (–) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.

 

*****

Додаток 6
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу ІІІ)

ВИМОГИ
до скиду стічних вод

Реєстраційний № _____________ від «___» ______________ 201_ р.

Строк дії до «___» __________ 201_ р.

Ці Вимоги надано Споживачу:

Адреса:

з урахуванням субспоживачів:

_____________________________________________________________________Договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення

у систему централізованого водовідведення м. Києва № ________ від __________

Вимоги до скиду стічних вод

Заявка Споживача _________20_ р.

Інформація та відомості про каналізаційні мережі і споруди ________ 20_ р.

Акт обстеження підприємства від _________20_ р.

Загальне водоспоживання _____ м3/добу,

Загальне водовідведення _____ м3/добу,

У т. ч. виробничих стічних вод _____ м3/добу,

Побутових стічних вод _____ м3/добу, з випуском на: ____________________

 (адреса)

вип. № __ КК

_____________________________________________________________________

Якість стічних вод повинна відповідати Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва, затвердженим _____________________________________________________________________

Обсяги водопостачання та водовідведення у Вимогах до скиду стічних вод розрахункові. Фактично надані послуги оплачуються згідно з Договором, укладеним Споживачем з Виробником.

При порушенні Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва Вимоги до скиду стічних вод у систему каналізації скасовуються.

Директор структурного підрозділу

Виробника ______________ ___________ (ПІБ)

Вимоги продовжено до:

«____» ___________________ 20 р. ___________________ (ПІБ)

 підпис

«____» ___________________ 20 р. ___________________ (ПІБ)

підпис

*****

Додаток 7
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ)

 

З А Г А Л Ь Н І  В І Д О М О С Т І П Р О  С П О Ж И В А Ч А

 

1.

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, П.І.Б. ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

 

2.

НАЗВА ОБ'ЄКТА (вид діяльності)

 

3.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА

 

4.

ФАКТИЧНА АДРЕСА

 

5.

ЄДРПОУ / І П Н

 

6.

РАЙОН МІСТА

 

7.

КЕРІВНИК (ПІБ (повністю), № тел.)

 

8.

ГОЛ. ІНЖЕНЕР (ПІБ,№ тел.)

 

9.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА (e-mail)

 

10.

РЕЖИМ РОБОТИ

з - до Обід: з - до

11.

ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ (га)

Згідно розрахунку земельного податку______(га), в тому числі:

- площа забудови ______ (га)

- площа покриття ______ (га)

- площа зелених насаджень _______ (га)

12.

Наявність на території гаража, відкритої стоянки машин, механізмів

кількість одиниць: __ антажні, __легкові

мийка транспорту: так/ні

в яку каналізацію підключені стоки від мийки:

13.

Адреса майданчика, цеху, гаража поза основною територію

 

14.

Майданчик відкритого зберігання сировини. Характеристика сировини

 

15.

Наявність котельні (так, ні) / кількість котлів, тип

Адреса:

Потужність т/п на рік

Паливо основне / резервне

16.

Адреса мазутосховища

На які потреби

Кількість ємкостей та їх об’єм

Приєднання до каналізації (виробничо-побутової, зливової), № випуску, вулиця

Наявність нафтовловлювача

Підключення зливового стоку майданчика мазутосховища, № випуску, вулиця

17.

Водоспоживання (м. куб/добу)

Загальне _________

із міськводопроводу ________

із арт. свердловини ________

із поверхневого джерела _________

18.

Потреби водоспоживання

(м куб/добу)

виробничі _________

побутові _________

нормативно-чисті _________

19.

Передача води субспоживачам

назва _________

адреса _________

м. куб/добу _________

20.

Кому сплачуються послуги за водопостачання (назва, адреса)

Розрахунковий департамент ПрАТ «АК «Київводоканал»

02660, м. Київ, вул. Електротехнічна, 16

21.

Кому сплачуються послуги за водовідведення (назва, адреса)

Розрахунковий департамент ПрАТ «АК «Київводоканал»

02660, м. Київ, вул. Електротехнічна, 16

 

Керівник підпис П.І.Б.

*****

 

Додаток 8
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ)

БАЛАНС ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТА СПОЖИВАЧА

Басейн каналізування __________ Загальне водоспоживання ________ м3/добу

Колектор ________________________________

КНС ____________________________________

(заповнюється інспектором)

 

Номер випуску на генплані

Діаметр випуску в мм

Номер контрольного колодязя на генплані

Каналізація: побутова, виробнича, виробничо-побутова, зливова

Вулиця, куди підключений випуск, в яку каналізацію (зливову, виробничо-побутову)

Витрати стічних вод, м3/добу

Наявність відомчої каналізаційної насосної станції (так/ні), кому належить, об’єм скидання стоків – загальний м3/добу. Перелічити споживачів і об’єм стоків в м3/добу по кожному в пояснювальній записці, % скиду по випускам

по випуску

по категоріях

побу-тові

виробничі

норма

тивно-чисті

після очистки

без очистки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підпис П.І.Б.

*****

Додаток 9
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу ІІІ)

РОЗШИФРОВКА
об’ємів виробничо-забруднених і побутових стічних вод

 

Найменування будівлі /приміщення

Джерело водопостачання (міськводопровід/інше джерело)

Виробничі потреби

Характеристика виробничих/побутових стічних вод

Місце скидання стічних вод (номери випусків, очисні споруди)

Побутові потреби

Найменування технічного процесу/обладнання

Об`єм води, що споживається на виробни-чі потреби, м3/добу

Кількість одиниць працюючого обладнання

Норма витрати води на од.обладнання, м3/добу

Кількість годин роботи обладнан-ня, год

Об`єм води, що скидається після виробни-чих потреб, м3/добу

Розрахунок побутових стоків від кількості водоспоживачів

Найменування водоспоживача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підпис П.І.Б.

*****

 

Додаток 10
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 7.6 розділу VII)

Журнал-акт відбору проб стічних вод споживачів

 

з/п

Дата відбору проб

Код споживача

Назва споживача

Адреса споживача

Загальна кількість випусків

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце відбору проби

Проба відібрана в присутності

Посада,

П.І.Б.

Підпис за контрольну пробу

Підпис за арбітражну пробу

Підпис за пробу для споживача. Проба відібрана

(так/ні)

Час відбору проби

Підпис представника Виробника

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

 

Додаток 11
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 7.6 розділу VII)

А К Т
відбору проб стічних (зворотних) вод

Вид проби: Разова

від «_____» _________ 20___р.

Пробу відібрав пробовідбірник__________________________________________

(ПІБ)

в присутності представника споживача ___________________________________

(посада, ПІБ)

_____________________________________________________________________

з метою контролю якості стічних (зворотних) вод виконано відбір проб стічних (зворотних) вод _______________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження)

_____________________________________________________________________

 

Дата

Час

відбору

Номер

проби

 

 

Місце відбору

(контрольний колодязь споживача)

 

Матеріал посудини

 

Загальний об'єм

проби,

дм3

 

Спосіб відбору проб

 

Умови та термін зберігання проб

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що визначались на місці: температура__________________________

Акт складено на ___ арк. у ___ прим.

Виконавці відбору проб ________________________________________________

(підпис, ПІБ)

________________________________________________

(підпис, ПІБ)

Представник споживача ________________________________________________

(підпис, ПІБ)

Для проведення вимірювань проба доставлена в лабораторію Виробника

(дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів ___________________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

 1. Придатні всі проби ______________________
 2. Не придатні проби № ____________________ ______________________

 (підпис, ПІБ)

*****

 

Додаток 12
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 7.9 розділу VII)

АКТ № _____
хімічного аналізу арбітражної проби стічних вод

«______» ____________ 20__ р. м. Київ

Відповідно до запису в журналі-акті або акті відбору проб № ____ від «___» ________ 20__ р.

Комісією у складі:

Представника виробника в особі ________________________________________

 (посада, ПІБ)

Представника споживача _______________________________________________

 (назва та адреса споживача)

в особі ______________________________________________________________

(посада, ПІБ представника)

У присутності представника лабораторії __________________________________

 (назва лабораторії)

_____________________________________________________________________

(ПІБ представника)

_____________________________________________________________________

(ПІБ представника)

У присутності представника територіального органу центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням природоохоронного законодавства в особі

_____________________________________________________________________

 (посада)

_____________________________________________________________________

 (ПІБ представника)

Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва проведено розпечатування проб для проведення арбітражного аналізу.

Зауваження про стан опечатування проби _________________________________

 (є, немає, підпис представника(ів) споживача)

 

№ з/п

Позначка про стан опечатування проби для аналізу

Назва та адреса споживача

Час

Перелік показників для аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбітражний аналіз проводився в лабораторії _____________________________

З результатами арбітражного аналізу ознайомлені:

______________________________ ___________________

(підпис представника споживача) (ПІБ)

______________________________________________ _____________________________

(підпис представника виробника) (ПІБ)

______________________________________________ _____________________________

(підпис представника лабораторії) (ПІБ)

___________________________________________ ______________________________

(підпис представника територіального органу (ПІБ)

центрального органу виконавчої влади,

який здійснює державний нагляд (контроль)

за додержанням природоохоронного законодавства)

*****

 

Додаток 13
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 7.7 розділу VII)

А К Т ФІКСАЦІЇ ВІДМОВИ

Вид проби: Разова

від «_____» ___________ 20___р.

Ми,

1._____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали )

_______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

(посада, прізвища, ініціали)

_______________________________________________________________________

Склали цей акт фіксації відмови _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

від відбору проб стічних вод споживача (виділити уповноваженого представника для відбору проб) _________________________________________

_______________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження)

ПІДПИСИ:

_______________________________/_________________________/

_______________________________/_________________________/

_______________________________/_________________________/

*****

Додаток 14
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 8.11 розділу VIIІ)

ПРОТОКОЛ
вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод

від __________ 20__

Відповідно до журналу-акту відбору проб стічних вод від ____________№________

лабораторією хіміко-аналітичного контролю за якістю стічних вод

_____________________________________________________________________

(назва підрозділу)

яка має сертифікат/атестат акредитації № _______ від _______виданий _______________________________________________________________________

 ( назва органу з сертифікації, акредитації)

проведено вимірювання показників складу та властивостей стічних (зворотних) вод _____________________________________________________________________

(назва споживача, адреса)

Пробу відібрав пробовідбірник __________________________________________

 (ПІБ)

Присутній(ня) при відборі проби ________________________________________

 (посада, ПІБ)

 1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД).
 2. Вимірювання проведені відповідно до методик виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання та наведених у декларації лабораторії хіміко-аналітичного контролю за якістю стічних вод Виробника.
 3. При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, тип, відомості про повірку)

 1. Назва документа, що регламентує нормовані значення вмісту показників, що наведені в розділі 5: Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508.
  • Поверхневі води – гранично-допустимо концентрація (ГДК);
   • Узагальнений перелік гранично-допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.
  • Зворотні води – допустима концентрація ДК, наведена в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від ________ року №_____.
 1. Результати вимірювань

Дата відбору

Номер проби

Точка і місце відбору (контр.колодязь

п-ва)

 

Показник

Шифр МВВ

Похибка вимірювання,

δ %;

(Δ) мг/дм3

Р=0,95*

за журналом-актом відбору

реєстраційний (код

п-ва)

№ з/п

назва

позначення одиниці вимірювання

Результат вимірювання

нормоване значення

ДК

за

4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

* δ - позначення характеристики відносної похибки, (Δ) - позначення характеристики абсолютної похибки.

Висновок: Дана проба стічної води за своїм хімічним складом не відповідає (відповідає) Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва за пунктами цього аналізу № ______________________

Начальник лабораторії хіміко-аналітичного

контролю за якістю стічних вод ____________________ __________________ (підпис) (ПІБ)

*****

 

Додаток 15
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення міста Києва
(пункт 8.4 розділу VIIІ)

Журнал
ознайомлення споживачів з результатами аналізів стічних вод

 

Час відповіді на дзвінки споживачів

Код підприємства

Назва та адреса підприємства

Посада та прізвище представника підприємства

Представник лабораторії

Примітка

Показник

 

Аналіз регуляторного впливу

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

У місті Києві трапляються випадки скидання до міських систем централізованого водовідведення стічних вод із вмістом жирів, нафтопродуктів, сміття, піску, смоли, шкідливих речовин та агресивних хімічних сполук, а також інших заборонених до скидання в міську каналізацію речовин, які руйнують каналізаційні мережі та порушують технологічні регламенти роботи очисних споруд Бортницької станції аерації.

За 2019 рік виявлена така кількість перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах:

№ з/п

Показники якості стічних вод

Кількість виявлених перевищень

1

Завислі речовини

389

2

Азот амонійний

1199

3

Фосфати

1228

4

Хімічне споживання кисню (ХСК)

746

5

Хлориди

87

6

Жири

104

7

АПАР

7

8

Нафтопродукти

19

 

Одним з показників, по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами в річки та водойми вони стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які починають буйно рости та цвісти поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших мешканців, забруднюючи водойми продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад води.

Найбільшу санітарну небезпеку представляють забруднення органічного походження (залишки овочів, фруктів, злаків, паперу, фізіологічні виділення людей і тварин, залишки м'язових і жирових тканин тварин, клейові речовини, жири). Органічні забруднення стічних вод є сприятливим середовищем для розвитку різноманітних мікроорганізмів і бактерій, які складають так зване біологічне і бактеріальне забруднення стічних вод і зумовлюють їх епідемічну небезпеку.

В значній мірі нафтопродукти та аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) поступають в поверхневі водні об'єкти (річки і водосховища) з недостатньо очищеними промисловими стічними водами. Присутність у воді АПАР та нафтопродуктів призводить до зниження вмісту розчиненого у воді кисню за рахунок його витрат на окислення вказаних речовин. АПАР спричинює утворення стійкої піни, яка погіршує аерацію води та гальмує процеси самоочищення. При певних концентраціях АПАР стимулюються розмноження сапрофітних бактерій, кишкової палички.

Наявність великої кількості завислих речовин та жирів у стічних водах призводить до перевантаження пропускної спроможності каналізаційної мережі та очисних споруд.

Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері централізованого водовідведення в місті Києві - одній з найважливіших сфер для забезпечення життєдіяльності населення столиці України та недопущення забруднення навколишнього природного середовища внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від промислових підприємств та об’єктів господарської діяльності.

Завданням проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є встановлення споживачам нормативів скиду стічних вод, спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачами.

Серед основних завдань є удосконалення базової термінології, забезпечення виконання зобов’язань та реалізації прав учасників правовідносин у сфері централізованого водовідведення, реалізація принципів державної політики щодо додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення, невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства.

До 21 травня 2017 року приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснювалось відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих в Мін'юсті 26.04.2002 за № 403/6691 (далі – Правила).

Пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166 зазначені Правила скасовані.

Після скасування існуючих державних Правил втрачено правові підстави для існування місцевих правил приймання стічних вод у систему каналізації населеного пункту, у яких установлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що можуть скидатися суб’єктами господарювання в систему каналізації, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод цих підприємств у міську каналізацію.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, не може бути вирішена ринковими механізмами в наслідок безвідповідального перевищення вимог щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення і саме тому виникла нагальна необхідність виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) прийняти розпорядження, яким визначається реалізація прав, обов’язків учасників правовідносин і відповідальність за порушення законодавства у сфері централізованого водовідведення.

Групи (підгрупи), на які проблеми справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

 1. Цілі державного регулювання.

Необхідність затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Києва зумовлена змінами до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», внесеними Законом України від 18.05.2017 № 2047-VIII.

Водночас, місцеві правила приймаються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв'язання зазначених проблем та досягнення визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Виходячи з цих вимог максимально взято до уваги та інтегровано всі наявні альтернативні пропозиції з порушених питань.

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення передбачено лише для споживачів.

Прийняття регуляторного акта

Проектом регуляторного акта передбачено, що виробники та споживачі несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів.

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод.

Крім того, розмір відповідальності споживачів за відмову виділити уповноваженого представника для відбору проб зменшено з Кк=5 до Кк=2.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Загрози екологічному стану довкілля

Прийняття регуляторного акта

1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення;

2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення.

3. Виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

 

відсутні

 

Проект регуляторного акту не стосується прав та обов’язків громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показники

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

208

470

4251

-

4929

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,22

9,54

86,24

-

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання великого підприємництва

 

відсутні

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 48 000 грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 20 100 грн.*

Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання великого підприємництва

Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 48 000 грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 20 100 грн.*

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання середнього підприємництва

 

відсутні

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 36 000 грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 7 600 грн.*

Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання середнього підприємництва

Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 36 000грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 7 600 грн.*

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання малого підприємництва

відсутні

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 35 015 грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 3 750 грн.*

Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання малого підприємництва

Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи

Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 35 015 грн.*

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 3 750 грн.*

* Мінімальна вартість розрахунків

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Порядковий

номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень *

12 500

62 500

2

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

30 000

3

Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

18 000

18 000

4

Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень *

2 600

13 000

8

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

10

Прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень *

5 000

25 000

11

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10), гривень *

68 100

148 500

12

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

208

208

13

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 11 х рядок 12), гривень*

14 164 800

30 888 000

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Порядковий

номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень *

2 500

12 500

2

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

30 000

3

Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

6 000

6 000

4

Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень *

2 600

13 000

8

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

10

Прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень *

2 500

12 500

11

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10), гривень *

43 600

74 000

12

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

470

470

13

Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 11 х рядок 12), гривень

20 492 000

34 780 000

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача великого підприємництва, які виникнуть внаслідок дії регуляторного акта.

Порядковий

номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

2

Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень

Не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

18 000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

8

Інше (відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень*

20 100

9

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень *

68 100

10

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

208

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

14 164 800

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача середнього підприємництва, які виникнуть внаслідок дії регуляторного акта.

Порядковий

номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

2

Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень

Не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

6 000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

8

Інше, (відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень*

7 600

9

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень *

43 600

10

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

470

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

20 492 000

* Мінімальні витрати.

 

Сумарні витрати за альтернативами на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва

Сума витрат, гривень/рік

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін*

68 100

Прийняття регуляторного акта*

68 100

 

Сумарні витрати за альтернативами на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва

Сума витрат, гривень/рік

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін*

43 600

Прийняття регуляторного акта*

43 600

* Мінімальні витрати.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не буде забезпечено досягнення вимог правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

Прийняття регуляторного акта

 

4

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод населених, вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», охорона каналізаційних мереж і споруд, спільну відповідальність (виробника та споживачів), передбачену чинним законодавством України, зменшення розміру відповідальності споживачів за відмову виділити уповноваженого представника для відбору проб стічних вод.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутні

 

Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання великого підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 48 000 грн*.

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 20 100 грн*.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без

змін

Прийняття регуляторного акта

1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення.

2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення.

3. Виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

 

Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання великого підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 48 000 грн*.

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 20 100 грн.*

У разі прийняття регуляторного акта буде досягнуто реалізацію державної політики у сфері водопровідно-

каналізаційного господарства; удосконалення нормативно-правової бази; створення умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи

та забезпечення належної експлуатації систем

водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами

стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутні

 

Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання середнього підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 36 000 грн*.

Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 7 600 грн*.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без

змін

Прийняття регуляторного акта

1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення.

2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення.

3. Виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

 

Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання середнього підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 36 000 грн*.

Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 7 600 грн*.

У разі прийняття регуляторного акта буде досягнуто реалізацію державної політики у сфері водопровідно-

каналізаційного господарства; удосконалення нормативно-правової бази; створення умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи

та забезпечення належної експлуатації систем

водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами

стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини.

* Мінімальні витрати.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Прогалина у законодавстві, яка виникла після скасування Правил, призведе до неконтрольованого скиду промисловими підприємствами забруднюючих речовин (у тому рахунку і особливо токсичних рідких відходів – кислотних, лужних, нафтопродуктів, токсичної органіки, які зараз вивозяться на спеціальні полігони та там знезаражуються), що в свою чергу може викликати загрозу виникнення екологічної катастрофи.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта, для міста вигода полягатиме в створенні умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя

і здоров’я людини. Тому обраним альтернативним способом вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта відсутні

 

 1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом регуляторного акту визначаються права та обов'язки споживачів та виробників послуг з централізованого водовідведення, врегульовуються і питання відповідальності за порушення вимог законодавства, а також затвердження Порядку визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання.

Укладання відповідних договорів між суб’єктами господарювання та підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства.

Встановлення терміну на реалізацію заходів з якості доведення стічних вод для суб’єктів господарювання, які в супереч діючому законодавству не мають локальних очисних споруд та встановлення розміру додаткової оплати за приймання понаднормативне забруднених стоків до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості режиму їх скидання.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Впровадження вимог регуляторного акта місцевим органом виконавчої влади не потребуватиме додаткових витрат з відповідного бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на відповідний бюджетний період.

Місцеве регулювання не передбачає утворення нового органу виконавчої влади (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання(Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Здійснено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
 2. Обсяги водовідведення;
 3. Кількість забруднюючих речовин в стічних водах, а саме:

№ з/п

Показники якості стічних вод

Кількість виявлених перевищень

1

Завислі речовини

 

2

Азот амонійний

 

3

Фосфати

 

4

Хімічне споживання кисню (ХСК)

 

5

Хлориди

 

6

Жири

 

7

АПАР

 

8

Нафтопродукти

 

 

 1. Кількість споживачів які перебувають на обліку та на яких поширюється дія Правил
 2. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього розпорядження будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься місцевим органом виконавчої влади за допомогою статистичного методу шляхом аналізу даних, отриманих від ПрАТ «АК «Київводоканал».

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.12.2019 по 10.01.2020

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Опитування суб’єктів господарювання

5

Надано пропозиції щодо необхідності періодичного виконання робіт по забезпеченню пропускної здатності каналізаційних мереж та проведення замірів ДК, приводити хімічний склад стоків до показників, що не потребують додаткової очистки на загальноміських очисних спорудах не залежно від наявності чи відсутності очисних споруд.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4929 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 4251 (одиниць);

2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 86,24% у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

Показники

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

208

470

4251

-

4929

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,22

9,54

86,24

 

100

 

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

-

 

30 000

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень *

1 200

1 200

6 000

4

Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень *

1 250

1 250

6 250

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень*

32 450

2 450

42 250

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4251

8

Сумарно, гривень*

137 944 950

10 414 950

179 604 750

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень

15

-

15

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень *

1 300

1 300

6 500

13

Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

5 000

-

5 000

14

Разом, гривень*

6 315

1 300

11 515

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4251

16

Сумарно, гривень*

26 845 065

5 526 300

18 950 265

* Мінімальні витрати.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень *

30 000

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень*

1 200

4

Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень

1 250

5

Інші процедури

-

6

Разом, гривень*

32 450

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4251

8

Сумарно, гривень*

137 944 950

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень

15

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

11

Процедури офіційного звітування

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень*

1 300

13

Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень*

5 000

14

Разом, гривень*

6 315

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4251

16

Сумарно, гривень*

26 845 065

* Мінімальні витрати.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

 

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

-

-

-

-

-

Сумарно за п'ять років

-

-

-

-

-

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

137 944 950

689 724 750

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування *

26 845 065

134 225 325

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

164 790 015

823 950 075

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

164 790 015

823 950 075

* з урахуванням витрат на одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua