Версія для людей із вадами зору

Звіт про базове відстеження результативності проєкту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
21 жовтня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття проєкту цього регуляторного акта є:

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги за нозологіями , які надає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;

- реалізація  владних повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»;

- забезпечення прозорості при розрахунках із страховими компаніями, суб’єктами господарювання за договорами, іноземними громадянами за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих навчальних закладах»;

- раціональне використання бюджетних коштів;

- необхідність запровадження економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги за нозологіями, які будуть застосовуватися для визначення необхідних коштів для фінансування медичного закладу при розрахунках за медичну допомогу населенню, що оплачується державою;

- залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування лікувальних закладів, отримання власних надходжень закладом охорони здоров’я.

В умовах конкуренції з недержавним сектором охорони здоров’я, лікувально-профілактичні заклади мають використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань.

Крім того є необхідність своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якісних медичних послуг населенню м. Києва та усім бажаючим отримати послуги.

Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні послуги за нозологіями. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

з 08 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результативності відстеження

Статистичний метод

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації зазначеного вище лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я за визначеними показниками:

  • отримання своєчасних та якісних медичних послуг;
  • збільшення кількості осіб, бажаючих отримати медичні послуги;
  • надходження до бюджетів всіх рівнів.

Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладу залучити для розвитку додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, що сприятиме придбанню закладом сучасного обладнання, інструментів, своєчасному проведенню поточного ремонту приміщень.

Наслідком дії регуляторного акта є встановлення на економічно-обґрунтованому рівні тарифів на платні послуги за нозологіями, впровадження нових сучасних технологій, діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів тощо.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності даного регуляторного акта є:

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта:

- 1 державний заклад охорони здоров’я, а саме: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;

- 12 суб’єктів господарювання (страхові компанії);

- очікуваний розмір  коштів, який планується отримати від надання платних послуг – 1839276,00 грн.

9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, які затверджуються розробником цього регуляторного акта.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).


Заступник директора Департаменту –
начальник управління цінової політики                             Олена СТРИЖИУС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua