Версія для людей із вадами зору

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 січня 2017 року № 1 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
09 квітня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 січня 2017 року № 1 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 січня 2017 року № 1 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я» є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а саме: встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги, які надає Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України».

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 01.04.2021 року  по 06.04.2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації, яка надійшла від  ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» за визначеними показниками.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

  • кількість страхових компаній, яким були надані платні послуги –16;
  • суб’єктів господарювання за договорами -13;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані платні послуги – 3371 чол;
  • сума коштів, які отримало підприємство від надання платних послуг –7662,4 тис.грн.

Виконання вимог акта не потребує від страхових організацій, суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється його дія, додаткових витрат.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Разом з тим, об’єктивні зміни в економіці, а саме: зростання тарифів на електроенергію та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати та заробітної плати працівників медичної галузі, підвищення цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, тощо є передумовою для розгляду питання доцільності перегляду тарифів закладом охорони здоров’я.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).


Перший заступник директора
Департаменту економіки та інвестицій                                                                              Вячеслав ПАНЧЕНКО

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua