Версія для людей із вадами зору

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.09.2007 № 1255 «Про встановлення торговельної (постачальницько-збутової) надбавки на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
28 квітня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.09.2007 № 1255 «Про встановлення торговельної (постачальницько-збутової) надбавки на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб».

 2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.09.2007 № 1255 «Про встановлення торговельної (постачальницько-збутової) надбавки на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб» є встановлення торговельної (постачальницько-збутової) надбавки на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, дрова) на економічно обґрунтованому рівні, розмір якої визначався на підставі фактичних витрат, понесених при реалізації вугілля у розмірі 21,6 відсотка, при реалізації дров у розмірі 25 відсотків до закупівельних цін, що відпускається населенню за встановленими нормами для побутових потреб.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

з 19 квітня 2021 року по 23 квітня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статичної інформації ККВП «Міськпаливо» за визначеними показниками:

- обсягів реалізації паливно-енергетичних ресурсів;

- доходів та витрат підприємства;

- фінансового результату діяльності підприємства.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№ п/п

Показники

2020 рік

1.

Обсяги реалізації паливно-енергетичних ресурсів:

Вугілля (т) в т.ч.:

- організаціям

- населенню

Дрова (куб/м) в т.ч.:

- організаціям

- населенню

13,0

 

13,0

13,0

 

 

 

2.

Дохід (тис.грн.)

88,4

3.

Витрати (тис.грн) всього:

в т.ч.:

- заробітна плата

- нарахування на заробітну плату

87,9

 

14,1

3,1

4.

Фінансові результати:

- збиток, тис. грн

- прибуток, тис. грн

 

 

0,5

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання цін на паливно-енергетичні ресурси, що відпускається населенню для побутових потреб (вугілля та дрова) шляхом встановлення торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до закупівельної ціни та рівня рентабельності.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).


Заступник директора Департаменту економіки та інвестицій -
начальник управління цінової політики                                                                                        Олена СТРИЖИУС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua