Версія для людей із вадами зору

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.04.2017 № 388 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
29 липня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.04.2017 № 388 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.04.2017 № 388 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а саме: встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги, які надає Олександрівська клінічна лікарня міста Києва.

4. Строк виконання заходів з відстеження

09.07.2021 року по 19.07.2021 року

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації, яка надійшла від зазначеного вище лікувально-профілактичного комунального закладу охорони здоров’я за визначеними показниками.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта – 1, а саме: Олександрівська клінічна лікарня міста Києва;

- кількість суб’єктів господарювання, яким були надані платні послуги – 27;

- кількість фізичних осіб, яким було надано платні послуги – 5 812;

- сума коштів, які отримало підприємство від надання платних послуг – 8 268,6 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Разом з тим, об’єктивні зміни в економіці, а саме: зростання тарифів на електроенергію та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати та заробітної плати працівників медичної галузі, підвищення цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, тощо є передумовою для розгляду питання доцільності перегляду тарифів лікувально-профілактичним комунальним закладом охорони здоров’я.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua