Версія для людей із вадами зору

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2017 року № 26 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
11 травня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2017 року № 26 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2017 року № 26 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України» є використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, а саме: встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги, які надаються Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України».

4. Строк виконання заходів з відстеження

26.04.2021 року по 30.04.2021 року

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації, яка надійшла від зазначеного вище лікувально-профілактичного комунального закладу охорони здоров’я за визначеними показниками.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

- кількість страхових компаній, яким були надані платні послуги – 2;

- кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані платні послуги – 3;

- кількість фізичних осіб, яким було надано платні послуги – 4 262;

- сума коштів, які отримало підприємство від надання платних послуг – 2 990 500 грн.

Виконання вимог акта не потребує від страхових організацій, суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється його дія, додаткових витрат.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548.

Разом з тим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 425 Державну установу «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України» визначено учасником пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук та встановлено, що надання медичної допомоги зазначеним закладом охорони здоров’я здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб відповідно до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, за тарифами, визначеними та затвердженими Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України.

Враховуючи зазначене та звернення Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, буде підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2017 року № 26 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України».


Заступник директора Департаменту економіки та інвестицій
– начальник управління цінової політики                                                                                                  Олена СТРИЖИУС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua