Версія для людей із вадами зору

Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1224 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
28 липня 2021 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1224 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування».

2. Назва виконавців заходів з відстеження

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1224 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» є створення сприятливих умов для стабільної та беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання, які займаються приготуванням продукції власного виробництва та реалізацією готової продукції (покупні товари) у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах освіти.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи, що за період запровадження державного регулювання цін на продукцію власного виробництва та покупні товари шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) не надходило інформації (скарг) від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність (виробництво та реалізацію) у загальноосвітніх, професійно-технічних на вищих навчальних закладах освіти можна зробити висновок, що встановлені граничні торговельні надбавки (націнки) забезпечують їх беззбиткову діяльність.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на продукцію громадського харчування, що реалізується у загальноосвітніх, професійно-технічних на вищих навчальних закладах освіти.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1224 «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування» (із змінами і доповненнями) запроваджено державне регулювання цін на продукцію громадського харчування, яка реалізується:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах шляхом встановлення граничної торговельної надбавки (націнки) у розмірі 50% (з ПДВ) до вартості сировинного набору, розрахованого, враховуючи норми закладки сировини та закупівельні ціни на неї;

у вищих навчальних закладах у розмірі 80% (з ПДВ) до вартості сировинного набору, розрахованого, враховуючи норми закладки сировини та закупівельні ціни на неї;

на закупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та сільського господарства, що використовується для подальшого перепродажу споживачам без видозмінення (порціювання, нарізання, додаткового оформлення) у розмірі 25 відсотків до ціни придбання (митної вартості).

Враховуючи, що Департаменту економіки та інвестицій не надані функції державного контролю за дотриманням державної дисципліни цін, повноваження щодо державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 надані Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які в місті Києві здійснює Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

В зв’язку з викладеним, в Департаменті економіки та інвестицій відсутня інформація щодо фактів порушень державної дисципліни цін в частині правильності застосування встановлених граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування.

Результати фінансово-господарської діяльності закладу громадського харчування КП «Школяр» Шевченківського району м. Києва

№ п/п

Показники фінансово - господарської діяльності

Одиниця виміру

Факт 2020 рік

1.

Обсяг реалізації послуг по організації харчування

тис. грн.

13 234

2.

Вартість сировинного набору за цінами постачальника

тис. грн.

8 712

3.

Собівартість продукції власного виробництва

тис. грн.

6 594

3.

Прибуток (збиток)

тис. грн.

1

4.

Рентабельність

%

0,00006

5.

Надбавка:

- при реалізації продукції власного виробництва;

- при реалізації готових покупних товарів

%

 

50

 

20

6.

Чисельність  працівників  всього:

 в тому числі АУП

чол.

чол.

73

6

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей.

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання цін на продукцію громадського харчування та закупні товари, які реалізується у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок).

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua