Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Звіт про періодичне відстеження виконання рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 372/372 «Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведення ремонтів у житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
14 березня 2023 року

1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 372/372 «Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведення ремонтів у житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій» (далі - Рішення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття регуляторного акта є реалізація контрольних функцій органів самоорганізації населення за якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках міста Києва, що дає можливість громадськості міста Києва впливати на якість проведення ремонтних робіт та раціонального використовувати кошти передбачені на проведення таких робіт.

4. Строк виконання заходів з відстеження

25.12.2022 – 31.01.2023

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта було проведено застосовано статистичний метод.

7. Дані та припущення на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) здійснив аналіз статистичних даних, отриманих від органів самоорганізації населення  м. Києва (далі - ОСН) за період діяльності 2021-2022 роки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

з/п

 

Назва показника результативності

Показники 2018-2019 роки

Показники 2021-2022 роки

1.

Кількість організацій зареєстрованих у Єдиному реєстрі органів самоорганізації населення у місті Києві

177, 112 з яких отримували фінансову підтримку з місцевого бюджету відповідно до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки».

За результатами аналізу отриманих звітів від 24 органів самоорганізації населення можна стверджувати, що найбільш системно і послідовно здійснюють контроль за якістю наданих громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт комітети мікрорайонів – «Новопечерський», «Милославський», «Чернігівський», «Каштановий», «Хрещатик», «Голосієво», будинкові комітети – «Вулиця Інститутська, 15/5», «Вулиця Смоленська 3-а», «Вулиця Ганни Ахматової 41,43». Представники цих органів самоорганізації населення беруть активну участь у діяльності робочих груп щодо обстеження об’єктів поточних/капітальних ремонтів спільно з представниками керуючих компаній з обслуговування житлового фонду в районах м. Києва та ЖЕД.

191 ОСН, 118 з яких у 2022 році отримували фінансову підтримку з місцевого бюджету відповідно до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на  2020-2024 рр.».

За результатами аналізу наданих від 44 органів самоорганізації населення звітів можна стверджувати, що найбільш системно і послідовно здійснюють контроль за якістю наданих громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт комітети мікрорайонів – «Чернігівський», «Нивки», «Дарницька площа», «Дніпровець», «Олімпійський», «Радосинь - 1», «Нова-Дарниця – 3»; квартальні комітети – «Дарниця», «Радосинь - 2», «Прип`ятчани» та будинкові комітети – «Вулиця Інститутська, 15/5», «Вулиця Смоленська 3-а», «Березняки- 2». Представники цих органів самоорганізації населення беруть активну участь у діяльності робочих груп щодо обстеження об’єктів поточних/капітальних ремонтів спільно з представниками керуючих компаній з обслуговування житлового фонду в районах м. Києва та ЖЕД.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Контроль за якістю наданих послуг у сфері житлово-комунального господарства є одним з найбільш пріоритетних і практично всі органи самоорганізації столиці з багатоквартирним житловим фондом виконують Рішення.

За результатами аналізу показників можна стверджувати, що помітна тенденція до збільшення кількості органів самоорганізації населення м. Києва, які послідовно та ефективно виконують заходи по контролю за якістю проведення ремонтів у житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій. Разом з тим, частина комітетів потребують інформаційно-методичної допомоги щодо реалізації заходів в цьому напрямку, на що Департамент звертає особливу увагу у 2023 році.

Втім, за інформацією ОСН найбільш актуальною проблемою є непоодиноке ігнорування обслуговуючими організаціями житлового фонду та структурними підрозділами районних в місті Києві державних адміністрацій пропозицій органів самоорганізації населення до переліку об’єктів, які потребують поточного чи капітального ремонту. В таких районах столиці, як: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Печерський та Дніпровський обслуговуючі організації формально виконують вказане рішення Київської міської ради та не завжди долучають представника ОСН до обстеження поточних та капітальних ремонтів та до процедури підписання актів прийому виконаних ремонтних робіт у житлових будинках.

З метою покращення комунікацій та актуалізації неухильного дотримання Рішення Департаментом запропоновано у 2023 році провести засідання за круглим столом та семінар із залученням представників ОСН та посадових осіб відповідальних за сферу житлово-комунального господарства в районах м. Києва.

Рівень виконання Рішення та відповідно досягнення цілей регуляторного акту, який піддається моніторингу, є задовільним, внесення принципових змін або скасування наразі є недоречним, оскільки вказане Рішення є ефективним інструментом виконання ОСН одного із ключових повноважень, визначених статтею 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення».


Директор Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                                     Роман ЛЕЛЮК

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]