Версія для людей із вадами зору

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2018 року № 2260 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва»

Відстеження результативності регуляторних актів
Дата оприлюднення
14 лютого 2020 року

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)   від 13 грудня 2018 року № 2260 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва»»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації  від 13 грудня 2018 року № 2260 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва» є  використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за переліком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для  забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги з медичного обслуговування які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 13 грудня 2019 року по 10 лютого 2020 року

5. Тип відстеження

повторне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації зазначеного вище лікувально-профілактичного комунального закладу охорони здоров’я за визначеними показниками:

  • розмір надходжень до бюджетів різного рівня від надання платних послуг;
  • кількість страхових організацій та суб’єктів господарювання, за договорами яким були надані послуги;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги;
  • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я, від надання платних послуг з медичного обслуговування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

  • розмір надходжень до бюджетів різного рівня – 1 017 691,00 грн;
  • кількість страхових організацій та суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги – 96;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги – 24 523;
  • кількість коштів, які отримано закладом охорони здоров’я, від надання платних послуг – 7 149 931,00,00 грн.

Виконання вимог акта не потребувало від страхових організацій, суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється його дія, додаткових витрат.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги,  перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог законодавства.

Ступінь досягнення визначених цілей є високим, оскільки в зазначеному розпорядженні було досягнуто цілі прийняття акта та приведено його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548.

Разом з тим, об’єктивні зміни в економіці, а саме: зростання тарифів на електроенергію та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати та заробітної плати працівників медичної галузі, підвищення цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, тощо є передумовою для розгляду питання доцільності перегляду тарифів лікувально-профілактичним комунальним закладом охорони здоров’я.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).


Заступник директора Департаменту- начальник управління цінової політики
Департаменту економіки та інвестицій                                                                                                                                            Олена СТРИЖИУС

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua