Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Доступ до публічної інформації

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Доступ до публічної інформації здійснюється шляхом:

  • надання інформації у відповідь на запит;
  • оприлюдненням інформації на власних ресурсах.

В умовах воєнного стану відповідно до положень ч. 3 ст. 34 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до інформації може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Також відповідно до частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може застосовувати інструмент відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили (надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена  та неоголошена війна тощо). 

Для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація, в структурі апарату КМДА створено управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації.

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є КМДА, можна одним зі шляхів:

1. Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись шаблоном форми та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

(УВАГА! Гарантовано будуть розглянуті запити на інформацію до КМДА, відправлені тільки на цю адресу електронної пошти)

  • поштою на адресу: вул. Хрещатик, 36, 01001, м. Київ (на конверті вказати: «Запит на інформацію»)
  • особисто, в приміщенні Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36, в пн-чт із 8:00 до 17:45, у п'ятницю із 8:00 до 15:45 (для виклику співробітника відділу забезпечення доступу до публічної інформації зателефонуйте за номерами: (044) 202-76-00, 202-75-53, 202-76-42).

2. Зателефонувати та подати запит усно за номерами: (044) 202-71-18, (044) 202-76-42.

Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!
Усі запити незалежно від способу подачі (електронною, звичайною поштою та усно телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

Запит на інформацію має містити:

  1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів. Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов’язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]