Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Одноразова грошова допомога

Одноразова грошова допомога:

Механізм виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях (далі - допомога), а також перелік документів, необхідних для призначення такої допомоги, визначено Порядком надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 14 (далі - Порядок)

Згідно з Порядком допомога виплачується в розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей», з урахуванням раніше виплачених сум коштів у попередніх роках відповідно до актів Кабінету Міністрів України.

Допомога виплачується:

 • членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції громадського протесту), яких включено до списку, передбаченого абзацом другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності» - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 14 (далі - список загиблих (померлих) осіб).

Допомога може виплачуватися одному з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату допомоги зазначеній особі від інших членів сім’ї загиблої (померлої) особи (далі - уповноважений представник сім’ї);

 • особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях та включені до відповідних переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту (далі - переліки).

У разі смерті або недієздатності особи, яка включена до переліку та не отримала допомоги, допомога може бути виплачена одному з членів сім’ї зазначеної особи на підставі відповідного рішення суду або довідки про смерть такої особи за умови подання письмової згоди довільної форми від інших членів сім’ї.

Переліки та зміни до них формуються та затверджуються МОЗ за результатами судово-медичної експертизи за погодженням з Мінсоцполітики та Генеральною прокуратурою України.

Для виплати допомоги особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою.

У заяві зазначаються реквізити банківської картки (карткового рахунка у банку), на яку (який) перераховується допомога, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до іншого органу соціального захисту населення.

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яка брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).

Для членів сімей померлих та загиблих осіб додатково подаються:

 • копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що підтверджують сімейні, родинні відносини (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження або відповідного рішення суду);
 • письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї.

У разі коли члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, та особи, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях (далі - отримувач допомоги), не можуть самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на навчанні або лікуванні за кордоном, проходженням військової служби або якщо до неї застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, вони можуть подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності (далі - законний представник).

Законний представник має право подати зазначену заяву як за місцем проживання отримувача допомоги, так і за місцем реєстрації свого проживання.

Якщо отримувач допомоги не має можливості відкрити відповідний картковий рахунок у банку, то кошти можуть бути перераховані на картковий рахунок законного представника отримувача допомоги у разі, коли право на отримання допомоги зазначено в оформленій в установленому порядку довіреності.

У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування отримувача допомоги такі особи звертаються з відповідною заявою до Управління праці та соціального захисту населення районної у м. Києві державної дміністрації.

У разі відсутності згоди членів сім’ї загиблої (померлої) особи стосовно визначення уповноваженого представника сім’ї Мінсоцполітики розподіляє допомогу пропорційно між членами сім’ї, які звернулися за допомогою.

У разі письмової відмови одного з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту від частини належної йому допомоги зазначена частина може бути розподілена між іншими членами сімї загиблої (померлої) особи за їх письмовою заявою.

У разі коли після виплати допомоги уповноваженому представнику сім’ї за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (померлого), питання розподілу допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.

Якщо судово-медичною експертизою встановлено, що смерть особи, включеної до переліку, пов’язана з нанесенням їй тілесних ушкоджень під час участі у масових акціях громадського протесту, виплати проводяться членам сім’ї померлого відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» з урахуванням сум, отриманих до дати смерті.

У такому разі померлу особу МОЗ виключає з переліку та Мінсоцполітики включає до списку загиблих (померлих) осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ та Генеральною прокуратурою України.

До відома: статтею 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» встановлено такі розміри державної допомоги постраждалим та членам їх сімей:

 1. допомога у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, - один мільйон гривень;
 2. допомога у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових акцій громадського протесту - сімсот тисяч гривень;
 3. допомога у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику масових акцій громадського протесту - п’ятсот тисяч гривень;
 4. допомога у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту - двісті тисяч гривень.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]