Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Статуси учасників революції

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Згідно з пунктом 10 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Абзац перший цього пункту не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з подіями Революції Гідності.

Участь осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зв'язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншим ушкодженням здоров'я, отриманими особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, під час участі у Революції Гідності, встановлюється за результатами медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України.

Статус постраждалого учасника Революції Гідності

24.02.2018 набули чинності зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон), відповідно до яких особам, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), які не призвели до інвалідності, встановлюється статус постраждалих учасників Революції Гідності районними управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання (перебування).

Законом передбачено, що порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності визначається Кабінетом Міністрів України.

Процедуру надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - масові акції громадського протесту) визначено Порядком надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 (далі - Порядок).

Статус постраждалого учасника Революції Гідності надається особам, які на виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 року.

Дія Порядку не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з масовими акціями громадського протесту.

Підставою для надання особі статусу постраждалого учасника Революції Гідності є включення особи до одного з переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затверджених МОЗ в установленому порядку (далі - переліки осіб).

Для надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності особи, які включені до переліку осіб, звертаються з відповідними заявами до органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування.

У разі відсутності реєстрації місця проживання особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту, звертаються із заявами про надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу).

Рішення про надання (відмову у наданні) статусу постраждалого учасника Революції Гідності та видачу (відмову у видачі) відповідного посвідчення приймається органом соціального захисту населення протягом семи робочих днів з дня подання заяви.

Рішення про відмову у надані статусу постраждалого учасника Революції Гідності приймається у разі невключення особи до переліку осіб.

Після прийняття рішення про надання особі статусу постраждалого учасника Революції Гідності та видачі їй відповідного посвідчення орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку особу до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Орган соціального захисту населення позбавляє статусу постраждалого учасника Революції Гідності у разі:

  • наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі у масових акціях громадського протесту;
  • виключення МОЗ особи, яка має статус постраждалого учасника Революції Гідності, з переліку осіб;
  • подання особою заяви про позбавлення її статусу постраждалого учасника Революції Гідності.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

У разі позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності з підстав, визначених вище, орган соціального захисту не пізніше ніж через десять календарних днів письмово інформує таку особу про позбавлення статусу та про втрату права на пільги і компенсації, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та вилучає посвідчення.

Після прийняття рішення про позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності та вилучення у неї відповідного посвідчення орган соціального захисту населення вносить інформацію про позбавлення особи статусу постраждалого учасника Революції Гідності до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Відповідно до Порядку виготовлення та видачі посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119

постраждалим учасникам Революції Гідності видаються посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності»

Зазначаємо, що в період до отримання від Мінсоцполітики бланків «Посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» постраждалим учасникам Революції Гідності за місцем реєстрації місця проживання (перебування) районними управліннями праці та соціального захисту населення здійснюється видача відповідних довідок в довільній формі.

Статус члена сімї загиблого (померлого).

З 24.11.2015 набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту родин Небесної Сотні» від 06.10.2015 № 715, яким пункт 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнено абзацом 14, яким дію цього Закону поширено на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Міністерство соціальної політики України листом від 23.11.2015 № 17728/0/14-15/172 повідомило, що право на встановлення статусу членів сімей померлих (загиблих) мають члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, відповідно до списку, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 08.05.2014 № 278, для проведення виплати родинам загиблих одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника, на підставі документів, які подавалися для отримання одноразової грошової допомоги.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]