Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Порядок заповнення підприємствами, установами та організаціями II-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника»

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації розроблені колективом офіцерів органів військового управління під загальним керівництвом першого заступника начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, кандидата військових наук, генерал-майора Думенко М.П.

Ці рекомендації призначені для надання допомоги посадовим особам кадрових органів державних органах влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій щодо правильного заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” затвердженої спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 року №495/654.

Крім того, методичні рекомендації можуть використовуватися викладачами, студентами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами, які здійснюють підготовку за спеціалізацією офіцерів органів військового управління або курсову підготовку з напряму мобілізаційної підготовки.

ЗМІСТ

Вступ

4

РОЗДІЛ І Картка типової форми первинного обліку “Особова картка працівника” № П-2

6

РОЗДІЛ ІІ Порядок заповнення ІІ-го розділу “Особової картки працівника” для   призовників

7

РОЗДІЛ ІІІ Порядок заповнення ІІ-го розділу “Особової картки працівника” для  військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу

8

РОЗДІЛ ІV Порядок заповнення ІІ-го розділу “Особової картки працівника” для  військовозобов’язаних офіцерського складу запасу

10

РОЗДІЛ V  Порядок заповнення Посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час та Повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік

11

Список використаних джерел

14

Додаток 1. Наказ Типова форма первинного обліку “Особова картка працівника” № П-2

15

Додаток 2. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для призовників

17

Додаток 3. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу

18

Додаток 4. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу при наявності тимчасового посвідчення

19

Додаток 5. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу

20

Додаток 6. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу при наявності тимчасового посвідчення

21

Додаток 7. Схема заповнення Посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час та Повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік

22

 

Вступ

Досвід проведення шести черг часткової мобілізації пов’язаних з комплектуванням військ (сил) особовим складом переконливо доказує її зростаючу залежність від якості функціонування системи військового обліку громадян України в цілому та кожного її елементу окремо, зокрема від якості ведення підприємствами, установами та організаціями персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Складність виконання державних завдань з комплектування військ (сил) особовим складом в умовах ведення гібридної війни постійно вимагає пошуку нових і вдосконалення існуючих форм та методів роботи, зокрема з ведення первинного обліку призовників і військовозобов’язаних.

Цілеспрямована діяльності підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових ознак призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, зокрема в картках типової форми первинного обліку “особова картка працівника” № П-2 – є однією із складових процесу ведення первинного обліку призовників і військовозобов’язаних.

Результати контролю за станом військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, установах та організаціях свідчать, що більшість виявлених недоліків належить до порушень порядку заповнення заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника”, що ускладнює роботу органів місцевого військового управління з питань призову громадян на військову службу.

Аналіз цих порушень свідчить про те, що причинами та умовами за яких вони виникли є відсутність відповідних методичних матеріалів щодо їх заповнення відповідно до встановленого порядку.

Методичні рекомендації розроблені для надання допомоги посадовим особам кадрових органів в державних органах влади, інших державних органів, органам військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій щодо правильного заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” затвердженої спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 №495/654.

Крім того, методичні рекомендації можуть використовуватися викладачами, студентами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами, які здійснюють підготовку за спеціалізацією офіцерів органів військового управління або курсову підготовку з напряму мобілізаційної підготовки.

РОЗДІЛ І

КАРТКА ТИПОВОЇ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ “ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА” № П-2

 

У відповідності до пункту 38 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (далі – Порядок) персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника”, затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 № 495/656, Додаток 1. Відомості про розділ II наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Розділ ІІ “Відомості про військовий облік” особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.

У відповідності до пункту 16 Порядку військово-облікові документи це:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Заповнення особової картки для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу здійснюється згідно з
пунктом 40 Порядку, для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу заповнення здійснюється згідно з пунктом 41 Порядку, а особові картки призовників заповняються у відповідності пункту 42 Порядку.

РОЗДІЛ ІІ

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ІІ-ГО РОЗДІЛУ “ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА”  ПРИЗОВНИКІВ

 

Заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” здійснюється згідно з пунктом 42 Порядку та включає в себе внесення в “Особову картку працівника” наступних записів та відміток відповідно до записів в Посвідченні про приписку до призовної дільниці форма якого визначена у додатку 8, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352, а саме:

у підрозділі “Група обліку” – слово “ПРИЗОВНИК”;

підрозділ “Категорія обліку” – НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

підрозділ “Склад” – НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

підрозділ “Військове звання” – НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

підрозділ “Військово-облікова спеціальність”– НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

підрозділ “Придатність до військової служби”– НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

у підрозділі “Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації” – найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому призовник перебуває на військовому обліку;

у підрозділі “Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання” – найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає призовник;

у підрозділі “перебування на спеціальному обліку” – номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається.

Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для призовників надано у Додатку 2.

РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ІІ-ГО РОЗДІЛУ “ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА” ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО ТА СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ЗАПАСУ

 

Заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу здійснюється згідно з
пунктом 40 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та включає в себе внесення в “Особову картку працівника” наступних відміток, а саме:

група обліку” – остання літера військово-облікової спеціальності (від “А” до “Ч”) визначено у пункті 8 наказу МОУ від 27.05.2014 № 337 та наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Літера

Вид (рід) військ

А

для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби

Б

для спеціалістів з ракетної зброї

Г

для Служби безпеки України

Д

для десантних штурмових військ

Е

для льотного складу

І

для плавскладу підводних човнів

К

для плавскладу надводних човнів

М

для морської піхоти

Н

для берегових ракетно-артилерійських військових частин

П

для Національної гвардії України

Р

для Державної прикордонної служби України

С

для Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Т

для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України

У

для військових формувань, утворених відповідно до законів України

Ф

для військових частин спеціального призначення

Х

для гірських військових частин і підрозділів

Ч

для Управління державної охорони України

 

Категорія обліку” – перша чи друга категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення;

Склад” – склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський або старшинський);

Військове звання” – військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі;

Військово-облікова спеціальність” – тризначне кодове (цифрове) позначення військово – облікової спеціальності;

Придатність до військової служби” – рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, якщо військовозобов’язаний придатний до військової служби то розділ НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації” – найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку;

Найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання” – найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний;

Перебування на спеціальному обліку” – номер переліку посад і професій, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження – номер команди.

Схему заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу наведено у Додатку 3.

У Додатку 4 наведено схему заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” при наявності у військовозобов’язаного рядового, сержантського та старшинського складу запасу тимчасового посвідчення.

РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ІІ-ГО РОЗДІЛУ “ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА” ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЗАПАСУ

 

Заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” військовозобов’язаних офіцерського складу запасу здійснюється згідно з пунктом 41 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та включає в себе внесення в “Особову картку працівника” наступних відміток, а саме:

підрозділ “Група обліку” НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

у підрозділі “Категорія обліку” – розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення;

у підрозділі “Склад” – профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний) ;

у підрозділі “Військово-облікова спеціальність” – шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності;

підрозділ “Придатність до військової службиНЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ;

у підрозділі “найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації” – найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку;

у підрозділі “найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання” – найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний;

у підрозділі “перебування на спеціальному обліку” – номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження – номер команди.

Схему заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу наведено у Додатку 5.

У Додатку 6 наведено схему заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2  “Особова картка працівника” при наявності у військовозобов’язаного офіцерського складу запасу тимчасового посвідчення.

В особових картках військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка “Виключений з військового обліку за віком”.

РОЗДІЛ V

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДСТРОЧКУ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОГО НА СПЕЦІАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року
№ 12 “Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час” підприємства, установи, організації, яким установлено мобілізаційні завдання (замовлення) відповідно до актів Кабінету Міністрів України стосовно переліків посад і професій визначають військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню згідно з переліками посад і професій та за даними розділу ІІ “Відомості про військовий облік” особової картки.

Військовозобов’язані, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, зараховуються на спеціальний військовий облік, звільняються від призначення на укомплектування військових частин і установ та від явки в разі мобілізації на період дії відстрочки. Вони мають такі самі військово-облікові документи, як і військовозобов’язані, що перебувають на загальному військовому обліку. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, вручаються посвідчення про відстрочку за формою згідно з додатком 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №12 “Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час”.

Посвідчення про відстрочку від призову і повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік виготовляються разом на одному аркуші формату А5 книжкової орієнтації (роз’яснення Мінекономрозвітку від 23 липня 2018 року вих. № 2714-21/31676-01).

Заповнення посвідчення про відстрочку від призову і повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік виконується:

чорнилами одного кольору, при цьому виправлення не допускаються;

якщо виробнича спеціальність робітника не внесена до переліку посад і професій, у посвідченні про відстрочку і повідомленні про зарахування військовозобов’язаного робиться відповідний запис, наприклад: “робітник … розряду”;

строк надання відстрочки від призову на військову службу зазначається словами.

Бланки посвідчення про відстрочку та повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік після заповнення, підпису і засвідчення гербовими печатками розрізаються вздовж навпіл у військовому комісаріаті з подальшим їх опрацюванням.

Схему заповнення Посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час та Повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік  наведено у Додатку 7.

Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, але не заброньовані та не зараховані на спеціальний військовий облік внаслідок не оформлення (оформлення з виправленнями, не вірно оформлені) їм відстрочки від призову з вини органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підлягають призову на військову службу в період мобілізації та у воєнний час.

Також слід відмітити, що обмежена придатність за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час не може бути підставою для відмови у бронюванні.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

№ з/п

Найменування

 

1.

Закон України “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”.

 

2.

Указ Президента України від 30.12.2016 № 582 “Про затвердження Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток осіб офіцерського складу”.

 

3.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 N 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 

4.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”.

 

5.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12 “Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час”

 

6.

Спільний наказ Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 №495/654 “Про затвердження типової форми
первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"”.

 

7.

Наказ Міністерства оборони України від 10.04.2017 № 206 “Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу”.

 

8.

Наказ Міністерства оборони України від 08.08.2017 № 418 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних”.

 

9.

Наказ Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 610 “Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного”.

 

10.

Наказ Міністерства оборони України від 27.05.2014  № 337 “Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців”.

 

11.

Наказ Міністерства оборони України від 20.12.2017 № 684 “Про затвердження Переліку випадків, за якими громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаного”.

 

Додаток 1. Наказ Типова форма первинного обліку “Особова картка працівника” № П-2 (завантажити)

Додаток 2. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для призовників (завантажити)

Додаток 3. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу (завантажити PDF)

Додаток 4. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запасу при наявності тимчасового посвідчення (завантажити)

Додаток 5. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу (завантажити)

Додаток 6. Схема заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” для військовозобов’язаних офіцерського складу запасу при наявності тимчасового посвідчення (завантажити)

Додаток 7. Схема заповнення Посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час та Повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік (завантажити)

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]