Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

ОСН


Шановні керівники органів самоорганізації населення!

 У зв’язку із затвердженням рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 № 6261/6302 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві» Порядку організації та проведення зборів (конференції) щодо ініціювання створення та діяльності органів самоорганізації населення у м. Києві звертаємо вашу увагу, що ініціатор проведення зборів (конференції) не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати зборів (конференції) звертається до Київської міської ради із повідомленням за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Принагідно інформуємо, що Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує обов’язкову присутність своїх представників на зборах (конференціях).

Більше детально можна ознайомитись на сайті за посиланням. 


Звітування органів самоорганізації населення про діяльність за рік розпочато!

Під час організації та проведення зборів/конференції жителів за місцем проживання просимо звернути особливу увагу на необхідність забезпечення безпеки учасників заходу та його відкритості для усіх жителів, які на законних підставах проживають на території.

Основні рекомендації щодо проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання в умовах воєнного стану

При організації та проведені зустрічей, зборів (конференцій) з жителями території (уповноваженими представниками) рекомендуємо дотримуватися основних правил воєнного стану.

Організатори заходу в умовах воєнного стану повинні забезпечити громадський порядок, мати засоби першої медичної допомоги та дотримуватись пожежної безпеки.

Просимо звернути увагу, що під час сигналу повітряної тривоги необхідно негайно сповістити про це учасників зборів/конференції жителів за місцем проживання та забезпечити швидку евакуацію до найближчого укриття.

Звертаємо особливу увагу, що  відповідно до статті 6 Закону брати участь у голосуванні під час розгляду питань порядку денного зборів/конференції жителів мають право виключно громадяни, які проживають на території на законних підставах, що повинно бути підтверджено документально. 

Нагадуємо, що фінансова підтримка органів самоорганізації населення в місті Києві здійснюється відповідно до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2024 рр.» (зі змінами), затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019        № 452/8025, пунктом 3 якого рекомендовано органам самоорганізації населення, зареєстрованим у м. Києві, визначати в планах використання бюджетних коштів з 01 січня 2020 року керівникам та секретарям, що за щорічним рішенням зборів (конференцій) жителів за місцем проживання працюють на постійній основі, посадовий оклад у розмірах відповідно до додатка 2 до Програми.

В разі організації зборів (конференції) жителів за участю значної кількості жителів та відсутності організаційних умов для проведення заходу на відкритому повітрі (повітряна тривога, несприятливі погодні умови, значна кількість учасників тощо) організатор заходу: комітет може, дотримуючись вимог законодавства, зокрема в частині забезпечення права жителів території ОСН обиратися та бути обраними до складу комітету (ст.6 ЗУ «Про органи самоорганізації населення»), провести його за наступним алгоритмом:

1. Повідомлення про проведення зборів (конференції) жителів

Повідомити завчасно (не менш як за 10 днів) потенційних учасників заходу (жителів території з правом голосу – в разі проведення зборів, уповноважених представників – при проведенні конференції) про дату, місце, час та мету заходу.

Особливу увагу звертаємо на те, що про дату, час та місце проведення таких зборів (конференцій) просимо повідомляти завчасно на ім’я Київського міського голови.

2. Узгодження питань порядку денного та проєктів документів заходу

До кожного учасника необхідно довести інформацію через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі) щодо проєктів порядку денного, протоколу зборів (конференції) жителів за місцем проживання, звіту комітету за діяльність у попередньому році, плану діяльності на наступний рік та переліку кандидатур на посади (керівника, заступника (ів), секретаря та членів комітету в бюлетені (в разі проведення виборчих зборів (конференції).

Після ознайомлення потенційних учасників заходу з проєктами документів (3-5 днів), організатор заходу узагальнює та систематизує пропозиції і готує узгоджені проєкти документів, які повторно надсилаються потенційним учасникам для ознайомлення і визначення з власною позицією при голосуванні.

По завершенню ознайомлення з проєктами документів (3-5 днів) організатор заходу має інформувати учасників про дату, місце й час голосування відповідно до питань порядку денного.

3. Організація волевиявлення жителів території ОСН

Для організації волевиявлення організатор заходу має облаштувати приміщення всіма необхідними засобами, зокрема санітарними та для забезпечення таємного голосування (скринька, місце для голосування, санітайзер) і проєктами протоколу заходу з порядком денним і визначеними графами для волевиявлення.

В день волевиявлення забезпечити присутність на місці проведення заходу учасників за попередньо визначеним і доведеним до відома графіком, аби на місці голосування не скупчувалися. В узгодженому проєкті протоколу заходу напроти питання голосуючий має поставити позначку в одній з граф (так, ні, утримався), окрім питання щодо обрання персонального складу комітету, яке відбувається шляхом особистого заповнення бюлетеня з дотриманням процедури таємного голосування.

4. Оформлення документів за підсумками проведення заходу

Підрахунок голосів, систематизація та оформлення документації здійснюється організатором заходу, в тому числі, лічильною комісією у складі 3 осіб, які обрані на першому етапі шляхом опрацювання пропозицій жителів, не пізніше наступної доби з моменту проведення голосування. Організатор заходу зобов’язаний довести інформацію щодо підсумків заходу до всіх його учасників через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі).

За підсумками проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання до Департаменту суспільних комунікацій необхідно подати:

 • протокол зборів (конференцій) жителів за місцем проживання з додатками (протоколи лічильної комісії тощо);
 • список учасників зборів (конференцій) жителів за місцем проживання;
 • список персонального складу комітету (в разі обрання, дообрання);
 • фото/відеоматеріали, підтверджуючі факт проведення;
 • звіт про діяльність звітний період;
 • план на наступний рік;
 • копії протоколів засідань жителів за місцем проживання;
 • графік прийому громадян на наступний рік.

Детальну інформаційно-методичну підтримку щодо підготовки та проведення таких заходів, оформлення документації можна отримати, звернувшись до відділу сприяння діяльності органів самоорганізації населення за телефоном: 230 92 07.


Шановні працівники органів самоорганізації населення!

Для участі у міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування рекомендуємо подавати проєкти/програми   (1 екземпляр друкований та один екземпляр сканований у форматі PDF на електронному носії) через скриньку Департаменту суспільних комунікацій або засобами поштового зв'язку (Укрпошта, Нова пошта тощо) на адресу: вул. Хрещатик, 50-Б, к.207, але обов'язково із супровідним листом на ім'я директора Департаменту.


МІСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗПОЧАТО!

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року  № 832/7068 «Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» та міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025, оголошує для органів самоорганізації населення міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Згідно з рішенням конкурсної комісії міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування від 5 липня 2021 року проєкти та програми приймаються на конкурс в термін:

з 6 липня по 29 липня 2021 року включно.

Фінансова підтримка проєктів та програм за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюватиметься за наступними категоріями:

1 категорія - (до 1 тис. жителів) до 90,0 тис. гривень

( за умови наявності приватної забудови до 100,0 тис. гривень);

2 категорія - (1-5 тис. жителів) до 110,0 тис. гривень

( за умови наявності приватної забудови до 120,0 тис. гривень);

3 категорія - (5-10 тис. жителів) до 130,0 тис. гривень

( за умови наявності приватної забудови до 140,0 тис. гривень);

4 категорія - (10-20 тис. жителів) до 150,0 тис. гривень

( за умови наявності приватної забудови до 160,0 тис. гривень);

5 категорія – (понад 20 тис. жителів) до 170,0 тис. гривень

( за умови наявності приватної забудови до 180,0 тис. гривень).

Для участі у конкурсі приймаються проєкти та програми органів самоорганізації населення, оформлені відповідно до аплікативної форми та додатків до неї, розміщених на сайті Департаменту за посиланням.  

Обов’язковою умовою прийняття проєктів та програм до участі у конкурсі є наявність листа-погодження про можливість виконання робіт на відповідній території та взяття на баланс матеріальних цінностей балансоутримувачем відповідної території. За відсутності такого листа проєкти та програми конкурсною комісією не розглядаються.

Проєкти та програми (1 екземпляр друкований та один екземпляр сканований у форматі PDF на електронному носії) просимо надавати (надсилати поштою) конкурсній комісії на адресу: вул. Хрещатик, 50-Б, к.207.

Консультаційну допомогу щодо оформлення, подачі на конкурс та презентації проєкту або програми можна отримати у відділі сприяння діяльності органів самоорганізації населення Департаменту суспільних комунікацій за телефоном: 230 92 07.


Шановні керівники органів самоорганізації населення!

Цьогоріч, відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 та міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025 заплановано проведення міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування протягом червня – серпня 2021 року (відповідно до розпорядження ВО КМР КМДА від 24 червня 2021 року №1453). На реалізацію проєктів та програм передбачено фінансування в обсязі 4 млн. грн.

Якщо у вас є бажання покращити соціально-культурну інфраструктуру території комітету, можна не чекати коли розпочнеться конкурс, а вже зараз починати опрацьовувати ідеї, затверджувати їх на засіданнях, обирати кращу та завчасно готувати проєкт або програму до конкурсу.

Запрошуємо скористатися шансом вирішити актуальні питання комітету!

Про час та терміни подачі документів Департамент суспільних комунікацій додатково повідомить.

Консультаційну допомогу можна отримати у відділі сприяння діяльності органів самоорганізації населення Департаменту суспільних комунікацій за телефоном: 230 92 07.

 


Шановні керівники органів самоорганізації населення!

Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» органи самоорганізації населення обираються терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положеннями про органи самоорганізації населення.

У зв’язку із завершенням повноважень Київської міської ради VIІІ скликання органи самоорганізації населення, які відповідно до Положення про відповідний орган обираються терміном на строк повноважень відповідної ради, зобов’язані провести збори (конференцію) жителів за місцем проживання з метою обрання персонального складу комітету: керівника, секретаря, заступника(ів), членів комітету.

Просимо у встановленому законодавством порядку забезпечити організацію та проведення таких зборів (конференцій) жителів в місячний термін після завершення строку повноважень Київської міської ради. Особливу увагу звертаємо на те, що в разі непроведення таких зборів (конференцій) жителів відповідно до вимог законодавства надання фінансової підтримки ОСН не матиме правових підстав.

При організації та проведені зборів (конференцій) жителів за місцем проживання просимо неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про органи самоорганізації населення» та підзаконних нормативних актів, зокрема в частині доступу жителів мікрорайону до участі у зазначеному заході, та вимог Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Зокрема, в разі організаційної можливості, проводити такі заходи на відкритому просторі з дотриманням карантинної дистанції між її учасниками, забезпеченими засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, захисні окуляри тощо).

Організуючи проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання просимо діяти відповідно до наступних рекомендацій.

Рекомендації щодо проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання в умовах дії обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19:

Варіант 1. При організації зборів (конференції) жителів за участю до 20 осіб (для тих комітетів, де кількість уповноважених представників не перевищує таку норму) проведення заходів можливе як у приміщенні, так і на свіжому повітрі з обов’язковим дотриманням півтораметрової дистанції між її учасниками, забезпеченням їх засобами індивідуального захисту (маски, рукавички, окуляри та ін.) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 956. Якщо збори (конференції) заплановано проводити в приміщені необхідно завчасно домовитися з балансоутримувачем, отримавши письмову згоду. Приміщення перед початком заходу має бути обов’язково оброблене антисептичними засобами та облаштовано обмежувальними стрічками для дотримання дистанції учасниками.

Варіант 2. При організації зборів (конференції) жителів за участю понад 20 осіб та наявності організаційних умов для проведення заходу на відкритому повітрі, пропонуємо використовувати великі облаштовані споруди (стадіони, амфітеатри, літні театри, майданчики з облаштованими місцями для відпочинку людей в парках тощо). Дотримання зазначених вище протикоронавірусних заходів є обов’язковим.

Забезпечення розгляду питань порядку денного зборів (конференції) жителів за умов, передбачених у першому та другому варіантах, відбувається у класичному, звичному форматі, з дотриманням процедурних моментів, регламентованих Законом України «Про органи самоорганізації населення».

Варіант 3. В разі організації зборів (конференції) жителів за участю понад 20 осіб та відсутності організаційних умов для проведення заходу на відкритому повітрі (несприятливі погодні умови, значна кількість учасників тощо) організатор заходу: комітет або ініціативна група жителів, може, дотримуючись вимог законодавства, зокрема в частині забезпечення права жителів території ОСН обиратися та бути обраними до складу комітету (ст.6 ЗУ «Про органи самоорганізації населення») провести його за наступним алгоритмом:

1. Повідомлення про проведення зборів (конференції) жителів

Повідомити завчасно (не менш як за 10 днів) потенційних учасників заходу (жителів території з правом голосу – в разі проведення зборів, уповноважених представників – при проведенні конференції) про дату, місце, час та мету заходу.

Особливу увагу звертаємо на те, що про дату, час та місце проведення таких зборів (конференцій) просимо повідомляти завчасно на ім’я Київського міського голови.

2. Узгодження питань порядку денного та проєктів документів заходу

 • До кожного учасника необхідно довести інформацію через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі) щодо проєктів порядку денного, протоколу зборів (конференції) жителів за місцем проживання, звіту комітету за діяльність у попередньому році, плану діяльності на наступний рік та переліку кандидатур на посади (керівника, заступника (ів), секретаря та членів комітету в бюлетені (в разі проведення виборчих зборів (конференції).
 • Після ознайомлення потенційних учасників заходу з проєктами документів (3-5 днів), організатор заходу узагальнює та систематизує пропозиції і готує узгоджені проєкти документів, які повторно надсилаються потенційним учасникам для ознайомлення і визначення з власною позицією при голосуванні.
 • По завершенню ознайомлення з проєктами документів (3-5 днів) організатор заходу має інформувати учасників про дату, місце й час голосування відповідно до питань порядку денного.

3. Організація волевиявлення жителів території ОСН

Для організації волевиявлення організатор заходу має облаштувати приміщення всіма необхідними засобами, зокрема санітарними та для забезпечення таємного голосування (скринька, місце для голосування, санітайзер) і проєктами протоколу заходу з порядком денним і визначеними графами для волевиявлення.

В день волевиявлення забезпечити присутність на місці проведення заходу учасників за попередньо визначеним і доведеним до відома графіком, аби на місці голосування не скупчувалося більше 5 осіб, враховуючи норми, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 956.

В узгодженому проєкті протоколу заходу напроти питання голосуючий має поставити позначку в одній з граф (так, ні, утримався), окрім питання щодо обрання персонального складу комітету, яке відбувається шляхом особистого заповнення бюлетеня з дотриманням процедури таємного голосування.

4. Оформлення документів за підсумками проведення заходу

Підрахунок голосів, систематизація та оформлення документації здійснюється організатором заходу, в тому числі лічильною комісією у складі 3 осіб, які обрані на першому етапі шляхом опрацювання пропозицій жителів, не пізніше наступної доби з моменту проведення голосування. Організатор заходу зобов’язаний довести інформацію щодо підсумків заходу до всіх його учасників через доступні засоби комунікації (емейл, телефоном, соціальні мережі).

За підсумками проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання до Департаменту суспільних комунікацій необхідно подати:

 1. протокол зборів (конференцій) жителів за місцем проживання з додатками (протоколи лічильної комісії тощо);
 2. список учасників зборів (конференцій) жителів за місцем проживання;
 3. список персонального складу комітету;
 4. фото/відеоматеріали, підтверджуючі факт проведення.

Детальну інформаційно-методичну підтримку щодо підготовки та проведення таких заходів, оформлення документації можна отримати, звернувшись до відділу сприяння діяльності органів самоорганізації населення за телефоном: 230 92 07.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]