Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Доступ до публічної інформації

        1. Загальна інформація:

Організація   доступу до публічної   інформації, розпорядником  якої є Управління туризму та промоцій здійснюється за наступними принципами:

 • Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень. 
 • У своїй діяльності Управління туризму та промоцій беззаперечно дотримується принципів відкритості та прозорості. 
 • Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
 • Аби отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Управління туризму та промоцій, необхідно подати відповідний запит на інформацію. 
 • Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

  2. Спосіб отримання інформації:

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • поштою – на адресу: 01001, Київ- 01, вул. Хрещатик, 12, літ. А (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
 • факсом – за номером: (044) 529-91-07;
 • телефоном – за номерами: (044) 528-39-58, (044) 529-93-99;
 • електронною поштою – за адресою:  [email protected];
 • особисто - за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 1, 3-й поверх.

Письмовий запит подається в довільній формі, або для зручності за спеціально розробленою формою для запитів, яку можна завантажити нижче. (надається вкладений файл).

        3. Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

        4. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів від дня отримання запиту відповідним розпорядником.  

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого подовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволені запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядником обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 З У «Про доступ до публічної інформації»;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]