Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Управління з питань реклами

Управління з питань реклами Начальник Управління
Поліщук Оксана Миколаївна

Управління з питань реклами+38 (044) 481-47-18
Управління з питань реклами [email protected]

Управління з питань реклами вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 01601,
Боричів узвіз, 8, м. Київ, 04070

Управління з питань реклами +38 (044) 481-47-18

Управління з питань реклами+38 (044) 481 47 21

Управління з питань реклами [email protected]
Управління з питань реклами reklama.kyivcity.gov.ua

Управління з питань реклами пн-чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45
Перерва з 12:00 до 12:45


У підпорядкуванні Управління з питань реклами
знаходиться комунальне підприємство виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама»
Управління з питань реклами kievreklama.kiev.ua

Графік проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих ("гарячих") телефонних ліній начальником Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік

Управління з питань реклами Основнi функцiї:

 • організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу, анулювання (скасування) та продовження строку його дії;
 • реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів реклами на транспорті комунальної власності на надання погоджень, внесення змін у погодження, переоформлення, анулювання (скасування) погоджень та продовження строку його дії;
 • у межах компетенції разом з відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у разі потреби надає розповсюджувачам зовнішньої реклами вихідні дані на опрацювання проектної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • приймає рішення про внесення змін у дозвіл та переоформлення дозволу або про відмову у внесенні змін та переоформлення дозволу у встановлених нормативно-правовими актами випадках;
 • готує та подає в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу чи про відмову в його наданні, про анулювання (скасування), продовження чи відмову у продовженні строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
 • видає дозволи на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • приймає рішення про надання погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва, про відмову в його наданні, про продовження строку дії погодження, про відмову у його продовженні або його анулювання (скасування);
 • веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру;
 • подає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в місті Києві матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
 • готує і подає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг Управлінням на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;
 • за результатами здійснення контролю за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до встановлених порядків їх розміщення звертається до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з вимогами про усунення виявлених порушень у встановлений строк;
 • організовує та здійснює обстеження місць розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, організовує їх інвентаризацію;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, з питань, що відносяться до компетенції Управління, вносить пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів, які регулюють розміщення вивісок, зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва;
 • координує діяльність комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, реалізації міських програм щодо поліпшення благоустрою міста Києва;
 • удосконалює систему управління при розміщенні зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та забезпечує формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору;
 • готує та подає до Київської міської ради фінансовий звіт про формування і використання грошових коштів, що надходять до бюджету міста Києва від здійснення діяльності у сфері зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 • аналізує стан і потреби ринку зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва і готує рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення;
 • готує та надає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо затвердження в установленому порядку економічно обґрунтованих розмірів плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 • приймає рішення про демонтаж засобів зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва, організовує проведення відповідних робіт;
 • взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями, галузевими радами підприємців, громадськими об'єднаннями;
 • спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає пропозиції, спрямовані на створення єдиного стилю оздоблення Києва; Вживає необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів та вивісок;
 • розробляє проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з питань розміщення зовнішньої реклами, вивісок, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 • приймає участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • приймає участь у розробленні проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • приймає участь у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (приймає участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • виконує функції замовника розроблення схем розміщення рекламних засобів в установленому порядку;
 • вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень;
 • здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

Очищення влади

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]