Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Конкурс на зайняття посади директора Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття посади директора Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей 

Правові підстави проведення конкурсу

Наказ Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 червня 2021 року 47 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей», частина друга статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»

 

Найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності надавача соціальних послуг державного/комунального сектору

Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей

смт. Ворзель, Київська область, вул. Кленова, 31

Основні напрями діяльності:

1) забезпечення:

- надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з обмеженням життєдіяльності (з порушеннями психічного та фізичного розвитку, в тому числі з інвалідністю), особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вагітним жінкам і жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування;

- утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних.

2) сприяння:

- соціальній інтеграції та реінтеграції дітей до біологічної сім’ї;

- влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання;

- соціальній адаптації, інтеграції та реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у віці до 23 років у суспільство;

- своєчасному наданню медичної допомоги та у разі потреби направленню на стаціонарне лікування.

3) соціальна підтримка батьків з дітьми з метою запобігання відмові від новонароджених дітей та вилученню дітей із сімей;

4) здійснення соціального захисту дітей та батьків, які перебувають або проживають у Центрі.

 

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей

Посадовий оклад складає 6889,0 грн, інші надбавки, доплати та премії до посадового окладу відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 «Про умови праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

 

Період подання документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи

 

Дата початку прийняття документів: 15 червня 2021 року

Останній день прийому документів: 29 червня 2021 року

Документи приймаються у встановлений строк головним спеціалістом юридичного сектору Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-А та електронною поштою [email protected], щодня з 08:00 до 17:00 (п’ятниця до 15:45), крім вихідних.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200.

2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

3) автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

4) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

5) довідку про відсутність судимості;

6) перспективний план розвитку Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

1) неподання ним повного пакета документів;

2) його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

3) наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Переможець конкурсу визначається за результатами:

1) Перевірки на знання законодавства України (Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

2) Оцінювання презентації (перспективного плану розвитку Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента

Особа, яка здобула ступінь вищої педагогічної освіти не нижче магістра та має не менше ніж п’ять років стажу педагогічної роботи та роботи в соціальній сфері.

 

Дата і місце проведення конкурсу

Засідання конкурсної комісії відбудеться 02 липня 2021 року о 11:00 в приміщенні Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-А

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса фахівця, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурс

Місюра Тамара Сергіївна, (044) 484 05 25

[email protected]

*****

Перелік запитань
для перевірки на знання законодавства України
претендентів на зайняття посади директора Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей

 1. Основні розділи Конституції України
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2 Конституції України).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5 Конституції України).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3 Конституції України).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10 Конституції України).
 6. Найважливіші функції держави (стаття 17 Конституції України).
 7. Державні символи України (стаття 20 Конституції України).
 8. Конституційне право на працю (стаття 43 Конституції України).
 9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46 Конституції України).
 10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68 Конституції України).
 11. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85 Конституції України).
 12. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92 Конституції України).
 13. Державний бюджет України (стаття 96 Конституції України).
 14. Повноваження Президента України (стаття 106 Конституції України).
 15. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114 Конституції України).
 16. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117 Конституції України).
 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119 Конституції України).
 18. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121 Конституції України).
 19. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140 Конституції України).
 20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143 Конституції України).
 21. Соціальні послуги та їх класифікація (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 22. Базові соціальні послуги. Їх види (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 23. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити. (ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 24. Надавачі соціальних послуг (ст. 1, 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 25. Загальні критерії діяльності надавачів соціальних послуг (п. 4 Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 185).
 26. Отримувачі соціальних послуг (ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 27. Мета створення і структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ст.15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 28. Державні стандарти соціальних послуг. Назвіть державні стандарти декількох соціальних послуг (ст. 17 Закону України «Про соціальні послуги»).
 29. Які етапи ведення випадку? (ст. 18 Закону України «Про соціальні послуги»).
 30. Звернення про надання соціальних послуг та оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах (ст.19, 20 Закону України «Про соціальні послуги»).
 31. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг. Договір про надання соціальних послуг (ст.ст. 21, 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 32. Підстави для відмови та припинення надання соціальних послуг (ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 33. Оплата соціальних послуг (ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 34. Основні завдання територіального центру (Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 №1417).
 35. Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг (Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»).
 36. Соціальна послуга догляду вдома. Загальні підходи щодо організації та надання зазначеної послуги (розділ 2 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760).
 37. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760).
 38. Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Загальні підходи щодо організації та надання зазначеної послуги (розділ 2 Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 року № 318).
 39. Зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (розділ 8 Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 року № 318).
 40. Загальні підходи щодо організації надання соціальної послуги соціальної адаптації та її зміст (розділи 2, 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 514).
 41. Ким встановлюється порядок регулювання тарифів на соціальні послуги. (Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»).
 42. Суб'єкти та об'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю (ст. 3, 4 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»).
 43. Виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини (Постанова КМУ «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 № 587).
 44. Планування організації та надання соціальних послуг (Постанова КМУ «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 № 587).
 45. Подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг (Постанова КМУ «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 № 587).
 46. Загальні вимоги до обробки персональних даних (ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних»).
 47. Права суб'єкта персональних даних (ст. З Закону України «Про захист персональних даних»).
 48. Порядок доступу до персональних даних (ст. З Закону України «Про захист персональних даних»).
 49. Основні завдання Центру соціальної підтримки дітей та сімей (п.6 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 50. На які категорії отримувачів послуг спрямований соціальний захист, що здійснюється Центром соціальної підтримки дітей та сімей (п.8 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 51. Які структурні підрозділи можуть утворюватися в структурі Центру соціальної підтримки дітей та сімей (п.14 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 52. Особливості роботи відділення термінового влаштування дітей (п.16 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 53. Особливості роботи відділення для батьків з дітьми (п.17 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 54. Особливості роботи малого групового будиночку (п.18 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 55. Особливості роботи соціальної квартири (п.19 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 56. Особливості роботи відділення невідкладної допомоги сім’ї (п.20 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).
 57. Особливості роботи відділення денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності (п.21 Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]