Версія для людей із вадами зору

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурсу на посаду категорії "В" головного спеціаліста відділу моніторингу закупівель та фінансових операцій Управління операційного аналізу

24
листопада середа
час проведення 10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту внутрішнього фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від  11 листопада 2021 року  № 50

Умови
проведення конкурсу на посаду начальника відділу з питань організації системи внутрішнього контролю Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.При плануванні та здійсненні внутрішніх аудитів проводить оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання;

- якості надання адміністративних послуг;

- стану збереження активів та інформації;

- стану управління комунальним майном та ресурсами;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб'єктів тощо.

2. Проводить аналіз проектів наказів, договорів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів та коштів територіальної громади м. Києва.

3. Здійснює планування аудитів, підготовку програм їх проведення, очолює аудити, визначає ризикові операції та проводить внутрішні контролі і внутрішні аудити, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, вносить результати аудиту до бази даних, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту.

4. Подає керівництву відділу та Департаменту аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

5. Бере участь у підготовці піврічних звітів та планів за встановленою формою.

6. Опрацьовує пропозиції, заяви, скарги, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції відділу.

7. Надає методичну допомогу з питань організації системи внутрішнього контролю та інше.

8. Невідкладно інформує керівництво відділу та Департаменту про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 7.050 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою, визначений Національною комісією із стандартів державної мови (копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витягом з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою);

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 15 год. 45 хв. 19 листопада 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

24 листопада  2021 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4Б (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4Б (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карпенко Олена Володимирівна
(044) 239 86 66
karpenko@kyivaudit.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче спеціаліста, магістра (економічна).

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3

 Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції»;
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.

Знання законодавства у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Знання: 

Бюджетного кодексу України;
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (зі змінами);
Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України  04.10.2011 №1247;
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062 Про затвердження основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001;
Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2018 № 1893;Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерством фінансів України 29.09.2011 № 1217;

Порядку організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації  від 07.05.2020 № 690.

3

Знання в сфері внутрішнього контролю

Концептуальні основи внутрішнього контролю COSO;
Концептуальні основи управління ризиками організацій (ERM COSO);
ISO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua