Версія для людей із вадами зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування футбольного поля на території парку «Совки» у Святошинському районі

Київська міська державна адміністрація
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.10.2019 № 1840 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування футбольного поля на території парку «Совки» у Святошинському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування футбольного поля на території парку «Совки» у Святошинському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території парку «Совки» у Святошинському районі та має орієнтовну площу 0,28 га (далі – Територія облаштування).

1.3. Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Територією облаштування та/або будь-якою земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1.

Орієнтовна площа Території облаштування

га

0,28

2.

Площа футбольного поля

м2

1936

3.

Три зблоковані тимчасові споруди, в тому числі:

 

 

 

3.1.

Тимчасова споруда №1

м2

23,2

 

3.1.1.

Охорона

м2

12,9

 

3.1.2.

Технічне приміщення

м2

10,3

3.2.

Тимчасова споруда №2

м2

28,6

 

3.2.1.

Інвентарна

м2

15,7

 

3.2.2.

Адміністративне приміщення

м2

12,9

3.3

Тимчасова споруда №3

м2

22,8

 

3.3.1

Роздягальня

м2

11,4

 

3.3.2

Роздягальня

м2

11,4

Площа трьох зблокованих тимчасових споруд по зовнішньому контуру

  м2

90,0

Загальна площа трьох зблокованих тимчасових споруд

м2

74,6

4.

Опори та прожектори освітлення

шт.

9

5.

Огорожа

м

320

6.

Трибуни

шт.

2

7.

Біотуалети

шт.

2

8.

Висота тимчасових споруд

м

3,5

9.

Поверховість трьох зблокованих тимчасових споруд

пов.

1

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування –
3 536 561,00 грн (Три мільйони п’ятсот тридцять шість тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 589 426,83 грн (П’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста двадцять шість гривень вісімдесят три коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, а також остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359753, юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 21, далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № IBAN рахунку: UA813226690000026008300769262; індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у разі необхідності інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проєктною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування/його частини у строк, передбачений абзацом 1 цього пункту, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання подовження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту.

2.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проєкту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.9. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні технічко-економічні показники якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території парку «Совки». Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Території облаштування та природним об’єктам, розташованим на території парку «Совки».

2.11. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування (під час дії Договору) належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.

2.12. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років з моменту набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:

  • змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;
  • відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та Замовника;
  • без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб.

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування, а також забезпечувати благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.15. Інженерні мережі та об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Території облаштування Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, забезпечити отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою.

У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Території облаштування Об’єкта інвестування (його складових), Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта інвестування та/або окремих його складових за власний рахунок на час усунення аварійної ситуації.

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема, надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкту інвестування (продаж безалкогольних напоїв, продуктів харчування тощо). Така діяльність на території Об’єкта інвестування здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвестування дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно: Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про охорону культурної спадщини» тощо.

2.18. Не пізніше дати припинення інвестиційного договору (або його дострокового розірвання) Інвестор зобов’язаний безоплатно передати Об’єкт інвестування (крім Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 3 пункту 1.5. цих Умов) у комунальну власність територіальної громади міста Києва. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів в якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів. Всі питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у комунальну власність територіальної громади міста Києва, вирішуються у встановленому порядку.

2.19. Не пізніше 20 днів з дати припинення інвестиційного договору (або його дострокового розірвання) Інвестор зобов’язується звільнити Територію облаштування від Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 3 пункту 1.5. цих Умов. У разі, якщо Інвестор не звільнить Територію облаштування від Тимчасових споруд за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) днів з моменту припинення Інвестиційного договору, в тому числі дострокового розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо звільнення Території облаштування від Тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Території облаштування, утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо.

Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

Інвестор здійснює компенсацію витрат Замовника з оплати комунальних послуг, податків, зборів, інших платежів, пов’язаних з утриманням Території облаштування та Об’єкта інвестування на підставі договору, укладеного з Замовником.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 150 000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, визначені проєктною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, будуть більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, визначені в пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо уточнення техніко-економічних показників Об’єкта інвестування на засіданні Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому засіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору письмово погоджують новий розмір внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.2. цих Умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат у розмірі, що становить 402 993,36 грн. (чотириста дві тисячі дев’ятсот дев’яносто три гривні тридцять шість коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визначення учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Інвестор зобов'язується протягом строку дії інвестиційного договору щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця наступного за звітним кварталом сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території парку «Совки» у розмірі не менше 15000,00 грн (п’ятнадцяти тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.2. цих Умов – Гарантія 1), замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 має передбачати:

  • сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;
  • сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору конкурсу у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 має передбачати:

  • сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;
  • сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ на розрахунковий рахунок IBAN UA508999980314131934000026001, отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 50110002, код ЄДРПОУ – 37993783.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця, що настає за звітним кварталом, в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник, а за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.13., 2.14., 2.17., 3., 3.2., 3.4., 3.5., 3.9., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору.

3.12.1.У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.12.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

  • необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;
  • терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.12.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.12.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання або невиконання Інвестором своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно:

3.13.1. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих Умов, підтверджує Замовник шляхом інформування Організатора конкурсу.

3.13.2. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.2. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.13.3. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з порушенням строків, визначених в пункті 2.7. цих Умов, вимог будівельних норм, державних стандартів та затверджених проєктних рішень – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.13.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.13.5. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. цих Умов – штраф, в розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.13.6. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих Умов – штраф, в розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.13.7. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих Умов – штраф, в розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.13.8. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.5. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.13.9. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.9 цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування за кожний день прострочення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.13.10. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування за кожний день прострочення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

4.2. Проведення масових заходів, зокрема футбольних та інших турнірів, змагань, квестів тощо на території Об’єкта інвестування відбувається за заявкою організаторів відповідних заходів та за погодженням з Інвестором та Замовником.

4.3. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

5.1 Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розвиток території парку «Совки», передбаченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного пунктом 3.2 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

6.5. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.4. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (платежів).

7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua