Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на посаду начальника відділу державної реєстрації прав на земельні ділянки юридичного управління Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

11
березня середа
час проведення 10:00

Код публікації: ДЗР109

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Начальник відділу державної реєстрації прав на земельні ділянки юридичного управління зобов’язаний:

 • Організовувати роботу, пов’язану з реєстрацією прав на земельні ділянки, у тому числі: надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; прийняття заяв щодо видачі та видання документів, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Забезпечувати умови щодо належного зберігання та використання печатки державного реєстратора.
 • Організовувати облік та зберігання документів, які стосуються реєстрації прав на земельні ділянки, а також передачу реєстраційних справа суб’єктам зберігання.
 • Контролювати ведення реєстраційних справ.
 • Спільно з працівниками і структурними підрозділами Департаменту сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо виконання ухвал та рішень судів і виконавчих органів.
 • Забезпечувати правильне застосування нормативно-правових актів працівниками відділу при виконанні ними своїх посадових обов’язків, у тому числі  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.
 • Забезпечувати контроль за наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також правомірності відмови у її наданні.
 • Візувати підготовлені відділом запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, органів судової влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб з метою отримання інформації, документів (їх копій) і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань, функцій та повноважень.
 • Здійснювати правову експертизу проектів нормативно-правових актів, редагування проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до відділу, а також розроблення нормативно-правових актів, що стосуються компетенції  відділу.
 • Здійснювати аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, рекомендацій органів юстиції, Пленуму Верховного Суду, рішень Конституційного Суду України, узагальнювати практику застосування законодавства, що стосується компетенції відділу.
 • Готувати та подавати пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу на розгляд заступнику директора - начальнику юридичного управління.
 • Готувати заступнику директора - начальнику юридичного управління довідкові матеріали із законодавства, що стосується компетенції відділу.
 • Надавати працівникам Департаменту консультації з правових питань, пов’язаних з реєстрацією прав на земельні ділянки.
 • Розглядати та брати участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, юридичних та  фізичних осіб-підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Здійснювати безпосереднє керівництво відділом та планувати його роботу.
 • Забезпечувати виконання відділом доручень директора Департаменту та заступника директора – начальника юридичного управління.
 • Визначати завдання і розподіляти обов’язки між працівниками відділу, а також контролювати їх виконання.
 • Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів та дотримуватись у своїй діяльності вимог антикорупційного законодавства.
 • Вносити пропозиції керівництву Департаменту про переміщення та заохочення працівників, надавати характеристики щодо працівників відділу  комісії з розгляду дисциплінарних справ Департаменту у разі відкриття дисциплінарного провадження щодо працівників відділу.
 • Сприяти підвищенню кваліфікації працівників відділу.
 • Брати участь у нарадах, засіданнях, семінарах та інших заходах, з питань віднесених до компетенції відділу.
 • Дотримуватись особисто та забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом, щодо захисту персональних даних при їх обробці, зберіганні та використанні,  правил внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки та охорони праці. Проводити в межах компетенції заходи щодо зміцнення трудової дисципліни.
 • Забезпечувати належне ведення діловодства відділу, складання номенклатури справ відділу, забезпечувати контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання номенклатурних справ, а також їх знищення по закінченню їх строку зберігання у встановленому нормативно-правовими актами порядку.
 • Вживати заходи щодо  забезпечення належних, безпечних та здорових умов праці працівників відділу, відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення працівників відділу  засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, доступу до інформаційно-правових баз і довідкових матеріалів, до єдиних державних реєстрів, інформаційних систем та мереж, що становлять інформаційний ресурс держави.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 16  від 15 січня 2020 р.), інші виплати відповідно до штатного розпису;
 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 • заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);
 • резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
 • заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 • якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 18 год. 00 хв. 06 березня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, 11 березня 2020 року о 10:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна

202 79 89

kadru_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.          

Освіта

Вища юридична, не нижче магістра

2.            

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.            

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.            

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.            

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Земельного кодексу України;

законів України:

 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, інші нормативно-законодавчі акти щодо врегулювання питань реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]