Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

10
грудня неділя

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.04.2015 № 340 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція Київського міського пологового будинку № 5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на просп. Червонозоряному, 2».

1.Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.  Об’єктом інвестування є реконструкція Київського міського пологового будинку № 5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на просп. Червонозоряному, 2 (в подальшому – Об’єкт інвестування).

1.2.    Об’єкт інвестування складається із:

  • Перинатального центру, створеного в результаті реконструкції нежилого будинку Київського міського пологового будинку № 5 (в подальшому – Об’єкт реконструкції);
  • приватного медичного закладу на просп. Червонозоряному, 2, створеного в результаті нового будівництва (в подальшому – Об’єкт будівництва).

1.3.  Будівництво Об’єкта будівництва здійснюватиметься на земельній ділянці, яка розташована на просп. Червонозоряному, 2, у Солом’янському районі міста Києва (далі – Земельна ділянка). Орієнтовна схема розміщення Земельної ділянки надається в складі конкурсної документації.

Площа та межі Земельної ділянки визначатимуться затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на право користування Земельною ділянкою, але в будь-якому разі загальна площа Земельної ділянки не може перевищувати 0,64 га.

1.4.    Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта реконструкції.

Назва

Показник

До реконструкції

Надбудова

Всього після реконструкції

1

Земельна ділянка

Реконструкція відбувається без зміни зовнішніх геометричних форм та розмірів фундаментів будівлі

2

Площа забудови

935,1 м2

-

935,1 м2

3

Поверховість

2 пов.

1 пов.

3 пов.

4

Загальна площа, в т. ч.:

1 837 м2

1 288,2 м2

3 125,2 м2

 

-     площа підвалу

423,6 м2

-

423,6 м2

-     площа 1-го поверху

705,2 м2

-

705,2 м2

-     площа 2-го поверху

708, 2 м2

-

708,2 м2

-     площа 3-го поверху

-

708,2 м2

708,2 м2

-     площа горища

-

580 м2

580 м2

5

Будівельний об’єм

11 727 м3

7 621 м3

16 402 м3

6

Потужність стаціонару (ІІ поверх)

-

-

25 ліжко-місць

7

Потужність поліклініки (І поверх)

-

-

35 відвідувань/зміну

1.5.      Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта будівництва:
 

Назва

Показник

1

Площа земельної ділянки

0,64 га

2

Площа забудови

1 464 м2

3

Поверховість

3 пов.

4

Загальна площа, в т. ч.:

4 220 м2

 

-     площа підвалу

1 258 м2

-     площа 1-го поверху

1 262 м2

-     площа 2-го поверху

736 м2

-     площа 3-го поверху

512 м2

-     площа горища

452 м2

5

Будівельний об’єм

16 766 м3

1.6. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта будівництва та Об’єкта реконструкції визначаються відповідно до затвердженої проектної документації.

1.7. Орієнтовна вартість реконструкції Об’єкта реконструкції – 24 607 713,80 грн (Двадцять чотири мільйони шістсот сім тисяч сімсот тринадцять гривень, 80 коп.) з урахуванням ПДВ, виходячи з вартості одиниці місткості (відповідно до опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, зазначеної у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.04.2015 № 7/15-4534): кв. м. загальної площі – 12 834 грн (Дванадцять тисяч вісімсот тридцять чотири гривні, 00 коп.); ліжко – місце – 483 547 грн (Чотириста вісімдесят три тисячі п’ятсот сорок п’ять гривень, 00 коп.); відвідування в зміну – 98 000 грн (Дев’яносто вісім тисяч гривень, 00 коп.).

1.8. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта будівництва – 54 159 480,00 грн (П’ятдесят чотири мільйони сто п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят гривень, 00 коп.) з урахуванням ПДВ, виходячи з вартості одиниці місткості (відповідно до опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, зазначеної у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.04.2015 № 7/15-4534) кв. м. загальної площі – 12 834 грн (Дванадцять тисяч вісімсот тридцять чотири гривні, 00 коп.).

1.9. Остаточна вартість реконструкції Об’єкта реконструкції та остаточна вартість будівництва Об’єкта будівництва визначаються відповідно до затвердженої у встановленому законодавством порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1.    Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.      Замовник реалізації проекту – комунальна організація «Київський міський пологовий будинок № 5» (далі – Замовник).

2.3.      Замовник підготовчих робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4.      Реконструкція Об’єкта реконструкції та будівництво Об’єкта будівництва відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до умов інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

2.5.      Строк реконструкції Об’єкта реконструкції (з прийняттям Об’єкта реконструкції в експлуатацію) визначається затвердженою проектною документацією, але повинен не перевищувати 3 (трьох) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.6.      Строк будівництва Об’єкта будівництва визначається затвердженою проектною документацією, але повинен не перевищувати 5 (п’яти) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

3.       Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі усіх витрат Замовника, пов’язаних з проведенням заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу, а також понесених з моменту оголошення інвестиційного конкурсу та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань), пов’язаних з реконструкцією Об’єкта реконструкції, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних з отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, реконструкцією, прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта реконструкції, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва, сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, державною реєстрацією права власності на Об’єкт реконструкції, загальною сумою не менше орієнтовної вартості реконструкції Об’єкта реконструкції, визначеної в підпункті 1.7. цього оголошення.

3.2. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі усіх витрат Замовника, пов’язаних з проведенням заходів щодо підготовки інвестиційного конкурсу, а також понесених з моменту оголошення інвестиційного конкурсу та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань), пов’язаних з будівництвом Об’єкта будівництва, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки нефункціонуючої будівлі господарського корпусу загальною площею 653,9 кв. м. на просп. Червонозоряному, 2 (літ. «Г») у Солом’янському районі м. Києва та рецензуванням звіту про таку оцінку, а також із знесенням нефункціонуючої будівлі господарського корпусу загальною площею 653,9 кв. м. на просп. Червонозоряному, 2  (літ. «Г») у Солом’янському районі міста Києва у порядку та на умовах передбачених рішенням Київської міської ради від 19 березня 2015 року № 265/1130, отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта будівництва, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва, сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою), оформленням права користування Земельною ділянкою (за необхідності шляхом поділу земельної ділянки, що належить на праві постійного користування Замовнику), державною реєстрацією права власності на Об’єкт будівництва.

3.3. Відповідно до Висновку про вартість майна, складеного ТОВ «АПРАЙСЕЛ ЮА» 04 лютого 2015 року, вартість нежилого будинку, загальною площею 653,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 2 (господарський корпус), становить 1 240 800,00 грн (Один мільйон двісті сорок тисяч вісімсот гривень, 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Вартість оціненої будівлі господарського комплексу на просп. Червонозоряному, 2  (літ. «Г») відшкодовується за рахунок Інвестора шляхом безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва витрат при реконструкції Об’єкта реконструкції.

У разі перевищення вартості будівлі господарського комплексу на просп. Червонозоряному, 2 (літ. «Г») над вартістю витрат Інвестора по реконструкції Об’єкта реконструкції, різницю коштів Інвестор сплачує до спеціального фонду в бюджет міста Києва.

3.4. Сплата Інвестором Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва в розмірі не менше 656 393,28 грн (Шістсот п’ятдесят шість тисяч триста дев’яносто три гривні, 28 коп.) у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Компенсація замовнику підготовчих робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості Об’єкта інвестування із урахуванням ПДВ, що становить 787 671,94 грн (Сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот сімдесят одна гривня, 94 коп.) у разі визнання учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (підпункти 3.4. та 3.5. цього оголошення), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату банком коштів/несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 300 грн (Чотири тисячі триста гривень, 00 коп.) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4. Критерії визначення переможця конкурсу.

4.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.2.1. Надійність схеми фінансування проекту.

4.2.2. Наявність в учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

4.2.3. Найкраща пропозиція щодо створення нових робочих місць.

5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]