Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

23
липня вівторок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2013 № 2141 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі». Оголошення опубліковано у газеті «Хрещатик» від 03.06.2015 № 59 (4829).

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (далі – об’єкт інвестування).

1.2. Земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту орієнтовною площею 0,57 га розташована на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі та є частиною земельної ділянки з цільовим призначенням: експлуатація і обслуговування будівель і споруд лікарні (далі – земельна ділянка). Орієнтовна схема розміщення земельної ділянки надається в складі конкурсної документації. Остаточна площа та межі земельної ділянки визначатимуться затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на право користування земельною ділянкою.

1.3. На земельній ділянці розташовані нефункціонуючі, аварійні будівлі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Дозвіл на знесення та списання вказаних об’єктів комунальної власності наданий Київській міській клінічній лікарні № 14 рішенням Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 49/9637 «Про знесення та списання нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. Зоологічній, 3».

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники об'єкта інвестування:
 

Показник

Одиниця виміру

Всього

1.

Площа забудови

м2

1200

2.

Площа озеленення

м2

2600

3.

Площа асфальтування

м2

1400

4.

Площа мощення

м2

400

5.

Загальна площа будівлі

м2

13 282

6.

Загальна площа наземної частини, в т.ч.:

м2

8 092

6.1.

- корисна площа

м2

6 114

7.

Загальна площа підземної частини

м2

5 190

8.

Будівельний об’єм, у т.ч.:

м3

56 890

8.1.

- надземної частини

м3

38 340

8.2.

- підземної частини

м3

18 550

9.

Найвища відмітка

м

34,89

10.

Висота надземних поверхів

м

3,7

11.

Кількість відвідувань

осіб/зміну

400

12.

Кількість ліжко-місць

шт.

115

13.

Висота підземних поверхів

м

2,8

14.

Місткість підземного паркінгу

м/м

197

1.5. Орієнтовна вартість будівництва об’єкта інвестування (без встановлення медичного обладнання) - 173 992 185,00 (Cто сімдесят три мільйони дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сто вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ, виходячи з вартості одиниці місткості (відповідно до опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, зазначеної у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.10.2015 № 7/15-12656):

- ліжко-місце – 521 215 грн;

- відвідування в зміну – 105 635 грн;

- кв. м. загальної площі паркінгу – 13 834 грн.

1.6. Остаточні техніко-економічні показники об’єкта інвестування можуть відрізнятися від орієнтовних техніко-економічних показників об’єкта інвестування, зазначених в цих умовах, та будуть визначені відповідно до затвердженої проектної документації.

1.7. Орієнтовна вартість будівництва об’єкта інвестування може змінюватися відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту. Остаточна вартість будівництва об’єкта інвестування визначається відповідно до вимог діючого законодавства України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – Київська міська клінічна лікарня № 14 (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до умов інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись делегування (часткове делегування) прав та обов’язків Замовника Інвестору.

2.6. Інвестор зобов’язаний розробити, погодити та подати проектну документацію експертній організації для проведення експертизи не пізніше 9 (дев’яти) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором. Інвестор зобов’язаний подати на затвердження Замовнику розроблену, погоджену проектну документацію, щодо якої експертною організацією складено письмовий звіт про дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва, не пізніше 18 (вісімнадцяти) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

2.7. Строк будівництва об’єкта інвестування визначається затвердженою проектною документацією, але не повинен перевищувати 4 (чотирьох) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.8. Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для доопрацювання в разі виявлення порушення функціонального призначення Об’єкта інвестування та надати письмові обґрунтовані зауваження до складу та змісту проектної документації.

2.9. Впродовж 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту затвердження проектної документації Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проекту, розроблений на підставі затвердженої проектної документації, шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

Інвестор звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання цього пункту умов у разі несвоєчасного підписання зазначеної додаткової угоди до інвестиційного договору з вини Організатора конкурсу та/або Замовника, а також у випадку висунення Організатором конкурсу/Замовником вимог, що не відповідають проектній документації, щодо якої експертною організацією складено письмовий звіт про дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва.

2.10. Інженерні мережі, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють в зону будівництва об’єкта інвестування, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.11. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта інвестування Інвестор в установленому порядку набуває право власності на нього, крім інженерних мереж, зазначених у пункті 2.10 цих умов, які безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.12. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту державної реєстрації права власності Інвестора на об’єкт інвестування Замовник зобов’язаний надати нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права постійного користування частиною земельної ділянки, а Інвестор зобов’язаний протягом наступних 90 (дев’яноста) днів подати до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та після отримання відповідної згоди Київської міської ради вчинити всі необхідні дії щодо оформлення в установленому порядку права користування земельною ділянкою. В разі, якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування земельною ділянкою, застосовуються строки, визначені законодавством України.

2.13. Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядку.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі відшкодування понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних зі знесенням нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. Зоологічній, 3 (відповідно до рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 49/9637), отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію об’єкта інвестування (в тому числі вирішенням відповідно до законодавства України питання пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з оформленням/переоформленням (за необхідності шляхом поділу земельної ділянки) (розробка та затвердження проекту землеустрою), державною реєстрацією права користування земельною ділянкою, утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на об’єкт інвестування.

Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, обов’язок здійснення яких передбачений законодавством України, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами своїх зобов’язань за інвестиційним договором, в тому числі пов’язаних з вирішенням питання пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва в установленому чинним законодавством порядку, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою).

Інвестор здійснює відшкодування усіх інших витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, якщо здійснення зазначених витрат було попередньо письмово погоджено Інвестором.

3.2. Сплата коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 (код ЄДРПОУ 01994043) в розмірі не менше 13 600 000,00 (Тринадцяти мільйонів шестисот тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором у наступному порядку:

- 25% - не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 25% - не пізніше 6 (шести) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50% - не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають, окрім випадків, встановлених рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189.

3.3. Враховуючи пункт 3.2 цих умов, та відповідно до абзацу 6 підпункту 6.2.5 пункту 6.2 Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва становить 0 грн.

3.4. Компенсація замовнику підготовчих робіт витрат, пов'язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 1 739 921,85 (Один мільйон сімсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять одна гривня 85 коп.) у разі визнання учасника переможцем сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (пункти 3.2, 3.4 цих умов), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Гарантія банку в тому числі має передбачати:

- сплату банком коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 та Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець інвестиційного конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору з підстав, що суперечать(-ить) умовам конкурсу, конкурсній пропозиції переможця конкурсу, законодавству України;

- сплату банком коштів/несплаченої частини на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 та Замовнику підготовчих робіт в разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх сплати.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п'яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право комісії розпочати переговори з іншими учасниками конкурсу з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестування під час проведення конкурсу.

3.8. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.9. Інвестор зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу та попередньо погодженою Інвестором та Замовником в рамках підготовки інвестиційного договору.

3.10. Інвестор на обґрунтований запит Організатора конкурсу/Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його отримання зобов’язаний надавати Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору.

3.11. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- виконання будівельних робіт з порушенням вимог інвестиційного договору - порушенням, яке не усунене Інвестором протягом 45 (сорока п’яти) днів з дня виявлення такого порушення або іншого обґрунтовано необхідного та погодженого сторонами терміну для його усунення – штраф у розмірі 5% від загальної вартості будівництва об’єкта інвестування;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- неподання чи несвоєчасне подання інформації щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу та попередньо погодженою Інвестором та Замовником в рамках підготовки інвестиційного договору – штраф в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва об’єкта інвестування.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених пунктами 2.7., 2.9., 3.1., 3.2., 3.4. умов конкурсу.

3.12.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу/Замовника виноситься на розгляд комісії.

3.12.2. Після розгляду комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.12.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.12.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.12.3. умов конкурсу.

3.13. У разі порушення Організатором конкурсу та/або Замовником умов інвестиційного договору, за умов, що таке порушення унеможливлює подальшу реалізацію інвестиційного проекту (його частини), термін реалізації інвестиційного проекту подовжується на термін, протягом якого тривало таке порушення.

3.14. Комісія уповноважена розглядати питання, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, та приймати рішення щодо умов виконання інвестиційного договору.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2, нових робочих місць.

4.2. Надання учасником конкурсу найвигідніших умов сплати Київській міській туберкульозній лікарні № 2 коштів на зміцнення її матеріально-технічної бази.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2.

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

5.2.1. Надійність схеми фінансування проекту (на стадії будівництва об’єкта інвестування).

5.2.2. Найвигідніші умови сплати Київській міській туберкульозній лікарні № 2 коштів на зміцнення її матеріально-технічної бази.

5.2.3. Наявність в учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

5.2.4. Найкраща пропозиція щодо створення нових робочих місць.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]