Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

15
липня понеділок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 №1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.09.2015 № 920 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Встановлення станцій доочистки питної води типа БАВ (бювет активованої води) для забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського району (Лот 1)»(зі змінами). Оголошення опубліковано у газеті «Хрещатик» від 03.06.2015 № 59 (4829).

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єкт інвестування – станції доочистки питної води для додаткового забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського району (Лот 1) (далі – Об’єкт інвестування):
 


п/п

Назва закладу

Адреса закладу

1.

Дошкільний навчальний заклад № 280

просп. Оболонський, 23-а

2.

Дошкільний навчальний заклад № 614

вул. Озерна, 26-а

3.

Середня загальноосвітня школа № 170 - загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів

вул. Північна, 8

4.

Спеціалізована школа № 216 загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу

вул. Мате Залки, 8-г

5.

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

вул. Лайоша Гавро, 11-а

 

1.2. Встановлення Об’єкта інвестування – сукупність проектних, монтажних та інших робіт, спрямованих на розміщення Станцій доочистки питної води та створення Об’єкта інвестування в цілому.

1.3. Техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

- Об’єкт інвестування складається із 5 (п’яти) станцій доочистки питної води (далі – Станція доочистки питної води);

- Станція доочистки питної води – колективна установка (пристрій) питного водопостачання, призначена для забору води з водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів та цих Умов;

- тип споруди Станції доочистки питної води: тимчасова одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

- загальна площа Об’єкта інвестування – не більше 31,25 кв.м., площа Станції доочистки питної води – не більше 6,25 кв.м.;

- автоматизований комплекс з розливу та продажу доочищеної питної води – складова частина Станції доочистки питної води, призначена для розливу та продажу доочищеної питної води в автоматичному режимі.

1.4. Орієнтовна загальна вартість встановлення Об’єкта інвестування – 2 385 700 грн (два мільйони триста вісімдесят п’ять тисяч сімсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

1.5. Остаточна вартість встановлення Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 20 (двадцять) років з моменту набрання ним чинності.

2.5. Встановлення Об’єкта інвестування відбувається відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу, з урахуванням наступних умов:

2.5.1. Встановлення Об’єкта інвестування здійснюється виключно з урахуванням вимог законодавства України, в тому числі земельного. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на яких розташовуються Станції доочистки питної води, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.5.2. Право власності на Об’єкт інвестування належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові (Станції доочистки питної води) не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.

2.5.3. Замовник спільно з Інвестором протягом 150 (ста п’ятдесяти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів для визначення відповідності намірів щодо місць розташування тимчасових споруд будівельним нормам, укладання договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд, сплатити пайову участь в повному обсязі та отримати технічні умови на приєднання до мереж електроенергетики та систем централізованого водопостачання та водовідведення Об’єкта інвестування (Станції доочистки питної води).

2.5.4. Впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд на всі Станції доочистки питної води, що є складовими Об’єкта інвестування, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.5.5. Інвестор до моменту підписання Акту між Замовником та Інвестором, передбаченого підпунктом 2.5.7. цих Умов, зобов’язується укласти договір про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення з підприємством питного водопостачання, а також договір на постачання електричної енергії.

2.5.6. Інвестор до моменту підписання Акту між Замовником та Інвестором, передбаченого підпунктом 2.5.7. цих Умов, зобов’язується забезпечити підключення закладів освіти, вказаних в пункті 1.1. цих Умов, до Станцій доочистки питної води, та забезпечити їх необхідним обладнанням (в тому числі приладами обліку води) для забезпечення можливості виконання обов’язків, передбачених підпунктом 2.7.1. цих Умов.

2.5.7. Загальний строк встановлення Об’єкта інвестування не повинен перевищувати 3 (три) місяці з моменту оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд. Факт встановлення та готовності Об’єкта інвестування до експлуатації підтверджується Актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.5.8. До початку експлуатації Об’єкта інвестування (Станції доочистки питної води) в порядку, передбаченому цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його (її) експлуатації.

2.5.9. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні встановлення Станції доочистки питної води, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні встановлення Станції доочистки питної води, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення Станції доочистки питної води за власний рахунок на час усунення аварійної ситуації.

2.5.10. Об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, і знаходяться в зоні встановлення Станції доочистки питної води, у разі необхідності, демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, забезпечити отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою.

2.6. Експлуатація Об’єкта інвестування – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціонування Об’єкта інвестування згідно з цільовим призначенням та у відповідності до вимог законодавства України та умов інвестиційного договору.

2.7. Інвестор здійснює експлуатацію Об’єкта інвестування відповідно до інвестиційного договору з урахуванням наступних умов:

2.7.1. Інвестор не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання між Замовником та Інвестором Акту, передбаченого підпунктом 2.5.7. цих Умов, зобов’язаний розпочати та протягом строку дії інвестиційного договору забезпечувати:

1) безперебійне та без обмежень кількості води додаткове водопостачання якісної доочищеної питної води для зазначених в пункті 1.1 цих Умов закладів освіти за допомогою Станцій доочистки питної води на безоплатній основі;

2) якість питної води, що проходить доочистку на Об’єкті інвестування, повинна відповідати Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) – вимогам до води з пунктів розливу, а саме:

- нормативам для питної води водопровідної, з пунктів розливу та бюветів, визначених у Додатку 1 «Показники епідемічної безпеки питної води»;

- нормативам для питної води фасованої, з пунктів розливу та бюветів, визначених у Додатку 2 Таблиця 1 «Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води»;

- нормативам для питної води фасованої, з пунктів розливу та бюветів, визначених у Додатку 2 Таблиця 2 «Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води»;

- нормативам для питної води фасованої, з пунктів розливу та бюветів, визначених у Додатку 2 Таблиця 3 «Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води»;

- Додатку 3 Таблиця 1 «Показники питомої сумарної альфа- і бета-активності питної води»;

- Додатку 3 Таблиця 2 «Радіаційні показники безпечності питної води»;

- Додатку 4 «Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води».

2.7.2. Інвестор зобов’язаний забезпечити проведення контролю безпечності та якості доочищеної питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», але не рідше одного разу на місяць. Контроль безпечності та якості доочищеної питної води здійснюється органами санітарно-епідеміологічної служби на договірних засадах з Інвестором. В разі, якщо Інвестор не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, передбачені цим пунктом Умов, Інвестору забороняється здійснювати експлуатацію Об’єкта інвестування відповідно до підпункту 2.7.1. цих Умов, а також використовувати Об’єкт інвестування для продажу питної води через автоматизований комплекс з розливу та продажу доочищеної питної води.

Замовник має право самостійно перевіряти безпечність та якість доочищеної питної води, що постачається Інвестором.

2.7.3. Інвестор несе повну відповідальність за питне водопостачання якісної доочищеної питної води для зазначених в пункті 1.1 цих Умов закладів освіти за допомогою Станцій доочистки питної води відповідно до законодавства України.

2.7.4. Інвестор зобов’язаний забезпечити сертифікацію доочищеної питної води та отримувати сертифікати відповідності в установленому законодавством України порядку на договірних засадах в органах сертифікації.

2.7.5. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію Об’єкта інвестування відповідно до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.7.6. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання Об’єкта інвестування, їх поточного ремонту, чищення та дезінфекції.

2.7.7. Інвестор зобов’язаний забезпечити постійне сервісне обслуговування обладнання Об’єкта інвестування, своєчасну заміну фільтруючих елементів, швидкозношуваних частин та вузлів Станції доочистки питної води відповідно до регламенту, що визначає виробник обладнання.

2.7.8. Інвестор зобов’язаний забезпечити оперативне реагування представниками сервісної служби Інвестора у випадку можливого виходу з ладу обладнання чи аварії на Об’єкті інвестування та встановити систему захисту, яка забезпечить відключення подачі води до закладу освіти у разі механічного пошкодження Об’єкту інвестування.

2.7.9. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної Станції доочистки питної води згідно з типовою схемою, наданою в конкурсній документації.

2.8. Інвестор має право використовувати Об’єкт інвестування для продажу питної води через автоматизований комплекс з розливу та продажу доочищеної питної води за відповідною технологією, з дотриманням законодавства України, за умови повного виконання Інвестором інших умов інвестиційного договору. Інвестор забезпечує отримання необхідних дозвільних та погоджувальних документів, передбачених законодавством України, для здійснення вказаної діяльності.

2.9. Асортимент продукції, що може реалізовуватись Інвестором у Об’єкті інвестування, передбачає воду питну доочищену з параметрами якості, зазначеними підпунктом 2.7.1. цих Умов. Продаж інших товарів в Об’єкті інвестування забороняється. Вартість води питної доочищеної визначається Інвестором самостійно на основі ринкових цін.

2.10. В разі, якщо Інвестор не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, передбачених підпунктом 2.7.1. цих Умов, Інвестору забороняється використовувати Об’єкт інвестування для продажу питної води через автоматизований комплекс з розливу та продажу доочищеної питної води в порядку, передбаченому пунктами 2.8., 2.9. цих Умов.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із встановленням Об’єкта інвестування (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на приєднання до мереж електроенергетики та систем централізованого водопостачання та водовідведення Об’єкта інвестування (Станції доочистки питної води), виготовлення графічних матеріалів із зазначенням місць розташування тимчасових споруд на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів тимчасових споруд з прив’язкою до місцевості, схем розміщення тимчасових споруд, ескізів фасадів тимчасових споруд у кольорі М 1:50, схем благоустрою прилеглої території, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд, укладення договорів на постачання електричної енергії та централізоване питне водопостачання, підключення закладів освіти, вказаних в пункті 1.1. цих Умов, до Станцій доочистки питної води, та забезпечення їх необхідним обладнанням (в тому числі, приладами обліку води), укладення договорів та сплата пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою за відповідний період, а також фактичне встановлення тимчасових споруд за визначеними в Умовах конкурсу місцями), експлуатацією, санітарним утриманням та забезпеченням благоустрою Об’єкта інвестування (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, постачання холодної води та водовідведення, контроль безпечності та якості доочищеної питної води, сервісне обслуговування та ремонт Об’єкта інвестування тощо), інших витрат, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Відшкодування витрат Замовника, зазначених в пункті 3.1. цих Умов, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, відповідно до наданих рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Відповідно до абзацу 6 підпункту 6.2.5 пункту 6.2 Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва становить 0,00 грн.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі, що становить 104 402,50 грн (сто чотири тисячі чотириста дві гривні 50 коп.), із врахуванням ПДВ (згідно з кошторисом на виконання підготовчих (передінвестиційних) робіт по проекту) у разі визначення учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційного договору. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (пункт 3.4 цих Умов та суми платежу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою за 1 рік), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт в разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1700,00 грн. без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.8. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником та, в разі необхідності, третіми особами, укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.9. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.

3.11. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний на обґрунтований запит надавати Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому випадку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.5.1, 2.5.3.-2.5.8., 2.7.1.-2.7.4., 2.7.9., пунктами 2.9., 2.10., 3.1.-3.4., 3.9. цих Умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- невиконання або виконання неналежним чином обов’язків, передбачених підпунктом 1) підпункту 2.7.1. цих Умов – штраф в розмірі 5% від загальної встановлення Об’єкта інвестування;

- невиконання або виконання неналежним чином обов’язків, передбачених підпунктом 2) підпункту 2.7.1. цих Умов – штраф в розмірі 10% від загальної встановлення Об’єкта інвестування;

- невиконання або виконання неналежним чином обов’язків, передбачених підпунктом 2.7.2. цих Умов – штраф в розмірі 10% від загальної встановлення Об’єкта інвестування ;

- використання Об’єкта інвестування для продажу питної води через автоматизований комплекс з розливу та продажу доочищеної питної води у випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених підпунктом 2.7.1. цих Умов – штраф в розмірі 15% від загальної встановлення Об’єкта інвестування.

3.14. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу/Замовника виноситься на розгляд комісії.

3.15. Після розгляду комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 (двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж Станцій доочистки питної води та провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення Інвестором демонтажу Станцій доочистки питної води за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

3.16. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.17. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у пункті 3.16. цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу зобов’язаний мати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, та досвід реалізації аналогічних проектів.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу – найбільший розмір стимулюючого коефіцієнта до базової ставки пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

- найбільший досвід реалізації аналогічних проектів, а саме постачання доочищеної питної води для закладів бюджетної сфери (шкіл, дитячих садочків, лікарень, тощо);

- надійність схеми фінансування проекту;

- найкраща пропозиція щодо створення нових робочих місць.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]