Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

17
липня середа

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та від 28.03.2016 № 179 «Про проведення конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування мотузкового парку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є мотузковий парк на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава».

1.2. Земельна ділянка для облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» у Дарницькому районі м. Києва та має орієнтовну площу 4 га (далі – Земельна ділянка).

1.3. Земельна ділянка є частиною земельної ділянки, що належить комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва на праві постійного користування, цільове призначення якої – реконструкція, експлуатація та обслуговування регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава». Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
 

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Орієнтовна довжина маршрутів

м

2000

2

Площа тимчасових споруд:

м2

 

 

- адміністративна споруда (каса, зберігання інвентарю)

м2

20

- майстерня

м2

14

- крита тераса для очікування

м2

30

3

Кількість біотуалетів

шт.

5

 

1.5. Орієнтовна вартість облаштування Об’єкта інвестування – 
1 400 500,00 грн (Один мільйон чотириста тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 233 416,67 грн (Двісті тридцять три тисячі чотириста шістнадцять гривень 67 коп.).

1.6. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т. ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

1.7. Інвестор зобов’язується, окрім облаштування Об’єкта інвестування, виконати роботи із благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава», техніко-економічні показники яких визначені в пункті 1.8 цих умов. Після закінчення виконання зазначених робіт, що підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором, Інвестор зобов’язується безкоштовно передати результати виконаних робіт (майно) до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

1.8. Орієнтовні техніко-економічні показники із благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава»:
 

№п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Кількість урн та контейнерів для сміття

шт.

15

2

Кількість лав для відпочинку

шт.

35

3

Площа двох дитячих розважальних зон

м2

1500

4

Площа спортивної зони

м2

700

 

1.9. Черговість виконання робіт, зазначених у пункті 1.7 цього оголошення та обсяг їх фінансування, виходячи із запропонованої Інвестором суми, але не менше 256 750,00 грн (Двохсот п’ятдесяти шести тисяч семисот п’ятдесяти гривень 00 коп.), визначається за погодженням із Замовником.

1.10. Остаточні техніко-економічні показники з благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» та остаточна вартість таких робіт будуть визначені відповідно до затвердженої проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.8. Впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.9. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні технічко-економічні показники якого визначені у пункті 1.4 цього оголошення, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного (в т. ч. з урахуванням Охоронного зобов’язання від 20.12.2002 № 3-2-3, виданого Міністерством екології та природних ресурсів України).

2.10. Будівництво капітальних споруд на Земельній ділянці заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава». Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Земельній ділянці та природним об’єктам, розташованим на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава».

2.11. Право власності на Об’єкт інвестування належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.

2.12. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років з моменту набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу та Замовника відчужувати Об’єкт інвестування.

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні облаштування Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема, надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкту інвестування (продаж безалкогольних напоїв, продуктів харчування тощо). Здійснення такої діяльності на території Об’єкта інвестування здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішення земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Земельної ділянки, утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо, а також витрат, пов’язаних з виконанням робіт із благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава», визначених у пунктах 1.7, 1.8 цього оголошення.

Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 1% від орієнтовної вартості облаштування Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 11 671,00 грн (Одинадцяти тисяч шістсот сімдесяти одної гривні 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат у розмірі, що становить 96 165,58 грн (Дев’яносто шість тисяч сто шістдесят п’ять гривень 58 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визначення учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору щомісячно до десятого числа місяця наступного за звітним сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» у розмірі не менше 4 000,00 грн (Чотирьох тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають індексації на рівень інфляції за попередній період.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – банківської гарантії, гарантійного листа, поруки щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (пункти 3.2, 3.3 цього оголошення), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7 Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.8. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.10. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.

3.11. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.7, 1.9, 2.7, 2.8, 2.13, 3.1-3.4, 3.8 цього оголошення та інших умов інвестиційного договору.

3.11.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.11.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.11.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.11.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.11.3 пункту 3.11 цього оголошення.

3.12. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання або невиконання Інвестором своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно:

- виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з порушенням строків, визначених в пункті 2.7 цього оголошення, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника;

- невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених в пунктах 1.7, 1.9 цього оголошення – штраф у розмірі 100% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника;

- невиконання обов’язків по компенсації витрат, понесених Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт, а також невиконання обов’язку, передбаченого пунктом 3.4 цього оголошення – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт/Замовника.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розвиток території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава», передбаченого пунктом 3.4 цього оголошення.

6. Додаткові критерії визначення переможця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо вартості робіт, визначених в пункті 1.7 цього оголошення.

6.2. Найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

6.3. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.

6.4. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6.5. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

6.6. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.4. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]