Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

24
липня середа

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та від 29.08.2012 № 1504 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів будівництва».

1. Інформація про об’єкт інвестування

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво центру позашкільної освіти на території ліцею «Універсум» на вул. Політехнічній, 3-а у Шевченківському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Площа земельної ділянки – 0,95 га (у постійному користуванні ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва. Цільове призначення земельної ділянки – експлуатація та обслуговування існуючих будівель).

1.3. Будівництво Об’єкта інвестування здійснюватиметься на частині зазначеної в пункті 1.2 цього оголошення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1 га (далі – Частина земельної ділянки).

1.4. Площа та межі Частини земельної ділянки визначатимуться затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на право користування Частиною земельної ділянки, але в будь-якому разі загальна площа Частини земельної ділянки не може перевищувати 0,1 га.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

1

Площа забудови

м2

627

2

Загальна площа будівлі

м2

1 500

3

Будівельний об’єм

м3

6 854

1.6. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 21 669 000,00 грн (Двадцять один мільйон шістсот шістдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ, в т.ч. ПДВ – 3 611 500,00 грн (Три мільйони шістсот одинадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).

1.7. Остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування.

1.8. Окрім будівництва Об’єкта інвестування (Центру позашкільної освіти), Інвестор зобов’язується виконати роботи з облаштування, благоустрою території та оздоблення фасаду будівлі ліцею «Універсум», техніко-економічні показники яких визначені у пункті 1.9 цього оголошення. Вартість цих робіт має бути не менше 3 000 000,00 грн (Трьох мільйонів гривень 00 коп.).

Черговість виконання робіт та обсяг їх фінансування, виходячи із запропонованої Інвестором суми, але не менше 3 000 000,00 грн (Трьох мільйонів гривень 00 коп.), визначається за погодженням з Замовником будівництва та Замовником реалізації проекту (остаточна вартість таких робіт буде визначена на момент виготовлення проектної документації з урахуванням коефіцієнту інфляції).

1.9. Орієнтовні техніко-економічні показники з облаштування, благоустрою території та оздоблення фасаду будівлі ліцею «Універсум»:

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

1

Площа асфальтування

м2

550

2

Площа озеленення

м2

3 136

3

Площа гравійного покриття

м2

528

4

Площа покриття бігової доріжки

м2

607

5

Площа майданчиків для гри з м’ячем

м2

600

6

Площа майданчика для відпочинку

м2

200

7

Площа майданчика для силових вправ

м2

157

8

Площа майданчика для стрибків у довжину

м2

157

9

Площа гімнастичних майданчиків

м2

528

10

Пряма бігова доріжка

м

3х70

11

Периметр огородження

м/п

387

12

Оздоблення фасаду (штукатурка та фарбування) будівлі ліцею «Універсум»

м2

1 326

1.10.  Будівництво Об’єкта інвестування можливе виключно після виконання робіт, зазначених в пункті 1.8 цього оголошення, та передачі відповідного майна Замовнику будівництва, а також після проведення експертизи витрат на відповідні роботи та погодження їх з Замовником реалізації проекту. Факт виконання робіт з облаштування, благоустрою території та оздоблення фасаду будівлі ліцею «Універсум», передбачених пунктом 1.8 цього оголошення, підтверджуються актом, укладеним між Замовником будівництва, Замовником реалізації проекту та Інвестором.

1.11.  Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування та остаточні техніко-економічні показники з облаштування, благоустрою території та оздоблення фасаду будівлі ліцею «Універсум» будуть визначені відповідно до затвердженої проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник будівництва Об’єкта інвестування – ліцей «Універсум» Шевченківського району м. Києва (далі – Замовник будівництва).

2.3. Замовник реалізації проекту – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (далі – Замовник реалізації проекту).

2.4. Замовник підготовчих робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.5. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається в установленому порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником будівництва, Замовником реалізації проекту та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником будівництва та, у разі необхідності, третіми особами у відповідності до законодавства України.

2.6. Замовник будівництва спільно з Інвестором забезпечують вирішення земельних і майново-правових питань, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, в установленому законодавством України порядку.

2.7. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись делегування (часткове делегування) прав та обов’язків замовника будівництва Інвестору.

2.8. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією на будівництво Об’єкта інвестування, але не більше 3 (трьох) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Інвестор зобов’язується розробити, погодити та надати Замовнику будівництва на затвердження у встановленому порядку проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування не пізніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Замовник будівництва зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для доопрацювання з письмово обґрунтованими зауваженнями до складу та змісту проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування.

2.9. Впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування Інвестор спільно із Замовником будівництва, Замовником реалізації проекту та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. У разі необхідності, Інвестор забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.11. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування Інвестор в установленому порядку оформлює право власності виключно на Об’єкт інвестування, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (пункт 2.10 цього оголошення).

2.12. Протягом 90 (дев’яноста) днів після прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Частиною земельної ділянки, а Замовник будівництва – надати Інвестору нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права користування Частиною земельної ділянки. В разі, якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування Частиною земельної ділянки, застосовуються строки, визначені законодавством України.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;

- відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та Замовника реалізації проекту;

- без згоди Організатора конкурсу та Замовника реалізації проекту передавати Об’єкт інвестування в іпотеку або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб;

- змінювати цільове призначення Частини земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі відшкодування витрат, понесених Замовником будівництва), понесених з моменту набрання чинності інвестиційним договором та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних зі отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі вирішенням відповідно до законодавства України питання пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з оформленням/переоформленням Частини земельної ділянки (за необхідності шляхом поділу земельної ділянки) (в тому числі, але не виключно, розробкою та затвердженням проекту землеустрою), державною реєстрацією права користування Частиною земельної ділянки, утриманням Частини земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, нарахуванням та сплатою земельного податку та/або інших платежів за право користування земельною ділянкою, виготовленням експертної грошової оцінки права користування земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування, а також витрат, пов’язаних з виконанням робіт з облаштування, благоустрою території та оздоблення фасаду будівлі ліцею «Універсум», зазначених у пункті 1.8 цих умов, проведення експертизи витрат на такі роботи тощо.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 180 575,00 грн(Сто вісімдесят тисяч п’ятсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем

Кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 216 690,00 грн (Двісті шістнадцять тисяч шістсот дев’яносто гривень 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем.

Інвестор здійснює компенсацію зазначених витрат протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (пункти 3.2, 3.3 цього оголошення), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Конкурсне забезпечення, в тому числі, має передбачати:

- сплату коштів Організатору конкурсу, Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу, Замовнику підготовчих робіт у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.5. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску поверненню не підлягають.

3.6. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом цього строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.7. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником будівництва та, у разі необхідності, з третіми особами укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.8. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу, Замовнику будівництва, Замовнику реалізації проекту інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.9. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об’єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї Замовнику будівництва, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником будівництва проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування.

3.10. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту зобов’язаний надавати Організатору конкурсу, Замовнику будівництва та Замовнику реалізації інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником будівництва та Замовником реалізації проекту контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.11. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- виконання будівельних робіт з порушенням вимог інвестиційного договору – порушенням, яке не усунене Інвестором протягом 45 (сорока п’яти) днів з дня виявлення такого порушення або іншого обґрунтовано необхідного та погодженого сторонами терміну для його усунення – штраф у розмірі 5% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, понесених Замовником підготовчих робіт, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо сплати Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва –пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- порушення зобов’язань, передбачених пунктом 2.13 цього оголошення, – штраф у розмірі 100% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- неподання чи несвоєчасне подання Організатору конкурсу, Замовнику будівництва та/або Замовнику реалізації інформації щодо стану реалізації інвестиційного проекту, передбаченої пунктом 3.8 цього оголошення, – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

- порушення зобов’язань, передбачених пунктом 1.8 цього оголошення, – штраф у розмірі 100% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- порушення зобов’язань, передбачених пунктом 1.10 цього оголошення, – штраф у розмірі 100% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.8, 1.10, 2.8, 2.9, 2.13, 3.1-3.3, 3.8-3.9 цього оголошення або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації проекту).

3.12.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника будівництва та/або Замовника реалізації проекту виноситься на розгляд Комісії.

3.12.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів.

- термін розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.12.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.12.4. Замовник будівництва та Замовник реалізації проекту у письмовому вигляді надають Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.12.3 пункту 3.12. цього оголошення.

4. Додаткові умови конкурсу.

 

4.1. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу – найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

5.2.1. Найкраща пропозиція щодо вартості робіт визначених в пункті 1.8 цього оголошення.

5.2.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.2.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

5.2.4. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

6. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

6.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]