Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва дитячого дошкільного закладу по вул. Староноводницкій, 2-20 у Печерському районі

16
липня вівторок

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора.

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2014 № 1180 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва дитячого дошкільного закладу по вул. Староноводницкій, 2-20 у Печерському районі».

1.         Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі.

1.2. Площа земельної ділянки – 0,6 га (у постійному користуванні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації), у т. ч. площа забудови – 1 200 м2.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ п/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

1

Площа земельної ділянки

га

0,6

2

Площа забудови

м2

1200

3

Площа майданчиків для дітей ясельного віку до 3-х років

м2

240

4

Площа майданчиків для дітей від 3-х до 6-ти років

м2

750

5

Площа спортивно-ігрової зони

м2

270

6

Площа тіньових навісів

м2

320

7

Площа зони юних натуралістів

м2

110

8

Площа господарчої зони

м2

150

9

Загальна площа будівлі

м2

2876

10

Площа першого поверху

м2

1047

11

Площа другого поверху

м2

1128

12

Площа третього поверху

м2

701

13

Поверховість

од.

3

14

Кількість місць в групах загального типу

осіб

150

15

Кількість місць в групах короткочасного перебування

осіб

60

 

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 28 876 220,40 грн з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ – 24 063 517,00 грн.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т. ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись делегування (часткове делегування) прав та обов’язків Замовника Інвестору.

2.5. Після введення Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформляє право власності на нього.

Інженерні мережі, зазначені у п. 2.8 цих Умов, безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.6. Після введення Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування/власності на земельну ділянку, а Замовник - надати згоду на таке оформлення.

2.7. Протягом строку дії Інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкту інвестування, без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування третім особам, передавати Об’єкт інвестування в іпотеку, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб.

Строк дії Інвестиційного договору – 10 років.

2.8. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають у пляму забудови, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат, пов’язаних з отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом та прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту інвестування (у т. ч. сплата пайової участі у розвиток інфраструктури м. Києва), вирішенням земельних питань, та інших витрат, пов’язаних з Об’єктом інвестування.

3.2. Фінансування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з оформленням правовстановлюючих документів на земельну ділянку, витрат на її утримання (орендна плата та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою).

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 25% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 6 015 879,25 грн у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Зазначені кошти інвестором сплачуються в наступному порядку:

  • 25% - не пізніше 10 робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;
  • 25% - не пізніше 6 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;
  • 50% - не пізніше 12 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

3.4. Компенсація замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 288 762,22 грн, у разі визнання учасника переможцем конкурсу, сплачується протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені пп. 3.3, 3.4 цих Умов та інвестиційним договором.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

3.8. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанту інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця конкурсу скасовується в установленому порядку.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити та затвердити в установленому порядку проектну документацію не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором. З об’єктивних причин за узгодженням з Організатором конкурсу та Замовником цей строк може змінюватись у рамках виконання інвестиційного договору, але у будь-якому разі не повинен перевищувати 12 місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.10. На підставі затвердженої проектної документації протягом 30 календарних днів з моменту її затвердження сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.11. Загальний термін будівництва Об’єкту інвестування не може перевищувати двох років з моменту затвердження проектної документації.

3.12. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту інвестування Інвестор зобов’язаний забезпечити початок надання освітніх послуг не пізніше 6 календарних місяців з дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту інвестування.

3.13. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно чинного законодавства.

3.14. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.

3.15. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.16. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10, 3.15 цих Умов або інших умов інвестиційного договору (у т. ч. передбачених п. 3.10 графіком фінансування та реалізації інвестиційного проекту).

3.16.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виноситься на розгляд комісії.

3.16.2. Після розгляду комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

  • необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;
  • терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.16.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору, Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

3.17. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором свої зобов’язань, в тому числі але не виключно:

  • виконання будівельних робіт з порушенням термінів будівництва, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва;
  • невиконання обов’язків по компенсації витрат, понесених замовником будівництва, пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;
  • невиконання обов’язків, передбачених п. 3.12 Умов – штраф у розмірі 50 000,00 грн за кожен місяць невиконання/неналежного виконання відповідних вимог:
  • порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.7 Умов – штраф у розмірі 72 000 000,00 грн.

4. Додаткова умова конкурсу.

Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5. Основні критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

5.2. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.

5.3. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.4. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

5.5. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

6. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації.

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91, 202-76-80 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]