Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва громадських приміщень для впорядкування роздрібної торгівлі над пішохідним підземним переходом на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковсько

07
грудня четвер

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.09.2013 № 1737 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва громадських приміщень для впорядкування роздрібної торгівлі над пішохідним підземним переходом на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковського, 75/2».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.               Об’єктом інвестування є будівництво громадських приміщень для впорядкування роздрібної торгівлі над пішохідним підземним переходом на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковського, 75/2 (далі – Об’єкт інвестування).

1.2.               Будівництвом Об’єкта інвестування є сукупність дій, направлених на підготовку проектної документації (проектування Об’єкта інвестування), здійснення будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування.

1.3.               Земельна ділянка розташована біля входу до пішохідного підземного переходу на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковського, 75/2, орієнтовною площею 670 м2 (далі – Земельна ділянка). Остаточна площа та межі Земельної ділянки визначатимуться відповідною землевпорядною документацією.

1.4.               Орієнтовні техніко-економічні показники Об'єкта інвестування:

  • Орієнтовна площа земельної ділянки – 670 м2;
  • Загальна площа Об'єкта інвестування – 1864 м2;
  • Площа громадських приміщень – 1412 м2;
  • Поверховість – 3 поверхи

Орієнтовна вартість будівництва Об'єкта інвестування – 19 918 704,00 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот вісімнадцять тисяч сімсот чотири) гривні (у т.ч. ПДВ) або 16 598 920,00 грн (шістнадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень) (без ПДВ).

1.5.               Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора (переможця конкурсу) на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладання з переможцем конкурсу інвестиційного договору та його окремі умови:

2.1.               Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.               Замовник реалізації проекту та замовник підготовчих робіт для проведення конкурсу (далі – Замовник) – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.3.               Замовник на загальних засадах, визначених Земельним кодексом України, отримує та належним чином оформлює право постійного користування Земельною ділянкою.

2.4.               Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язаний забезпечити переоформлення права на Земельну ділянку (оренди або власності) на себе або третю особу, яка набуде право власності на Об’єкт інвестування або його частину, з вилученням Земельної ділянки з постійного користування Замовника. Замовник зобов’язаний надати Інвестору (переможцю конкурсу) засвідчену нотаріально письмову згоду на вилучення Земельної ділянки.

2.5.               Будівництво Об’єкта інвестування відбувається відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору (переможцю конкурсу) частини прав та обов’язків, необхідних для будівництва Об’єкта інвестування.

2.6.               Строк реалізації інвестиційного проекту визначається проектною документацією. Строк будівництва Об'єкта інвестування повинен бути не більше 3 (трьох) років з моменту набрання чинності інвестиційного договору.

2.7.               Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується забезпечити розроблення, погодження та затвердження у встановленому законодавством України порядку проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування протягом 6 (шести) календарних місяців з дня набрання чинності інвестиційного договору.

2.8.               На підставі затвердженої проектної документації, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її затвердження, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.9.               Інвестор (переможець конкурсу) в установленому законодавством України порядку забезпечує переукладення інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і потрапляють в зону будівництва Об’єкта інвестування (газопровід, дощова каналізація, електрокабелі низької напруги).

2.10.            Під час будівництва Об’єкта інвестування Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язаний створити зону транзиту пішоходів від підземного пішохідного переходу на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковського, 75/2, до виходу з новозбудованих громадських приміщень, що має забезпечувати безперешкодний прохід для пішоходів та відповідати вимогам законодавства України, будівельних та інших норм і правил.

2.11.            Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування право власності на нього набуває Інвестор (переможець конкурсу), крім інженерних мереж. Інвестор (переможець конкурсу) має право відчужити Об’єкт інвестування та/або його частини на користь третіх осіб після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування та виконання всіх вимог інвестиційного договору передбачених в пп. 3.5, 3.6 цих умов.

2.12.            Інвестор (переможець конкурсу) після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкту інвестування забезпечує благоустрій та утримання в належному стані прилеглої до Об’єкта інвестування території, а також експлуатацію Об’єкта інвестування у відповідності до вимог інвестиційного договору та законодавства України.

2.13.            Земельні питання вирішуються Замовником та Інвестором (переможцем конкурсу) у встановленому законодавством України порядком.

3. Основні умови інвестиційного конкурсу:

3.1.               Фінансування Інвестором (переможцем конкурсу) усіх витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

3.2.               Забезпечення Інвестором (переможцем конкурсу) виконання робіт та фінансування витрат на переукладення інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і потрапляють в зону будівництва Об’єкта інвестування.

3.3.               Забезпечення Інвестором (переможцем конкурсу) виконання робіт та фінансування витрат на утримання та експлуатацію зони транзиту пішоходів від підземного пішохідного переходу на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп. Володимира Маяковського, 75/2, до виходу з новозбудованих громадських приміщень.

3.4.               Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.5, 3.6), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.5.               Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 18% від орієнтовної вартості будівництва Об'єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 2 987 805,60 грн (два мільйони дев’ятсот вісімдесят сім тисяч вісімсот п’ять гривень шістдесят коп.) у разі визнання учасника конкурсу переможцем конкурсу. Зазначені кошти сплачуються Інвестором (переможцем конкурсу) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційного договору.

3.6.               Відшкодування Інвестором (переможцем конкурсу) Замовнику грошових коштів за виконання підготовчих (передконкурсних) робіт, у т.ч. за розроблення орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об'єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить не менше 199 187,04грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч сто вісімдесят сім гривень чотири коп.) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційного договору. Кошти, сплачені Інвестором (переможцем конкурсу) в якості компенсації за виконання підготовчих (передінвестиційних) робіт поверненню не підлягають.

3.7.               Відшкодування Інвестором (переможцем конкурсу) витрат Замовника, пов’язаних з набуттям права користування Земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкта інвестування, платежів за право користування земельною ділянкою до моменту її вилучення з постійного користування Замовника та подальшою сплатою орендної плати та/або інших платежів передбачених законодавством України.

3.8.               Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.9.               Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом цього строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п'яти) календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає пропозиції Комісії розпочати переговори з іншими учасниками конкурсу з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестування під час проведення конкурсу.

3.10.            Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор (переможець конкурсу) спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, у встановленому законодавством України порядку.

3.11.            Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.12.               Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.6 - 2.8, 3.1, 3.5, 3.6., 3.11 умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору та/або додаткових угод до інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

3.13.               У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу виноситься на розгляд Комісії.

3.13.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

3.13.2 У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором фінансових зобов’язань, зазначених у підпункті 3.13.3.

3.14.            У разі розірвання договору з Інвестором (переможцем конкурсу) Організатор конкурсу вирішує питання щодо залучення нового Інвестора, строків та обсягів компенсації попередньому Інвестору понесених ним витрат на реалізацію інвестиційного проекту. Відшкодування витрат, понесених Інвестором на реалізацію інвестиційного проекту, здійснюється новим Інвестором відповідно до інвестиційного договору.

3.15.            Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором (переможцем конкурсу) своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

-               ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації на будівництво – пеня в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва за кожен день прострочення;

-               виконання будівельних робіт з порушенням вимог інвестиційного договору, вимог будівельних норм, державних стандартів, правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

-               несвоєчасне закладення документації до страхового фонду документації України – пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

-               невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

-               неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування – пеня в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

4. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

4.1.               Найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.2.               Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

4.3.               Наявність в учасника конкурсу досвіду реалізації аналогічних проектів.

4.4.               Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць, тощо.

4.5.               Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції щодо підвищення ефективності реалізації інвестиційного проекту.

5. До участі в інвестиційному конкурсі не допускаються особи, які:

5.1.               Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2.               Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3.               Знаходяться в стадії ліквідації.

5.4.               Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5.               Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6.               Не виконали або неналежним чином виконали вимоги попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація видається учасникам конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення інвестиційного конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених представників за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91 (понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу. День опублікування оголошення про проведення інвестиційного конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації про Об’єкт інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91 (понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]