Версія для людей із вадами зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва комплексу приміщень громадського та торговельно-офісного призначення на просп. Академіка Глушкова (станція метро «Теремки») у Голосіївському районі із розміщенням служ

25
травня понеділок

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.11.2014 № 1373 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва комплексу приміщень громадського та торговельно-офісного призначення на просп. Академіка Глушкова (станція метро «Теремки») у Голосіївському районі із розміщенням службових нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад метрополітену».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво комплексу приміщень громадського та торговельно-офісного призначення на просп. Академіка Глушкова (станція метро «Теремки») у Голосіївському районі міста Києва із розміщенням службових нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад метрополітену (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Будівництвом Об’єкта інвестування є сукупність дій, направлених на підготовку проектної документації (проектування Об’єкта інвестування), здійснення будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування (далі – Будівництво Об’єкта інвестування)

1.3. Земельна ділянка, що використовується для Будівництва Об’єкта інвестування (далі – Земельна ділянка), має наступні загальні характеристики:

  • орієнтовна площа Земельної ділянки складає 2 180 м2;
  • місце розташування Земельної ділянки: просп. Академіка Глушкова (станція метро «Теремки»);
  • схема розташування Земельної ділянки відображена в передпроектних пропозиціях.

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об'єкта інвестування відповідно до розроблених передпроектних пропозицій:

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

Будівля

Всього

1

Характер будівництва

-

Нове будівництво

-

2

Ступінь вогнестійкості будівель

-

1

-

3

Кількість будівель

-

1

1

4

Поверховість

пов.

4

4

5

Площа Земельної ділянки

м2

2 180, 0

2 180,0

6

Площа забудови

м2

620,0

620,0

7

Загальна площа комплексу, в т.ч.

м2

2 074,64

2 074,64

7.1

- площа торговельно-офісного призначення

м2

1 705,62

1 705,62

7.2

- площа службових нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад метрополітену

 

м2

 

369,02

 

369,02

8

Вартість 1 м2 загальної площі комплексу (з урахуванням ПДВ)

грн

 

10 868

9

Орієнтовна вартість будівництва з ПДВ,

грн

 

22 547 187, 52

10

в т.ч. ПДВ

грн

 

3 757 864, 59

 

1.5. Орієнтовна вартість Будівництва Об’єкта інвестування – 22 547 187, 52 (двадцять два мільйона п’ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят сім) гривень 52 коп. з ПДВ.

1.6. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, а також остаточна вартість Будівництва Об’єкта інвестування визначаються відповідно до погодженої та затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на Будівництво Обєкта інвестування.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником реалізації проекту є КП «Київський метрополітен» (далі – Замовник). Замовник забезпечує отримання правовстановлюючих документів на право користування Земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкта інвестування.

2.3. Замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу за інвестиційним проектом є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник Підготовчих Робіт).

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших додаткових угод до інвестиційного договору, необхідних для Будівництва Об’єкта інвестування, укладених, у разі необхідності, між Інвестором та Замовником.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для Будівництва Об’єкта інвестування.

2.6. Після державної реєстрації прав на Земельну ділянку Замовником Інвестор за погодженням із Замовником може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень Інвестор здійснює після погодження із Замовником та на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

2.7. Після державної реєстрації прав на Земельну ділянку Замовник спільно з Інвестором забезпечують отримання вихідних даних для проектування, в тому числі, містобудівних умов та обмежень, технічних умов, розробляє завдання на проектування.

2.8. Інвестор зобов’язаний забезпечити розроблення проектної документації, яка відповідатиме законодавству України та Умовам, погодження в установленому законодавством України порядку проектної документації, проведення експертизи проектної документації (в разі необхідності) та подати на затвердження Замовнику проектну документацію не пізніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня державної реєстрації Замовником права користування Земельною ділянкою.

Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для доопрацювання та разом надати письмово викладені обґрунтовані зауваження до складу та змісту проектної документації

2.9. У випадку необхідності внесення змін до проектної документації, Інвестор зобов’язаний в установленому законодавством України порядку розробити коригування проектної документації, погодити коригування проектної документації і провести експертизу коригування проектної документації (в разі необхідності) та подати його на затвердження Замовнику.

Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надане Інвестором для затвердження коригування проектної документації протягом 10 (десяти) робочих днів з дня його отримання або в цей же строк повернути його Інвестору для доопрацювання та разом надати письмово викладені обґрунтовані зауваження до складу та змісту коригування проектної документації.

Інвестор зобов’язаний повідомити органи державного архітектурно-будівельного контролю про коригування проектної документації протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його затвердження.

2.10. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації, сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.11. Умовами інвестиційного конкурсу передбачається безоплатна передача у комунальну власність територіальної громади міста Києва службових нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад КП «Київський метрополітен» площею 369,02 м.кв.

2.12. У разі необхідності, Інвестор в установленому порядку забезпечує демонтаж, перекладання або прокладання нових інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і попадають у зону будівництва Об’єкта інвестування, відповідно до встановлених законодавством норм та стандартів. Нові інженерні мережі безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва у встановленому законодавством України порядку.

2.13. Після прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж (п. 2.12 Умов) та крім площ службових нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад КП «Київський метрополітен» площею 369,02 м.кв., які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (п. 2.11 Умов).

2.14. Термін будівництва Об'єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією (але не більше 2-х років з моменту укладення додаткової угоди до інвестиційного договору, яка передбачає графік фінансування та реалізації інвестиційного проекту (п. 2.8 Умов).

2.15. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після введення закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію та виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою, а Замовник – надати згоду на таке оформлення.

2.16. Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядку.

2.17. Інвестор (переможець конкурсу) після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування забезпечує благоустрій та утримання в належному стані прилеглої до Об’єкта інвестування території, а також експлуатацію Об’єкта інвестування у відповідності до вимог законодавства України.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Інвестор здійснює фінансування усіх витрат (в тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати підписання інвестиційного договору і закінчуючи датою прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію, вирішенням земельних питань, в тому числі оформленням (розробка та затвердження проекту землеустрою) та утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування Земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Інвестор зобов’язаний вчинити всі дії, передбачені законодавством України, для оформлення права власності територіальної громади міста Києва на службові нежитлові приміщення для відпочинку машиністів локомотивних бригад КП «Київський метрополітен» площею 369,02 м.кв., у порядку, встановленому Київською міською радою протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію.

3.3. Учасник інвестиційного конкурсу зобов’язаний забезпечити надання конкурсного забезпечення – банківської гарантії щодо забезпечення зобов’язань Інвестора по сплаті ним коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та компенсації Інвестором Замовнику Підготовчих Робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, відповідно до пунктів 3.4 і 3.5 Умов. Умови банківської гарантії мають передбачати:

  • відповідні кошти сплачуються банком Організатору конкурсу та Замовнику Підготовчих Робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено після спливу 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору;
  • відповідні кошти (їх несплачена частина) сплачуються банком відповідно Організатору конкурсу та Замовнику Підготовчих Робіт в разі затримки їх оплати Інвестором більш ніж на 10 календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх сплати.

3.4. Переможець конкурсу зобов’язаний сплатити Організатору конкурсу суму коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 2 818 398,44 (два мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч триста дев’яносто вісім) гривень 44 коп.Зазначені кошти сплачуються Інвестором у повному обсязі не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення інвестиційного договору.

3.5. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати Замовнику Підготовчих Робіт витрати, пов’язані із виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості Будівництва Об'єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 225 471, 88 (двісті двадцять п’ять тисяч чотириста сімдесят одна) гривня 88 коп. Зазначені кошти сплачуються Інвестором у повному обсязі не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення інвестиційного договору. Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації Замовнику Підготовчих Робіт, поверненню не підлягають.

3.6. Учасник конкурсу зобов’язаний сплатити реєстраційний внесок в розмірі 2 550,00 грн. на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку. З моменту скасування рішення про затвердження Інвестора Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає пропозиції Комісії розпочати переговори з іншими учасниками інвестиційного конкурсу з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестування під час проведення інвестиційного конкурсу.

3.8. Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з законодавством України.

3.9. Інвестор зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проекту будівництва Об’єкта інвестування цим Умовам, умовам інвестиційного договору, в тому числі, орієнтовним техніко-економічні показникам Об'єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний погодити проект будівництва Об’єкта інвестування та зміни до нього із Замовником, здійснювати будівництво Об’єкта інвестування виключно відповідно до погодженого Замовником проекту будівництва Об’єкта інвестування.

3.11. На запит Замовника, Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та цих Умов.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань передбачених Умовами, в тому числі, але не виключно, передбачених пп. 2.8, 2.10 - 2.13, 3.1 - 3.5, 3.11, та/або невиконання або неналежного виконання умов інвестиційного договору, зокрема порушення встановлених договором обсягів та строків фінансування, та/або не виконання або неналежного виконання будь-яких інших інвестиційних обов'язків або інших умов інвестиційного договору (у т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

-     ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації на будівництво Об’єкта інвестування – штраф в розмірі 0,05% від загальної вартості Будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

-     виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості Будівництва Об’єкта інвестування;

-     несвоєчасне закладення документації до Страхового фонду документації України – штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення;

-     невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

-     неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування – штраф в розмірі 0,05% від загальної вартості Будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення.

3.13.1.  У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу виноситься на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

  • необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;
  • терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, інвестиційний договір буде вважатись розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором фінансових зобов’язань, зазначених у пп. 3.13.3 п. 3.13 Умов.

3.13.5. У разі розірвання договору з Інвестором (переможцем конкурсу) Організатор конкурсу вирішує питання щодо залучення нового Інвестора, умов та обсягів компенсації попередньому Інвестору понесених ним витрат на реалізацію інвестиційного проекту. Відшкодування витрат, понесених Інвестором на реалізацію інвестиційного проекту, здійснюється новим Інвестором відповідно до інвестиційного договору.

4. Основні та додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.1. Переможцем інвестиційного конкурсу визнається учасник інвестиційного конкурсу, який надав пропозицію щодо найбільшого розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4.2. В разі подання декількома учасниками однакових пропозицій щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, переможцем інвестиційного конкурсу визнається учасник, який:

  • запропонував найбільш надійну схему фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування);
  • надав найвигідніші умови сплати Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
  • запропонував найбільший розмір нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних бригад КП «Київський метрополітен»

5. Додаткові умови конкурсу:

5.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5.2. Можуть враховуватись, зокрема, надані учасником конкурсу додаткові пропозиції, спрямованих на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії припинення.

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-75, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом тридцяти (30) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом тридцяти (30) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-75, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-75, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua