Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту будівництво житлового будинку з об'єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир

27
вересня вівторок

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.10.2014 № 1162 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 вересня 2013 року № 1694 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Будівництво житлових будинків з об’єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземними паркінгами (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр»)».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.   Об’єктом інвестування є будівництво житлового будинку з об'єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») за адресою: пров. Платонівський у Солом’янському районі м. Києва.

1.2.   Орієнтовні техніко-економічні показники Об'єкта інвестування відповідно до розроблених передпроектних пропозицій:


п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Характер будівництва

-

Нове будівництво

2

Ступінь вогнестійкості будівель

-

1

3

Кількість секцій

-

1

4

Поверховість

пов.

16

5

Висотність

м

46,2

6

Площа земельної ділянки

га

0,256

7

Площа забудови

м2

656,0

8

Загальна площа комплексу, в т.ч.

м2

9 945,0

8.1

- площа громадських приміщень

м2

720,0

8.2

- площа квартир

м2

6 180,5

8.3

- площа технічних, допоміжних приміщень та приміщ загального користування

м2

2 190,5

8.4

-підземний паркінг на 11 м/м

м2

854,0

9

Кількість квартир, в т.ч.

шт

101

9.1

- 1 кімнатних

шт

63

9.2

- 2 кімнатних

шт

16

9.3

- 3 кімнатних

шт

22

10

Вартість 1 м2 загальної площі комплексу з урахуванням ПДВ)

тис. грн

8,7

 

Орієнтовна вартість будівництва з ПДВ,

тис грн

86 613,8

 

в т.ч. ПДВ

 

14 435,6

 

Площа квартир, що передається потерпілим

м2

690,05

 

1.3.                Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 86 613 800,00 (Вісімдесят шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч вісімсот) гривень 00 коп. з ПДВ.

1.4.                Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, а також остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування та загальна корисна площа квартир, що передаються постраждалим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» визначаються відповідно до погодженої та затвердженої проектної документації.

1.5.                Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1.                    Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.                    Замовником реалізації проекту та замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу за проектом є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник).

2.3.                    Замовник забезпечує отримання правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкта інвестування.

2.4.                    Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законом порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором та Замовником.

2.5.                    Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись часткове делегування прав та обов’язків Замовника будівництва Інвестору.

2.6.                    Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проектну документацію не пізніше ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня реєстрації Замовником права постійного користування земельною ділянкою. Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за порушення строків реалізації інвестиційного проекту (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими управліннями, підрозділами тощо Київської міської державної адміністрації та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством і стосуються даного інвестиційного проекту.

2.7.                    Умовами інвестиційного конкурсу/договору передбачається передача не менше ніж 10% від загальної корисної площі Об’єкта інвестування для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Остаточний розмір площі квартир, що передається, визначається відповідно до пропозиції переможця конкурсу та затвердженої проектної документації, але не може становити менше 690,05 м2 (10% від загальної корисної площі Об’єкта інвестування згідно ТЕПів).

2.8.                    В продовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації, сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною. Цією ж додатковою угодою передбачається уточнення розміру загальної корисної площі Обєкта інвестування, яка передається для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр».

2.9.                    Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і попадають у зону будівництва Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора прокладаються нові, які передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.10.                 Після введення Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (п. 2.9. цих умов) та крім площ житлових приміщень, що передбачаються для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок протизаконної діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (п. 2.7. цих умов).

2.11.                 Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після введення Об’єкта інвестування в експлуатацію та безумовного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування земельною ділянкою або забезпечити оформлення права користування земельною ділянкою іншою особою (експлуатуючу компанію), а Замовник – надати згоду на таке оформлення.

2.12.                 Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядком.

2.13.                 Площа квартир, що передаються потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» і визначена цими умовами, не може бути зменшена.

2.14.                 Інвестор, у разі згоди Замовника та постраждалих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», які мають право на отримання квартир згідно з визначеним Київською міською радою порядком, може запропонувати наявну вільну загальну корисну площу квартир у вже збудованих інших житлових будинках у кількості, що визначена у п. 2.7. цих умов.

3. Основні умови конкурсу:

3.1.                                 Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію (у т.ч. сплата пайової участі) та інших витрат, пов’язаних з реалізацією проекту.

3.2.                                 Після завершення будівництва Об'єкт інвестування передається інвестору в установленому порядку у власність, крім інженерних мереж та площ житлових приміщень, що передбачаються для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок протизаконної діяльності ГІБК «Еліта-Центр». Площа Об’єкта інвестування, яка передбачається для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок протизаконної діяльності ГІБК «Еліта-Центр», яка визначатиметься у відповідності з п. 2.7. цих умов передається Інвестором в повному обсязі, передбаченому у п. 1.2. цих умов, у порядку, встановленому Київською міською радою протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту введення Об’єкта інвестування (його частини) в експлуатацію.

3.3.                                 Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.4., 3.5.), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.4.                                 Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта інвестування, без урахування ПДВ, що становить не менше 721 781,67 (Сімсот двадцять одна тисяча сімсот вісімдесят одна) гривня 67 коп. у разі визнання учасника переможцем.

Мінімальний розмір внеску визначений із врахуванням того, що інвестор несе зобов’язання щодо забезпечення житлом потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр», що є соціально важливою складовою для м. Києва. Зазначені кошти інвестором сплачуються у повному обсязі не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення інвестиційного договору.

3.5.                                 Компенсація переможцем конкурсу Замовнику витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі, що погоджується Комісією на підставі кошторисного розрахунку понесених витрат, але не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта з урахуванням ПДВ, що становить 866 138,00 (Вісімсот шістдесят шість тисяч сто тридцять вісім) гривень, 00 коп., у разі визнання учасника переможцем. Сплата компенсації здійснюється у наступному порядку:

-                           433 069,00 (Чотириста тридцять три тисячі шістдесят дев’ять) гривень, 00 коп. – протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором;

-                           433 069,00 (Чотириста тридцять три тисячі шістдесят дев’ять) гривень, 00 коп. – до моменту введення Об’єкта інвестування в експлуатацію в цілому або першої його частини/черги (в разі введення Об’єкта частинами/чергами)..

Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації Замовнику, поверненню не підлягають.

3.6.                                 Відшкодування переможцем конкурсу Замовнику коштів за оформлення та утримання (орендна плата та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою) земельної ділянки та інші роботи, виконані Замовником в рамках реалізації інвестиційного проекту з дати оголошення Інвестиційного конкурсу до введення об’єкта в експлуатацію, та витрат, пов’язаних з введенням об’єкта в експлуатацію, в т.ч. обов’язкових платежів, згідно з чинним законодавством, здійснюється відповідно до представлених рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником.

3.7.                                 Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3 400,00 грн на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8.                                 Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9.                                 Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з чинним законодавством України.

3.10.                    Термін будівництва об'єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією (але не більше 3-х років).

3.11.          Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

3.12.          Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проекту будівництва цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам об'єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний погодити проект будівництва об’єкта інвестування та зміни до нього із Замовником, здійснювати будівництво виключно відповідно до погодженого Замовником проекту будівництва.

3.13.          Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.14.          Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.6. - 2.8., 3.1., 3.4. – 3.6., 3.11. умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором свої зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

-               ненадання або несвоєчасне надання Замовнику інформації про зміни в проектній документації на будівництво – пеня в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва за кожен день прострочення;

-               виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва;

-               несвоєчасне закладення документації до Страхового фонду документації України – пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості будівництва за кожен день прострочення;

-               невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником будівництва, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

-               неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва об’єкта – пеня в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва за кожен день прострочення;

-               невиконання обов’язків щодо передачі відсотка площі квартир від загальної корисної площі Об’єкта інвестування для громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр», після введення об’єкту в експлуатацію – штраф у розмірі 20% від загальної вартості будівництва.

3.14.1.                   У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу виноситься на розгляд Комісії.

3.14.2.                   Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

-                               необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

-                               терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.14.3.У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.14.4.Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором фінансових зобов’язань, зазначених у підпункті 3.14.3.

4.  Додаткові умови конкурсу:

4.1.                    Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2.                    Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

4.3.                    Надання учасником конкурсу найвигідніших умов найвигідніших умов сплати організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

5.1.                                 Найкращі пропозиції щодо розміру загальної корисної житлової площі, що передається Інвестором для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр» (у відсотках від загальної корисної площі Об’єкта інвестування).

5.2.                                 Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва об’єкта інвестування).

5.3.                                 Наявність у учасника досвіду реалізації аналогічних проектів, а саме діяльність у сфері житлового будівництва не менше 3 років.

5.4.                                 Найкращі пропозиції щодо розміру внеску, спрямованого на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1.                                 Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2.                                 Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3.                                 Знаходяться в стадії ліквідації.

6.4.                                 Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5.                                 Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6.                                 Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).
10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]