Версія для людей із вадами зору

Про добір на період дії карантину на вакантну посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

12
лютого п'ятниця
16
лютого вівторок
час проведення 17:00

Посилання на сайт НАДС

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Посадові обов’язки

 

 

 

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

сприяння розвиткові та поліпшенню стану благоустрою міста Києва;

профілактика запобігання правопорушенням у сфері благоустрою міста Києва;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою на території міста Києва;

здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою території міста Києва;

забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою та охорони праці на території міста Києва;

розроблення та виконання місцевих програм благоустрою території міста Києва та інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

притягнення винних до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

здійснення контролю за додержанням вимог суб’єктами господарювання законодавства з питань охорони праці.

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед Київським міським головою та Київською міською радою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

застосовує до працівників Департаменту заходів заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

без доручення діє від імені Департаменту, представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності та дає доручення;

видає у межах компетенції накази, організовує  контроль за їх виконанням;

подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підприємств територіальної громади міста Києва, підпорядкованих Департаменту. Проводить аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками  цих підприємств, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;

за результатами співбесіди та за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків призначає громадських інспекторів благоустрою міста Києва та позбавляє їх права виконувати обов’язки громадського інспектора благоустрою з анулюванням відповідного посвідчення;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;

здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду  здійснюється строково на час соціальної відпустки основного працівника, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;     

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 12 лютого до 17.00 години 16 лютого 2021 року включно.

Адресат: управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Пухальська Ольга Анатоліївна, тел. +38 (044) 202-74-69,
e-mail: kadry@kma.gov.ua

Вимоги

1.  Освіта

     Ступінь вищої освіти - не нижче магістра.

2.  Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.  Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua