Версія для людей із вадами зору

Про добір на період дії карантину з призначення на вакантні посади в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

07
жовтня середа
10
жовтня субота
час проведення 18:00

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника управління – начальник відділу протоколу управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Посадові обов’язки

 

 

 

   - здійснює керівництво відділом, визначає посадові обов’язки працівників, забезпечує й несе персональну відповідальність за виконання поставлених перед відділом завдань та сприяє створенню належних умов праці у відділі;

   - планує роботу відділу, вносить пропозиції начальнику управління щодо формування планів міжнародної діяльності міста Києва;

   - вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

    - забезпечує виконання завдань у сфері міжнародного співробітництва міста Києва в частині протокольного забезпечення;

   - забезпечує розроблення і виконання програм та здійснення заходів, місцевих ініціатив з міжнародного співробітництва;

   - розробляє опис церемоній і протокольних міжнародних заходів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за участю Київського міського голови,  першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації;

   - готує й протокольно забезпечує проведення заходів і
міжнародних церемоній, що відбуваються у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) і в яких бере участь Київський міський голова, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації;

   - бере участь в організації та проведенні візитів до міста Києва іноземних делегацій на запрошення Київського міського голови (підготовка програм перебування, організація заходів відповідно до затвердженої програми);

   - забезпечує протокольне реагування Київського міського голови на пам'ятні дати й події у житті міст-побратимів, міст-партнерів, на пам'ятні дати й події у житті мерів цих міст, послів іноземних держав в Україні;

    - бере участь в аналізі проєктів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу;

   - за дорученням начальника управління представляє інтереси відділу у взаємовідносинах зі структурними підрозділами апарату та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, представницькими органами різних рівнів, територіальними органами міністерств, іншими центральним органами виконавчої влади, Київською міською радою, а також із підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, іноземними контрагентами;

   - здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад заступника начальника управління– начальника відділу  складає 9250,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;     

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація  приймається з 07 жовтня до 18.00 годин 10 жовтня 2020 року включно.

Адресат: управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Шанаєва Тетяна Валентинівна, тел. +38 (044) 202-75-31,
e-mail: kadry@kma.gov.ua

Вимоги

1.  Освіта

Вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.  Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.  Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою

4.  Володіння іноземною мовою

Вільне володіння іноземною мовою (англійська)

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=36083

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Посадові обов’язки

 

 

 

  - здійснює співробітництво з меріями міст-побратимів та міст-партнерів, меріями інших міст згідно з розподілом обов’язків у відділі; аналізує ефективність співпраці та надає відповідні пропозиції; веде переговори з меріями міст-побратимів та міст-партнерів, відповідальними представниками міжнародних організацій з метою отримання оперативної інформації з поточних питань;

  - здійснює підготовку проєктів угод та інших документів про співробітництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з меріями міст-побратимів та міст-партнерів, міжнародними організаціями, бере участь у розробці відповідних програм співробітництва та їх погодженні;

  -бере участь у підготовці та проведенні у місті Києві заходів міжнародного характеру;

   - здійснює необхідне забезпечення закордонних відряджень делегацій міста Києва; готує проєкти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відрядження та направлення делегацій міста Києва за кордон;

   - забезпечує організаційно та протокольно проведення офіційних та робочих візитів делегацій міст-партнерів, міст-побратимів, представників міжнародних організацій до міста Києва, бере участь у підготовці запрошень та програм перебування делегацій; готує інформаційні матеріали до офіційних та робочих візитів делегацій міст-партнерів, міст-побратимів, представників міжнародних організацій до міста Києва; супроводжує делегації міст-побратимів, міст-партнерів, міжнародних організацій під час їх перебування у місті Києві;

  - здійснює протокольне, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення зустрічей та переговорів посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради з іноземними делегаціями;

    - проводить аналіз документів, опрацювання яких перебуває у компетенції відділу, та надає обґрунтовані пропозиції у вигляді доповідних записок  за підписом начальника управління;

   - здійснює оперативний контроль за виконанням розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та доручень керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), начальника управління, начальника відділу в частині компетенції управління;

   - виконує поточні завдання за дорученням начальника управління та начальника відділу;

   - надає консультативну допомогу структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та  організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва в питаннях, пов’язаних з міжнародною діяльністю;

    - здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад головного спеціаліста складає 5500,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;     

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 07 жовтня до 18.00  години 10 жовтня 2020 року включно.

Адресат: управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Шанаєва Тетяна Валентинівна, тел.+38 (044) 202-75-31,
e-mail: kadry@kma.gov.ua

Вимоги

1.  Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра.

2.  Досвід роботи

Не обов`язковий

3.  Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.  Володіння іноземною мовою

Вільне володіння іноземною мовою (англійська)

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=36087

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua