Версія для людей із вадами зору

Про добір на період дії карантину з призначення на вакантну посаду в Управлінні туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) категорії «Б»

09
жовтня п'ятниця
12
жовтня понеділок
час проведення 17:00

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б», підкатегорія «Б2»)

Посадові обов’язки

До основних завдань за вакантною посадою,  стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення, належить:

сприяння ефективності роботи Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління);

координація та оперативний контроль за роботою відділу промоцій та відділу організації туристичної діяльності Управління;

реалізації першочергових антикризових заходів у туристичній сфері міста Києва на період дії карантину;

координації заходів в частині виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019 – 2021 роки;

підготовка пропозицій щодо включення заходів міських програм з розвитку туризму та курортів до відповідних державних програм для їх подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів;

координація роботи в частині підготовки пропозицій до проєкту бюджету міста Києва та програми економічного і соціального розвитку міста Києва з питань, що відносяться до компетенції Управління;

аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки міста Києва, зокрема, розвитку туристичної сфери та діяльності курортів, участь у визначенні пріоритетів їх розвитку, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань;

підготовка та реалізація заходів, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

організація громадських обговорень та інформування населення через засоби масової інформації про програми реформування та розвитку туризму міста Києва;

розробка заходів для залучення підприємств, установ та організацій, розташованих у місті Києві, до розв’язання проблем розвитку туризму;

координація роботи комунального підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Управлінню, здійснення оперативного контролю та аналізу результатів його діяльності;

участь в організації та проведенні національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

підготовка (участь у підготовці) звітних, інформаційних, аналітичних, та інших необхідних матеріалів для подання Київському міському голові;

особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

організація в Управлінні системи внутрішнього контролю та управління ризиками;

організація роботи тендерного комітету Управління;

виконання обов’язків начальника Управління у період його відсутності згідно із встановленим порядком;

здійснення інших повноважень у галузі туризму та курортів відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад заступника начальника Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 9250,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймаються з 09 жовтня до 17 години 00 хв. 12 жовтня 2020 року включно.

Адресат: Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Франчук Катерина Вікторівна - головний спеціаліст з питань персоналу Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
телефон: +38 (044) 528-39-38;
e-mail: kateryna.franchuk@kmda.gov.ua.

Вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра в одній із таких галузей знань:

1) «Публічне управління та адміністрування»;

2) «Сфера обслуговування», спеціальність «Туризм».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Посилання на Порталі вакансій

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua