Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про добір на період дії карантину з призначення на вакантну посаду головного спеціаліста-юрисконсульта Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - посада державної служби категорії «В»

11
вересня п'ятниця
15
вересня вівторок
час проведення 18:00

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст – юрисконсульт Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В», підкатегорія «В1»)

Посадові обов’язки

До основних завдань за вакантною посадою, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення, належить:

1. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів державними службовцями Управління усіх категорій під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2. розроблення (участь у розробленні) проєктів нормативно-правових актів, розпорядчих та нормативних локальних актів, інструкційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;

3. перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших розпорядчих документів, що подаються на підпис начальникові Управління, погодження (візування) їх згідно із вставленим порядком;

4. проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених відповідальними посадовими особами Управління, підготовка відповідних висновків за встановленою формою;

5. перегляд спільно із причетними державними службовцями Управління нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність вимогам чинного законодавства;

6. інформування начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7. внесення начальникові Управління пропозицій щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8. підготовка та подання згідно із встановленим порядком звітів до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо актів, прийнятих Управлінням;

9. узагальнення практики застосування законодавства у сфері туризму, підготовка пропозицій щодо його удосконалення, подання їх на розгляд керівництву Управління, а також виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення питання щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

10. розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Управління, підготовка пропозицій до них;

11. здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

12. організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погодження (візування) проєктів договорів згідно із встановленим порядком;

13. організація претензійної та позовної роботи в Управлінні, контроль за її проведенням;

14. проведення разом із відповідальними державними службовцями аналізу результатів діяльності Управління, вивчення умов і причин виникнення необґрунтованих витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованостей;

15. аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків;

16. внесення начальникові Управління подання щодо застосування згідно із встановленим порядком зворотної вимоги (регресу) до державного службовця або посадової особи (осіб) Управління в частині відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної фізичним чи юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю під час здійснення ними своїх повноважень;

17. сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, подання начальникові Управління письмового висновку з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень;

18. методичне керівництво правовою роботою в Управлінні та на підпорядкованому йому підприємстві, перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд начальникові Управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Управління, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

19. ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, підтримання їх у контрольному стані та забезпечення зберігання;

20. збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

21. визначення разом із відповідальними особами потреби в юридичних кадрах на підприємстві, підпорядкованому Управлінні;

22. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань державних службовців Управління;

23. забезпечення в установленому порядку представництва інтересів Управління в судах та інших державних органах;

24. погодження (візування) проєктів розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

25. підготовка (участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції Управління;

26. забезпечення ефективного виконання закріплених напрямків роботи.

Умови оплати праці

1)  посадовий оклад головного спеціаліста-юрисконсульта Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 5500,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1)  заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2)  резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3)  заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 11 вересня до 18 години 15 вересня 2020 року включно.

Адресат: Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Про дату, час та місце проведення запрошеним для проходження співбесіди кандидатам буде повідомлено додатково (електронною поштою).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Франчук Катерина Вікторівна - головний спеціаліст з питань персоналу Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

телефон: +38 (044) 528-39-38;

e-mail: [email protected].

Вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», спеціальність – «Право» або «Правознавство».

2

Досвід роботи

Не обов’язково.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Посилання на Порталі вакансій : https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=33038

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]