Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектору управління персоналом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА (категорія «В»)

04
грудня середа
час проведення 10:00

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  оголошує конкурс на зайняття вакантної посади на посаду головного спеціаліста сектору управління персоналом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - категорія «В».

Наказ про оголошення конкурсу ТУТ

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. «27» листопада  2019 року за адресою: м. Київ,  вул. В.Житомирська,15 А,  (сектор управління персоналом кім. 1)

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 

Відповідальна особа, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Харук Тетяна Михайлівна, тел. (044) 278-00-28, e-mail: zki.kadru@kievcity.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від   20.11.2019 № 73 - ОД

Умови
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста
сектору управління персоналом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - категорія «В»

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

1) приймає участь у плануванні роботи сектору та забезпеченні виконання покладених на сектор завдань та функцій;

2) приймає участь у забезпеченні планування службової кар’єри державних службовців;

3) здійснює планування навчання персоналу Департаменту;

4) приймає участь у підготовці директору  Департаменту пропозицій  щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Департаменту, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту;

5) бере участь в роботі щодо розробки структури Департаменту;

6) бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

7) опрацьовує пропозиції керівнику підрозділу та директору Департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;ї

8) бере участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи директора Департаменту з питань управління персоналом;

9) бере участь у розроблені посадових інструкцій державних службовців Департаменту, які затверджує директор Департамент, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

10) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колектив, розв’язання конфліктних ситуацій;

11) за дорученням завідувача сектору вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Департаменті та опрацьовує відповідні пропозиції директору Департаменту;

12) за дорученням завідувача сектору приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатам, на відповідність встановленим законом вимога., повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

13) бере участь у розроблені спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В»;

14) опрацьовує кандидатам на зайняття вакантних посад держаної служби категорій «Б» та «В»;

15) за дорученням завідувача сектору управління персоналом чи директора Департаменту перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку;

16) разом з іншими структурними підрозділами Департаменту здійснює роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи, бере участь в опрацюванні штатного розпису, бере участь у забезпеченні планування службової кар’єри, планомірному заміщенні посад державної служби;

17) забезпечує проведення внутрішніх навчань державних службовців Департаменту;

18) здійснює планування професійного навчання;

19) узагальнює потреби державних службовців у підвищенні кваліфікації;

20) веде встановлену звітно-облікову документацію, готовить статистичну звітність з кадрових питань;

21) формує графік відпусток працівників;

22) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

23) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та підприємств, що належать до сфери управління Департаменту, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

24) у разі потреби забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

25) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовку довідки про її результати;

26) приймає участь у заходах з  обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Департаменті, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих комунальних підприємствах і підприємствах, що належать до сфери управління Департаменту;

27) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом;

28) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

Здійснює роботу пов’язану із заповненням, обліком та зберіганням трудових книжок та особових справ та іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 (зі змінами) посадовий оклад складає: 5110,00 грн;

Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до  Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо   зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 246, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 246.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. «27» листопада  2019 року

м. Київ,  вул. В.Житомирська,15 А,  (сектор управління персоналом кім. 1)

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, вул. В.Житомирська,15 А,
тестування орієнтовно з 10.00, «04» грудня  2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харук Тетяна Михайлівна,
(044) 278-00-28
zki.kadru@kievcity.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

 Не вимагається

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не вимагається

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offise (Word, Excel,

Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Internet; знання сучасних технологій з електронного урядування.

2

 Ділові якості

1) вміння працювати в команді;

2) аналітичні здібності;

3) стресостійкість;

4) вимогливість;

5) оперативність.

3

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на результат;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України; 
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації»,

Закон України «Про захист персональних даних»,

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців,

Постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”,

Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Знання Типової інструкції з діловодства.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua