Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу правового забезпечення Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) категорія «Б»

11
грудня середа
час проведення 10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «25» листопада 2019 року № 240-К

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
заступника начальника відділу правового забезпечення
Департаменту міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(1 посада, категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

бере участь  у  забезпеченні  правильного застосування в Департаменті нормативно-правових актів та інших документів, подає пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю відділу та Департаменту;розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;здійснює юридичну експертизу проектів актів та документів; організовує роботу щодо  перегляду  нормативно-правових  актів;організовує, у разі необхідності, доведення до структурних підрозділів Департаменту нових  актів  законодавства України, змін  до  нього; за дорученням  представляє інтереси  виконавчого  органу  Київської  міської ради   (Київської міської  державної адміністрації),  Київської  міської  ради, Київського міського голови,  Департаменту в судах, інших державних і громадських організаціях; організовує роботу з питань  реалізації державної регуляторної політики;забезпечує правильне застосування норм законодавства,  щодо законності прав й інтересів працівників Департаменту;бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій; опрацьовує договори, контракти з керівниками підприємств;здійснює контроль за опрацюванням претензій, судових матеріалів;організовує та  проводить  правову роботу, спрямовану на правильне застосування, дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаментом;

в межах своєї компетенції,  виконує інші  доручення  начальника відділу;

надання пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Департаменту;організація правового  забезпечення діяльності  Департаменту;надання пропозицій щодо притягнення до відповідальності  працівників,  з  вини  яких заподіяна шкода; інформування про необхідність вжиття заходів для внесення  змін і доповнень до нормативно-правових актів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування; здійснює контроль за проходженням документів в відділі та терміном їх виконання;

в межах повноважень, забезпечує розгляд звернень громадян та юридичних осіб, звернень та запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів

Умови оплати праці

1) посадовий оклад заступника начальника відділу правового забезпечення Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  складає 6200,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 16.45  06 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, каб. 209
11 грудня 2019 року о 10 год

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пітайчук Тетяна Леонідівна,
тел.: +38 (044) 430-31-57,
sektorpersonalu@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне  володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Ділові якості

- вміння визначати пріоритети, аргументовано доводити власну точку зору;

- навички управління;

- вміння розподіляти роботу  та визначати пріоритети;

- лідерські якості;

- аналітичні здібності;

- уміння працювати в команді;

- навички контролю;

- стратегічне мислення;

- логічне мислення;

- діалогове спілкування;

- здатність концентруватись на деталях;

- вміти працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування

Особистісні якості

- відповідальність;

- неупередженість;

- вимогливість до себе;

- чесність;

- спроможність вирішувати непрості завдання;

- вміти контролювати свої емоції,

- працювати з людьми, вести діалог;

- комунікабельність;

- дисциплінованість;

- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Кодексів України;

Законів України:

«Про благоустрій населених пунктів»

«Про охорону праці»;

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій;

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua