Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу документообігу та контролю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

13
березня п'ятниця
час проведення 10:00

(Код публікації ДЗР106)

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу документообігу та контролю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зобов’язаний:

2.1. Забезпечувати встановлення єдиного порядку документування управлінської діяльності Департаменту роботи з документами незалежно від форми їх створення.

2.2.  Здійснювати дотримання єдиних вимог щодо реєстрації та обліку кореспонденції, яка надходить до Департаменту в електронній чи паперовій формі через систему електронного документообігу «АСКОД».

2.3. Здійснювати моніторинг стану виконання документів та контроль за своєчасністю їх виконання.

2.4. Здійснювати інформаційну взаємодію Департаменту з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю та іншими особами в порядку, визначеному законодавством України через систему електронного урядування.

2.5. Здійснювати прийом документів, що надходять до Департаменту, їх первинне опрацювання, реєстрацію та передачу на розгляд керівництву Департаменту для визначення безпосередніх виконавців та накладання резолюції.

2.6. Здійснювати своєчасне доведення документів до безпосередніх виконавців через електронну систему документообігу «АСКОД»

2.7. Перевіряти правильність складання та оформлення вихідних  документів Департаменту, які надаються на реєстрацію, та у разі порушень правил діловодства повертати безпосереднім виконавцям на доопрацювання.

2.8. Контролювати своєчасне та якісне виконання документів безпосередніми виконавцями.

2.9. Здійснювати контроль за оформленням та передачею проектів відповідей за підписом Київського міського голови.

2.10. Здійснювати реєстрацію вихідної кореспонденції Департаменту, за результатами чого припиняє моніторинг виконання документу.

2.11. Забезпечувати відправлення вихідної кореспонденції Департаменту.

2.12.  Готувати і подавати на розгляд начальнику Відділу аналітичну інформацію за результатами моніторингу виконання документів.

2.13. Надавати методичну допомогу працівникам структурних підрозділів Департаменту в роботі електронної системи документообігу «АСКОД».

2.14. Здійснювати реєстрацію звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування за допомогою поштової скриньки «Для звернень громадян та юридичних осіб».

2.15. Здійснює визначення контрольних строків розгляду звернень громадян, інформаційних, депутатських, адвокатських запитів, листів та запитів правоохоронних та інших органів здійснюється відповідно до вимог законодавства України. 

2.16.  Проводити аналіз звернень громадян, результатів їх розгляду згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян»Указу Президента від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в межах компетенції Відділу та інформувати керівництво про стан роботи із зверненнями.

2.17. Здійснювати реєстрацію довіреностей, що видаються Департаментом працівникам з метою представлення інтересів Департаменту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами, розпорядчі документи з основних та адміністративно-господарських питань діяльності Департаменту, протоколи та рішення колегіальних органів, інші службові документи.

2.18. Забезпечувати зберігання документів з грифом «Для службового користування».

2.19. Здійснювати за дорученням керівництва перевірку фактів, викладених у зверненнях громадян відповідно до вимог Указу Президента від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Отримує від структурних підрозділів Департаменту довідки, пояснення та інші матеріали, що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

2.20.  Здійснювати першочергову реєстрацію та передачу до виконавців запитів, що надходять до Департаменту.

2.21. Здійснювати облік та забезпечувати зберігання печаток, штампів і бланків.

2.22. Здійснювати розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, депутатських звернень, запитів на отримання публічної інформації, листів та запитів правоохоронних та інших органів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

2.23. Забезпечувати в Департаменті в межах повноважень Відділу дотримання законодавства про захист персональних даних і здійснює обробку, зберігання та використання персональних даних у відповідності до законодавства України.

2.24.  Забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом.

2.25. Здійснювати інші функції за дорученням, наказом керівництва Департаменту.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 16  від 15 січня 2020 р.), інші виплати відповідно до штатного розпису;
  • надбавка до посадового окладу за ранг;
  • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 18 год. 00 хв. 10 березня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,

13 березня 2020 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна

202 79 89

kadru_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

освіта повна вища не нижче бакалавра, або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не обов’язково

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України

«Про звернення громадян»,

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про інформацію»,

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші нормативно-правовими акти.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua