Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу землеустрою Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

13
березня п'ятниця
час проведення 10:00

(Код публікації Код публікації ДЗР107)

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу:

 • Здійснює розгляд заяв (клопотань) про передачу (надання) у власність (користування), заяв (клопотань) про приватизацію, заяв (клопотань) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою стосовно земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пояснювальних записок до них про надання дозволів (згод), відмов на розробку документації із землеустрою, про затвердження або відмову в затвердженні документації із землеустрою, про приватизацію або відмову в приватизації земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • Здійснює розгляд клопотань зацікавлених осіб щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяв на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, керуючись даними міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, а також аналізує подані клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру;
 • Здійснює розгляд клопотань про передачу (надання) земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва у власність (користування);
 • Готує проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), дозволів (згод), відмов на розробку документації із землеустрою та пояснювальні записки до них щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • Здійснює розгляд і комплексний аналіз на відповідність нормам і вимогам законодавства України справ-клопотань, кадастрових справ, матеріалів вибору земельних ділянок, документації із землеустрою щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • За результатами розгляду документації із землеустрою готує відповідні проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пояснювальні записки до них щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • Готує проекти рішень Київської міської ради та пояснювальні записки до них про приватизацію або відмову у приватизації земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва;
 • На підставі здійсненого аналізу надає пропозиції щодо формування фонду земельних ділянок в межах Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва, призначених до продажу, оренди або передачі в користування для забудови (суперфіцій);
 • Готує інформаційні довідки та узагальнені таблиці з питань роботи відділу;
 • Здійснює розгляд та приймає участь у розгляді звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів, депутатських запитів і звернень, запитів правоохоронних органів та інших листів з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • Здійснює інші функції за дорученням керівництва Департаменту.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 16  від 15 січня 2020 р.), інші виплати відповідно до штатного розпису;
 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 18 год. 00 хв. 10 березня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,

13 березня 2020 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна

202 79 89

kadry_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.          

Освіта

Повна вища землевпорядна, юридична або інженерна освіта, не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.            

Досвід роботи

Не обов’язково

3.            

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.            

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.            

 

 

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Земельного кодексу України;

Цивільного кодексу України;

Господарський кодекс України;

законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», інші нормативно-правові акти в сфері земельних відносин, зокрема, Порядок набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві»

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua