Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

16
квітня п'ятниця
час проведення 10:00

Код публікації ДЗР99К-8 - посилання на вакансію
Код публікації ДЗР99К-9 - посилання на вакансію

Умови
проведення конкурсу на посаду
начальника управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б») (Код публікації ДЗР99К-8)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Начальник управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Здійснює керівництво та організацію роботи управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на управління;

- здійснення контролю за виконанням працівниками управління посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

- перерозподіл посадових обов’язків працівників управління з метою забезпечення виконання оперативних завдань та у разі тимчасової відсутності працівника.

2. Здійснює організацію та контроль проведення заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів для викупу та продажу земельних ділянок, а саме:

- комплексний аналіз заяв (клопотань) зацікавлених осіб про продаж земельних ділянок без проведення земельних торгів;

- визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок за результатами розрахунку відповідно до рішення Київської міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва; 

- підготовку договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та їх реєстрації;

- підготовку та візування проєктів рішень Київської міської ради, пов’язаних з продажом земельних ділянок.

3. Здійснює організацію роботи по здійсненню аналізу стану ринку землі, ініціювання, організацію та забезпечення проведення нормативної грошової та експертної грошової оцінки земель.

4. Здійснює організацію роботи із розгляду запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з питань, що належать до компетенції управління.

5. Здійснює забезпечення добору земельних ділянок та формування переліку земельних ділянок, які (або права на які) можуть бути продані на земельних торгах.

6. Здійснює організацію:

- підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;

- підготовки матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

7. Здійснює організацію  надання інформації для розміщення та оновлення актуальної інформації з питань роботи управління, обов’язковість публікації якої встановлена нормативно-правовими актами, на офіційному веб-порталі міста Києва, офіційному веб-сайті Департаменту та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

8. Звітує керівництву Департаменту про виконану управлінням роботу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається

до 17 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

16 квітня 2021 року о 10.00.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання  кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а

Про дату, час та спосіб проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
yana.kovalenko@kyivland.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища землевпорядна, юридична, економічна або інженерна освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Делегування завдань

розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

   3. 

Досягнення результатів

Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

4.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

5.

Стресостійкість

уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

здатність до самоконтролю;

здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

оптимізм

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Земельного кодексу України;

законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», інші нормативно-законодавчі акти щодо врегулювання питань продажу земельних ділянок міста Києва

Умови
проведення конкурсу на посаду
заступника начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності –
заступника головного бухгалтера Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б») (Код публікації ДЗР99К-9)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, також інших нормативно-правових актів України щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2. Здійснює контроль:

- надходжень та списання товарно-матеріальних цінностей;

- виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- повноти справляння надходжень до бюджету від продажу землі;

- правильності бухгалтерських проведень господарських операцій, відображених на рахунках бухгалтерського обліку;

- правильності формування працівниками відділу меморіальних ордерів;

- своєчасності виконання завдань і окремих доручень працівниками відділу.

3. Забезпечує:

- дотримання порядку оформлення первинних документів, проведення розрахунків, взяття бюджетних зобов’язань;

- повноти та достовірності даних у підтвердних документах, які формуються та продаються в процесі казначейського обюслуговування до Державної казначейської служби України у м. Києві.

4. Здійснює розрахунок частини щомісячного платежу за договорами купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення з розстроченням платежу.

5. Здійснює складання кошторисів доходів і видатків Департаменту на підставі отриманих лімітних довідок.

6. Здійснює складання паспортів бюджетних програм Департаменту по показникам затрат, продукту, ефективності, якості та формування річних звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

7. Здійснює розгляд та приймає участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Здійснює підготовку та приймає участь у підготовці та погодженні:

- проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;

- матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу;

9. Координує своєчасного подання до відділу організаційного забезпечення інформації та документів, що підлягають оприлюдненню на  веб-порталі Департаменту.

10. Виконує за дорученням керівництва інших обов’язків.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається

до 17 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

16 квітня 2021 року об 11:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання  кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а

Про дату, час та спосіб проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
yana.kovalenko@kyivland.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;      

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

2.

Уважність до деталей

здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.

3.

Робота з великими масивами інформації

уміння працювати з великим обсягом інформації;

здатність здійснювати аналіз великих масивів інформації та їх оперативну обробку з метою пошуку оптимального результату.

 

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки та прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

5.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

 Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс України.

Закони України: «Про державну службу»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  «Про публічні закупівлі»; «Про відкритість використання публічних коштів».

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

Накази Міністерства Фінансів України: план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;  типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язання розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету; порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів; порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби; порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання; порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами, загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua