Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

16
квітня п'ятниця
час проведення 12:00

Код публікації ДЗР100К  - посилання на вакансію

Умови 
проведення конкурсу на посаду
головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В») (Код публікації ДЗР100К)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Виконує функції та обов’язки уповноваженої особи, яка відповідальна за організацію та проведення процедури спрощеної закупівлі; виконує функції та обов’язки секретаря тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель.
Здійснює формування зведеної інформації по необхідним закупівлям, узагальнення інформації щодо потреб структурних підрозділів Департаменту у закупівлях; наповнення Інформаційної системи «Промисловість і наука» переліком промислової продукції, яка планується закуповуватись протягом бюджетного року.

Здійснює складання річного плану закупівель та додатка до нього.

Здійснює складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; оформлення документів, які формуються в процесі проведення закупівель.

Забезпечує своєчасне оприлюднення інформації щодо державних закупівель.

Здійснює надання роз’яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної або технічної документації у разі отримання відповідних запитів.

Здійснює аналіз ринку закупівель товарів, робіт та послуг, та запрошення до участі підприємств, установ, організацій та фізичних осіб підприємців.

Розглядає та бере участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснює підготовку та погодження, а також участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу, підготовка та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

Виконанує за дорученням керівництва інших обов’язків в межах компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається

до 17 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

16 квітня 2021 року о 12:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання  кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а

Про дату, час та спосіб проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
yana.kovalenko@kyivland.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки: економіка і підприємство, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;      

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

2.

Уважність до деталей

здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.

3.

Робота з великими масивами інформації

уміння працювати з великим обсягом інформації;

здатність здійснювати аналіз великих масивів інформації та їх оперативну обробку з метою пошуку оптимального результату.

 

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки та прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

5.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України;

Законів України: «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»;  «Про публічні закупівлі»; «Про відкритість використання публічних коштів»;

Постанов Кабінету Міністрів України: «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

Наказу міністерства фінансів України: «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

Наказів міністерства економічного розвитку і торгівлі України: «Про затвердження форм документації у сфері публічних закупівель», «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», «Про затвердження примірної тендерної документації», «Про затвердження порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», «Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі».

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua