Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА (категорії «Б» та «В»)

05
червня середа
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наказом від 20 травня 2019 року № 52к оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, а саме:

  • завідувача сектором з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності – головного бухгалтера Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (1 посада) (категорія «Б»);
  • начальника відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (1 посада) (категорія «Б»);
  • головного спеціаліста відділу організації впровадження інформаційних систем управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (1 посада) (категорія «В»).

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби –
завідувача сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності –
головного бухгалтера Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Загальні умови

 

 

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

Завідувач сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності – головний бухгалтер Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):

здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту, та визначених положенням про сектор з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту;

забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови, перспективних і поточних планів діяльності Департаменту;

організовує роботу з ведення фінансової діяльності та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

забезпечує підготовку фінансових документів, реєстрів і звітності та зберігання їх протягом встановленого терміну;

здійснює контроль за складанням, реєстрацією бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства;

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та наказів Департаменту з питань, що належать до компетенції сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – згідно штатного розпису на 2019 рік.

Надбавка до посадового окладу за ранг, інші надбавки та премії, додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці – відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє по те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18 год 00 хв 03.06.2019 за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, каб. 21

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  

м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, 05.06.2019 о 10.00.

За рішенням конкурсної комісії дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Єфісько Ніна Петрівна
+38 (044) 366-75-32
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

2

Ділові якості

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати з інформацією;

3) організація і контроль роботи;

4) системність і самостійність в роботі;

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

3

Особистісні якості

1) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

2) вміння надавати пропозиції

3) комунікабельність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закони, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють питання інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації, формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби –
начальника відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Загальні умови

 

 

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

Начальник відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):

здійснює керівництво діяльністю Департаменту в межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту, та визначених положенням про відділ розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту;

забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови, перспективних і поточних планів діяльності Департаменту;

забезпечує створення та впровадження єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у м. Києві;

організовує супровід та модернізацію єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у м. Києві;

у межах повноважень бере участь у формуванні та виконанні державних, галузевих та міських цільових програм;

бере участь у процесі залучення інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду з питань організації розробки, впровадження, розвитку мережевої інфраструктури;

розробляє та здійснює разом з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування м. Києва заходи щодо розвитку мережевої інфраструктури;

бере участь у проведенні процедур закупівель товарів, робіт, послуг з розробки, впровадження, розвитку мережевої інфраструктури;

забезпечує формування, реалізацію та організацію контролю за виконанням завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» щодо розробки, впровадження, розвитку мережевої інфраструктури;

розробляє пропозиції щодо єдиної міської політики з питань розробки, впровадження, розвитку мережевої інфраструктури;

надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту;

організовує підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу розвитку мережевої інфраструктури управління розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Департаменту;

виконує доручення директора Департаменту, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – згідно штатного розпису на 2019 рік.

Надбавка до посадового окладу за ранг, інші надбавки та премії, додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці – відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє по те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18 год 00 хв 03.06.2019 за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, каб. 21

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  

м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, 05.06.2019 о 10.00.

За рішенням конкурсної комісії дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Єфісько Ніна Петрівна
+38 (044) 366-75-32
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

2

Ділові якості

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати з інформацією;

3) організація і контроль роботи;

4) системність і самостійність в роботі;

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

3

Особистісні якості

1) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

2) вміння надавати пропозиції

3) комунікабельність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закони, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють питання інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації, формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста відділу організації впровадження інформаційних систем управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організації впровадження інформаційних систем управління розвитку інформаційних систем Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

аналізує практику правового регулювання відносин у сфері впровадження інформаційних систем в Україні, вносить пропозиції начальнику щодо закріплення позитивних та недопущення негативних тенденцій;

забезпечує взаємодію відділу з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосується діяльності відділу;

забезпечує організацію впровадження комплексу організаційно-правових заходів необхідних для координації та здійснення методичного забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста Києва, у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування;

здійснює реалізацію пілотних проектів в сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – згідно штатного розпису на 2019 рік.

Надбавка до посадового окладу за ранг, інші надбавки та премії, додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці – відповідно до законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє по те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18 год 00 хв 03.06.2019 за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, каб. 21.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  

м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, 05.06.2019 о 10.00.

За рішенням конкурсної комісії дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Єфісько Ніна Петрівна
+38 (044) 366-75-32
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

2

Ділові якості

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати з інформацією;

3) організація і контроль роботи;

4) системність і самостійність в роботі;

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

3

Особистісні якості

1) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

2) вміння надавати пропозиції

3) комунікабельність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Законів, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють питання інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації, формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]